Contabilitatea Imobilizarilor Corporale si Deprecierii Acestora la SC

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Agronomie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 81 în total
Cuvinte : 30868
Mărime: 108.90KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: CONF. DR. LEONORA CACIUC
UNIVERSITATEA DE VEST TIMIŞOARA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE SECŢIA ECONOMIA ŞI GESTIUNEA PRODUCŢIEI AGROALIMENTARE

Cuprins

1. DATE GENERALE PRIVIND SOCIETATEA S.C. POMFRUCT S.A.

2. DELIMITĂRI ŞI STRUCTURI PRIVIND IMOBILIZĂRILE CORPORALE

2.1. Definiţie şi clasificare

2.2. Distincţia dintre imobilizări corporale şi stocuri, respectiv cheltuieli

3. FINANŢAREA IMOBILIZĂRILOR

3.1. Leasing-ul

3.2. Locaţia de gestiune

3.3. Închirierea

3.4. Diferenţe între leasing şi alte operaţiuni de finanţare

4. ORGANIZAREA CONTABILITĂŢII IMOBILIZĂRILOR CORPORALE LA

S.C. POMFRUCT S.A.

4.1. Obiectivele şi factorii organizării contabilităţii imobilizărilor corporale

4.2. Clasificarea şi codificarea mijloacelor fixe

4.3. Unităţi de evidenţă şi modul de evaluare şi reevaluare

4.4. Documentele primare şi organizarea evidenţei operative

4.5. Organizarea contabilităţii tehnico-operative

4.6. Organizarea contabilităţii sintetice

4.6.1. Contabilitatea terenurilor

4.6.2. Contabilitatea mijloacelor fixe

5. CONTABILITATEA DEPRECIERII IMOBILIZĂRILOR CORPORALE

5.1. Amortizarea imobilizărilor corporale

5.1.1. Definire, rol şi modalităţi de calcul

5.1.2. Contabilitatea amortizării

5.2. Provizioane pentru deprecierea imobilizărilor corporale

5.2.1. Caracterizare generală

5.2.2 Contabilitatea provizioanelor pentru deprecierea imobilizărilor

corporale

6. CONCLUZII ŞI PROPUNERI

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ

Extras din document

CAP. I

DATE GENERALE PRIVIND SOCIETATEA

S.C. POMFRUCT S.A.

BAIA MARE

S.C. POMFRUCT S.A. Baia Mare a fost înfiinţată în anul 1999, prin restructurarea societăţii S.C. SCIPOMAR S.A. Baia Mare.

Numărul de înregistrare în Registrul Comerţului: J24/537/1999.

Cod fiscal: R 1224277

Firma îşi are sediul în localitatea Baia Mare, str. Victoriei nr. 232.

Societatea POMFRUCT S.A. se găseşte amplasată în zonă defavorizată.

S.C. SCIPOMAR S.A. se înfiinţează în anul 1991, conform H.G. 316/27.04.1991, prin preluarea întregului patrimoniu al Staţiunii de Cercetare şi Producţie Pomicolă Baia Mare.

Staţiunea de Cercetări şi Producţie luat fiinţă sub forma unui laborator de cercetare, în anul 1965, laborator ce fiinţa pe lângă Staţiunea de Cercetări Agricole Livada, judeţul Satu Mare.

În anul 1992, S.C. SCIPOMAR S.A. se transformă în societate mixtă româno-germană.

Societatea a fost constituită în temeiul Legii 15/1990 şi s-a reorganizat ca societate pe acţiuni, conform prevederilor Legii 31/1990 ca societate pe acţiuni.

Capitalul social, la înfiinţare, a fost de 119.235 leia. Ca urmare a evaluărilor, conform prevederilor H.G. 26/1992 şi H.G. 500/1994 şi a majorărilor prin aport, capitalul social actual subscris şi vărsat este de 2.485.000 mii lei, reprezentând 24.850 acţiuni nominative în valoare de 100.000 lei fiecare.

