Analiza Diagnostic a SC Acvila SRL Macin

Imagine preview
(7/10 din 2 voturi)

Aceasta licenta trateaza Analiza Diagnostic a SC Acvila SRL Macin.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 57 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Prof. univ. dr. LETIŢIA ZAHIU

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Agronomie

Cuprins

INTRODUCERE 5
CAPITOLUL I: Dezvoltarea sectorului cereale-oleaginoase în România, în perioada de tranziţie 7
1.1. Cererea şi consumul de cereale-oleaginoase în România 15
1.2. Evoluţia suprafeţelor şi producţiilor de cereale-oleaginoase în România 29
1.3. Strategia sectorului de cereale în procesul de integrare a României la Uniunea Europeană 50
CAPITOLUL II 58
2.1. Diagnosticul activităţilor desfăşurate de S.C. Acvila SRL 58
2.1.1. Scurtă prezentare a S.C. Acvila SRL 58
2.1.2. Organizarea structurală a S.C. Acvila SRL 59
2.1.3. Analiza structurală a S.C. Acvila SRL 64
2.2. Diagnosticul potenţialului tehnico - productiv 66
2.2.1. Baza tehnico-productivă a S.C. Acvila SRL 66
2.2.2 Structura pe culturi a SC Acvila SRL 67
2 3. Structura de producţie la SC Acvila SRL 69
2.3.1. Diagnosticul activităţii de personal 71
2.3.2. Analiza structurii organizatorice la SC Acvila SRL 72
2.4. Diagnosticul economic 77
2.5. Diagnosticul activităţii de marketing 84
2.5.1. Piaţa societăţii S.C. Acvila SRL 84
2.5.1.1.Piaţa de desfacere a S.C. Acvila SRL 84
2.5.1.2.Piaţa de aprovizionare a S.C. Acvila SRL 90
2.6. Diagnosticul activităţii financiare 94
2.6.1. Analiza veniturilor şi cheltuielilor efectuate de S.C. Acvila SRL 94
2.6.2. Necesităţi de retehnologizare şi investiţii la S.C. Acvila SRL 97
2.6.3. Strategia de dezvoltare a S.C. Acvila SRL 99
2.6.4. Obiective pentru creşterea veniturilor urmărite de SC Acvila SRL 104
CONCLUZII 110
BIBLIOGRAFIE 112

Extras din document

INTRODUCERE

Lucrarea intitulată ˝Analiza diagnostică a S.C. Acvila SRL Măcin ˝ urmăreşte evidenţierea activităţii desfăşurate de societate, al cărei obiect de activitate îl constituie agricultura, însemnând cultura cerealelor, a plantelor tehnice şi a furajelor.

Documentarea s-a realizat pe baza bibliografiei româneşti, a culegerii de informaţii de la societate, a prelucrării şi sintetizării acestora, precum şi pe baza unor obiective stabilite de întreprindere în vederea obţinerii rezultatelor dorite.

˝Analiza diagnostică a S.C. Acvila SRL˝ prezintă evoluţia sectorului de cereale-oleaginoase în ţara noastră, anume transformările care s-au produs în acest domeniu după 1989.

Fărâmiţarea exagerată a proprietăţilor prin aplicarea Legii fondului funciar a produs o multitudine de dezechilibre în economia României, care a condus la o incapacitate, a producătorilor agricoli, de folosire a terenurilor agricole, anume, imposibilitatea acestora de a folosi îngrăşăminte chimice şi multe altele care s-au reflectat asupra cantităţii şi calităţii producţiei agricole.

O agricultură performantă nu se poate realiza decât pe suprafeţe mari, însă pentru aceasta este nevoie de un cadru legislativ care să contribuie la realizarea unor ferme agricole viabile, capabile să treacă la utilizarea eficientă a pământului.

Efectele tranziţiei asupra modelelor de consum s-au concretizat în special, prin accentuarea caracterului de subzistenţă cel puţin pentru un segment al populaţiei, caracterizată printr-un consum crescut de cereale, consum relativ mare de grăsimi de origine animală, consum redus de fructe, cu diferenţe mari în funcţie de anotimp.

De asemenea, în urma analizelor făcute se observă o îngustare a cererii interne de agregate pentru produsele agroalimentare de provenienţă internă. Aceasta a fost cauzată de scăderea puterii de cumpărare a populaţiei şi a unor posibilităţi de pătrundere pe piaţa internă a unor produse din afara ţării. Astfel, consumul final al populaţiei a scăzut în 2002 cu 2,3 % comparativ cu 1989, în contextul diminuării puterii de cumpărare şi a veniturilor.

O analiză de ansamblu a actualei producţii cerealiere pune în evidenţă o serie de lipsuri de ordin agrotehnic şi economic. S-au creat puternice dezechilibre între cererea şi oferta de cereale. În comparaţie cu ţările Uniunii Europene, suprafaţa cultivată cu cereale, în ţara noastră, este mai mare, însă randamentele la ha sunt de 2-3 ori mai mici.

O agricultură modernă şi competitivă presupune utilizarea unei forţe de muncă mai puţin numeroasă, respectiv la un nivel tehnic şi tehnologic avansat, ponderea forţei de muncă din agricultură este în prezent de 40% din totalul populaţiei active.

Integrarea agriculturii româneşti în structurile agricole ale UE este dificilă, presupune respectarea unor restricţii dure, dar este absolut necesar pentru viitorul tării noastre eficientizarea acestui sector.

Procesul de integrare are loc treptat, prin adoptarea mecanismelor de piaţă, astfel încât acest proces trebuie minuţios pregătit pentru a nu produce perturbaţii pe pieţele diferitelor produse şi pentru a obţine avantaje ca urmare a realizării unui nivel de dezvoltare economică apropiat celui european.

˝Analiza diagnostică a SC Acvila SRL˝ are două părţi: prima parte prezintă sectorul de cereale-oleaginoase în ţara noastră, în perioada de tranziţie, anume: tendinţa cererii şi consumului de cereale-oleaginoase, evoluţia suprafeţelor şi a producţiilor acestora în România, precum şi măsurile luate de autorităţi în procesul de integrare în structurile Uniunii Europene.

Partea a doua prezintă o analiză mai delicată a unei societăţi comerciale (S.C. Acvila SRL Macin ) ce cuprinde structura organizatorică a unităţii, baza tehnico-productivă, activitatea de personal, activitatea economică şi financiară şi relaţia cu piaţa a firmei.

Astfel lucrarea exemplifică, pe scurt, o serie de probleme cu care se confruntă agricultura României în perioada de tranziţie spre o economie funcţională. Agricultura se află în plin proces de restructurare şi organizare în conformitate cu normele impuse de Uniunea Europeană. Finalitatea reformei trebuie să se regăsească în creşterea competitivităţii pe ansamblul sectorului agroalimentar şi în fiecare din componentele sale.

Fisiere in arhiva (1):

  • Analiza Diagnostic a SC Acvila SRL Macin.doc

Alte informatii

UNIVERSITATEA ˝DUNĂREA DE JOS˝ GALAŢI FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI ADMINISTRATIVE ECONOMIA ŞI GESTIUNEA PRODUSELOR AGROALIMENTARE