Fundamentarea Economică a Activității de Promovare a Produselor Agroalimentare

Licență
7/10 (2 voturi)
Domeniu: Agronomie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 65 în total
Cuvinte : 17666
Mărime: 114.30KB (arhivat)
Cost: 6 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Victor Pekar

Cuprins

INTRODUCERE 4

Capitolul 1. PREZENTAREA S.C. RARĂUL S.A 5

1.1.Scurt istoric 5

1.2.Caracteristicile generale ale firmei 7

1.2.1 Statul societăţii 7

1.2.2 Obiectul de activitate 8

1.2.3 Structura organizatorică 10

1.2.4 Structura personalului 10

1.3. Descrierea pieţei S.C. RARĂUL S.A 11

1.4. Rezultate economico-financiare ale S.C. RARĂUL S.A 14

Capitolul 2.PROMOVAREA-COMPONENTĂ DE BAZĂ A MIXULUI DE MARKETING 20

2.1. Rolul comunicării în procesul de promovare al produselor 21

2.1.1. Componentele procesului de comunicare 23

2.1.2. Obiectivele politicii de comunicare 27

2.2 Structura activitaţii promoţionale 29

2.2.1 Publicitatea şi suporturile ei 29

2.2.2 Promovarea vânzărilor 36

2.2.3 Relaţiile publice 37

2.2.4 Vânzarea personală 39

2.2.5 Alte metode de promovare 40

Capitolul 3. POLITICA DE PROMOVARE ADOPTATĂ DE S.C. RARĂUL S.A.42

3.1. Misiuni şi valori 42

3.1.1. Realizarea analizei SWOT 43

3.2. Publicitatea realizată de S.C. RARĂUL S.A 45

3.3. Promovarea vânzărilor efectuate de S.C. RARĂUL S.A 46

3.4. Vânzarea personală 47

Capitolul 4.PROGRAM DE MARKETING PRIVIND POLITICA DE PROMOVARE A S.C. RARĂUL S.A 49

4.1. Elaborarea mixului şi a bugetului promoţional 49

4.1.1. Stabilirea pieţei ţintă şi a obiectivelor politicii de promovare 50

4.1.2. Conceperea mesajului 51

4.1.3. Selectarea canalelor promoţionale 52

4.1.4. Determinarea bugetului promoţional 53

4.1.5. Stabilirea mixului promoţional 54

4.1.6. Evaluarea rezultatelor şi ajustarea mixului 55

4.2. Perspective de îmbunătăţire a politicii de promovare 58

CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI 60

BIBLIOGRAFIE 65

Extras din document

INTRODUCERE

În vederea derulării şi dezvoltării unei afaceri de success, orice întreprindere, indiferent de dimensiunile ei sau domeniul de activitate căreia îi aparţine, are nevoie de un departament de marketing care să pună în aplicare politica de marketing, politică ce trebuie să reflecte cele patru componente ale sale: politica de preţ, politica de produs, politica de distribuţie şi politica de promovare.

Varietatea mare a formelor, metodelor, tehnicilor şi mijloacelor de promovare este un atu important al acestei componente a marketingului, dar în acelaşi timp, impune luarea lor în considerare cu mult discernământ atunci când se elaborează şi se adoptă o anumita polică de promovare de către o agenţie de publicitate sau de departamentul de marketing al unei firme.

MIXUL DE PROMOVARE reprezintă pincipalul instrument de comunicare cu consumatorii actuali şi potenţiali, de promovare impersonală a ideilor, bunurilor sau serviciilor prin mijloacele de informare în masă ( ziare, reviste, programe radio si TV ) de către o instituţie sau un agent economic, indiferent de domeniul de activitate.Intr-un astfel de context, în care totul pare să se învârtă în jurul ideii de promovare, alegerea temei de faţă "Fundamentarea economică a activităţii de promovare a produselor agroalimentare", ca subiect al tezei de licenţă apare mai mult decât justificată.

Prezenta lucrare cuprinde informaţii şi idei grupate în patru capitole.

Astfel,al doilea capitol(„PROMOVAREA – COMPONENTA DE BAZĂ A MIXULUI DE MARKETING”) vizează aspecte cu caracter teoretic.În cadrul acestora am surprins elemente referitoare la sistemul de comunicaţie şi rolul acesteia în procesul de promovare,obiectivele politicii de comunicare,structura activităţii promoţionale.

Celelalte trei capitole cuprind studiul de caz la firma S.C. RARĂUL S.A. Câmpulung Moldovenesc,studiu combinat cu aspecte teoretice:prezentarea generală a firmei,politica de promovare adoptată de firmă,elaborarea unui mix promoţional şi perspective de îmbunătăţire a politicii de promovare a firmei pe viitor.

CAPITOLUL 1.

PREZENTAREA SOCIETĂŢII S.C. RARĂUL S.A.

