Strategia în organizațiile publice

Licență
9/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 61 în total
Cuvinte : 21632
Mărime: 262.11KB (arhivat)
Publicat de: Ioana B.
Puncte necesare: 13
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Valeriu Prodan

Cuprins

 1. INTRODUCERE p. 5
 2. CAPITOLUL I - ABORDĂRI CONCEPTUALE CU PRIVIRE LA CLIMATUL ORGANIZAȚIONAL.. p. 7
 3. 1.1. Valorile predominante din cultura organizațională românească .p. 7
 4. 1.2. Factorii care influențează cultura organizațională .p. 10
 5. 1.3. Relația Contractul psihologic - cultură organizațională .p. 13
 6. CAPITOLUL II - STRATEGIA ÎN ORGANIZAȚIILE PUBLICE - NOȚIUNE, ELEMENTE ȘI ETAPE p. 17
 7. 2.1. Procesul managementului strategic p. 17
 8. 2.2. Elementele strategiei p. 21
 9. 2.3. Etapele metodologiei de elaborare a strategiei p. 26
 10. 2.4. Rolul strategiilor de dezvoltare în firmă p. 29
 11. CAPITOLUL III - PROCESUL DE PLANIFICARE STRATEGICĂ ÎN SECTORUL PUBLIC .p. 32
 12. 3.1. Procesul managementului strategic p. 32
 13. 3.2. Planificarea strategică p. 33
 14. 3.3. Elaborarea planurilor strategice p. 36
 15. 3.4. Componentele obligatorii ale planurilor strategice ale organizațiilor publice p. 38
 16. 3.4.1. Mandat p. 38
 17. 3.4.2. Viziune p. 38
 18. 3.4.3. Valori comune p. 39
 19. 3.4.4. Analiza mediului intern al instituției p. 40
 20. 3.4.5. Analiza mediului extern al instituției p. 42
 21. 3.5. Particularități ale planificării strategice în sectorul public p. 43
 22. CAPITOLUL IV- ABORDAREA STRATEGICĂ LA D.G.A.S.P.C. ARGEȘ p. 47
 23. 4.1. Prezentarea organizației publice p. 47
 24. 4.2. Strategia organizației D.G.A.S.P.C. Argeș p. 48
 25. 4.2.1. Misiunea organizației p. 48
 26. 4.2.2. Stabilirea obiectivelor strategice p. 49
 27. 4.2.3. Analiza mediului extern general p. 54
 28. CONCLUZII p. 56
 29. BIBLIOGRAFIE p. 61

Extras din licență

INTRODUCERE

Motivul pentru care am ales să abordez această lucrare este importanța pe care o are strategia în supraviețuirea și succesul organizației.

Strategia reprezintă știința și arta de a stabili obiectivele generale ale organizației pe termen mediu și lung și de a formula opțiunile de acționare pentru atingerea acestora, ținând seama de toate resursele existente, în vederea adaptării eficiente a organizației la cerințele mediului ambiant în care acționează.

Formularea strategiei organizației este o știință, dar și o artă, întrucât se bazează atât pe folosirea unor metode și tehnici științifice cât și pe intuiția, experiența, flerul și logica decidenților.

Această lucrare științifică este structurată pe patru mari capitole de studiu, fiecare din acestea având numeroase subcapitole.

În primul capitol intitulat „Abordări conceptuale cu privire la climatul organizațional din România”, am inițiat o abordare conceptuală a culturii organizaționale din spațiul românesc. Cultura organizațională reprezintă unul dintre conceptele importante care s-au afirmat relativ recent și au influențat de o manieră semnificativă modul de gândire și acțiune al cercetătorilor, profesorilor și studenților, a managerilor și întreprinzătorilor, a specialiștilor din diverse organizații, din toate zonele lumii.

Cultura unei organizații este definită ca sistem de credințe și valori comune care se dezvoltă în organizație și orientează conduita membrilor săi. Această cultură, denumită și cultură corporativă, oferă înțeles și direcție conduitei zilnice a membrilor organizației. Ea întărește credințele comune, încurajează membrii organizației să depună eforturi pentru realizarea obiectivelor organizației. De o și mai mare importanță este faptul că această cultură organizațională poate deveni un avantaj competitiv dacă sprijină strategia firmei și dacă este adaptată în așa fel încât să răspundă solicitărilor din mediul extern al organizației.

Specialiștii acordă o importanță deosebită culturii organizaționale, considerând-o esențială pentru reușita organizației. Culturile puternice influențează membrii organizației în așa fel încât aceștia să conlucreze în beneficiul organizației: acele organizații care au reușită în afaceri au culturi puternice, care le permit un grad mare de adaptabilitate la mediul extern și un ritm susținut de optimizare/îmbunătățire în sfera lor de activitate.

