Toate licentele din domeniul Administratie Publica

 • E-comunicarea in administratia publica

  INTRODUCERE Fiecare țară europeană a început procesul de modernizare a sistemului public prin digitalizarea relației dintre stat, mediu de afaceri și cetățeni. Astfel, statele europene - România nefiind o excepție în acest sens - încearcă să treacă la o societate informațională. În România, organizarea și funcționarea administrației publice locale este reglementată în principal prin Legea Nr. 215/2001 modificată a administrației publice locale și Legea Nr. 67/2004 privind alegerea...

 • Perfectionarea sistemului motivational in cadrul Primariei Municipiului Focsani

  INTRODUCERE Deși, în prezent, majoritatea firmelor din sectorul privat urmăresc obținerea de profit, interesele sectorului public sunt orientate spre satisfacerea cerințelor și nevoilor cetățenilor prin intermediul angajaților. Pentru ca acest lucru să fie îndeplinit cu succes este nevoie de angajați bine pregătiți, suficient motivați, dar și de o conducere pe măsură. Principalul factor care contribuie la mulțumirea angajaților este nivelul de motivație existent în cadrul instituției în...

 • Politica privind protectia mediului inconjurator

  INTRODUCERE În ultimele decenii, multe probleme de mediu au crescut ca urmare a activităților umane și a gestionării neplanificate a resurselor naturale. Prin urmare, în întreaga lume a apărut o dispută între importanța conservării ecosistemelor pentru a proteja mediul și necesitatea de a satisfice nevoile umane care de cele mai multe ori aduc prejudicii mediului. Diferite activități umane determină numeroase efecte nedorite asupra mediului, care pot amenința sănătatea umană, resursele...

 • Managementul situatiilor de urgenta in Uniunea Europeana

  INTRODUCERE Problematica dezastrelor și a gestionării acestora constituie nu numai un subiect de actualitate, ci și o prioritate în abordarea sistemică a acesteia din partea responsabililor naționali din statele membre ale Uniunii Europene, cât și a instituțiilor comunitare. Așa cum este de observat, asistăm în cursul ultimilor ani la efecte majore ale schimbărilor climatice, unele dintre ele având impact pe termen lung - cum ar fi răspândirea bolilor și creșterea nivelului mării, iar...

 • Investitiile externe de capital

  Introducere În prezent, orice activitate economică, socială, politică presupune un proces de coordonare judicios și eficient, care să conducă la atingerea scopurilor propuse într-un mod cât mai economic și cu rezultate maxime. Investițiile externe de capital cuprind o mare parte din totalul investițiilor care se derulează la nivel global fiind într- continuă creștere. Astăzi, aproape toate companiile, indiferent de mărime sunt afectate de evenimentele și competiția globală, deoarece într-o...

 • Regulamentul - act normativ european

  CAPITOLUL I. IZVOARELE DERIVATE ALE DREPTULUI UNIUNII EUROPENE I.1 Noțiunea de izvor derivat al dreptului Uniunii Europene Consider că teoria dreptului, ca și legistica formală, face diferențierea între ceea ce reprezintă forma internă a dreptului, ca structură internă (norme juridice, instituții juridice și ramuri de drept), foarte strâns legată de conținutul dreptului (substanța acestuia), și forma exterioară a dreptului, ca structură exterioară, ca posibilitate tehnică de „vizualizare” a...

 • Functionalitatea statului de drept in Romania

  CAPITOLUL I. CONCEPTUL DE STAT DE DREPT ȘI EVOLUȚIA SA DOCTRINARĂ I.1. Cristalizarea conceptului de stat de drept În prezent, în diverse conjuncturi și cu o referință deosebită în discursul public, conceptele de democrație și stat de drept sunt înfățișate drept intangibile. Nu este o aserțiune peiorativă, pentru că acestea aduc un beneficiu exorbitant societății, doar că în realitatea politico-juridică se ilustrează multe ideologii, concepții, proceduri care compromit intangibilitatea...

