Metoda in Consultanta Agricola

Licență
8/10 (2 voturi)
Domeniu: Agronomie
Conține 2 fișiere: doc, ppt
Pagini : 98 în total
Cuvinte : 28521
Mărime: 3.64MB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ungureanu George
UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ “ION IONESCU DE LA BRAD” IAŞI FACULTATEA DE AGRICULTURǍ SPECIALIZAREA: INGINERIE ECONOMICĂ ÎN AGRICULTURĂ

Cuprins

CAPITOLUL I. Importanţa şi rolul consultanţei agricole 5

1.1. Scurt istoric al consultantei 5

1.2. Conceptul de consultanţă 7

1.3. Principiile consultantei agricole 7

1.4. Funcţiile consultantei agricole 10

1.5. Conţinutul consultanţei agricole 10

CAPITOLUL II. Consultanţa individuală 13

2.1. Consultanţa individuală în câmp 14

2.2. Consultanţa individuală în birou sau în locuinţa consultantului 14

CAPITOLUL III. Consultanţa în grup 16

3.1. Discuţiile în grup 17

3.2. Demonstraţiile 18

3.3. Ziua câmpului 19

3.4. Consultanta în centre de instruire 20

CAPITOLUL IV. Consultanţa în masă 22

4.1. Generalităţi 22

4.2. Campania 23

4.3. Expoziţia agricolă 24

4.4. Consultanţa în şcolile rurale 24

CAPITOLUL IV 22

5.1.Structura agriculturii româneşti, în pragul aderării româniei la uniunea

Europeană 26

CAPITOLUL.VI. Abordarea conceptuală a grupului de rezolvare a problemelor

(GRP) 30

6.1. Poziţia metodei, mediul metodei, realitatea economică,

necesităţi / priorităţi 30

6.2.Principiul metodei 32

6.3.Forma"restrânsă" a metodei 33

6.4.Metoda "extinsă" 35

CAPITOLUL VII. Instrumentele şi aplicarea grupului de rezolvare a problemelor 34

7.1. Scanarea situaţiei 38

7.2. Evaluare / Estimare 39

7.3. Crearea grupului 42

7.4. Monitorizare 45

7.5. Input-ul (extern) de cunoştinţe – Consiliere, intervenţii punctuale

specializate 46

7.6. Menţinerea canalelor de comunicare 49

CAPITOLUL VIII. Abordarea practică a grupului de rezolvare a problemelor 53

8.1. Realitatea actuala a agriculturii româneşti 53

8.2. Geografia în judeţul Iaşi 54

CONCLUZII ŞI ESTIMĂRI 68

Anexa nr.1. Statutul Asociaţiei Profesionale Zootehnik Pîrcovaci a Crescătorilor de Animale 70

Aexa nr. 2. Actul constitutiv al Asociatiei Profesionale Zootehnik Pircovaci a crescatorilor de animale, oras Hirlau, judeţul Iaşi 77

Anexa nr. 3. Contractul de consultanţă încheiat astazi 04.06.2008 la sediul C.L.C.A Hîrlău 80

BIBLIOGRAFIE 85

Extras din document

1.1. Scurt istoric al consultantei

Consultanţa, ca activitate umană a existat din antichitate cu toate ca exemplificările sunt rare, situaţie determinată de lipsa unor dovezi scrise şi de discreţia care caracterizează, în general, activitatea consultanţilor.

Ca şi alte concepte care au apărut mai târziu în terminologia economică românească, noţiunea de consultanţă, ca definiţie, nu s-a cristalizat într-un concept care să întrunească unanimitatea. termenul provine din latinescul „consultare“, de la care a derivat, în franceză, „consulter“, care înseamnă a întreba, a cere o părere sau un sfat, dar şi a lua avizul unei persoane autorizate sau a se sfătui cu cineva.

În decursul timpului s-au conturat mai multe definiţii ale consultanţei, care se diferenţiază din punct de vedere semantic şi stilistic şi care s-au coagulat în două moduri diferite de abordare a conţinutului.

Un prim mod de abordare consideră consultanţa ca o metodă de a oferi sfaturi şi ajutoare concrete. Se apreciază procesul de consultanţă ca „formă de a acorda ajutor, cu privire la conţinutul, desfăşurarea şi structura unei activităţi, acţiune în cadrul căreia consultantul nu răspunde de executarea acelei activităţi, ci ei ajută pe cei interesaţi“.

Un al doilea mod de abordare presupune consultanţa ca „un serviciu profesional specializat, realizat de către persoane special instruite şi calificate într-un anumit domeniu, care ajută, la solicitare, persoane sau organizaţii, într-un mod obiectiv şi independent, să-şi identifice şi să-şi analizeze problemele cu care se confruntă, recomandând soluţii şi ajutând când li se cere, implementarea acestora“.

