Analiza Tehnico Economica Privind Activitatea Desfasurata de SC Lactag SA

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Aceasta licenta trateaza Analiza Tehnico Economica Privind Activitatea Desfasurata de SC Lactag SA.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 60 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Tindeche Cristina

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 8 puncte.

Domeniu: Agronomie

Cuprins

INTRODUCERE.5
CAPITOLUL 1: TEHNOLOGIA DE FABRICARE A LAPTELUI.8
1.1.Descrierea materiilor prime şi auxiliare folosite la obţinerea laptelui
de consum.8
1.1.1 Laptele – materie primă.8
1.1.2Compoziţia chimică a laptelui.10
1.1.3 Componenţii de bază a laptelui.11
1.2 Schema procesului tehnologic de obţinere a laptelui de consum.14
1.2.1 Descrierea etapelor procesului tehnologic.15
CAPITOLUL 2: PREZENTAREA GENERALĂ A SOCIETĂŢII S.C. LACTAG S.A.21
2.1.Scurt istoric al societăţii comerciale.21
2.2 Analiza activităţii societăţii comerciale.22
2.3 Evaluarea nivelului tehnic al societăţii.23
2.4 Activitatea de aprovizionare.26
2.5 Activitatea de vânzare.27
2.6Organizarea societăţii.28
2.7 Personalul societăţii comerciale SC LACTAG SA.29
CAPITOLUL 3:ANALIZA ECONOMICO-FINANCIARĂ PE BAZĂ DE BILANŢ LA S.C. LACTAG S.A.33
3.1.Analiza cheltuielilor.34
3.1.1 Analiza cheltuielilor din exploatare.37
3.2.Analiza veniturilor.39
3.2.1. Analiza veniturilor din exploatare.41
3.3 Analiza indicatorilor de rentabilitate.42
3.4 Analiza rezultatului financiar .46
3.5 Situaţia realizarii indicatorilor economico-financiari.47
3.6Analiza volumului şi a dinamicii activelor patrimoniale.49
3.7 Analiza volumului şi a dinamicii pasivelor patrimoniale.51
3.8 Analiza volumului şi a structurii capitalurilor proprii.55
3.9 Analiza patrimoniului net.56
CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI.57
BIBLIOGRAFIE.60

Extras din document

Introducere

Analiza economico-financiară joacă un rol important în evaluarea, reglarea și ameliorarea performanțelor economico-financiare a oricărei societăți, de aceea analiza economico-financiară stă la bază oricărui studiu de fezabilitate și a celui de evaluare economică a unității.

Scopul analizei economico-financiare este de a aprecia situația finaniciară a întreprinderii.Pe baza acestei analize are loc elaborarea unei noi strategii de menținere și dezvoltare în mediul specific economiei locale.În sens general, finalitatea analizei economico-financiare constă în efectuarea de rapoarte, diagnostice, analiză pe bază de bilanț toate fiind prezentate atât celor din interiorul întreprinderii, cât și celor interesați din afară acesteia.

Obiectivul urmărit în cazul în care analiza economico-financiară este prezentată celor din interiorul întreprinderii este de a detecta eventualele situații de dezechilibru financiar și de a adopta noi decizii de gestionare a întreprinderii.Aceste decizii se bazează pe identificarea originii și a cauzelor dezechilibrelor,pe de-o parte, iar pe de altă parte, pe stabilirea măsurilor de remediere a dezechilibrelor.

Când problema este pusă din exteriorul întreprinderii, utilizatorii pot fi analiștii financiari, acționarii potențiali, organisme bancare și financiare, sau chiar statul.Obiectivul urmărit este capacitatea financiară a întreprinderii de a genera profit, capacitatea întreprinderii de a-și onora obligaţiile pe termen scurt sau lung, precum și valoarea întreprinderii.

De cele mai multe ori utilizatorii externi au nevoie de o analiză economico- financiară fie pentru acordarea de credite întreprinderilor(băncile), fie pentru luarea deciziilor de pătrundere în capitalul unei întreprinderi(acționari potențiali sau alte întreprinderi).

Atat analiza pe plan intern cat şi analiza pe plan extern au ca obiectiv aprecierea performanţelor ȋntreprinderii şi a riscurilor la care aceasta este pusă şi urmăresc: analiza rentabilităţii, analiza valorii ȋntreprinderii.

Independent de rezultatele ȋnregistrate de ȋntreprindere sau de desfăşurarea evenimentelor, elaborarea unei analize economico-financiarea trebuie să se desfăşoare periodic.

Analiza economico-financiară identifică factorii favorabili şi nefavorabili care vor afecta activitatea viitoare a ȋntreprinderii.

Folosind metode şi tehnici specifice, analiza economico-financiară permite aprecierea situaţiei financiare trecute şi actuale, pe baza informaţiilor furnizate pentru luarea deciziilor de către conducere acesta vizează viitorul.

Informaţiile necesare pentru efectuarea analizei economico-financiare sunt preluate din situaţiile financiare simplificate care cuprind: bilanţul, contul de profit şi pierdere, anexe la bilanţ.

Avȃnd ȋn vederea acestea, elaborarea lucrării de licenţă de faţă constituie un prilej de aprofundare a aspectelor teoretice şi implementarea acestora la nivelul societăţii SC LACTAG SA, COSTEŞTI, ȋn vederea efectuării unei analize economico-financiare privind activitatea desfăşurată de aceasta ȋn perioada 2009-2011.

Principalele scopuri urmărite sunt:

- Aprecierea rezultatelor financiare obţinute;

- Evidenţierea modalităţilor de realizare a echilibrului financiar;

Rezultatele analizei pot fi utilizate pentru:

- Fundamentarea deciziilor de gestiune;

Sursele utilizate au fost:

- Situaţiile financiare anuale(2009-2011);

- Alte materiale de documentare din evidenţa contabilă;

Societatea SC LACTAG SA, se ocupă cu comercializarea şi prelucrarea laptelui, ȋn vederea obţinerii produselor lactate. LACTAG SA este printre primele companii din industria laptelui şi a produselor lactate din ţară, avȃnd distribuţie naţională. Fabrica a luat fiinţă ȋn 1955 ca ȋntrepridere de colectare şi industrializarea a laptelui-ICIL Piteşti.

Prin HG nr.1353/27.12.1990 se transformă ȋn societate comercială pe acţiuni SC LACTAG SA.

Este unul dintre cei mai mari producători independenţi din ţară ȋn acest domeniu, principalii competitori fiind Danone, Hochland, LaDorna.

Fisiere in arhiva (1):

  • Analiza Tehnico Economica Privind Activitatea Desfasurata de SC Lactag SA.doc

Alte informatii

UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRONOMICE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ BUCUREŞTI FACULTATEA DE MANAGEMENT, INGINERIE ECONOMICĂ ÎN AGRICULTURĂ ŞI DEZVOLTARE RURALĂ SPECIALIZAREA INGINERIE ŞI MANAGEMENT ÎN ALIMENTAŢIE PUBLICĂ ŞI AGROTURISM