Analiza Eficienței Economice a Cheltuielilor pentru Protecția Mediului în Agricultură

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Agronomie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 49 în total
Cuvinte : 10466
Mărime: 151.96KB (arhivat)
Publicat de: Maxim Văduva
Puncte necesare: 10

Cuprins

 1. Introducere
 2. Capitolul I - Protecţia mediului în agricultură – cadru conceptual şi practice
 3. Capitolul II – Situaţia protecţiei mediului, a cheltuielilor efectuate în acest domeniu, precum şi a eficienţei lor economice în agricultura României
 4. 2.1 Obiectivele urmărite în protecţia mediului într-un cadru strict legiferat
 5. 2.2 Cheltuieli de protecţie a mediului în România
 6. Capitolul III - Modele de analiză utilizate în studiul eficienţei economice a cheltuielilor pentru protecţia mediului în agricultură
 7. 3.1. Conceptul de eficienţă economică a cheltuielilor pentru protecţia mediului în agricultură
 8. 3.2. Modele de analiză utilizate în studiul eficienţei economice a cheltuielilor pentru protecţia mediului în agricultură la nivelul exploataţiei agricole
 9. Capitolul IV - Analiza eficienţei economice a cheltuielilor pentru protecţia mediului la S.C. SERVCHIMEX S.R.L.
 10. ANALIZA EFICIENŢEI ECONOMICE A CHELTUIELILOR PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ÎN AGRICULTURĂ

Extras din licență

Introducere

Agricultura reprezintă o ramură economică de interes strategic naţional, chemată să asigure securitatea hranei pentru populaţie şi să producă şi pentru export. Ea este însă supusă unor fenomene naturale şi economice care influenţează direct producţia agricolă, cum sunt: calamităţile naturale, dăunătorii, bolile în domeniul creşterii animalelor sau variaţiile preţurilor produselor agricole. Pentru a contracara efectele negative ale acestor fenomene şi pentru a-i asigura condiţii corespunzătoare de activitate şi dezvoltare, agricultura are nevoie de un important sprijin din partea statului. Acesta este motivul pentru care în anul 1997 la Consiliul European de la Luxembourg s-a stabilit că rolul multifuncţional al agriculturii trebuie dezvoltat peste tot în Europa, inclusiv în ţările care se confruntă cu dificultăţi, aşa cum este şi România.

Legăturile dintre bogăţia mediului natural şi practicile agricole sunt multiple. Agricultura a contribuit de-a lungul secolelor la crearea şi menţinerea unei varietăţi a habitatelor semi-naturale valoroase. În timp ce multe dintre acestea au fost perpetuate prin practici agricole extensive şi un mare număr de specii sălbatice le-au datorat supravieţuirea, practicile agricole pot de asemenea, să aibă un impact negativ asupra resurselor naturale. Poluarea solului, apei şi aerului, fragmentarea habitatelor şi pierderea biodiversităţii pot fi rezultatul unor practice agricole necorespunzătoare şi utilizării neraţionale a pământului. Politicile Uniunii Europene, şi în principal politica agricolă comună (PAC) sunt, tocmai de aceea, orientate spre reducerea riscului degradării mediului, în timp ce fermierii sunt încurajaţi să continue să joace un rol pozitiv în păstrarea peisajului rural şi protecţia mediului.

Odata cu aderarea României la Uninunea Europeană, ţara noastră a trebuit să adopte măsuri speciale cu privire la agricultură, dar, în acelaşi timp beneficiază de fonduri, subvenţii îndreptate spre acest sector. În timp ce politicile agricole şi instituţiile oficiale au îndeplinit toate criteriile de aderare la Uniunea Europeană, sectorul agricol în sine nu este încă pregătit să folosească în mod eficient oportunităţile ivite. Problemele mari cu care România se confruntă în sectorul agricol sunt: numărul mare de ferme de subzistenţă şi semi-subzistenţă, ponderea mare a agricultorilor în totalul populaţiei ocupate, precum şi numărul mare de fermieri vârstnici, organizarea încă slabă a producătorilor agricoli în forme de asociere, la acestea contribuind lipsa de informatie pe piaţă la nivelul producătorilor în ceea ce priveşte îndeosebi standardele de calitate.

