Cercetarea principalelor activități ale managementului resurselor umane în cadrul ANFP

Licență
8/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 15 în total
Cuvinte : 4214
Mărime: 40.58KB (arhivat)
Cost: 5 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Conf. Univ. Dr. Manole Cristina
Facultatea de Administratie si Management Public
Academia de Studii Economice, Bucuresti

Cuprins

Introducere 4

Capitolul 1. Stadiul cunoașterii în domeniul resurselor umane 5

1.1. Importanța și relevanța cercetării în domeniu 5

1.2. Investigarea literaturii de specialitate 6

1.3. Explicarea conceptelor sau a legislației în domeniu 10

Capitolul 2. Metodologia cercetarii 14

2.1. Obiectivele cercetării 14

2.2. Ipotezele cercetării 14

2.3. Metodele utilizate 14

2.4. Eșantionarea 19

Bibliografie 20

Extras din document

Introducere

Resursele umane sunt unice în ceea ce privește potențialul lor de creștere și dezvoltare, precum și capacitatea lor de a recunoaște și depăși limitările lor, astfel încât să poată aborda noi provocări sau cereri, fie ele reale sau posibile.

Preocuparea administrației publice este gestionarea interesului public și asigurarea funcționării continue a serviciilor publice cu utilizarea eficientă a resurselor umane, materiale, financiare, tehnologice și economice pentru a obține rezultate maxime.

Noțiunea de „poziție publică” poate fi găsită clarificată și caracterizată de V. Prisacaru în lucrarea sa „Lucrători publici” ca fiind gruparea atribuțiilor, competențelor și responsabilităților, stabilite conform legii, în cadrul unui serviciu public, creat cu scopul satisfacerii, într-o manieră continuă și ritmată, a intereselor generale ale societății, de către lucrătorii publici desemnați în aceste funcții.

Conform Statutului lucrătorilor publici (Legea 188/199, 2014, art.2), o funcție publică reprezintă ansamblul atributelor și responsabilităților, stabilite în baza legii, cu scopul îndeplinirii prerogativelor puterii publice prin administrația publică centrală, administrația publică locală și autoritățile administrative autonome. Poziția publică reprezintă un complex de atribuții specifice, stabilite legal, cu care sunt dotate serviciile publice, atribuții exercitate în mod continuu de către persoane fizice investite legal, cu scopul realizării prerogativelor puterii publice de către administrația publică centrală și locală.

Lucrarea își propune să evidențieze particularitățile resurselor umane și gestionarea acestora în administrația publică, considerând că activitatea optimă a instituțiilor publice și a administrației în general, depinde direct de resursele umane. Având în vedere complexitatea administrației publice, activitățile, responsabilitățile, structurile și obiectivele acesteia, rolul funcționarilor publici în progresul și modernizarea sistemului public este vital.

Capitolul 1. Stadiul cunoașterii în domeniul resurselor umane

1.1. Importanța și relevanța cercetării în domeniu

„Capitalul uman a devenit, astăzi, o resursă strategică a organizațiilor dat fiind faptul că, eficiența de ansamblu a oricărei structuri organizatorice depinde de modul în care aceasta e folosită. Cu atât mai mult cu cât, după cum afirmă numeroși specialiști în domeniu, avantajul competitiv al unei organizații constă în oamenii săi.” (Manole, 2013).

Managementul resurselor umane (MRU) este o funcție de bază a oricărei organizații, deoarece oamenii organizației sunt cea mai importantă resursă a acesteia. MRU, atunci când este realizat bine, se asigură că organizația are oamenii de care are nevoie atunci când are nevoie de ei și că sunt bine calificați și motivați să își facă treaba bine. Acesta creează și gestionează linii directoare pentru recrutarea, selectarea și formarea de noi angajați, compensarea și recompensarea corespunzătoare a angajaților, pentru disciplinarea și încetarea acestora, dacă este necesar, și pentru asigurarea pensionării, demisiei și a altor activități implicate în separarea de organizație. Atunci când se face prost, MRU are potențialul de a crea ineficiențe, de a reduce eficacitatea și de a crea obligații serioase pentru organizație.

