Combaterea Bolilor si Daunatorilor din Culturile de Cartof

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Agronomie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 77 în total
Cuvinte : 23668
Mărime: 205.85KB (arhivat)
Cost: 7 puncte

Cuprins

CAPITOLUL I. INTRODUCERE

1.1. Importanţa economică a culturii de cartof

1.2. Particularităţi botanice

1.3 Cerinţele plantei faţă de factorii climatici

1.4. Tehnologia de cultivare a cartofului

CAPITOLUL II. CADRUL NATURAL AL ZONEI GHIMEŞ PALANCA, JUDEŢUL BACĂU

2.1. Aşezarea geografică, organizarea şi modul de folosinţă a terenului din zona Ghimeş Palanca

2.2. Studiul hidrologic al zonei

2.3. Studiul climei

2.4. Studiul solului

2.5. Studiul vegetaţiei

CAPITOLUL III. PRINCIPALII AGENŢI PATOGENI DIN CULTURILE DE CARTOF

CAPITOLUL IV. PRINCIPALII DĂUNĂTORI DIN CULTURILE DE CARTOF

CAPITOLUL V. COMBATEREA INTEGRATĂ A AGENŢILOR PATOGENI ŞI A DĂUNĂTORILOR DIN CULTURILE DE CARTOF

4.1. Măsuri de carantină fitosanitară

4.2. Măsuri agrofitotehnice

4.3. Măsuri fizico-mecanice

4.4. Combaterea biologică

4.5. Combaterea chimică

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE

Extras din document

CAPITOLUL I

INTRODUCERE

Cartoful este o plantă de cultură ce prezintă o deosebită importanţă pentru alimentaţia oamenilor,furajarea animalelor şi pentru prelucrări industriale.

După anul 1989, suprafaţa cultivată cu cartof în România s-a redus cu aproximativ 100000 ha, menţinându-se constantă, în jur de 250000 ha, în perioada 1993-1999. În ultimii trei ani s-a constatat o uşoară creştere a acesteia.

Producţia medie de 12,5 t ha, înregistrată în perioada 1990-2002 este de trei ori mai mică decat producţia medie realizată în statele membre ale Uniunii Europene, România ocupând ultimele locuri în Europa din acest punct de vedere. Principala cauză a nivelului scăzut al producţiei o constituie utilizarea de către majoritatea cultivatorilor, a unui material de plantat necertificat, aflat într-o stare avansată de degenerare virotică, reţinut an de an din producţia proprie. Motivul îl constituie lipsa posibilităţilor financiare de reânoire a acestuia. Cantitatea de sămânţă certificată produsă în România reprezintă doar 4-5 % din necesar. La cartof, calitatea biologică şi fitosanitarăa materialului de plantat necertificat, precum şi soiul influienţează nivelul şi calitatea producţiei cu peste 50 %. În ţara noastră suprafeţele cultivate cu cartof pentru sămânţă au scăzut dramatic după anul 1990, de la 12000 ha cu cartof din categorii bilogice superioare la numai 553 ha în anul 2000. În anul 2002 suprafaţa cultivată cu cartof sămânţă, total categorii biologice, a fost de 3453 ha, de aceea s-a luat măsura scutirii de taxe vamale la cartoful pentru sămânţă din categorii biologice superioare, importat din ţările Uniunii Europene.

În ultimii ani, aproximativ 15 % din suprafaţa cultivată cu cartof în România a fost plantată în arătura de primăvară, 11 % a folosit cartoful ca plantă premergătoare, iar fertilizarea cu îngrăşăminte chimice s-a făcut parţial şi în doze necorespunzătoare. Numai 4 % din suprafaţa totală cu cartof a fost amplasată în regim irigat.

