Analiza Eficientei Economice a Productiei Agricole si Cai de Crestere a Acesteia - SC Romagribuz

Licență
10/10 (1 vot)
Domeniu: Agronomie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 100 în total
Cuvinte : 39779
Mărime: 230.96KB (arhivat)
Cost: 9 puncte

Extras din document

CAP.I 1.1. AGRICULTURA – RAMURĂ A ECONOMIEI NAŢIONALE

“Prima dintre arte, baza bogăţiei naţionale, cea mai mare industrie care procură omului tot ceea ce e util vieţii lui – s-a născut o dată cu societatea, a cărein putere a depins întotdeauna de dezvoltatea agriculturii”.

Formulată cu mai bine de un secol în urmă de marele agronom şi economist agrar S. P. Radianu, această afirmaţie exprimă una din marile realităţi ale economiei româneşti din toate timpurile.

Realismul acestei afirmaţii este atestat în primul rând de vocaţia agricolă tradiţională a românului care înainte de toate şi-a muncit pământul, dar şi de resursele naturale favorabile de care disapune agricultura României. Referindu-se la acest lucru P.S. Aurelian în lucrarea “Terra nostra” afirmă că în România, faţă de condiţiile de care dispunem, agricultura merită locul I în programul economic pentru că este cea mai solidă temelie pe care putem zidi edificiul nostru economic şi social.

Agricultura, ca orice activitate umană specializată, cuprinde nu numai sfera producţiei, ci şi părţi din distribuţia bunurilor şi serviciilor agricole. Larga sa răspândire în teritoriu se datorează răspândirii resurselor şi cererii de alimente care determină gradul de utilizare al acestora. Asigurarea securităţii alimentare şi protecţia resurselor naturale necesită stabilizarea populaţiei în toate zonele rurale şi instituirea unor mecanisme eficiente care să reglementeze raporturile cerere-ofertă de produse agroalimentare. Amploarea acestor procese conferă agriculturii un rol pe care nici o altă activitate economică nu-l poate substitui, fie şi numai pentru că cererea de alimente este esenţială şi are caracter permanent pentru existenţa umană.

Agricultura este considerată de către unii economişti mai mult decât un sector strategic, un “sector vital” sau “coloana vertebrală a spaţiului rural”, iar de către francezi “petrolul verde al naţiunii”. Rolul de factor principal de menţinere a echilibrului ecologic atribuit agriculturii este azi o prioritate a politicilor de dezvoltare globală.

Pentru România, agricultura este una dintre cele mai importante resurse ale dezvoltării, cu condiţia să devină competitivă privind calitatea produselor şi nivelul preţurilor. Competitivitatea este cuvântul magic al acestor vremuri, când lumea evoluează spre o piaţă din ce în ce mai concurenţială şi spre mondializarea şi regionalizarea ei. Mondializare nu este numai o constrângere, ci şi o oportunitate necesară de care avem nevoie, întrucât deschiderea pieţelor favorizează creşterea schimburilor în interiorul Uniunii Europene spre care tindem să ne integrăm, precum şi între aceasta şi restul lumii.

Opţiunile fundamentale ale agriculturii româneşti în această perioadă sunt reforma şi integrarea în structurile agricole ale Uniunii Europene. Obiectivele şi priorităţile cele mai importante vizează creşterea producţiei şi a productivităţii agricole în vederea formării unei pieţe deschise şi competitive. Resursele naturale şi potenţialul uman de care dispunem, o anumită bază materială şi experienţă organizaţională se constituie în avantaje comparative care pot asigura creşterea producţiei agricole şi acoperirea necesarului de hrană pentru întreaga populaţie în vederea aderării avantajoase la Uniunea Europeană. Proprietatea privată dominantă asupra pământului şi extinderea acesteia asupra celorlalte bunuri rurale şi sectoare din amonte şi aval de agricultură, concomitent cu o largă liberalizare a pieţei, cu modernizarea tehnologică a producţiei şi a canalelor de distribuţie a alimentelor vor permite asigurarea unui nivel ridicat de competitivitate care va favoriza dezvoltarea modernă şi echilibrată a spaţiului rural românesc. Realizarea acestor obiective face necesară folosirea iteligenţei economice care se exprimă, în primul rând, prin buna gestiune a exploataţiei agricole într-un mediu puternic concurenţial. Managementul agricol are rolul de a învinge rezistenţa la schimbare şi de a deprinde producătorul cu un nou tip de gândire, care să-l orienteze în elaborarea unor strategii de dezvoltare şi penetrare pe piaţă, să-l înveţe să facă faţă concurenţei. “Individul este cel care trebuie să se schimbe, înainte de-a încerca să schimbe societatea”.