De-a lungul timpului, nu toate sistemele de agricultura practicate au avut rezultate benefice pentru mediu. Dezechilibrele create de agricultura de tip intensiv de-a lungul anilor au diminuat resursele de oxigen şi hrană, au redus biodiversitatea naturală, au deteriorat valorile culturale şi peisajul rural. Astfel, Comunitatea Economică Europeană a introdus începând cu anul 1992 programe obligatorii pentru promovarea practicilor agriculturii ecologice, care protejează mediul precum şi încurajarea cultivării terenurilor agricole. Pentru trecerea de la agricultura de tip intensiv la agricultura ecologică, bazată pe criterii de durabilitate, se impune, pe lângă efort investiţional şi promovarea unui management performant. Principalele direcţii de acţiune, care necesită investiţii majore, sunt organizarea complementară a terenurilor agricole şi specializarea producţiei în limitele impuse de conservarea biodiversităţii.

Cheltuielile pentru protecţia mediului în agricultură sunt justificate şi chiar impuse de faptul că în cadrul agendei 2000 a Comisiei Europene, setul de măsuri care vizează reforma Politicii Agricole Comunitare (PAC) cuprinde un capitol important referitor la noile orientări în gestionarea mediului (de exemplu garantarea unor produse alimentare naturale care să fie perfect compatibile cu cerinţele ecologice, de o calitate superioară, mai buna gestionare a resurselor naturale, protejarea peisajului, protecţia mediului abiotic etc). La nivel macroeconomic cheltuielile pentru protecţia mediului efectuate de administraţia publică locală reprezintă aproximativ 40 mld. Euro şi sunt legate de eforturile de armonizare a aquis-ului de mediu, crearea/dezvoltarea infrastructurii pentru implementarea şi controlul aplicării noii legislaţii. La nivel microeconomic cheltuielile pentru protecţia mediului sunt efectuate de producătorii specializaţi din agricultură.