Obiectul de activitate, conform H.G. 753/1991 şi a statutului aprobat, prevede activităţi de producţie, comerţ, servicii, import-export. Principalele activităţi se referă la:

- activitatea de cercetare în domeniul pomiculturii şi industrializării fructelor;

- producţie vegetală: fructe, legume, cereale, cartofi, material săditor pomicol şi dendrologic;

- producţie industrială: activităţi de industrializare a fructelor, pentru obţinerea de sucuri naturale, concentrate şi îmbuteliate, gemuri, dulceţuri şi distilate din fructe;

- activitatea de depozitare, comercializare a tuturor produselor obţinute în cadrul societăţii;

- producţie animală: microfermă – vaci de lapte, tineret bovin, porci.

Capacităţi de producţie

Societatea are în administrare 501 ha, din care 129,23 ha domeniul public, diferenţa aparţinând locatorilor.

Suprafaţa aflată în administraţie, la 30.06.2000 are următoarea structură:

- livezi325 ha

- arbuşti24 ha

- pepinieră20 ha

- căpşuni5 ha

- legume6 ha

- cartofi10 ha

- cereale30 ha

- fâneţe40 ha

- curţi + construcţii 41 ha

Din structura suprafeţelor de teren rezultă că cea mai mare suprafaţă este ocupată de livezi.

Producţiile variază între 10 t/ha, 15 t/ha, 18 t/ha până la 25 t/ha, în funcţie de anul plantării.

Societatea este organizată în mai multe sectoare de activitate, astfel:

- sectorul vegetal, care are următoarele ferme de producţie:

- ferma nr. 1 Baia Mare

- ferma nr. 2 Baia Mare

- ferma nr. 3 Şomcuta Mare

- ferma nr. 4 Seini

- ferma nr. 5 Seini

- ferma nr. 6 Coltău

- sector zootehnic, cu 115 capete bovine şi 75 capete porcine

- sector industrial, ce cuprinde

- linia de prelucrare a fructelor, cu o capacitate de producţie de 80 t/24 h

- linia de pireuri, cu o capacitate de prelucrare de 20 t/24 h

- linia de gemuri, cu o capacitate de 5.000 borcane/24h

- linia de îmbuteliere, cu o capacitate de 30.000 l/24 h

- capacitate de depozitare în bazine inox şi mici containere, cu o capacitate totală de 950.000 l

- sector comercial

- sector administrativ

- sector mecanic

Pentru depozitarea fructelor şi legumelor, societatea dispune de un depozit frigorific, de o capacitate de 5.500 tone fructe.

S.C. POMFRUCT S.A. Baia Mare este unic producător al sucurilor naturale 100%, îmbuteliate, şi al concentratelor de fructe.

Personalul societăţii este de 187 angajaţi.

S.C. POMFRUCT S.A. este societate pe acţiuni cu capital majoritar privat.

La 30.06.2000, firma are active imobilizate total de 161.544.960 mii lei, din care terenuri şi mijloace fixe la valoarea rămasă 161.430.468 mii lei.

Activitatea horticolă şi legumicolă se desfăşoară în cadrul a şapte ferme de producţie proprii şi o fermă cu teren în arendă.

Activitatea de industrializare se desfăşoară în cadrul platformei industriale, care are în componenţă:

- fabrica de concentrate naturale din fructe

- linia de îmbuteliere a sucurilor naturale din fructe

- linia de gemuri, marmelade, jeleuri

- linia de distilare

- depozite de produse

Preview document

Contabilitatea Imobilizarilor Corporale si Deprecierii Acestora la SC - Pagina 1
Contabilitatea Imobilizarilor Corporale si Deprecierii Acestora la SC - Pagina 2
Contabilitatea Imobilizarilor Corporale si Deprecierii Acestora la SC - Pagina 3
Contabilitatea Imobilizarilor Corporale si Deprecierii Acestora la SC - Pagina 4
Contabilitatea Imobilizarilor Corporale si Deprecierii Acestora la SC - Pagina 5
Contabilitatea Imobilizarilor Corporale si Deprecierii Acestora la SC - Pagina 6
Contabilitatea Imobilizarilor Corporale si Deprecierii Acestora la SC - Pagina 7
Contabilitatea Imobilizarilor Corporale si Deprecierii Acestora la SC - Pagina 8
Contabilitatea Imobilizarilor Corporale si Deprecierii Acestora la SC - Pagina 9
Contabilitatea Imobilizarilor Corporale si Deprecierii Acestora la SC - Pagina 10
Contabilitatea Imobilizarilor Corporale si Deprecierii Acestora la SC - Pagina 11
Contabilitatea Imobilizarilor Corporale si Deprecierii Acestora la SC - Pagina 12
Contabilitatea Imobilizarilor Corporale si Deprecierii Acestora la SC - Pagina 13
Contabilitatea Imobilizarilor Corporale si Deprecierii Acestora la SC - Pagina 14
Contabilitatea Imobilizarilor Corporale si Deprecierii Acestora la SC - Pagina 15
Contabilitatea Imobilizarilor Corporale si Deprecierii Acestora la SC - Pagina 16
Contabilitatea Imobilizarilor Corporale si Deprecierii Acestora la SC - Pagina 17
Contabilitatea Imobilizarilor Corporale si Deprecierii Acestora la SC - Pagina 18
Contabilitatea Imobilizarilor Corporale si Deprecierii Acestora la SC - Pagina 19
Contabilitatea Imobilizarilor Corporale si Deprecierii Acestora la SC - Pagina 20
Contabilitatea Imobilizarilor Corporale si Deprecierii Acestora la SC - Pagina 21
Contabilitatea Imobilizarilor Corporale si Deprecierii Acestora la SC - Pagina 22
Contabilitatea Imobilizarilor Corporale si Deprecierii Acestora la SC - Pagina 23
Contabilitatea Imobilizarilor Corporale si Deprecierii Acestora la SC - Pagina 24
Contabilitatea Imobilizarilor Corporale si Deprecierii Acestora la SC - Pagina 25
Contabilitatea Imobilizarilor Corporale si Deprecierii Acestora la SC - Pagina 26
Contabilitatea Imobilizarilor Corporale si Deprecierii Acestora la SC - Pagina 27
Contabilitatea Imobilizarilor Corporale si Deprecierii Acestora la SC - Pagina 28
Contabilitatea Imobilizarilor Corporale si Deprecierii Acestora la SC - Pagina 29
Contabilitatea Imobilizarilor Corporale si Deprecierii Acestora la SC - Pagina 30
Contabilitatea Imobilizarilor Corporale si Deprecierii Acestora la SC - Pagina 31
Contabilitatea Imobilizarilor Corporale si Deprecierii Acestora la SC - Pagina 32
Contabilitatea Imobilizarilor Corporale si Deprecierii Acestora la SC - Pagina 33
Contabilitatea Imobilizarilor Corporale si Deprecierii Acestora la SC - Pagina 34
Contabilitatea Imobilizarilor Corporale si Deprecierii Acestora la SC - Pagina 35
Contabilitatea Imobilizarilor Corporale si Deprecierii Acestora la SC - Pagina 36
Contabilitatea Imobilizarilor Corporale si Deprecierii Acestora la SC - Pagina 37
Contabilitatea Imobilizarilor Corporale si Deprecierii Acestora la SC - Pagina 38
Contabilitatea Imobilizarilor Corporale si Deprecierii Acestora la SC - Pagina 39
Contabilitatea Imobilizarilor Corporale si Deprecierii Acestora la SC - Pagina 40
Contabilitatea Imobilizarilor Corporale si Deprecierii Acestora la SC - Pagina 41