Agricultura este o ramură prioritară, de bază, ce trebuie să se integreze armonios în economia naţională şi să-şi sporească rolul de factor de antrenare şi structurare a acesteia pe principiile pieţei libere. Ca rice activitate economică, activitatea agricolă are ca finalitate satisfacerea nevoilor umane şi progresul în general.

Importanţa agriculturii este reliefată de funcţiile acesteia care pot fi simtetizate astfel:

- funcţia alimentară constituie funcţia principală a agriculturii, aceasta asigurînd dintotdeauna necesarul de hrană al populaţiei din punct de vedere cantitativ , calitativ şi sortimental;

- baza dezvoltării industriale, agricultura fiind sursă de materii prime pentru industria prelucrătoare şi piaţă de desfacere pentru produsele industriale;

- sursă de export şi deci, prin aport valutar, mod de echilibrare a balanţei de plăţi externe;

- mijloc de combatere a poluării, agricultura fiind considerată “petrolul verde al naţiunilor” ;

- factor de micşorare a şomajului industrial prin migraţia sat – oraş;

- factor de echilibru în armonizarea dezvoltării mediului rural.

Aceste funcţii capătă valenţe noi în perioada de tranziţie pe care o parcurge în prezent România, într-un context mondial aflat de asemenea în efervescenţa schimbărilor şi căutărilor de soluţii noi.