În cel de-al doilea capitol - „Strategia în organizațiile publice - noțiune, elemente și etape” - am prezentat noțiunile definitorii cu privire la abordarea strategică în organizațiile publice. Strategia reprezintă un produs al procesului managementului strategic ce constră într-un plan cuprinzător, unitar și integrator de acțiune managerială stabilitră în vederea îndeplinirii obiectivelor fixate, care precizează cum va fi condusă organizația și cum va acționa, precum și ce acțiuni vor fi desfășurate pentru a asigura firmei îndeplinirea misiunii asumate.

În capitolul al treilea intitulat „Procesul de planificare strategică în sectorul public”, prezint aspecte legate de înțelegerea și aplicarea instrumentelor și metodelor specifice planificării și managementului strategic în sectorul public din Romania care au devenit absolut necesare pentru asigurarea bunăstării comunităților locale, dar și pentru dezvoltarea instituțională și îmbunătățirea capacității administrative la nivel central, regional si local.

În cadrul celui de-al patrulea capitol intitulat „Abordarea strategică la D.G.A.S.P.C. Argeș”, analizez etapele de elaborare a strategiei în cadrul acestei instituții publice. Obiectivele strategice reflectă scopurile organizației pe termen lung, reușind să facp trecerea de la viziunea largă, declarată în formularea misiunii, la proiecte și planuri specifice.

Obiectivele strategiei în organizațiile publice reprezintă o exprimare în termeni cantitativi a unor stări viitoare dorite pentru organizație. Acestea, împreună cu sistemul de valori al managementului și cu misiunea firmei definesc un set de valori fundamentale și de autoconstrângeri relativ durabile în timp, care precizează filozofia de bază a firmei și cadrul de referință fundamental pentru alegerea obiectivelor și pentru acțiunile acesteia.

Bibliografie

1. Abrudan, Ioan, Cultură managerială, Editura All, București, 2012.

2. Băcanu, Bogdan,Management strategic, Editura Teora, București, 1998.

3. Bryson, John M., Planificarea strategică pentru organizațiile publice și nonprofit, Editura ARC, București, 2002.

4. Constantin, Ticu, Constantin, Ana-Stoica, Managementul resurselor umane, Editura Institutul European, Iași, 2002, p. 142.

5. Constantin, Ticu, Evaluarea psihologică a personalului, Editura Polirom, Iași, 2004.

6. Constantinescu, Dan Anghel, Management Strategic, Editura „Colecția Națională”, București, 2000.

7. Dinu, Eduard, Strategia organizației: teorie și practică, Editura Economică, București, 2005

8. Harrington, H.J., Harrington, J.S., Management total în organizația secolului 21, Editura Teora, București, 2001

9. Hitea, Călin, Management strategic în administrația publică, Revista Transilvană de Științe Administrative, Brașov, 2002.

10. Ionescu, Gh., Cultura organizațională și managementul tranziției, Editura Economică, București, 2008.

11. Istocescu, Amedeo, Strategia și managementul strategic al firmei, Editura Economică, București, 2015

12. Limantovschi, Cornelia, Ghid practic pentru elaborarea strategiilor de dezvoltare durabilă, Editura Economică, București, 2007.

13. Marcela, Naneș, Managementul strategic al firmei și provocările tranziției, Editura All Beck, București, 1999.

14. Matei, Lucica, Management public, Editura Economică, București, 2006.

15. Mereuță, C., Culturi organizaționale în spațiul românesc. Valori și profiluri dominante, Editura Fiman, București, 1998, p. 118.

16. Neamțu, Liviu, Management strategic, Craiova, Editura Universitaria, 2006.

17. Nicolescu, Ovidiu, Verboncu, Ion, Fundamentele managementului organizației, Editura Economică, București, 2002.

18. Nicolescu, Ovidiu; Ionescu, Gheorghe, Cultura organizațională, Editura Pro Universitaria, București, 2012.

19. Nistorescu, Tudor, Management strategic. Elemente fundamentale, Editura Universitaria Craiova, 2002.

20. Omer, Ioana; Lupu Stănescu, Raluca, Elemente de psihologia și sociologia muncii, Editura Antet, București, 2011.

21. Popa, Ion, Management strategic, Editura Economică, București, 2004.

22. Porter, Michael E., Strategie concurențială, Editura Teora, București, 2005.

23. Porumb, Marilena Elena, Managementul strategic al resurselor umane, Editura All Beck, București, 2000.

24. Rogojinaru, Adela, Comunicare și cultura organizațională: idei și practice în actualitate, Editura Tritonic, București, 2009.

25. Russu, Corneliu, Management strategic, Editura ALL BECK, București, 1999.

26. Simon, Herbert, Comportamentul administrativ, Editura Știința, București, 2004.

27. Tanțău, Adrian Dumitru, Managementul strategic. De la teorie la practică, Editura C.H. Beck, București, 2011.

28. Todoruț, A., Managementul calității - teorie și practică economică, Craiova, Editura Sitech, 2007.

29. Verboncu, Ion, Manageri și management, Editura Economică, București, 2000.

30. Zorlențan, Tiberiu, Burduș, Eugen, Căprărescu, Gheorghița, Managementul organizației, vol. 1, Editura Holding Reporter, București, 1996.

