Investitiile externe de capital

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Aceasta licenta trateaza Investitiile externe de capital.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 53 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Administratie Publica

Cuprins

INTRODUCERE . 4
CAPITOLUL I - Investiții externe de capital - elemente definitorii . 5
1.1. Conceptul de investiție externă de capital .. 5
1.2. Tipologia investițiilor externe de capital: investițiile de portofoliu și investițiile străine directe ... 10
1.3.Rolul corpotrațiilor transnaționale în fluxurile investiționale .. 16
1.4.Climatul investițional și riscurile potențiale . 21
CAPITOLUL II - Atragerea de investiții străine directe . 26
2.1.Investițiile străine directe - elemente definitorii ... 26
2.2.Transferul internațional de tehnologie și fluxurile investiționale . 27
2.3.Motivația corporațiilor transnaționale ... 27
2.3.1.Criteriile care stau la baza țărilor țintă ...30
2.4.Tendințe actuale în economia mondială privind investițiile externe de capital 36
CAPITOLUL III - ISD în România 38
3.1.Necesitatea atragerii ISD în România ... 38
3.2.Evoluția intrării ISD în România .. 40
3.3.Factorii determinanți ai ISD în România .. 43
3.4.Impactul aderării României la UE asuprafluxurilor ISD .. 45
CAPITOLUL IV - Studiu de caz - Investiția Companiei Telekom în România 45
4.1.Scurt istoric și descrierea Companiei Telekom România . 47
4.2.Misiunea și viziunea Companiei Telekom România .48
4.3.Investiția Companiei Telekom în România .. 48
CONCLUZII ... 52
BIBLIOGRAFIE . 53

Extras din document

Introducere

În prezent, orice activitate economică, socială, politică presupune un proces de coordonare judicios și eficient, care să conducă la atingerea scopurilor propuse într-un mod cât mai economic și cu rezultate maxime. Investițiile externe de capital cuprind o mare parte din totalul investițiilor care se derulează la nivel global fiind într- continuă creștere.

Astăzi, aproape toate companiile, indiferent de mărime sunt afectate de evenimentele și competiția globală, deoarece într-o măsura mai mare sau mai mică toate depind de contextul internațional.

Lucrarea este intitulată Investițiile externe de capital si este structurată pe patru capitole. În primul capitol, intitulat Investiții extrne-elemente definitorii, am vorbit despre conceptul de investiție externă de capital, am prezentat ceea ce înseamna investițiile de capitalși investițiile străine directe, despre rolul corporațiilor transnaționale și despre climatul investițional și riscurile potențiale. În cel de-al doilea capitol, intitulat Atragerea de investiții străine directe, am vorbit despre ce reprezintă investițiile străine directe - elemente definitorii, despre transferul internațional detehnologie și fluxurileinvestiționale, despre motivația corporațiațiilor transnaționale și criteriile ce stau la baza selectării zonelor ținte și despre tendințele actuale în economia mondială privind investițiile externe de capital.

Cel de-al treile capitol intitulat ISD în România, este format din patru subcapitole ce prezintă necesitatea, evoluția, factorii determinanți ai ISD în Romînia și impactul aderării României la UE asupra fluxurilor ISD.

În capitolul patru am prezentat studiul de caz Investiția Companiei Telekom în România, și anume, achiziția făcută de această companie. În urma deciziei Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor OTE din 30 aprilie 2014, Romtelecom și COSMOTE România, controlate de OTE Group în care Deutsche Telekom deține o cotă de 40%, au demarat procesul de achiziție și adoptare a brandului Telekom. Obiectiviul principal al acestei achiziții a fost de a fi primul brand care oferă servicii complete de telecomunicații și divertismet pe piața din Romania. Am prezentat astfel avantajele și dezavantajele acestei achiziții, dar și efectele pozitive și negative avute de aceasta achiziție asupra țării noastre.

Dezvoltarea unei economii, a unei investiții presupune crearea unui anumit climat economic, social și politic care să permită acest lucru. Fiecare guvern și autoritate politică are obligația de a întreprinde acele măsuri care să contribuie la crearea unui mediu investițional prosper, care să permită atragerea de investiții externe de capital indiferent de proveniența lor, autohtone sau străine, o creștere economică solidă, care să conducă implicit la creșterea nivelului de trai al populației

CAPITOLUL I

Investiții externe de capital - elemente definitorii

1.1.Conceptul de investiție externă de capital

Investițiile reprezintă cel mai important stimul pentru orice activitate economică. În cadrul economiei naționale, investițiile constituie elementul fundamental care inițiază și dezvoltă orice activitate umană, reprezintă ceea ce este motorul pentru un sistem activ. Efectele pozitive ale investițiilor pentru economia nțtională nu se limitează numai la creșterea economică.