În anul 2001 cartoful s-a cultivat pe 276099 ha, realizându-se o producţie totală de 3982108 t, respectiv 14423 kg ha. În anul 2001 s-a importat 8868 t cartof şis-a exportat 9803 t. Producţia internă satisface în totalitate cererea, cantităţile de cartof importate fiind nesemnificative. Valoarea cartofului se face, în cea mai mare parte pe piaţa liberă, cartoful fiind singurul produs al cărui preţ de vânzare cu amănuntul a scăzut în ultimii ani.

Din totalul de 71 de soiuri de cartofi înrregistrate în Catalogul oficial al soiurilor-ediţia 2001, 40 de soiuri sunt create în România.

Fiind un produs cu un conţinut ridicatîn apă ( 75-80% ), supus atacurilor diferiţilor agenţi patogeni, cartoful necesită spaţii corespunzătoare de depozitare care să asigure condiţii optime de temperatură şi umiditate în timpul păstrării.

În alimentaţia oamenilor cartofulse foloseşte în stare proaspătă sau subformă de produse uscate sau semipreparate. Este alimentul de bază sau complementar pentru o mare parte a populaţiei Europei, dar şidin alte ţări ale lumii. Consumul anual de cartof pe cap de locuitor, oscilează între 44 şi 140 kg, după cum urmează: Irlanda 140 kg, Olanda 138 kg, Germania 130 kg, Spania 120 kg, Belgia 118 kg, Franţa 108 kg, Anglia 95 kg, Elveţia 87 kg, Italia 65 kg. În România consumul anual pe locuitor este de circa 100 kg de tuberculi.

În furajarea animalelor cartoful este valoros pentru porcine, bovine, dar poate fi utilizat şi pentru alte categorii de animale. În acest sens se folosesc tuberculii răniţi, cei cu dimensiuni reduse, rezidurile de la prelucrarea industrială dar şi vrejii verzi sau muraţi. Se impune prudenţă înfurajarea animalelor gestante, deoarece solanina care se acumulează, imprimă gust amar şi poate produce tulburări ale tubului digestiv.

În România se prelucrează industrial cantităţi reduse de cartof, circa 20000 tone, ceea ce reprerzintă 1 % din producţia totală, în special pentru obţinerea de fulgi de cartof, făinp, griş şi mai puţin pentru pommes frites,extrudate, chipsuri.

În industria amidonului şi a alcoolului, dintr-o tonă de tuberculi se obţin 140 de kg amidon sau 100 kg dextrină, respectiv 95 l alcool, sau 15-17 kg cauciuc sintetic. Cu toate acestea fostele fabrici de amidon din cartof şi-au încetat activitatea întrucât produsul, deşi foarte solicitat, are un cost de producţie ridicat, acestea orientându-se spre producţia de amidon de porumb.

