Influenta Tratamentelor cu Agenti de Biocontrol asupra Activitatii unor Enzime cu Rol Important in Sistemul de Aparare al Plantelor

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Agronomie
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 55 în total
Cuvinte : 12152
Mărime: 698.74KB (arhivat)
Cost: 6 puncte
UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRONOMICE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ BUCUREŞTI

Cuprins

CUPRINS

INTRODUCERE

I. STUDIU DOCUMENTAR

CAP.1. STUDII DE CONTROL BIOLOGIC

1.1. MODUL DE ACTIUNE A MICROORGANISMELOR ANTAGONISTE

1.2 TEHNICI CURENTE DE CONTROL BIOLOGIC LA CAPSUN SI SOIA

1.3. STRATEGII DE SELECTARE A MICROORGANISMELOR ANTAGONISTE CA

AGENtI BIOLOGICI DE CONTROL

CAP.2. BIOCONTROLUL AGENtILOR PATOGENI AI PLANTELOR CU

RHIZOBACTERII CE PROMOVEAZÃ CREsTEREA PLANTELOR (PGPR)

2.1. CARACTERIZAREA GENURILOR sI SPECIILOR DIN GRUPUL PGPR

II. PARTE EXPERIMENTALÃ

INFLUENTA TRATAMENTELOR CU AGENTI DE BIOCONTROL ASUPRA

ACTIVITÃtII UNOR ENZIME CU ROL IMPORTANT ÎN SISTEMUL DE

APÃRARE A PLANTELOR

CAP.3. VARIANTE EXPERIMENTALE SI METODE DE DOZARE A ACTIVITATII

ENZIMATICE

3.1. MATERIALE sI METODE

3.1.1. Materialul biologic

3.1.2. Metodologie

3.1.2.1. Dozarea activitatii enzimatice

CAP.4. REZULTATE sI DISCUtII

4.1. EVALUAREA ACTIVITÃtII ENZIMATICE LA VARIANTELE EXPERIMENTALE

DE CÃPsUN DIN SERÃ sI DIN CÂMP, DUPÃ TRATAMENTELE BIOLOGICE sI

CHIMICE

4.2. EVALUAREA ACTIVITÃtII ENZIMATICE LA VARIANTELE EXPERIMENTALE

DE SOIA CULTIVATÃ ÎN CONDItII DE SERÃ sI DE CÂMP, DUPÃ

TRATAMENTELE BIOLOGICE sI CHIMICE

5

CAP.5. CONCLUZII si PERSPECTIVE

CAP.6. BIBLIOGRAFIE

Extras din document

INTRODUCERE

Cercetãrile în directia reducerii activitãtii patogenitãtii unor fungi prin prezenta naturalã a unuia sau mai multor microorganisme cu proprietãti antagoniste, au relevat faptul cã realizarea unor combinatii dintre un agent de biocontrol cu cantitãti reduse de fungicide (control integrat) are drept rezultat o suprimare a bolii la un nivel similar celui înregistrat in cazul utilizãrii unor tratamente bazate numai pe fungicide.

Metodele biologice de control se bazeazã pe reducerea activitãtii patogenitãtii prin prezenta naturalã a unuia sau mai multor microorganisme cu proprietãti antagoniste. Mai mult,

s-a constatat ca realizarea unor combinatii dintre un agent de biocontrol cu cantitãti reduse de fungicide (control integrat) are ca rezultat o suprimare a bolii la un nivel similar celui inregistrat în cazul utilizãrii unor tratamente bazate în întregime numai pe fungicide. Amestecurile de produse biologice, în special cu cele selective, pot determina reducerea dozelor de produse chimice.

În prezent, cunostintele de biologie molecularã referitoare la interactiunea plantã-microorganism, au început sã fie aplicate pentru identificarea unor metode mai putin agresive de protectie a plantelor, metode care se bazeazã pe utilizarea unor microorganisme benefice si pe stimularea rãspunsului de apãrare a plantelor.

tinându-se cont de aceste considerente, pentru controlul biologic al bolilor plantelor ce implicã interactiunea dintre un agent biologic de control si un fitopatogen, întelegerea ecologiei acestor elemente este esentialã pentru dezvoltarea unei strategii de combatere biologicã. Extinderea metodelor biologice de combatere a bolilor si dãunatorilor, este una dintre directiile de perspectivã a dezvoltãrii protectiei plantelor.