Contabilitatea Imobilizarilor Corporale si Deprecierii Acestora la SC - Pagina 42
Contabilitatea Imobilizarilor Corporale si Deprecierii Acestora la SC - Pagina 43
Contabilitatea Imobilizarilor Corporale si Deprecierii Acestora la SC - Pagina 44
Contabilitatea Imobilizarilor Corporale si Deprecierii Acestora la SC - Pagina 45
Contabilitatea Imobilizarilor Corporale si Deprecierii Acestora la SC - Pagina 46
Contabilitatea Imobilizarilor Corporale si Deprecierii Acestora la SC - Pagina 47
Contabilitatea Imobilizarilor Corporale si Deprecierii Acestora la SC - Pagina 48
Contabilitatea Imobilizarilor Corporale si Deprecierii Acestora la SC - Pagina 49
Contabilitatea Imobilizarilor Corporale si Deprecierii Acestora la SC - Pagina 50
Contabilitatea Imobilizarilor Corporale si Deprecierii Acestora la SC - Pagina 51
Contabilitatea Imobilizarilor Corporale si Deprecierii Acestora la SC - Pagina 52
Contabilitatea Imobilizarilor Corporale si Deprecierii Acestora la SC - Pagina 53
Contabilitatea Imobilizarilor Corporale si Deprecierii Acestora la SC - Pagina 54
Contabilitatea Imobilizarilor Corporale si Deprecierii Acestora la SC - Pagina 55
Contabilitatea Imobilizarilor Corporale si Deprecierii Acestora la SC - Pagina 56
Contabilitatea Imobilizarilor Corporale si Deprecierii Acestora la SC - Pagina 57
Contabilitatea Imobilizarilor Corporale si Deprecierii Acestora la SC - Pagina 58
Contabilitatea Imobilizarilor Corporale si Deprecierii Acestora la SC - Pagina 59
Contabilitatea Imobilizarilor Corporale si Deprecierii Acestora la SC - Pagina 60
Contabilitatea Imobilizarilor Corporale si Deprecierii Acestora la SC - Pagina 61
Contabilitatea Imobilizarilor Corporale si Deprecierii Acestora la SC - Pagina 62
Contabilitatea Imobilizarilor Corporale si Deprecierii Acestora la SC - Pagina 63
Contabilitatea Imobilizarilor Corporale si Deprecierii Acestora la SC - Pagina 64
Contabilitatea Imobilizarilor Corporale si Deprecierii Acestora la SC - Pagina 65
Contabilitatea Imobilizarilor Corporale si Deprecierii Acestora la SC - Pagina 66
Contabilitatea Imobilizarilor Corporale si Deprecierii Acestora la SC - Pagina 67
Contabilitatea Imobilizarilor Corporale si Deprecierii Acestora la SC - Pagina 68
Contabilitatea Imobilizarilor Corporale si Deprecierii Acestora la SC - Pagina 69
Contabilitatea Imobilizarilor Corporale si Deprecierii Acestora la SC - Pagina 70
Contabilitatea Imobilizarilor Corporale si Deprecierii Acestora la SC - Pagina 71
Contabilitatea Imobilizarilor Corporale si Deprecierii Acestora la SC - Pagina 72
Contabilitatea Imobilizarilor Corporale si Deprecierii Acestora la SC - Pagina 73
Contabilitatea Imobilizarilor Corporale si Deprecierii Acestora la SC - Pagina 74
Contabilitatea Imobilizarilor Corporale si Deprecierii Acestora la SC - Pagina 75
Contabilitatea Imobilizarilor Corporale si Deprecierii Acestora la SC - Pagina 76
Contabilitatea Imobilizarilor Corporale si Deprecierii Acestora la SC - Pagina 77
Contabilitatea Imobilizarilor Corporale si Deprecierii Acestora la SC - Pagina 78
Contabilitatea Imobilizarilor Corporale si Deprecierii Acestora la SC - Pagina 79
Contabilitatea Imobilizarilor Corporale si Deprecierii Acestora la SC - Pagina 80
Contabilitatea Imobilizarilor Corporale si Deprecierii Acestora la SC - Pagina 81

Conținut arhivă zip

  • Contabilitatea Imobilizarilor Corporale si Deprecierii Acestora la SC.doc

Alții au mai descărcat și

Ecotehnica Cultivarii Tutunului si Hameiului

TIPUL DE SOL DIN REGIUNEA BUCURESTI Soluri de tip hidromorf si brun-roscate Caracteristici : soluri predominant lutoargiloase cu continut...

Ai nevoie de altceva?