1.1 Scurt istoric

Istoricul prelucrării laptelui în oraşul Câmpulung Moldovenesc ar putea părea incomplet fără a ţine seama de benefica situare în zonă a localităţii. Istoricul locurilor consemnează existenţa din secolul al XII-lea a unei mici organizări statele româneşti. Reputatul istoric Theodor Bălan menţiona că: "voievodatul câmpulungean a fost primul centru politic al descălecătorilor maramureşeni, întemeiat fiind de Dragoş Vodă odată cu Principatul Moldovei".

Frumuseţea locurilor, iernile relativ blânde şi verile răcoroase, bogata şi variata floră specifică zonei, au făcut ca locuitorii acestor meleaguri să se ocupe din totdeauna, cu precădere, de creşterea vitelor. Aceste condiţii prielnice au determinat Statul român să decidă în anul 1958 amplasarea în oraşul Câmpulung Moldovenesc a Fabricii de Conserve de Lapte Rarăul.

Fabrica a fost proiectată la timpul respectiv pentru o producţie medie anuală de 3500 tone lapte praf, 1200 tone unt şi 2570 hectolitri lapte de consum şi produse proaspete, investiţia iniţială fiind de 79 milioane lei, din care 34,8 milioane lei utilaje.

Probele tehnologice au început în luna decembrie 1960, iar la data de 10 ianuarie 1961 a fost obţinută prima şarjă de lapte praf produsă pe instalaţia NIRO ATOMIZER, importată din Danemarca.

Amplasarea unei fabrici în oraşul Câmpulung Moldovenesc şi specializarea ei în producerea laptelui praf pentru copii s-a dovedit a fi raţională prin rezultatele obţinute de-a lungul a trei decenii de activitate.

Preview document

Fundamentarea Economică a Activității de Promovare a Produselor Agroalimentare - Pagina 1
Fundamentarea Economică a Activității de Promovare a Produselor Agroalimentare - Pagina 2
Fundamentarea Economică a Activității de Promovare a Produselor Agroalimentare - Pagina 3
Fundamentarea Economică a Activității de Promovare a Produselor Agroalimentare - Pagina 4
Fundamentarea Economică a Activității de Promovare a Produselor Agroalimentare - Pagina 5
Fundamentarea Economică a Activității de Promovare a Produselor Agroalimentare - Pagina 6
Fundamentarea Economică a Activității de Promovare a Produselor Agroalimentare - Pagina 7
Fundamentarea Economică a Activității de Promovare a Produselor Agroalimentare - Pagina 8
Fundamentarea Economică a Activității de Promovare a Produselor Agroalimentare - Pagina 9
Fundamentarea Economică a Activității de Promovare a Produselor Agroalimentare - Pagina 10
Fundamentarea Economică a Activității de Promovare a Produselor Agroalimentare - Pagina 11
Fundamentarea Economică a Activității de Promovare a Produselor Agroalimentare - Pagina 12
Fundamentarea Economică a Activității de Promovare a Produselor Agroalimentare - Pagina 13
Fundamentarea Economică a Activității de Promovare a Produselor Agroalimentare - Pagina 14
Fundamentarea Economică a Activității de Promovare a Produselor Agroalimentare - Pagina 15
Fundamentarea Economică a Activității de Promovare a Produselor Agroalimentare - Pagina 16
Fundamentarea Economică a Activității de Promovare a Produselor Agroalimentare - Pagina 17
Fundamentarea Economică a Activității de Promovare a Produselor Agroalimentare - Pagina 18
Fundamentarea Economică a Activității de Promovare a Produselor Agroalimentare - Pagina 19
Fundamentarea Economică a Activității de Promovare a Produselor Agroalimentare - Pagina 20
Fundamentarea Economică a Activității de Promovare a Produselor Agroalimentare - Pagina 21
Fundamentarea Economică a Activității de Promovare a Produselor Agroalimentare - Pagina 22
Fundamentarea Economică a Activității de Promovare a Produselor Agroalimentare - Pagina 23
Fundamentarea Economică a Activității de Promovare a Produselor Agroalimentare - Pagina 24
Fundamentarea Economică a Activității de Promovare a Produselor Agroalimentare - Pagina 25
Fundamentarea Economică a Activității de Promovare a Produselor Agroalimentare - Pagina 26
Fundamentarea Economică a Activității de Promovare a Produselor Agroalimentare - Pagina 27
Fundamentarea Economică a Activității de Promovare a Produselor Agroalimentare - Pagina 28
Fundamentarea Economică a Activității de Promovare a Produselor Agroalimentare - Pagina 29
Fundamentarea Economică a Activității de Promovare a Produselor Agroalimentare - Pagina 30
Fundamentarea Economică a Activității de Promovare a Produselor Agroalimentare - Pagina 31
Fundamentarea Economică a Activității de Promovare a Produselor Agroalimentare - Pagina 32
Fundamentarea Economică a Activității de Promovare a Produselor Agroalimentare - Pagina 33
Fundamentarea Economică a Activității de Promovare a Produselor Agroalimentare - Pagina 34
Fundamentarea Economică a Activității de Promovare a Produselor Agroalimentare - Pagina 35
Fundamentarea Economică a Activității de Promovare a Produselor Agroalimentare - Pagina 36
Fundamentarea Economică a Activității de Promovare a Produselor Agroalimentare - Pagina 37
Fundamentarea Economică a Activității de Promovare a Produselor Agroalimentare - Pagina 38
Fundamentarea Economică a Activității de Promovare a Produselor Agroalimentare - Pagina 39
Fundamentarea Economică a Activității de Promovare a Produselor Agroalimentare - Pagina 40
Fundamentarea Economică a Activității de Promovare a Produselor Agroalimentare - Pagina 41
Fundamentarea Economică a Activității de Promovare a Produselor Agroalimentare - Pagina 42
Fundamentarea Economică a Activității de Promovare a Produselor Agroalimentare - Pagina 43
Fundamentarea Economică a Activității de Promovare a Produselor Agroalimentare - Pagina 44
Fundamentarea Economică a Activității de Promovare a Produselor Agroalimentare - Pagina 45
Fundamentarea Economică a Activității de Promovare a Produselor Agroalimentare - Pagina 46
Fundamentarea Economică a Activității de Promovare a Produselor Agroalimentare - Pagina 47
Fundamentarea Economică a Activității de Promovare a Produselor Agroalimentare - Pagina 48
Fundamentarea Economică a Activității de Promovare a Produselor Agroalimentare - Pagina 49
Fundamentarea Economică a Activității de Promovare a Produselor Agroalimentare - Pagina 50
Fundamentarea Economică a Activității de Promovare a Produselor Agroalimentare - Pagina 51
Fundamentarea Economică a Activității de Promovare a Produselor Agroalimentare - Pagina 52
Fundamentarea Economică a Activității de Promovare a Produselor Agroalimentare - Pagina 53
Fundamentarea Economică a Activității de Promovare a Produselor Agroalimentare - Pagina 54
Fundamentarea Economică a Activității de Promovare a Produselor Agroalimentare - Pagina 55
Fundamentarea Economică a Activității de Promovare a Produselor Agroalimentare - Pagina 56
Fundamentarea Economică a Activității de Promovare a Produselor Agroalimentare - Pagina 57
Fundamentarea Economică a Activității de Promovare a Produselor Agroalimentare - Pagina 58
Fundamentarea Economică a Activității de Promovare a Produselor Agroalimentare - Pagina 59
Fundamentarea Economică a Activității de Promovare a Produselor Agroalimentare - Pagina 60
Fundamentarea Economică a Activității de Promovare a Produselor Agroalimentare - Pagina 61
Fundamentarea Economică a Activității de Promovare a Produselor Agroalimentare - Pagina 62
Fundamentarea Economică a Activității de Promovare a Produselor Agroalimentare - Pagina 63
Fundamentarea Economică a Activității de Promovare a Produselor Agroalimentare - Pagina 64
Fundamentarea Economică a Activității de Promovare a Produselor Agroalimentare - Pagina 65