În cadrul lucrarii obiectivul principal a fost:

Analiza evolutiei parametrilor biochimici în urma tratamentului foliar si la sol al unor plante de cãpsun si soia infectate cu Botrytis cinerea, cu filtrate de culturã de Trichoderma viride, Trichoderma harzianum si Penicillium chrysogenum în comparatie cu tratamentul chimic cu fungicide.

CAPITOLUL 1

STUDII DE CONTROL BIOLOGIC

Publicatiile lucrarilor asupra controlului biologic dateaza de peste 50 de ani. Patogenii fungici ai plantelor sunt printre cei mai importanti factori care determina pierderi serioase pentru produsele agricole în fiecare an. Controlul biologic al bolilor plantelor, inclusiv agentii patogeni fungici, a fost considerat o metodã alternativã viabilã pentru la controlul bolilor cu substante chimice. In patologia plantelor, termenul de biocontrol se aplicã utilizãrii de antagonisti microbieni pentru a suprima boli. De-a lungul ciclului de viatã al acestora, plantele si patogenii interactioneazã cu o mare varietate de organisme. Aceste interactiuni pot afecta în mod semnificativ sãnãtatea plantelor in diferite moduri. Modalitatile de actiune al microorganismelor de biocontrol în combaterea bolilor fungice la plante includ: hiperparasitismul, pradarea, antibioza, protectia incrucisata, concurenta pentru nutrienti si spatiu si rezistenta indusã. Aplicarea cu succes a strategiilor de control biologic necesitã o gestionare mai mult bazatã pe cunoastere.

Diversele metode de aplicare a agentilor de biocontrol includ: aplicarea directa, la locul de infectie unde exista nivelul cel mai crescut al populatiei de patogen sau aplicarea la nivelul unui singur loc a microorganismelor de biocontrol (în fiecare an agricol), dar in populatii mai mici, care apoi sa se poata multiplica si rãspândi pe alte pãrti ale plantei oferind astfel protectie împotriva agentilor patogeni, iar aplicarea ocazionala sã mentinã populatiile de patogen sub nivelurile de prag.

I. STUDIU DOCUMENTAR

Utilizarea comercialã si aplicarea agentilor de combatere biologica a plantelor, initial au fost lente, în principal din cauza performantelor lor variabile în functie de diferitele conditii de mediu exiostente în camp. Pentru a depãsi aceastã problemã si pentru a avea in vedere atat aplicarea acestei tehnologii de biocontrol in conditii de câmp cat si comercializarea de produse de biocontrol, este important dezvoltarea de noi formule de microorganisme biocontrol cu un grad mai mare de stabilitate si supravietuire.

