Analiza culturii organizaționale din cadrul Primăriei Comunei Stejaru. modalități de îmbunătățire a acesteia

Licență
7/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 17 în total
Cuvinte : 4854
Mărime: 157.72KB (arhivat)
Cost: 5 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Sabie O
Facultatea de Administratie si Management Public
Academia de Studii Economice, Bucuresti

Extras din document

INTRODUCERE

Cultura organizațională a devenit un factor extrem de important , urmărinduse evoluția acesteia de-a lungul timpului atât în ceea ce privește domeniul privat , cât și în sfera instituțiilor publice .

Cultura unei organizații poate fi definită drept suma tuturor valorilor , normelor și convingerilor pe care membrii unei instituții le acumulează , le împărtășesc și le conservă în prezent pentru viitor .

Fiecare organizație stăpânește o cultură organizațională proprie influențată atât de factori interni cât și de factori externi .

Factorii interni sunt cei care au creat aceste seturi de valori , de norme și obiceiuri ca o soluție la problemele apărute în timp . Prin urmare cultura unei organizații este un sistem complex , greu de definit , intr-o continuă transformare în funcție de acțiunea factorilor externi și mai ales factorilor interni ai organizației . Așadar , am considerat relevantă cercetarea acestui subiect din perspectiva factorilor interni , deoarece ei sunt aceia care muncesc cel mai mult pentru a păstra și dezvolta această importantă componentă a unei organizații .

Studiul realizat s-a axat pe serviciile publice prestate de Primăria Comunei Stejaru , în special pe analiza mediului , valorilor și obiceiurilor pe care membrii acestei instituții și le-au însușit în timp .

Lucrarea este structurată în două părți . Prima parte conține o analiză a principalelor elemente cheie care țin de definirea conceptului de cultură organizațională cum ar fi : organizație , mediu organizațional . valori culturale organizaționale . În cea de-a doua parte sunt prezentate ipotezele și obiectivele care fac obiectul de cercetare al lucrării și asigură îndeplinirea scopului stabilit . De asemenea , este detaliată metodologia de cercetare cu accent pe instrumentul de cercetare utilizat care a contribuit la culegerea și interpretarea datelor .

În finalul lucrării sunt expuse concluziile cercetării , sunt identificate și analizate potențialele modalități de îmbunătățire a culturii organizaționale insistând asupra ideii de implementare și dezvoltare continuă .

Capitolul 1: ASPECTE TEORETICE PRIVIND ANALIZA ORGANIZAȚIONALĂ ÎN INSTITUȚIILE PUBLICE

1.1. Definirea conceptului de organizație și analiză organizațională

Trecerea în revistă a literaturii de specialitate, începând de la „clasicii” Weber, Taylor , Fayol etc. până la cercetările mai recente, demonstrează că încercările sau eforturile de cercetare în domeniul analizei orgaizaționale nu au ajuns încă la un punct final al definirii acestuia .

Contribuția lui Max Weber (1947) la definirea conceptului de organizație își are originea în lucrarea ,, The Theory of Social and Economic Organization,, , unde acesta definește organizația ca fiind un sistem de scopuri continue . Altfel spus o asociere de relații sociale conduse de aceleași valori , ale căror activități sunt devotate atingerii unor scopuri bine determinate , care își concentrează toate eforturile asupra atingerii acestora .

Simon susține această idee afirmând că ,, termenul organizație se referă la tiparul comunicării și relațiilor unui grup de oameni , inclusiv procesul de luare a deciziilor și implementării acestora . În acest sens Simon descrie organizația ca fiind un sistem complex , subliniind importanța relațiilor între resursa umană și procesele necesare desfășurării activității acestora , în scopul atingerii obievtivelor . (Simon, 2000)

Conform lui Chester I. Barnard (1938) organizația presupune ,, un sistem de activități cooperative a două sau mai multe persoane ,, . Acest sistem implică activitățile umane conduse de nevoi și dorințe , ce își concentrează eforturile în atingerea unui scop comun , unde primează relația de cooperare între resursele umane participante ale acestui proces de realizare a scopului comun .

