Fundamentarea Economica a Activitatii de Promovare a Produselor Agroalimentare

Imagine preview
(7/10 din 2 voturi)

Aceasta licenta trateaza Fundamentarea Economica a Activitatii de Promovare a Produselor Agroalimentare.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 65 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Victor Pekar

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Agronomie

Cuprins

INTRODUCERE 4
Capitolul 1. PREZENTAREA S.C. RARĂUL S.A 5
1.1.Scurt istoric 5
1.2.Caracteristicile generale ale firmei 7
1.2.1 Statul societăţii 7
1.2.2 Obiectul de activitate 8
1.2.3 Structura organizatorică 10
1.2.4 Structura personalului 10
1.3. Descrierea pieţei S.C. RARĂUL S.A 11
1.4. Rezultate economico-financiare ale S.C. RARĂUL S.A 14
Capitolul 2.PROMOVAREA-COMPONENTĂ DE BAZĂ A MIXULUI DE MARKETING 20
2.1. Rolul comunicării în procesul de promovare al produselor 21
2.1.1. Componentele procesului de comunicare 23
2.1.2. Obiectivele politicii de comunicare 27
2.2 Structura activitaţii promoţionale 29
2.2.1 Publicitatea şi suporturile ei 29
2.2.2 Promovarea vânzărilor 36
2.2.3 Relaţiile publice 37
2.2.4 Vânzarea personală 39
2.2.5 Alte metode de promovare 40
Capitolul 3. POLITICA DE PROMOVARE ADOPTATĂ DE S.C. RARĂUL S.A.42
3.1. Misiuni şi valori 42
3.1.1. Realizarea analizei SWOT 43
3.2. Publicitatea realizată de S.C. RARĂUL S.A 45
3.3. Promovarea vânzărilor efectuate de S.C. RARĂUL S.A 46
3.4. Vânzarea personală 47
Capitolul 4.PROGRAM DE MARKETING PRIVIND POLITICA DE PROMOVARE A S.C. RARĂUL S.A 49
4.1. Elaborarea mixului şi a bugetului promoţional 49
4.1.1. Stabilirea pieţei ţintă şi a obiectivelor politicii de promovare 50
4.1.2. Conceperea mesajului 51
4.1.3. Selectarea canalelor promoţionale 52
4.1.4. Determinarea bugetului promoţional 53
4.1.5. Stabilirea mixului promoţional 54
4.1.6. Evaluarea rezultatelor şi ajustarea mixului 55
4.2. Perspective de îmbunătăţire a politicii de promovare 58
CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI 60
BIBLIOGRAFIE 65

Extras din document

INTRODUCERE

În vederea derulării şi dezvoltării unei afaceri de success, orice întreprindere, indiferent de dimensiunile ei sau domeniul de activitate căreia îi aparţine, are nevoie de un departament de marketing care să pună în aplicare politica de marketing, politică ce trebuie să reflecte cele patru componente ale sale: politica de preţ, politica de produs, politica de distribuţie şi politica de promovare.

Varietatea mare a formelor, metodelor, tehnicilor şi mijloacelor de promovare este un atu important al acestei componente a marketingului, dar în acelaşi timp, impune luarea lor în considerare cu mult discernământ atunci când se elaborează şi se adoptă o anumita polică de promovare de către o agenţie de publicitate sau de departamentul de marketing al unei firme.

MIXUL DE PROMOVARE reprezintă pincipalul instrument de comunicare cu consumatorii actuali şi potenţiali, de promovare impersonală a ideilor, bunurilor sau serviciilor prin mijloacele de informare în masă ( ziare, reviste, programe radio si TV ) de către o instituţie sau un agent economic, indiferent de domeniul de activitate.Intr-un astfel de context, în care totul pare să se învârtă în jurul ideii de promovare, alegerea temei de faţă "Fundamentarea economică a activităţii de promovare a produselor agroalimentare", ca subiect al tezei de licenţă apare mai mult decât justificată.

Prezenta lucrare cuprinde informaţii şi idei grupate în patru capitole.

Astfel,al doilea capitol(„PROMOVAREA – COMPONENTA DE BAZĂ A MIXULUI DE MARKETING”) vizează aspecte cu caracter teoretic.În cadrul acestora am surprins elemente referitoare la sistemul de comunicaţie şi rolul acesteia în procesul de promovare,obiectivele politicii de comunicare,structura activităţii promoţionale.

Celelalte trei capitole cuprind studiul de caz la firma S.C. RARĂUL S.A. Câmpulung Moldovenesc,studiu combinat cu aspecte teoretice:prezentarea generală a firmei,politica de promovare adoptată de firmă,elaborarea unui mix promoţional şi perspective de îmbunătăţire a politicii de promovare a firmei pe viitor.

CAPITOLUL 1.

PREZENTAREA SOCIETĂŢII S.C. RARĂUL S.A.

1.1 Scurt istoric

Istoricul prelucrării laptelui în oraşul Câmpulung Moldovenesc ar putea părea incomplet fără a ţine seama de benefica situare în zonă a localităţii. Istoricul locurilor consemnează existenţa din secolul al XII-lea a unei mici organizări statele româneşti. Reputatul istoric Theodor Bălan menţiona că: "voievodatul câmpulungean a fost primul centru politic al descălecătorilor maramureşeni, întemeiat fiind de Dragoş Vodă odată cu Principatul Moldovei".

Frumuseţea locurilor, iernile relativ blânde şi verile răcoroase, bogata şi variata floră specifică zonei, au făcut ca locuitorii acestor meleaguri să se ocupe din totdeauna, cu precădere, de creşterea vitelor. Aceste condiţii prielnice au determinat Statul român să decidă în anul 1958 amplasarea în oraşul Câmpulung Moldovenesc a Fabricii de Conserve de Lapte Rarăul.

Fabrica a fost proiectată la timpul respectiv pentru o producţie medie anuală de 3500 tone lapte praf, 1200 tone unt şi 2570 hectolitri lapte de consum şi produse proaspete, investiţia iniţială fiind de 79 milioane lei, din care 34,8 milioane lei utilaje.

Probele tehnologice au început în luna decembrie 1960, iar la data de 10 ianuarie 1961 a fost obţinută prima şarjă de lapte praf produsă pe instalaţia NIRO ATOMIZER, importată din Danemarca.

Amplasarea unei fabrici în oraşul Câmpulung Moldovenesc şi specializarea ei în producerea laptelui praf pentru copii s-a dovedit a fi raţională prin rezultatele obţinute de-a lungul a trei decenii de activitate.

Fisiere in arhiva (1):

  • Fundamentarea Economica a Activitatii de Promovare a Produselor Agroalimentare.doc