 • Functiile presedintelui Romaniei

  ISTORICUL NOȚIUNII DE ȘEF DE STAT 1.1. Formele șefului de stat în epoca preiluministă În cea de-a doua etapă a procesului de încheiere a tratatelor internaționale este implicat, in mod nemijlocit Președintele României, deoarece instituția șefului statului a apărut odată cu statul și a cunoscut o evoluție continuă în ce privește forma, structura și atribuțiile sale. În cursul evoluției sale, această instituție a avut să fie o organizare universală, caz în care persoana care ocupă această...

 • Perceptiile cetatenilor asupra calitatii serviciilor oferite de politia locala a municipiului Bucuresti

  În zilele noastre, dezvoltarea nevoilor de securitate și de perspective strategice modifică continuu societatea și măresc presiunea asupra sistemului de ordine publică. Aceste aspecte determină o schimbare a perspectivelor de strategie în domeniul asigurării ordinii și liniștii publice, care să pună la dispoziție integrarea și focalizarea acțiunilor tuturor instituțiilor care oferă servicii de securitate publică. Activitățile depuse de Direcția Generală de Poliție Locală și Control, ce își...

 • Importanta izvoarelor dreptului administrativ in sistemul juridic actual romanesc

  INTRODUCERE Literatura juridică interbelica și mai ales postbelică a fost preocupată de fundamentarea particularităților a ceea ce se numește cel mai uzual ,,știința administratiei’’ sau ,,știința administrației de stat ’’. În regimul totalitar, s-a urmărit stabilirea locului și rolului acestei științe, a interferențelor cu alte științe, în special cu știința dreptului administrativ. Au fost elaborate lucrări numeroase care aveau ca obiect de cercetare exclusiv știința administrației, iar...

 • Politica de dezvoltare urbana in Romania

  În prezenta lucrare îmi propun să prezint situaţia dezvoltării urbane, atăt la nivelul Uniunii Europene, cât şi la nivelul naţional şi local. Am ales să studiez această temă, deoarece consider că doar prin dezvoltare urbană România poate atinge nivelul necesar de maturitate socială, culturală şi economică pentru a reprezenta de drept un membru pe picior de egalitate a Uniunii Europene. Consider că România, datorită istoriei din perioada comunismului, după anul 1989, anul revoluţiilor...

 • Relatia de comunicare asistent social-client

  Introducere Importanța temei pentru domeniul asistenței sociale Această lucrare își propune să abordeze problematica relației de comunicare între asistentul social și beneficiarii de asistență socială. În lucrarea de față s-a pornit de la ideea că pentru o reușită a intervenției, asistentul social trebuie să posede o serie de de abilități și deprinderi cu ajutorul cărora să se realizeze procesul de comunicare funcțională cu beneficiarii. Totodată, în această lucrare abordează dificultățile...

 • Intocmirea bilantului contabil cu studiu de caz la primaria Beuca

  Informaţiile conţinute de situaţiile financiare ale instituţiilor publice sunt de neînlocuit în analiza şi conducerea instituţiilor publice. Fără îndoială rolul determinant îl are bilanţul contabil în procesul de analiză. Acest rol cheie se justifică prin însăşi locul ocupat de analiza contabil - financiară în stabilirea unui diagnostic al instituţiilor, pe baza căruia pot fi luate decizii care să potenţeze factorii cu acţiune favorabilă asupra activităţii de ansamblu şi a rezultatelor...

 • Organizarea si functionarea administratiei publice din Romania

  Apariţia si existenţa unităţilor administrative locale a precedat organizarea administrativă generală, pentru că istoric vorbind comuna a apărut înaintea statului, conceput ca formă supremă de organizare a vieţii sociale. Dacia se prezenta ca o unitate teritorială deosebită. După cucerirea ei de către romani a fost transformată în provincie romană în care existau circa 40 de oraşe, dintre care cinci se bucurau de aceleaşi drepturi ca şi oraşele Italiei, celelalte fiind oraşe peregrine sau...

 • Administratorul public in sistemul public romanesc

  Administraţia publică, în orice societate, fie ea clasică, fie modernă, reprezintă în esenţă un instrument al statului indispensabil în atingerea unor deziderate, a unor obiective majore determinate de el, în fapt de realizare a unor valori politice stabilite prin acte juridice, în scopul satisfacerii interesului general. Administraţia este constituită din ansamblul serviciilor publice a căror bună desfăşurare permite realizarea obiectivelor definite de puterea politică. Este ansamblul de...