Elaborarea Strategiei de Aprovizionare Tehnico-Materiale

Imagine preview
(9/10 din 1 vot)

Aceasta licenta trateaza Elaborarea Strategiei de Aprovizionare Tehnico-Materiale.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 92 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 7 puncte.

Domeniu: Agronomie

Extras din document

S.C. PANGRAN S.A. – Prezentare generală

1.1. Denumire, Sediu, Formă juridică, Durata, Capital social

Denumirea societăţii este S.C. PANGRAN S.A. numită şi în continuare şi societate.

Sediul societăţii este în România, municipiul Iaşi, calea Chişinăului, numărul 33, societatea având filiale şi în alte localităţi din ţară şi din străinătate.

S.C. PANGRAN S.A. este persoană juridică română, având formă juridică de societate pe acţiuni.

Aceasta ia fiinţă prin transformarea S.C. PANGRAN S.A. societate cu capital majoritar de stat în societate cu capital privat şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legile române în vigoare şi cu statutul său.

Societatea se constituie pe o durată nelimitată, începând cu data înregistrării sale la Registrul Comerţului.

Capitalul social subscris al S.C. PANGRAN S.A. este de 6,9 miliarde lei divizat în 73810 acţiuni nominative în valoare de 93483 lei fiecare.

Aporturile ulterioare precum şi bunurile dobândite pe parcursul existenţei sale, sunt de drept proprietatea societăţii. Acţiunile sunt emise de către Consiliul de Administraţie al societăţii.

Evidenţa acţiunilor se ţine într-un registru numerotat (sigilat) parafat de Preşedintele Consiliului de Administraţie.

Capitalul social poate fi majorat în baza hotărârii Adunării Generale a Acţionarilor prin emiterea de noi acţiuni reprezentând aport în numerar sau în natură.

Reducerea capitalului social se poate face pe baza hotărârii Adunării Generale a Acţionarilor, după analiza cauzelor şi a consecinţelor acestei măsuri

1.2. Scurt istoric

În anul 1964 începe construcţia complexului Industriei de Morărit şi Panificaţie (CIMP) Iaşi.

În anul 1967 se pune în funcţiune moara sediu cu o capacitate de 220 tone / 24 ore.

În anul 1968 se pun în funcţiune Fabrica de pâine cu o capacitate de 60 tone / 24 ore, Fabrica de biscuiţi 32 tone / 24 ore, Fabrica de paste făinoase 30 tone / 24 ore.

În anul 1968 în urma organizării administrative a teritoriului se unesc unităţile CIMP cu cele ale Trustului de Panificaţie existând independent şi Întreprinderea de Morărit şi Panificaţie SPICUL Iaşi.

În 1969 CIMP intră în subordinea Combinatului Industriei Alimentare (CIA).

În anul 1971 cele două întreprinderi SPICUL şi CIMP trec în subordinea Direcţiei de Industrie Locală.

În anul 1973 la aplicarea Decretului 162 cele două întreprinderi de morărit şi panificaţie se comasează şi trec în subordinea Întreprinderii Judeţene de Industrie Locală sub forma organizatorică de fabrică.

În anul 1975 intră în funcţiune atelierul de franzelărie cu 42 tone / 24 ore.

În anul 1977 în urma aplicării Decretului 53 se înfiinţează Întreprinderea de Morărit, Panificaţie şi Paste Făinoase Iaşi în subordinea Centralei Industriale de Morărit, Decorticat, Panificaţie şi Produse Făinoase Bucureşti.

Din anul 1977 până în 1990 Întreprinderea de Morărit, Panificaţie şi Produse Făinoase Iaşi a păstrat aceeaşi formă organizatorică, centrala coordonatoare numindu-se Centrala Industrială de Morărit şi Panificaţie Bucureşti depinzând de Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare.

În anul 1991 conform H.G. 1358/1990 i-a fiinţă S.C. PANGRAN S.A. prin preluarea întregului patrimoniu al IMPPF Iaşi fiind afiliată la ROMPAN Bucureşti, în cadrul Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei.

Fisiere in arhiva (1):

  • Elaborarea Strategiei de Aprovizionare Tehnico-Materiale.doc