Conținut arhivă zip

  • Fundamentarea Economica a Activitatii de Promovare a Produselor Agroalimentare.doc

Alții au mai descărcat și

Mutații în Potențialul de Resurse și în Structurile de Exploatare ale Agriculturii

Capitolul 1. Potenţialul de producţie şi oferta de produse agroalimentare 1.1. Mutaţii în potenţialul de resurse şi în structurile de exploatare...

Metoda in Consultanta Agricola

1.1. Scurt istoric al consultantei Consultanţa, ca activitate umană a existat din antichitate cu toate ca exemplificările sunt rare, situaţie...

Biotehnologia Berii

Scurt istoric Berea este o bautura aparte, chiar speciala. O tablita sumeriana de acum 6000 de ani aducea omenirii secretul fabricarii acestei...

Proiectarea unei Exploatații Agricole în Sistem Ecologic

Introducere Prezentarea conceptului de fermă ecologică şi importanţa ei Proiectarea sistemelor agricole este o lucrare tehnică ce are ca obiectiv...

Impactul investițiilor realizate prin accesarea fondurilor europene asupra exploatațiilor agricole

Introducere Intre conditiile de trai din mediul rural din Romania si spatiul rural al tarilor dezvoltate ale Uniunii Europene exista decalaje...

Practica Tehnologia a Cresterii Animalelor - Studiul Productiei de Carne la Bovine

INTRODUCERE Bovinele au o importanţă social-economică, sanitară, biologică şi ecologică de prim ordin în economia multor state. Ele furnizează un...

Ferma de Vaci cu Lapte

Cap.I Agentul economic 1.1 Date de identificare Numele : S.C.,,Agrirom” S.R.L. Adresa: Comuna Schela ; Sat Schela Resurse (capital): -50ha...

Analiza Eficienței Economice a Cheltuielilor pentru Protecția Mediului în Agricultură

Introducere Agricultura reprezintă o ramură economică de interes strategic naţional, chemată să asigure securitatea hranei pentru populaţie şi să...

Ai nevoie de altceva?