Preview document

Combaterea Bolilor si Daunatorilor din Culturile de Cartof - Pagina 1
Combaterea Bolilor si Daunatorilor din Culturile de Cartof - Pagina 2
Combaterea Bolilor si Daunatorilor din Culturile de Cartof - Pagina 3
Combaterea Bolilor si Daunatorilor din Culturile de Cartof - Pagina 4
Combaterea Bolilor si Daunatorilor din Culturile de Cartof - Pagina 5
Combaterea Bolilor si Daunatorilor din Culturile de Cartof - Pagina 6
Combaterea Bolilor si Daunatorilor din Culturile de Cartof - Pagina 7
Combaterea Bolilor si Daunatorilor din Culturile de Cartof - Pagina 8
Combaterea Bolilor si Daunatorilor din Culturile de Cartof - Pagina 9
Combaterea Bolilor si Daunatorilor din Culturile de Cartof - Pagina 10
Combaterea Bolilor si Daunatorilor din Culturile de Cartof - Pagina 11
Combaterea Bolilor si Daunatorilor din Culturile de Cartof - Pagina 12
Combaterea Bolilor si Daunatorilor din Culturile de Cartof - Pagina 13
Combaterea Bolilor si Daunatorilor din Culturile de Cartof - Pagina 14
Combaterea Bolilor si Daunatorilor din Culturile de Cartof - Pagina 15
Combaterea Bolilor si Daunatorilor din Culturile de Cartof - Pagina 16
Combaterea Bolilor si Daunatorilor din Culturile de Cartof - Pagina 17
Combaterea Bolilor si Daunatorilor din Culturile de Cartof - Pagina 18
Combaterea Bolilor si Daunatorilor din Culturile de Cartof - Pagina 19
Combaterea Bolilor si Daunatorilor din Culturile de Cartof - Pagina 20
Combaterea Bolilor si Daunatorilor din Culturile de Cartof - Pagina 21
Combaterea Bolilor si Daunatorilor din Culturile de Cartof - Pagina 22
Combaterea Bolilor si Daunatorilor din Culturile de Cartof - Pagina 23
Combaterea Bolilor si Daunatorilor din Culturile de Cartof - Pagina 24
Combaterea Bolilor si Daunatorilor din Culturile de Cartof - Pagina 25
Combaterea Bolilor si Daunatorilor din Culturile de Cartof - Pagina 26
Combaterea Bolilor si Daunatorilor din Culturile de Cartof - Pagina 27
Combaterea Bolilor si Daunatorilor din Culturile de Cartof - Pagina 28
Combaterea Bolilor si Daunatorilor din Culturile de Cartof - Pagina 29
Combaterea Bolilor si Daunatorilor din Culturile de Cartof - Pagina 30
Combaterea Bolilor si Daunatorilor din Culturile de Cartof - Pagina 31
Combaterea Bolilor si Daunatorilor din Culturile de Cartof - Pagina 32
Combaterea Bolilor si Daunatorilor din Culturile de Cartof - Pagina 33
Combaterea Bolilor si Daunatorilor din Culturile de Cartof - Pagina 34
Combaterea Bolilor si Daunatorilor din Culturile de Cartof - Pagina 35
Combaterea Bolilor si Daunatorilor din Culturile de Cartof - Pagina 36
Combaterea Bolilor si Daunatorilor din Culturile de Cartof - Pagina 37
Combaterea Bolilor si Daunatorilor din Culturile de Cartof - Pagina 38
Combaterea Bolilor si Daunatorilor din Culturile de Cartof - Pagina 39
Combaterea Bolilor si Daunatorilor din Culturile de Cartof - Pagina 40
Combaterea Bolilor si Daunatorilor din Culturile de Cartof - Pagina 41
Combaterea Bolilor si Daunatorilor din Culturile de Cartof - Pagina 42
Combaterea Bolilor si Daunatorilor din Culturile de Cartof - Pagina 43
Combaterea Bolilor si Daunatorilor din Culturile de Cartof - Pagina 44
Combaterea Bolilor si Daunatorilor din Culturile de Cartof - Pagina 45
Combaterea Bolilor si Daunatorilor din Culturile de Cartof - Pagina 46
Combaterea Bolilor si Daunatorilor din Culturile de Cartof - Pagina 47
Combaterea Bolilor si Daunatorilor din Culturile de Cartof - Pagina 48
Combaterea Bolilor si Daunatorilor din Culturile de Cartof - Pagina 49
Combaterea Bolilor si Daunatorilor din Culturile de Cartof - Pagina 50
Combaterea Bolilor si Daunatorilor din Culturile de Cartof - Pagina 51
Combaterea Bolilor si Daunatorilor din Culturile de Cartof - Pagina 52
Combaterea Bolilor si Daunatorilor din Culturile de Cartof - Pagina 53
Combaterea Bolilor si Daunatorilor din Culturile de Cartof - Pagina 54
Combaterea Bolilor si Daunatorilor din Culturile de Cartof - Pagina 55
Combaterea Bolilor si Daunatorilor din Culturile de Cartof - Pagina 56
Combaterea Bolilor si Daunatorilor din Culturile de Cartof - Pagina 57
Combaterea Bolilor si Daunatorilor din Culturile de Cartof - Pagina 58
Combaterea Bolilor si Daunatorilor din Culturile de Cartof - Pagina 59
Combaterea Bolilor si Daunatorilor din Culturile de Cartof - Pagina 60
Combaterea Bolilor si Daunatorilor din Culturile de Cartof - Pagina 61
Combaterea Bolilor si Daunatorilor din Culturile de Cartof - Pagina 62
Combaterea Bolilor si Daunatorilor din Culturile de Cartof - Pagina 63
Combaterea Bolilor si Daunatorilor din Culturile de Cartof - Pagina 64
Combaterea Bolilor si Daunatorilor din Culturile de Cartof - Pagina 65
Combaterea Bolilor si Daunatorilor din Culturile de Cartof - Pagina 66
Combaterea Bolilor si Daunatorilor din Culturile de Cartof - Pagina 67
Combaterea Bolilor si Daunatorilor din Culturile de Cartof - Pagina 68
Combaterea Bolilor si Daunatorilor din Culturile de Cartof - Pagina 69
Combaterea Bolilor si Daunatorilor din Culturile de Cartof - Pagina 70
Combaterea Bolilor si Daunatorilor din Culturile de Cartof - Pagina 71
Combaterea Bolilor si Daunatorilor din Culturile de Cartof - Pagina 72
Combaterea Bolilor si Daunatorilor din Culturile de Cartof - Pagina 73
Combaterea Bolilor si Daunatorilor din Culturile de Cartof - Pagina 74
Combaterea Bolilor si Daunatorilor din Culturile de Cartof - Pagina 75
Combaterea Bolilor si Daunatorilor din Culturile de Cartof - Pagina 76
Combaterea Bolilor si Daunatorilor din Culturile de Cartof - Pagina 77