În viziunea lui Luther Gulick noțiunea de organizație poate fi privită din două perspective diferite : perspectiva subdiviziunii și perspectiva colaborării . ,, Aceia care lucrează de sus în jos privesc organizația ca un sistem subdivizat sub șeful executiv , în timp ce aceaia care lucrează de jos în sus privesc organizația ca un sistem de combinare a unităților individuale de muncă în agregate care sunt în schimb subordonate executivului ,, . Subdiviziunea prezintă o serie de beneficii pentru dezvoltarea organizației : comunicare eficientă între departamentele instituției , transmitere sistematică a informației , coordonare . Resursa umană este singura resură din cadrul organizației care are capacitatea de a-și mări valoarea odată cu trecerea timpului , din acest motiv colaborarea este foarte importantă pentru a menține această resursă unită , ca un tot unitar , realizând obietivele stabilite . Gulick consideră diviziunea muncii ca fiind baza organizației . Fiecare departament trebuie și este obligat să își cunoască sarcinile pentru a avea o imagine clară asupra activităților de care este răspunzător în scopul eficienței , performanței și atingerea pe de o parte a obiectivelor proprii fiecărui departament , cât și pentru atingerea obiectivului final al organizației .

În acest sens Gulick pornește de la funcțiile executivului explicând procesele necesare , pe baza unei adaptări a analizei elaborate de Henri Fayol în lucrarea ,, Industrial and General Administration . ,,

Bibliografie

Schein , E.H. 1984 . Coming to a New Awareness of Organizational Culture . Sloan Management Review , 25:2 p.3 , văzut 11 ianuarie 2021 , https://becomingaleaderblog.files.wordpress.com/2015/11/coming-to-a-new-awareness-of-organizational-culture-schein-1984.pdf

Herbert, A.S. 2000 . Administrative Behavior - A Study of Decision Making Process in Administrative Organizations 4-th ed. , The Free Press , New York , pp. 18-19

Weber , M., 1947 .The Theory of Social and Economic Organization , The Free Press , New York .

Luther ,H. G., Urwick ,L. F. , and Pforzheimer ,C. H ., 1937 . Papers on The Science of Administration . Notes on the theory of organization , Institute of Public Administration , Columbia University , New York , p.11

Barnard , C.I., 1938 , The Functions of the Executive , Harvard University Press , Cambridge p. 75

Kotter , J.P., and Herskett J.L., 1992 , Corporate Culture and Performance , The Free Press , New York , p.11

Flamholtz , E.G.,and Randle, Y., 2011 , Corporate Culture , The ultimate Strategic Asset , Standford University Press , Standford California, p. 23

Gideon, K.,2006 , Engineering Culture , Revised edition , Temple University Press ,Philadelphia p. 7

Cacciattolo , K.,2014, Understanding Organizational Cultures , European Scientific Journal , Special Edition ,University of Malta , Vol. 2

State, O., 2004 , Cultura organizației și managementul , București , Editura ASE

Tanase, I.A., 2015. Change within Organizational Culture. Junior Scientific Researcher, Vol 1 (1), p.30

Muscalu , E. 2014. Organizational Culture Change in The Organization .Lucian Blaga University , Sibiu, Revista Academiei Fortelor Terestre nr. 4 (76) , p.395 https://search.proquest.com/docview/1095367147?pq-origsite=gscholar&fromopenview=true accesat la data de 22.02.2021 ora 03.28

Hudrea , A., 2014 , Studiul și Analiza Culturii Organizaționale , Revista Transilvană de Științe Administrative, p.35

Wahyuningsih , S.H., Sudiro , A., Troena, A.E.,and Irawanto D.W., 2019, Analysis of Organizational Culture with Denison’s Model Approach for International Bussiness Compettiveness . Problems and Perspectives in Management , Volume 17 , Issue 1 , p. 145 , văzut 1 aprilie 2021 https://businessperspectives.org/images/pdf/applications/publishing/templates/article/assets/11640/PPM_2019_01_Wahyuningsih.pdf

Kokina, I., Ostrovska, I.,2013, Analysis of Organizational Culture with The Denison Model, European Scientific Journal , Special edition , p.365