Preview document

Strategia în organizațiile publice - Pagina 1
Strategia în organizațiile publice - Pagina 2
Strategia în organizațiile publice - Pagina 3
Strategia în organizațiile publice - Pagina 4
Strategia în organizațiile publice - Pagina 5
Strategia în organizațiile publice - Pagina 6
Strategia în organizațiile publice - Pagina 7
Strategia în organizațiile publice - Pagina 8
Strategia în organizațiile publice - Pagina 9
Strategia în organizațiile publice - Pagina 10
Strategia în organizațiile publice - Pagina 11
Strategia în organizațiile publice - Pagina 12
Strategia în organizațiile publice - Pagina 13
Strategia în organizațiile publice - Pagina 14
Strategia în organizațiile publice - Pagina 15
Strategia în organizațiile publice - Pagina 16
Strategia în organizațiile publice - Pagina 17
Strategia în organizațiile publice - Pagina 18
Strategia în organizațiile publice - Pagina 19
Strategia în organizațiile publice - Pagina 20
Strategia în organizațiile publice - Pagina 21
Strategia în organizațiile publice - Pagina 22
Strategia în organizațiile publice - Pagina 23
Strategia în organizațiile publice - Pagina 24
Strategia în organizațiile publice - Pagina 25
Strategia în organizațiile publice - Pagina 26
Strategia în organizațiile publice - Pagina 27
Strategia în organizațiile publice - Pagina 28
Strategia în organizațiile publice - Pagina 29
Strategia în organizațiile publice - Pagina 30
Strategia în organizațiile publice - Pagina 31
Strategia în organizațiile publice - Pagina 32
Strategia în organizațiile publice - Pagina 33
Strategia în organizațiile publice - Pagina 34
Strategia în organizațiile publice - Pagina 35
Strategia în organizațiile publice - Pagina 36
Strategia în organizațiile publice - Pagina 37
Strategia în organizațiile publice - Pagina 38
Strategia în organizațiile publice - Pagina 39
Strategia în organizațiile publice - Pagina 40
Strategia în organizațiile publice - Pagina 41
Strategia în organizațiile publice - Pagina 42
Strategia în organizațiile publice - Pagina 43
Strategia în organizațiile publice - Pagina 44
Strategia în organizațiile publice - Pagina 45
Strategia în organizațiile publice - Pagina 46
Strategia în organizațiile publice - Pagina 47
Strategia în organizațiile publice - Pagina 48
Strategia în organizațiile publice - Pagina 49
Strategia în organizațiile publice - Pagina 50
Strategia în organizațiile publice - Pagina 51
Strategia în organizațiile publice - Pagina 52
Strategia în organizațiile publice - Pagina 53
Strategia în organizațiile publice - Pagina 54
Strategia în organizațiile publice - Pagina 55
Strategia în organizațiile publice - Pagina 56
Strategia în organizațiile publice - Pagina 57
Strategia în organizațiile publice - Pagina 58
Strategia în organizațiile publice - Pagina 59
Strategia în organizațiile publice - Pagina 60
Strategia în organizațiile publice - Pagina 61

Conținut arhivă zip

 • Strategia in organizatiile publice.docx

Te-ar putea interesa și

Managementul Strategic în Organizațiile Publice

Introducere M-am oprit asupra acestei teme întrucât consider strategia ca fiind factor cheie al dezvoltarii unei organizaţii, fie ea publică sau...

Rolul relațiilor publice la DGFP Gorj

1.ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA RELATIILOR PUBLICE LA DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE GORJ 1.1 Organizarea generala a Generala a Finantelor...

Proiect de practică în cadrul instituției publice Spitalul Clinic de Urgență Bagdasar-Arseni

1. Prezentarea Spitalului Clinic de Urgenta “Bagdasar – Arseni “ 1.1. Denumirea institutiei: profil, obiectiv de activitate Creat in 1975 ca...

Managementul strategic în administrația publică

INTRODUCERE Provocările societăţii contemporane la nivelul implementării unor politici de management care să asigure succesul în diferitele...

Comunicarea în cadrul organizațiilor economice

Relatiile publice reprezinta o modalitate de comunicare intre o organizatie si "publicurile" sale. Activitatea de relatii publice, pe de o parte ii...

Prezentarea Primăriei Sector 2

1. Prezentarea Primariei Sectorului 2 1.1 Denumirea institutiei, profil, obiect de activitate profesionala Institutia publica in care s-a...

Management strategic și marketing în administrația publică locală

INTRODUCERE În mod traditional administratia publica a fost prea putin preocupata de aspectele strategice ale activitatii sale; tratarea...

Serviciul public de alimentare cu apă din Constanța și Oradea - studiu comparativ

Capitolul 1 Prezentarea serviciului Alimentare cu apa din Constanta si Oradea 1.1. Serviciul public Alimentare cu apa din Constanta "Cel mai...

Ai nevoie de altceva?