Conținut arhivă zip

  • Combaterea Bolilor si Daunatorilor din Culturile de Cartof.doc

Alții au mai descărcat și

Cercetari privind Cultura Cartofului in Zonele Colinar - Montane

CERCETĂRI PRIVIND CULTURA CARTOFULUI ÎN ZONELE COLINAR- MONTANE MOTTO: Deviza celor ce muncesc şi trăiesc în comuna Cisnădioara, este o...

Viticultura Romaneasca - Tehnologia de Cultura a Vitei de Vie si Importanta ei

INTRODUCERE Viticultura românească este una multimilenară, viticultură de mare tradiţie ale cărei rădăcini se pierd adânc în preistorie în...

Reguli de aur in cultura porumbului

Porumbul (Zea mays L.) este una din principalele cereale ale lumii, ocupând locul trei ca suprafaţă cultivată după orez şi grâu. Această plantă are...

Combaterea Bolilor și Dăunătorilor Plantelor de Cultură

Memoriu justificativ Obţinerea unor recolte de calitate superioară în condiţiile unor costuri cât mai reduse nu poate fi realizată decât prin...

Dăunătorii Plantelor Cultivate

ARGUMENT Importanţa cunoaşterii dăunătorilor plantelor de câmp o constituie apărarea sănătaţii plantelor împotriva acestora, în scopul combaterii...

Patogenii si Daunatorii Vitei de Vie

Viţa de vie iţa de vie (sau Vitis vinifera) este o specie de Vitis, originară din regiunea mediteraneană, Europa centrală şi sud-vestul Asiei, din...

Metodică Experimentală

IMPORTANTA TEMEI SI OBIECTIVELE 1.1 Importanta temei Cu ajutorul metodici experimetale putem afla daca rezultatele unei experiente se...

Managementul Integrat al Patogenilor si Daunatorilor Culturii de Varza

1. VARZA – PREZENTARE GENERALĂ Plantele legumicole din grupa verzei au o pondere mare în alimentaţia omului şi ocupă cele mai mari suprafeţe în...

Ai nevoie de altceva?