Preview document

Analiza Eficientei Economice a Productiei Agricole si Cai de Crestere a Acesteia - SC Romagribuz - Pagina 1
Analiza Eficientei Economice a Productiei Agricole si Cai de Crestere a Acesteia - SC Romagribuz - Pagina 2
Analiza Eficientei Economice a Productiei Agricole si Cai de Crestere a Acesteia - SC Romagribuz - Pagina 3
Analiza Eficientei Economice a Productiei Agricole si Cai de Crestere a Acesteia - SC Romagribuz - Pagina 4
Analiza Eficientei Economice a Productiei Agricole si Cai de Crestere a Acesteia - SC Romagribuz - Pagina 5
Analiza Eficientei Economice a Productiei Agricole si Cai de Crestere a Acesteia - SC Romagribuz - Pagina 6
Analiza Eficientei Economice a Productiei Agricole si Cai de Crestere a Acesteia - SC Romagribuz - Pagina 7
Analiza Eficientei Economice a Productiei Agricole si Cai de Crestere a Acesteia - SC Romagribuz - Pagina 8
Analiza Eficientei Economice a Productiei Agricole si Cai de Crestere a Acesteia - SC Romagribuz - Pagina 9
Analiza Eficientei Economice a Productiei Agricole si Cai de Crestere a Acesteia - SC Romagribuz - Pagina 10
Analiza Eficientei Economice a Productiei Agricole si Cai de Crestere a Acesteia - SC Romagribuz - Pagina 11
Analiza Eficientei Economice a Productiei Agricole si Cai de Crestere a Acesteia - SC Romagribuz - Pagina 12
Analiza Eficientei Economice a Productiei Agricole si Cai de Crestere a Acesteia - SC Romagribuz - Pagina 13
Analiza Eficientei Economice a Productiei Agricole si Cai de Crestere a Acesteia - SC Romagribuz - Pagina 14
Analiza Eficientei Economice a Productiei Agricole si Cai de Crestere a Acesteia - SC Romagribuz - Pagina 15
Analiza Eficientei Economice a Productiei Agricole si Cai de Crestere a Acesteia - SC Romagribuz - Pagina 16
Analiza Eficientei Economice a Productiei Agricole si Cai de Crestere a Acesteia - SC Romagribuz - Pagina 17
Analiza Eficientei Economice a Productiei Agricole si Cai de Crestere a Acesteia - SC Romagribuz - Pagina 18
Analiza Eficientei Economice a Productiei Agricole si Cai de Crestere a Acesteia - SC Romagribuz - Pagina 19
Analiza Eficientei Economice a Productiei Agricole si Cai de Crestere a Acesteia - SC Romagribuz - Pagina 20
Analiza Eficientei Economice a Productiei Agricole si Cai de Crestere a Acesteia - SC Romagribuz - Pagina 21
Analiza Eficientei Economice a Productiei Agricole si Cai de Crestere a Acesteia - SC Romagribuz - Pagina 22
Analiza Eficientei Economice a Productiei Agricole si Cai de Crestere a Acesteia - SC Romagribuz - Pagina 23
Analiza Eficientei Economice a Productiei Agricole si Cai de Crestere a Acesteia - SC Romagribuz - Pagina 24
Analiza Eficientei Economice a Productiei Agricole si Cai de Crestere a Acesteia - SC Romagribuz - Pagina 25
Analiza Eficientei Economice a Productiei Agricole si Cai de Crestere a Acesteia - SC Romagribuz - Pagina 26
Analiza Eficientei Economice a Productiei Agricole si Cai de Crestere a Acesteia - SC Romagribuz - Pagina 27
Analiza Eficientei Economice a Productiei Agricole si Cai de Crestere a Acesteia - SC Romagribuz - Pagina 28
Analiza Eficientei Economice a Productiei Agricole si Cai de Crestere a Acesteia - SC Romagribuz - Pagina 29
Analiza Eficientei Economice a Productiei Agricole si Cai de Crestere a Acesteia - SC Romagribuz - Pagina 30
Analiza Eficientei Economice a Productiei Agricole si Cai de Crestere a Acesteia - SC Romagribuz - Pagina 31
Analiza Eficientei Economice a Productiei Agricole si Cai de Crestere a Acesteia - SC Romagribuz - Pagina 32
Analiza Eficientei Economice a Productiei Agricole si Cai de Crestere a Acesteia - SC Romagribuz - Pagina 33
Analiza Eficientei Economice a Productiei Agricole si Cai de Crestere a Acesteia - SC Romagribuz - Pagina 34
Analiza Eficientei Economice a Productiei Agricole si Cai de Crestere a Acesteia - SC Romagribuz - Pagina 35
Analiza Eficientei Economice a Productiei Agricole si Cai de Crestere a Acesteia - SC Romagribuz - Pagina 36
Analiza Eficientei Economice a Productiei Agricole si Cai de Crestere a Acesteia - SC Romagribuz - Pagina 37
Analiza Eficientei Economice a Productiei Agricole si Cai de Crestere a Acesteia - SC Romagribuz - Pagina 38
Analiza Eficientei Economice a Productiei Agricole si Cai de Crestere a Acesteia - SC Romagribuz - Pagina 39
Analiza Eficientei Economice a Productiei Agricole si Cai de Crestere a Acesteia - SC Romagribuz - Pagina 40
Analiza Eficientei Economice a Productiei Agricole si Cai de Crestere a Acesteia - SC Romagribuz - Pagina 41
Analiza Eficientei Economice a Productiei Agricole si Cai de Crestere a Acesteia - SC Romagribuz - Pagina 42
Analiza Eficientei Economice a Productiei Agricole si Cai de Crestere a Acesteia - SC Romagribuz - Pagina 43
Analiza Eficientei Economice a Productiei Agricole si Cai de Crestere a Acesteia - SC Romagribuz - Pagina 44
Analiza Eficientei Economice a Productiei Agricole si Cai de Crestere a Acesteia - SC Romagribuz - Pagina 45
Analiza Eficientei Economice a Productiei Agricole si Cai de Crestere a Acesteia - SC Romagribuz - Pagina 46
Analiza Eficientei Economice a Productiei Agricole si Cai de Crestere a Acesteia - SC Romagribuz - Pagina 47
Analiza Eficientei Economice a Productiei Agricole si Cai de Crestere a Acesteia - SC Romagribuz - Pagina 48
Analiza Eficientei Economice a Productiei Agricole si Cai de Crestere a Acesteia - SC Romagribuz - Pagina 49
Analiza Eficientei Economice a Productiei Agricole si Cai de Crestere a Acesteia - SC Romagribuz - Pagina 50