Preview document

Influenta Tratamentelor cu Agenti de Biocontrol asupra Activitatii unor Enzime cu Rol Important in Sistemul de Aparare al Plantelor - Pagina 1
Influenta Tratamentelor cu Agenti de Biocontrol asupra Activitatii unor Enzime cu Rol Important in Sistemul de Aparare al Plantelor - Pagina 2
Influenta Tratamentelor cu Agenti de Biocontrol asupra Activitatii unor Enzime cu Rol Important in Sistemul de Aparare al Plantelor - Pagina 3
Influenta Tratamentelor cu Agenti de Biocontrol asupra Activitatii unor Enzime cu Rol Important in Sistemul de Aparare al Plantelor - Pagina 4
Influenta Tratamentelor cu Agenti de Biocontrol asupra Activitatii unor Enzime cu Rol Important in Sistemul de Aparare al Plantelor - Pagina 5
Influenta Tratamentelor cu Agenti de Biocontrol asupra Activitatii unor Enzime cu Rol Important in Sistemul de Aparare al Plantelor - Pagina 6
Influenta Tratamentelor cu Agenti de Biocontrol asupra Activitatii unor Enzime cu Rol Important in Sistemul de Aparare al Plantelor - Pagina 7
Influenta Tratamentelor cu Agenti de Biocontrol asupra Activitatii unor Enzime cu Rol Important in Sistemul de Aparare al Plantelor - Pagina 8
Influenta Tratamentelor cu Agenti de Biocontrol asupra Activitatii unor Enzime cu Rol Important in Sistemul de Aparare al Plantelor - Pagina 9
Influenta Tratamentelor cu Agenti de Biocontrol asupra Activitatii unor Enzime cu Rol Important in Sistemul de Aparare al Plantelor - Pagina 10
Influenta Tratamentelor cu Agenti de Biocontrol asupra Activitatii unor Enzime cu Rol Important in Sistemul de Aparare al Plantelor - Pagina 11
Influenta Tratamentelor cu Agenti de Biocontrol asupra Activitatii unor Enzime cu Rol Important in Sistemul de Aparare al Plantelor - Pagina 12
Influenta Tratamentelor cu Agenti de Biocontrol asupra Activitatii unor Enzime cu Rol Important in Sistemul de Aparare al Plantelor - Pagina 13
Influenta Tratamentelor cu Agenti de Biocontrol asupra Activitatii unor Enzime cu Rol Important in Sistemul de Aparare al Plantelor - Pagina 14
Influenta Tratamentelor cu Agenti de Biocontrol asupra Activitatii unor Enzime cu Rol Important in Sistemul de Aparare al Plantelor - Pagina 15
Influenta Tratamentelor cu Agenti de Biocontrol asupra Activitatii unor Enzime cu Rol Important in Sistemul de Aparare al Plantelor - Pagina 16
Influenta Tratamentelor cu Agenti de Biocontrol asupra Activitatii unor Enzime cu Rol Important in Sistemul de Aparare al Plantelor - Pagina 17
Influenta Tratamentelor cu Agenti de Biocontrol asupra Activitatii unor Enzime cu Rol Important in Sistemul de Aparare al Plantelor - Pagina 18
Influenta Tratamentelor cu Agenti de Biocontrol asupra Activitatii unor Enzime cu Rol Important in Sistemul de Aparare al Plantelor - Pagina 19
Influenta Tratamentelor cu Agenti de Biocontrol asupra Activitatii unor Enzime cu Rol Important in Sistemul de Aparare al Plantelor - Pagina 20
Influenta Tratamentelor cu Agenti de Biocontrol asupra Activitatii unor Enzime cu Rol Important in Sistemul de Aparare al Plantelor - Pagina 21
Influenta Tratamentelor cu Agenti de Biocontrol asupra Activitatii unor Enzime cu Rol Important in Sistemul de Aparare al Plantelor - Pagina 22
Influenta Tratamentelor cu Agenti de Biocontrol asupra Activitatii unor Enzime cu Rol Important in Sistemul de Aparare al Plantelor - Pagina 23
Influenta Tratamentelor cu Agenti de Biocontrol asupra Activitatii unor Enzime cu Rol Important in Sistemul de Aparare al Plantelor - Pagina 24
Influenta Tratamentelor cu Agenti de Biocontrol asupra Activitatii unor Enzime cu Rol Important in Sistemul de Aparare al Plantelor - Pagina 25
Influenta Tratamentelor cu Agenti de Biocontrol asupra Activitatii unor Enzime cu Rol Important in Sistemul de Aparare al Plantelor - Pagina 26
Influenta Tratamentelor cu Agenti de Biocontrol asupra Activitatii unor Enzime cu Rol Important in Sistemul de Aparare al Plantelor - Pagina 27
Influenta Tratamentelor cu Agenti de Biocontrol asupra Activitatii unor Enzime cu Rol Important in Sistemul de Aparare al Plantelor - Pagina 28
Influenta Tratamentelor cu Agenti de Biocontrol asupra Activitatii unor Enzime cu Rol Important in Sistemul de Aparare al Plantelor - Pagina 29
Influenta Tratamentelor cu Agenti de Biocontrol asupra Activitatii unor Enzime cu Rol Important in Sistemul de Aparare al Plantelor - Pagina 30