În organizațiile publice, se poate argumenta, funcția de gestionare a resurselor umane joacă un rol suplimentar ca administrator al democrației. Se asigură că angajații sunt tratați corect și echitabil, că diversitatea în cadrul organizației reflectă diversele populații din societate în general și că locurile de muncă publice sunt deschise tuturor cetățenilor calificați (Rosenbloom și Kravchuk, 2005; Ingraham, 2005). Acestea sunt sarcini critice pentru organizațiile publice și pentru democrația pe care o deservesc.

În primul rând, managementul resurselor umane continuă să fie privit ca „funcție publică” și „personal”, nu ca o funcție centrală de management. De fapt, este adesea descris ca o întreprindere tehnică - care se ocupă de salarii, reguli și proceduri arcane și care specifică politici și reglementări pentru managerii din organizație - separate de conducere și separate de luarea deciziilor strategice pe termen lung. Cel puțin parțial ca rezultat, oamenii organizației au fost priviți ca un cost, nu ca o resursă organizațională care trebuie să fie direcționată strategic, dezvoltată și reținută. Această perspectivă este agravată de statutul personalului ca cea mai mare categorie bugetară din bugetele de funcționare ale majorității organizațiilor publice. Oamenii sunt percepuți a fi nu numai un cost, ci un cost substanțial.

Bibliografie

1. Andreea, C. P., & Emanoil, M. (2015). Human Resources Management In Public Administration- Limits And Particularities In Romania. Annals-Economy Series, 5, 134-136.

2. Barbuța, N. (2019). Unele aspecte privind managementul resurselor umane în domeniul administrației publice.

3. Berman, E. M., Bowman, J. S., West, J. P., & Van Wart, M. R. (2019). Human resource management in public service: Paradoxes, processes, and problems. CQ Press.

4. Boguș, A. (2018). Specificul gestiunii resurselor umane în administrația publică. In Competitivitatea și Inovarea în Economia Cunoașterii (Vol. 2, pp. 287-292).

5. Burke, R. J., Noblet, A., & Cooper, C. L. (Eds.). (2013). Human resource management in the public sector. Edward Elgar Publishing.

6. CARAMETE, C. (2003). Formarea și perfecționarea resurselor umane în administrația publică.

7. Erik .V.,(2020), 7 Human Resource Management Basics Every HR Professional Should Know.

8. Fahim, M. G. A. (2018). Strategic human resource management and public employee retention. Review of Economics and Political Science.

9. Georgescu, C. M. (2010). Raporturile mediului organizațional politic cu managementul organizațiilor publice. Revista de Științe Politice. Revue des Sciences Politiques, (26), 26-32.

10. Gheorghița, T. (2016). Roluri și responsabilități în gestionarea resurselor umane din administrația publică.

11. Knies, E., Boselie, P., Gould-Williams, J., & Vandenabeele, W. (2017). Strategic human resource management and public sector performance: context matters.

12. Knies, E., Boselie, P., Gould-Williams, J., & Vandenabeele, W. (2015). Special issue of International Journal of Human Resource Management: Strategic human resource management and public sector performance.

13. Manolescu, A., Lefter, V., & Deaconu, A. (1998). Managementul resurselor umane. RAI.

14. Manole,C. (2013). Managementul Resurselor Umane în Administrația Publică.

15. MINICĂ, M. (2004). Managementul resurselor umane în administrația publică. Revista Transilvană de Științe Administrative, 6(12), 128-135.

16. Moga, L. M., Mirică, Ș. C., Matic, A. E., & Dediu, B. I. (2018). Particularități ale managementului resurselor umane în administrația publică din România. Calitatea, 19(165), 25-28.

17. Movilă, I. (2020). Managementul resurselor umane în administrația publică: caracteristici, reforme, strategii [Articol].

18. Raudeliūnienė, J., & Meidutė-Kavaliauskienė, I. (2014). Analysis of factors motivating human resources in public sector. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 110, 719-726.

19. Sarnovičs, A. N. D. R. I. S. (2010). Human resource development in public administration: A case of Latvia. Human Resources Management & Ergonomics, 4(1), 1-12.

20. Shacklock, A., Manning, M., & Hort, L. (2011). Dimensions and types of ethical climate within public sector human resource management. Journal of New Business Ideas & Trends, 9(1), 51-66.