Analiza Eficientei Economice a Productiei Agricole si Cai de Crestere a Acesteia - SC Romagribuz - Pagina 51
Analiza Eficientei Economice a Productiei Agricole si Cai de Crestere a Acesteia - SC Romagribuz - Pagina 52
Analiza Eficientei Economice a Productiei Agricole si Cai de Crestere a Acesteia - SC Romagribuz - Pagina 53
Analiza Eficientei Economice a Productiei Agricole si Cai de Crestere a Acesteia - SC Romagribuz - Pagina 54
Analiza Eficientei Economice a Productiei Agricole si Cai de Crestere a Acesteia - SC Romagribuz - Pagina 55
Analiza Eficientei Economice a Productiei Agricole si Cai de Crestere a Acesteia - SC Romagribuz - Pagina 56
Analiza Eficientei Economice a Productiei Agricole si Cai de Crestere a Acesteia - SC Romagribuz - Pagina 57
Analiza Eficientei Economice a Productiei Agricole si Cai de Crestere a Acesteia - SC Romagribuz - Pagina 58
Analiza Eficientei Economice a Productiei Agricole si Cai de Crestere a Acesteia - SC Romagribuz - Pagina 59
Analiza Eficientei Economice a Productiei Agricole si Cai de Crestere a Acesteia - SC Romagribuz - Pagina 60
Analiza Eficientei Economice a Productiei Agricole si Cai de Crestere a Acesteia - SC Romagribuz - Pagina 61
Analiza Eficientei Economice a Productiei Agricole si Cai de Crestere a Acesteia - SC Romagribuz - Pagina 62
Analiza Eficientei Economice a Productiei Agricole si Cai de Crestere a Acesteia - SC Romagribuz - Pagina 63
Analiza Eficientei Economice a Productiei Agricole si Cai de Crestere a Acesteia - SC Romagribuz - Pagina 64
Analiza Eficientei Economice a Productiei Agricole si Cai de Crestere a Acesteia - SC Romagribuz - Pagina 65
Analiza Eficientei Economice a Productiei Agricole si Cai de Crestere a Acesteia - SC Romagribuz - Pagina 66
Analiza Eficientei Economice a Productiei Agricole si Cai de Crestere a Acesteia - SC Romagribuz - Pagina 67
Analiza Eficientei Economice a Productiei Agricole si Cai de Crestere a Acesteia - SC Romagribuz - Pagina 68
Analiza Eficientei Economice a Productiei Agricole si Cai de Crestere a Acesteia - SC Romagribuz - Pagina 69
Analiza Eficientei Economice a Productiei Agricole si Cai de Crestere a Acesteia - SC Romagribuz - Pagina 70
Analiza Eficientei Economice a Productiei Agricole si Cai de Crestere a Acesteia - SC Romagribuz - Pagina 71
Analiza Eficientei Economice a Productiei Agricole si Cai de Crestere a Acesteia - SC Romagribuz - Pagina 72
Analiza Eficientei Economice a Productiei Agricole si Cai de Crestere a Acesteia - SC Romagribuz - Pagina 73
Analiza Eficientei Economice a Productiei Agricole si Cai de Crestere a Acesteia - SC Romagribuz - Pagina 74
Analiza Eficientei Economice a Productiei Agricole si Cai de Crestere a Acesteia - SC Romagribuz - Pagina 75
Analiza Eficientei Economice a Productiei Agricole si Cai de Crestere a Acesteia - SC Romagribuz - Pagina 76
Analiza Eficientei Economice a Productiei Agricole si Cai de Crestere a Acesteia - SC Romagribuz - Pagina 77
Analiza Eficientei Economice a Productiei Agricole si Cai de Crestere a Acesteia - SC Romagribuz - Pagina 78
Analiza Eficientei Economice a Productiei Agricole si Cai de Crestere a Acesteia - SC Romagribuz - Pagina 79
Analiza Eficientei Economice a Productiei Agricole si Cai de Crestere a Acesteia - SC Romagribuz - Pagina 80
Analiza Eficientei Economice a Productiei Agricole si Cai de Crestere a Acesteia - SC Romagribuz - Pagina 81
Analiza Eficientei Economice a Productiei Agricole si Cai de Crestere a Acesteia - SC Romagribuz - Pagina 82
Analiza Eficientei Economice a Productiei Agricole si Cai de Crestere a Acesteia - SC Romagribuz - Pagina 83
Analiza Eficientei Economice a Productiei Agricole si Cai de Crestere a Acesteia - SC Romagribuz - Pagina 84
Analiza Eficientei Economice a Productiei Agricole si Cai de Crestere a Acesteia - SC Romagribuz - Pagina 85
Analiza Eficientei Economice a Productiei Agricole si Cai de Crestere a Acesteia - SC Romagribuz - Pagina 86
Analiza Eficientei Economice a Productiei Agricole si Cai de Crestere a Acesteia - SC Romagribuz - Pagina 87
Analiza Eficientei Economice a Productiei Agricole si Cai de Crestere a Acesteia - SC Romagribuz - Pagina 88
Analiza Eficientei Economice a Productiei Agricole si Cai de Crestere a Acesteia - SC Romagribuz - Pagina 89
Analiza Eficientei Economice a Productiei Agricole si Cai de Crestere a Acesteia - SC Romagribuz - Pagina 90
Analiza Eficientei Economice a Productiei Agricole si Cai de Crestere a Acesteia - SC Romagribuz - Pagina 91
Analiza Eficientei Economice a Productiei Agricole si Cai de Crestere a Acesteia - SC Romagribuz - Pagina 92
Analiza Eficientei Economice a Productiei Agricole si Cai de Crestere a Acesteia - SC Romagribuz - Pagina 93
Analiza Eficientei Economice a Productiei Agricole si Cai de Crestere a Acesteia - SC Romagribuz - Pagina 94
Analiza Eficientei Economice a Productiei Agricole si Cai de Crestere a Acesteia - SC Romagribuz - Pagina 95
Analiza Eficientei Economice a Productiei Agricole si Cai de Crestere a Acesteia - SC Romagribuz - Pagina 96
Analiza Eficientei Economice a Productiei Agricole si Cai de Crestere a Acesteia - SC Romagribuz - Pagina 97
Analiza Eficientei Economice a Productiei Agricole si Cai de Crestere a Acesteia - SC Romagribuz - Pagina 98
Analiza Eficientei Economice a Productiei Agricole si Cai de Crestere a Acesteia - SC Romagribuz - Pagina 99
Analiza Eficientei Economice a Productiei Agricole si Cai de Crestere a Acesteia - SC Romagribuz - Pagina 100