Influenta Tratamentelor cu Agenti de Biocontrol asupra Activitatii unor Enzime cu Rol Important in Sistemul de Aparare al Plantelor - Pagina 31
Influenta Tratamentelor cu Agenti de Biocontrol asupra Activitatii unor Enzime cu Rol Important in Sistemul de Aparare al Plantelor - Pagina 32
Influenta Tratamentelor cu Agenti de Biocontrol asupra Activitatii unor Enzime cu Rol Important in Sistemul de Aparare al Plantelor - Pagina 33
Influenta Tratamentelor cu Agenti de Biocontrol asupra Activitatii unor Enzime cu Rol Important in Sistemul de Aparare al Plantelor - Pagina 34
Influenta Tratamentelor cu Agenti de Biocontrol asupra Activitatii unor Enzime cu Rol Important in Sistemul de Aparare al Plantelor - Pagina 35
Influenta Tratamentelor cu Agenti de Biocontrol asupra Activitatii unor Enzime cu Rol Important in Sistemul de Aparare al Plantelor - Pagina 36
Influenta Tratamentelor cu Agenti de Biocontrol asupra Activitatii unor Enzime cu Rol Important in Sistemul de Aparare al Plantelor - Pagina 37
Influenta Tratamentelor cu Agenti de Biocontrol asupra Activitatii unor Enzime cu Rol Important in Sistemul de Aparare al Plantelor - Pagina 38
Influenta Tratamentelor cu Agenti de Biocontrol asupra Activitatii unor Enzime cu Rol Important in Sistemul de Aparare al Plantelor - Pagina 39
Influenta Tratamentelor cu Agenti de Biocontrol asupra Activitatii unor Enzime cu Rol Important in Sistemul de Aparare al Plantelor - Pagina 40
Influenta Tratamentelor cu Agenti de Biocontrol asupra Activitatii unor Enzime cu Rol Important in Sistemul de Aparare al Plantelor - Pagina 41
Influenta Tratamentelor cu Agenti de Biocontrol asupra Activitatii unor Enzime cu Rol Important in Sistemul de Aparare al Plantelor - Pagina 42
Influenta Tratamentelor cu Agenti de Biocontrol asupra Activitatii unor Enzime cu Rol Important in Sistemul de Aparare al Plantelor - Pagina 43
Influenta Tratamentelor cu Agenti de Biocontrol asupra Activitatii unor Enzime cu Rol Important in Sistemul de Aparare al Plantelor - Pagina 44
Influenta Tratamentelor cu Agenti de Biocontrol asupra Activitatii unor Enzime cu Rol Important in Sistemul de Aparare al Plantelor - Pagina 45
Influenta Tratamentelor cu Agenti de Biocontrol asupra Activitatii unor Enzime cu Rol Important in Sistemul de Aparare al Plantelor - Pagina 46
Influenta Tratamentelor cu Agenti de Biocontrol asupra Activitatii unor Enzime cu Rol Important in Sistemul de Aparare al Plantelor - Pagina 47
Influenta Tratamentelor cu Agenti de Biocontrol asupra Activitatii unor Enzime cu Rol Important in Sistemul de Aparare al Plantelor - Pagina 48
Influenta Tratamentelor cu Agenti de Biocontrol asupra Activitatii unor Enzime cu Rol Important in Sistemul de Aparare al Plantelor - Pagina 49
Influenta Tratamentelor cu Agenti de Biocontrol asupra Activitatii unor Enzime cu Rol Important in Sistemul de Aparare al Plantelor - Pagina 50
Influenta Tratamentelor cu Agenti de Biocontrol asupra Activitatii unor Enzime cu Rol Important in Sistemul de Aparare al Plantelor - Pagina 51
Influenta Tratamentelor cu Agenti de Biocontrol asupra Activitatii unor Enzime cu Rol Important in Sistemul de Aparare al Plantelor - Pagina 52
Influenta Tratamentelor cu Agenti de Biocontrol asupra Activitatii unor Enzime cu Rol Important in Sistemul de Aparare al Plantelor - Pagina 53
Influenta Tratamentelor cu Agenti de Biocontrol asupra Activitatii unor Enzime cu Rol Important in Sistemul de Aparare al Plantelor - Pagina 54
Influenta Tratamentelor cu Agenti de Biocontrol asupra Activitatii unor Enzime cu Rol Important in Sistemul de Aparare al Plantelor - Pagina 55

Conținut arhivă zip

  • Influenta Tratamentelor cu Agenti de Biocontrol asupra Activitatii unor Enzime cu Rol Important in Sistemul de Aparare al Plantelor.pdf

Alții au mai descărcat și

Combaterea Bolilor si Daunatorilor din Culturile de Cartof

CAPITOLUL I INTRODUCERE Cartoful este o plantă de cultură ce prezintă o deosebită importanţă pentru alimentaţia oamenilor,furajarea animalelor şi...

Ecotehnica Cultivarii Tutunului si Hameiului

TIPUL DE SOL DIN REGIUNEA BUCURESTI Soluri de tip hidromorf si brun-roscate Caracteristici : soluri predominant lutoargiloase cu continut...

Cultura Ciupercilor

INTRODUCERE Ciupercile comestibile au devenit un aliment deosebit de apreciat de majoritatea consumatorilor datorită calităţilor pe care acestea...

Ai nevoie de altceva?