21. Tripon, C., & Dodu, M. (2000). Managementul resurselor umane.

22. Vanhala, S., & Stavrou, E. (2013). Human resource management practices and the HRM-performance link in public and private sector organizations in three Western societal clusters. Baltic Journal of Management.

23. Vedinaș, V., & Ghimpu, S. (1998). Statutul funcționarului public. Nemira.

24. Uslu, T. (2015). Innovation culture and strategic human resource management in public and private sector within the framework of employee ownership. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 195, 1463-1470.

25. Erik .V.,(2020), 7 Human Resource Management Basics Every HR Professional Should Know.

Preview document

Cercetarea principalelor activități ale managementului resurselor umane în cadrul ANFP - Pagina 1
Cercetarea principalelor activități ale managementului resurselor umane în cadrul ANFP - Pagina 2
Cercetarea principalelor activități ale managementului resurselor umane în cadrul ANFP - Pagina 3
Cercetarea principalelor activități ale managementului resurselor umane în cadrul ANFP - Pagina 4
Cercetarea principalelor activități ale managementului resurselor umane în cadrul ANFP - Pagina 5
Cercetarea principalelor activități ale managementului resurselor umane în cadrul ANFP - Pagina 6
Cercetarea principalelor activități ale managementului resurselor umane în cadrul ANFP - Pagina 7
Cercetarea principalelor activități ale managementului resurselor umane în cadrul ANFP - Pagina 8
Cercetarea principalelor activități ale managementului resurselor umane în cadrul ANFP - Pagina 9
Cercetarea principalelor activități ale managementului resurselor umane în cadrul ANFP - Pagina 10
Cercetarea principalelor activități ale managementului resurselor umane în cadrul ANFP - Pagina 11
Cercetarea principalelor activități ale managementului resurselor umane în cadrul ANFP - Pagina 12
Cercetarea principalelor activități ale managementului resurselor umane în cadrul ANFP - Pagina 13
Cercetarea principalelor activități ale managementului resurselor umane în cadrul ANFP - Pagina 14
Cercetarea principalelor activități ale managementului resurselor umane în cadrul ANFP - Pagina 15

Conținut arhivă zip

  • Cercetarea principalelor activitati ale managementului resurselor umane in cadrul ANFP.docx

Alții au mai descărcat și

Orientarea administrației publice locale spre formare și perfecționare profesională ca factor de creștere a performanțelor

Lucrarea propune o cercetare privind creşterea performanţei administrației publice locale prin orientarea acesteia spre formare şi perfecţionare...

Perfecționarea sistemului motivațional în cadrul Primăriei Municipiului Focșani

INTRODUCERE Deși, în prezent, majoritatea firmelor din sectorul privat urmăresc obținerea de profit, interesele sectorului public sunt orientate...

Modalități de perfecționare a sistemului motivațional în cadrul instituțiilor publice

Introducere Actualmente, putem observa că majoritatea instituțiilor publice s-au bazat pe profit și expansiune, indiferent de urmări. Însă pentru...

Analiza comparativă a managementului resurselor umane din administrația statelor membre ale Uniunii Europene

Introducere Într-o perioadă a globalizării și a transformărilor socio-economice, instituțiile publice trebuie să răspundă cerințelor din ce în ce...

Finanțare europeană

Capitolul 1 - Instrumente Structurale 1.1. Scurta prezentare Uniunea Europeana este una dintre regiunile cele mai prospere din lume. De la data...

Legislația mediului

CAPITOLUL 1. MEDIUL – NOȚIUNI GENERALE Mediul reprezintă ansamblul factorilor ecologici, care ne oferă apă, oxigen, hrană, energie etc., în...

Structura pentru sprijinirea dezvoltării urbane durabile

Având în vedere importanța și compexitatea dimensiunii urbane a politicii de coeziune în perioada 2014-2020 și ținând cont și de experiența...

Administrația publică locală din România - Relația dintre autoritățile locale și cetățeni

Acest studiu de caz doreşte să prezinte în prima secţiune anumite subiecte de ordin general privind Administraţia publică din România sub...

Ai nevoie de altceva?