Preview document

Analiza Eficienței Economice a Cheltuielilor pentru Protecția Mediului în Agricultură - Pagina 1
Analiza Eficienței Economice a Cheltuielilor pentru Protecția Mediului în Agricultură - Pagina 2
Analiza Eficienței Economice a Cheltuielilor pentru Protecția Mediului în Agricultură - Pagina 3
Analiza Eficienței Economice a Cheltuielilor pentru Protecția Mediului în Agricultură - Pagina 4
Analiza Eficienței Economice a Cheltuielilor pentru Protecția Mediului în Agricultură - Pagina 5
Analiza Eficienței Economice a Cheltuielilor pentru Protecția Mediului în Agricultură - Pagina 6
Analiza Eficienței Economice a Cheltuielilor pentru Protecția Mediului în Agricultură - Pagina 7
Analiza Eficienței Economice a Cheltuielilor pentru Protecția Mediului în Agricultură - Pagina 8
Analiza Eficienței Economice a Cheltuielilor pentru Protecția Mediului în Agricultură - Pagina 9
Analiza Eficienței Economice a Cheltuielilor pentru Protecția Mediului în Agricultură - Pagina 10
Analiza Eficienței Economice a Cheltuielilor pentru Protecția Mediului în Agricultură - Pagina 11
Analiza Eficienței Economice a Cheltuielilor pentru Protecția Mediului în Agricultură - Pagina 12
Analiza Eficienței Economice a Cheltuielilor pentru Protecția Mediului în Agricultură - Pagina 13
Analiza Eficienței Economice a Cheltuielilor pentru Protecția Mediului în Agricultură - Pagina 14
Analiza Eficienței Economice a Cheltuielilor pentru Protecția Mediului în Agricultură - Pagina 15
Analiza Eficienței Economice a Cheltuielilor pentru Protecția Mediului în Agricultură - Pagina 16
Analiza Eficienței Economice a Cheltuielilor pentru Protecția Mediului în Agricultură - Pagina 17
Analiza Eficienței Economice a Cheltuielilor pentru Protecția Mediului în Agricultură - Pagina 18
Analiza Eficienței Economice a Cheltuielilor pentru Protecția Mediului în Agricultură - Pagina 19
Analiza Eficienței Economice a Cheltuielilor pentru Protecția Mediului în Agricultură - Pagina 20
Analiza Eficienței Economice a Cheltuielilor pentru Protecția Mediului în Agricultură - Pagina 21
Analiza Eficienței Economice a Cheltuielilor pentru Protecția Mediului în Agricultură - Pagina 22
Analiza Eficienței Economice a Cheltuielilor pentru Protecția Mediului în Agricultură - Pagina 23
Analiza Eficienței Economice a Cheltuielilor pentru Protecția Mediului în Agricultură - Pagina 24
Analiza Eficienței Economice a Cheltuielilor pentru Protecția Mediului în Agricultură - Pagina 25
Analiza Eficienței Economice a Cheltuielilor pentru Protecția Mediului în Agricultură - Pagina 26
Analiza Eficienței Economice a Cheltuielilor pentru Protecția Mediului în Agricultură - Pagina 27
Analiza Eficienței Economice a Cheltuielilor pentru Protecția Mediului în Agricultură - Pagina 28
Analiza Eficienței Economice a Cheltuielilor pentru Protecția Mediului în Agricultură - Pagina 29
Analiza Eficienței Economice a Cheltuielilor pentru Protecția Mediului în Agricultură - Pagina 30
Analiza Eficienței Economice a Cheltuielilor pentru Protecția Mediului în Agricultură - Pagina 31
Analiza Eficienței Economice a Cheltuielilor pentru Protecția Mediului în Agricultură - Pagina 32
Analiza Eficienței Economice a Cheltuielilor pentru Protecția Mediului în Agricultură - Pagina 33
Analiza Eficienței Economice a Cheltuielilor pentru Protecția Mediului în Agricultură - Pagina 34
Analiza Eficienței Economice a Cheltuielilor pentru Protecția Mediului în Agricultură - Pagina 35
Analiza Eficienței Economice a Cheltuielilor pentru Protecția Mediului în Agricultură - Pagina 36
Analiza Eficienței Economice a Cheltuielilor pentru Protecția Mediului în Agricultură - Pagina 37
Analiza Eficienței Economice a Cheltuielilor pentru Protecția Mediului în Agricultură - Pagina 38
Analiza Eficienței Economice a Cheltuielilor pentru Protecția Mediului în Agricultură - Pagina 39
Analiza Eficienței Economice a Cheltuielilor pentru Protecția Mediului în Agricultură - Pagina 40
Analiza Eficienței Economice a Cheltuielilor pentru Protecția Mediului în Agricultură - Pagina 41
Analiza Eficienței Economice a Cheltuielilor pentru Protecția Mediului în Agricultură - Pagina 42
Analiza Eficienței Economice a Cheltuielilor pentru Protecția Mediului în Agricultură - Pagina 43
Analiza Eficienței Economice a Cheltuielilor pentru Protecția Mediului în Agricultură - Pagina 44
Analiza Eficienței Economice a Cheltuielilor pentru Protecția Mediului în Agricultură - Pagina 45
Analiza Eficienței Economice a Cheltuielilor pentru Protecția Mediului în Agricultură - Pagina 46
Analiza Eficienței Economice a Cheltuielilor pentru Protecția Mediului în Agricultură - Pagina 47
Analiza Eficienței Economice a Cheltuielilor pentru Protecția Mediului în Agricultură - Pagina 48
Analiza Eficienței Economice a Cheltuielilor pentru Protecția Mediului în Agricultură - Pagina 49

Conținut arhivă zip

 • Analiza Eficientei Economice a Cheltuielilor pentru Protectia Mediului in Agricultura.docx

Alții au mai descărcat și

Metodă în consultanță agricolă

1.1. Scurt istoric al consultantei Consultanţa, ca activitate umană a existat din antichitate cu toate ca exemplificările sunt rare, situaţie...