Conținut arhivă zip

  • Analiza Eficientei Economice a Productiei Agricole si Cai de Crestere a Acesteia - SC Romagribuz.doc

Alții au mai descărcat și

Managementul Resurselor Umane si Cresterea Economica la SC Agrocomplex SA Barlad

CAPITOLUL I. ÎMBUNǍTǍŢIREA RESURSELOR DE MUNCǍ, OBIECTIV ESENŢIAL AL CREŞTERII ECONOMICE Privitǎ ca un ansamblu funcţional, care asigurǎ în cadrul...

Proiect Diploma - Carnati Porc

CAPITOLUL I. GENERALITĂŢI 1.1. Istoric Din totdeauna, asigurarea alimentaţiei a fost una din problemele vitale ale omenirii. Despre mâncare se...

Tehnologia de Cultivare a Orzului de Toamna in Conditiile Ecologice de la SC Zooprod SA Husi

IMPORTANŢA ŞI RĂSPÂNDIREA ORZULUI ÎN LUME ŞI ROMÂNIA Deşi mulţi îl considera o cereala autohtonă, cultivată de mii de ani în Carpaţi, orzul...

Crecetari privind Abatorizarea Puilor Broiler

INTRODUCERE A. IMPORTANTA CRESTERII PASARILOR Produsele de baza obtinute de la pasari sunt carnea si ouale, considerate a fi alimentele cele mai...

Prezentare Generală a Agriculturii și Dezvoltării Rurale din România

Cap. 1. AGRICULTURA INTRODUCERE Anul 2007, data aderării României la Uniunea Europeană, marchează o epocă nouă în economia agricolă şi de...

Analiza Diagnostic a SC Acvila SRL Măcin

INTRODUCERE Lucrarea intitulată ˝Analiza diagnostică a S.C. Acvila SRL Măcin ˝ urmăreşte evidenţierea activităţii desfăşurate de societate, al...

Agricultura si Dezvoltarea Durabila in Romania si in Uniunea Europeana

Consideraţiuni generale privind dezvoltarea durabilă Dezvoltarea durabilã, viabilã şi susţinutã din punct de vedere ecologic, este consideratã...

Ai nevoie de altceva?