Investițiile pot fi definite în mai multe moduri, într-o definire restrânsă se consideră investiții numai cheltuieli care se concretizează într-o achiziție de bunuri de folosință îndelungată. Noțiunea de investitie „simbolizează în acest caz achiziția de noi imobilizări, active corporale sau necorporale” (Prelipcean G. - „Fundamente economice ale investițiilor”, Editura Universității, Suceava 2000, pag. 4). Înțelegerea noțiunii permite suprapunerea unei viziuni contabile și a unei viziuni juridice asupra investițiilor pentru că sunt reținute numai elementele patrimoniale în aceste doua viziuni referitoare la investiții. Referitor la rolul procesului investițional în dezvoltarea economică și socială, obiectul investițiilor se inscrie în ansamblul cerințelor care se urmăresc atunci când se stabilesc destinațiile resurselor acumulate de societate, respectiv când se stabilește raportul dintre resursele destinate dezvoltării și cele pentru consum.

Unii specialiști consideră că „investițiile reprezintă o renunțare la o satisfacție imediată și sigură în schimbul unei speranțe de viitor. Investiția trebuie privită ca o cheltuială certă pentru un viitor incert”. (Postavaru N., Bancila S. -„Management integrat al proiectelor investiționale”, Editura Lumina, București, 2001, pag. 29). Alți specialisti considera că „noțiunea de investiții implică trei elemente definitorii: durată, risc, eficiență. Pentru a obține o imagine completă și fidelă a conceptului de investiții trebuie studiată imaginea tridimensională a acestei noțiuni: contabilă, economică, financiară”. (Dumitrescu S., Bal A.- „Economie Mondiala”, Editura Economica,București, 2002, pag. 31)

Ca o recapitulare și o sinteză a acestor opinii se poate materializa urmatoarea definiție generală a investițiilor: „Investiția este efortul financiar actual făcut pentru un viitor mai bun, creat prin dezvoltare și modernizare, având ca sursă de finanțare renunțarea la consumuri actuale sigure, dar mici si neperformante, în favoarea unor consumuri viitoare mai mari și într-o structură modernă, mai aproape de opțiunile utilizatorilor, dar probabile”. (Prelipcean G. - „Fundamente economice ale investițiilor”, Editura Universității, Suceava 2000, pag. 4)

Fisiere in arhiva (1):

  • Investitiile externe de capital.docx

Bibliografie

1. Barbacaru A. - Eficiența investițiilor în condiții de risc valutar”, Editura ASE, București, 2005;
2. Berca A - „Crizele economice și ciclicitatea lor”, Editura Institutul European, București, 2011;
3. Bran P., Costică I. - „Economia activității financiare și monetare internaționale”, Editura Economică, București, 2009;
4. Buffett W. Soros G și Volcker P - „Criza economică și prefețiiei”, Editura Litera, București 2010;
5. Canton J. - „Provocările viitorului. Principalele tendințe care vor reconfigura lumea în următorii 5, 10, 20 de ani”, Editura Polirom, 2010;
6. Dăianu D. - „Capitalismul încotro? Criza economică, mersul ideilor”, instituții, Editura Polirom, 2000;
7. Dumitrescu S., Bal A.- „Economie Mondiala”, Editura Economica,București, 2002;
8. Ene S. - „Perfecționarea managementului finanțării intreprinderilor românești din surse externe”, Editura ASE, București, 2005;
9. Feler V. - „Creativitate și creativitate managerială”, Editura Export, Bucuresti, 1999;
10. Glăvan B. - „Împotriva curentului - Însemnări despre criza financiară actuală”, Editura Universul Juridic, 2009;
11. Gopinath P. - „Global production system”, lucrare prezentată la Conference on International Solidarity and Globalization, Stockholm, 18 si 29 octombrie, 1997;
12. Haller E.- „Strategii investitionale ale societatilor mixte”, www.ase.ro, cap. 4, 2006;
13. Hlaciuc E. - „ Contabilitate financiară”, Editura Universității, Suceava, 2005
14. Ilie V. - „Gestiunea financiară a intreprinderii”, Editura ASE, București, 2001;
15. Iordache F. - Rolul STN în procesul globalizării, Conferința internațională, Globalizarea vieții sociale, Chișinău, Academia de Teologie Ortodoxă din Moldova, Societatea Internațională de Management, 19 martie 2004;
16. Johan A. Lybeck - „Istoria globală a crizei financiare (2007-2010)”, Editura Polirom, Iași, 2012;
17. Kiyosacki R. - „Conspirația celor bogați. Cele opt noi reguli ale banilor”, Editura Curtea Veche, București, 2011;
18. Krugman P. - „Opriți această depresiune - ACUM!”, Editura Publica, București, 2012;
19. Luca L., Dumitrache R. - „Criza unui model de dezvoltare - Romînia 2010”, EdituraTopform, 2010;
20. Mazilu A. - „Transnaționalele și competitivitatea: o perspectiva est-europeană”, București, 1999;