Cercel, M.O , ANALIZA COMPARATIVĂ A MODELELOR HUMAN SYNERGISTICS ȘI DENISON DE EVALUARE A CULTURII ORGANIZAȚIONALE , Management Intercultural , nr 26 , vol. XIV , Issue 2/2012 , pp 17

Macarie, F.C., Creța, S.C., și , Hințea C.E.,2011, Politica de Gen în Organizațiile Publice , Editura Eikon , Cluj Napoca , p.26

Rusu, D., 2007.Conflictul organizațional - surse și modalități de soluționare ,Revista Economică , Academia de Studii Economice din Moldova, nr.3 (59) , p. 83

Mihăilă , V., 2019, Managementul Comunicării în Situații de Criză , Editura Universitară, București, p.65.

Rana, T. N., and ABDULRAHMAN , AL.J.A. , 2016 , Effects of Organizational Cultural Changes in Organizational Development, Case Study on Od Practitioners/Consultants , Journal of Culture, Society and Development An International Peer-reviewed Journal , Vol.17, 2016 , p. 21 file:///C:/Users/camel/Downloads/ranaarticle.pdf Accesat la 14 aprilie 2021

Androniceanu , A. , Noutăți în Managementul Public , București , Editura Universitară , 2008, p. 296-302

Hofstede, G.,Hofstede , J.H., and Minkov ,M., 2010, Cultures and Organizations Intercurtural Cooperation and Its Importance for Survival , United States , p.60-244

Preview document

Analiza culturii organizaționale din cadrul Primăriei Comunei Stejaru. modalități de îmbunătățire a acesteia - Pagina 1
Analiza culturii organizaționale din cadrul Primăriei Comunei Stejaru. modalități de îmbunătățire a acesteia - Pagina 2
Analiza culturii organizaționale din cadrul Primăriei Comunei Stejaru. modalități de îmbunătățire a acesteia - Pagina 3
Analiza culturii organizaționale din cadrul Primăriei Comunei Stejaru. modalități de îmbunătățire a acesteia - Pagina 4
Analiza culturii organizaționale din cadrul Primăriei Comunei Stejaru. modalități de îmbunătățire a acesteia - Pagina 5
Analiza culturii organizaționale din cadrul Primăriei Comunei Stejaru. modalități de îmbunătățire a acesteia - Pagina 6
Analiza culturii organizaționale din cadrul Primăriei Comunei Stejaru. modalități de îmbunătățire a acesteia - Pagina 7
Analiza culturii organizaționale din cadrul Primăriei Comunei Stejaru. modalități de îmbunătățire a acesteia - Pagina 8
Analiza culturii organizaționale din cadrul Primăriei Comunei Stejaru. modalități de îmbunătățire a acesteia - Pagina 9
Analiza culturii organizaționale din cadrul Primăriei Comunei Stejaru. modalități de îmbunătățire a acesteia - Pagina 10
Analiza culturii organizaționale din cadrul Primăriei Comunei Stejaru. modalități de îmbunătățire a acesteia - Pagina 11
Analiza culturii organizaționale din cadrul Primăriei Comunei Stejaru. modalități de îmbunătățire a acesteia - Pagina 12
Analiza culturii organizaționale din cadrul Primăriei Comunei Stejaru. modalități de îmbunătățire a acesteia - Pagina 13
Analiza culturii organizaționale din cadrul Primăriei Comunei Stejaru. modalități de îmbunătățire a acesteia - Pagina 14
Analiza culturii organizaționale din cadrul Primăriei Comunei Stejaru. modalități de îmbunătățire a acesteia - Pagina 15
Analiza culturii organizaționale din cadrul Primăriei Comunei Stejaru. modalități de îmbunătățire a acesteia - Pagina 16
Analiza culturii organizaționale din cadrul Primăriei Comunei Stejaru. modalități de îmbunătățire a acesteia - Pagina 17

Conținut arhivă zip

  • Analiza culturii organizationale din cadrul Primariei Comunei Stejaru. modalitati de imbunatatire a acesteia.docx

Ai nevoie de altceva?