Tehnologia de cultivare a orzului de toamnă în condițiile ecologice de la SC Zooprod SA Huși

IMPORTANŢA ŞI RĂSPÂNDIREA ORZULUI ÎN LUME ŞI ROMÂNIA Deşi mulţi îl considera o cereala autohtonă, cultivată de mii de ani în Carpaţi, orzul...

Mutații în Potențialul de Resurse și în Structurile de Exploatare ale Agriculturii

Capitolul 1. Potenţialul de producţie şi oferta de produse agroalimentare 1.1. Mutaţii în potenţialul de resurse şi în structurile de exploatare...

Impactul investițiilor realizate prin accesarea fondurilor europene asupra exploatațiilor agricole

Introducere Intre conditiile de trai din mediul rural din Romania si spatiul rural al tarilor dezvoltate ale Uniunii Europene exista decalaje...

Fundamentarea Economică a Activității de Promovare a Produselor Agroalimentare

INTRODUCERE În vederea derulării şi dezvoltării unei afaceri de success, orice întreprindere, indiferent de dimensiunile ei sau domeniul de...

Practică tehnologia creșterii animalelor - studiul producției de carne la bovine

INTRODUCERE Bovinele au o importanţă social-economică, sanitară, biologică şi ecologică de prim ordin în economia multor state. Ele furnizează un...

Studiu privind potențialul de dezvoltare a sistemelor ecologice în agricultura

CAPITOLUL 1 INTRODUCERE I.1.REZERVA DE SOLURI A LUMII Explozia demografică de la sfârșitul mileniului a alertat omenirea în legătură cu...

Influența epocilor de semănat asupra productivității orzului de toamnă

RECOMANDĂRI Bibliografie: Introducere Orzul este una din cele mai însemnate culturi furajere cu un potenţial productiv înalt. Deaceea în...

Te-ar putea interesa și

Marketing Agroturistic

1.1 Marketingul în turism Economia serviciilor, în care se încadreaza si activitatile de turism, constituie un sector productiv, care este...

Turism Rural

INTRODUCERE Ca sa poata fi cuprinsa intr-o definitie, sfera turismului il are in centrul sau pe “ Homo viator”, adica omul care calatoreste in...

Analiza Cheltuielilor de Mediu în România

INTRODUCERE Mult timp, calitatea mediului înconjurǎtor a fost perceputǎ ca o grijǎ nefondatǎ dar acum, aceasta constituie una din cele mai...

Turismul Rural în România și în Europa

CONSIDERATII GENERALE Activitatea turistică se numară printre cele câteva fenomene de ordin socio-economic ce s-au impus in epoca contemporană,...

Turismul în zona rurală - influența acestuia asupra mediului înconjurător

Introducere Turismul rural cuprinde toate activitatile turistice desfasurate in mediul rural, in afara zonelor destinate „turismului luminilor”...

Managementul departamentului de agroturism din cadrul agenției de turism Magest Trade & Travel București

Introducere Orice activitate in cadrul unei societǎţi comerciale nu poate fi demaratǎ, derulatǎ şi controlatǎ decât plecând de la informaţie....

Marketingul Strategic în Agroturism

1.1 Strategii de marketing în turismul rural 1.1.1 Promovarea în comercializarea turismului rural În majoritatea ţărilor U.E. este frecventă...

Organizarea și Managementul Fondului Monetar Internațional

Introducere Fondul Monetar Internaţional este o organizaţie internaţională care cuprinde 187 de ţări membre şi are drept obiective principale...

Ai nevoie de altceva?