Pentru agricultură, consultanţa se poate caracteriza ca un serviciu profesional de consiliere şi, la cerere, de implicare, realizat gratuit sau pe baza unui onorariu, de către specialişti sau organizaţii, având ca scop sprijinirea managerilor exploataţiilor agricole sau a altor persoane interesate în realizarea unor obiective sau în rezolvarea unor probleme din sfera agriculturii.

Se poate aprecia însă că o consultanţă specializată, cu caracter profesional, apare abia în secolul al XIX-lea, ea fiind reprezentată, în special de activitatea avocaţilor şi a persoanelor care lucrau în domeniul financiar. Ulterior, prin dezvoltarea puternică a industriei, în paralel cu dezvoltarea ştiinţei managementului, a apărut şi s-a dezvoltat şi consultanţa, ca domeniu distinct de activitate umană şi, în paralel, disciplină de studiu.

Precursorii ştiinţei managementului au dat un impuls puternic activităţii de consultanţă, mai ales în domeniul industrial. În paralel cu cercetările privind organizarea pe criterii ştiinţifice a proceselor de producţie şi de conducere, au desfăşurat o intensă activitate de răspândire şi promovare a metodelor ştiinţifice pe care le-au descoperit.

La noi în ţară, în secolul trecut, Ion Ionescu de la Brad a desfăşurat o susţinută activitate de consultanţă cu specific agricol. Om de ştiinţă remarcabil, de factură enciclopedică în domeniul agriculturii, cu experienţă şi activitate practică recunoscute, atât în ţară, cât şi în străinătate, a fost unul din promotorii politicii agrare a României moderne. A iniţiat numeroase acţiuni ştiinţifice cu caracter demonstrativ, menite să modernizeze agricultura românească, şi care au reprezentat o veritabilă activitate de consultanţă.

În prima parte a secolului XX, consultanţa a continuat să se dezvolte, devenind profesie. Consultanţii au început să fie consideraţi persoane importante, capabile să dea soluţii pentru economisirea de timp şi resurse. Au apărut numeroase firme de consultanţă, ale căror domenii de activitate s-au diversificat, acordând servicii în special marilor firme. Cu timpul, acestea au devenind tot mai performante, putând să abordeze teme care vizau perfecţionarea şi raţionalizarea proceselor de producţie şi de muncă, valorificarea produselor, precum şi consultanţă în domeniul financiar.

În România, în perioada interbelică, această activitate era desfăşurată de către Camerele Agricole, aflate în subordinea Ministerului Agriculturii şi Domeniilor, precum şi în cadrul fermelor agricole demonstrative ale aceluiaşi minister. Acţiunile iniţiale aveau o paletă diversificată: promovarea unor soiuri de plante şi rase de animale cu caracteristici biologice superioare; metode moderne de o cultivare a plantelor şi de creştere a animalelor; sisteme noi de organizare şi conducere a fermelor. Toate aceste acţiuni aveau ca scop creşterea performanţei şi eficienţei în agricultura românească.

Sursele de inspiraţie privind modul de organizare a activităţii de consultanţă au reprezentat-o structurile organizatorice similare din ţările cu agricultură avansată din vestul Europei. Se poate spune că adevăratul avânt al activităţii de consultant pe plan mondial l-a reprezentat perioada postbelică, când expansiunea industrială şi puternicul progres tehnico-ştiinţific au determinat crearea unor puternice şi diversificate structuri de consultanţă. Acestea au oferit strategii, metode şi servicii de înaltă calitate şi eficienţă, care au putut şi pot satisface cele mai exigente pretenţii ale beneficiarilor.

1.2. Conceptul de consultanţă

În decursul timpului s-au conturat mai multe definiţii ale consultanţei, care se diferenţiază din punct de vedere semantic şi stilistic şi care s-au coagulat în două moduri diferite de abordare a conţinutului.

Un prim mod de abordare consideră consultanţa ca o metodă de a oferi sfaturi şi ajutoare concrete. Se apreciază procesul de consultanţă ca „formă de a acorda ajutor, cu privire la conţinutul, desfăşurarea şi structura unei activităţi, acţiune în cadrul căreia consultantul nu răspunde de executarea acelei activităţi, ci ei ajută pe cei interesaţi“.

Un al doilea mod de abordare presupune consultanţa ca „un serviciu profesional specializat, realizat de către persoane special instruite şi calificate într-un anumit domeniu, care ajută, la solicitare, persoane sau organizaţii, într-un mod obiectiv şi independent, să-şi identifice şi să-şi analizeze problemele cu care se confruntă, recomandând soluţii şi ajutând când li se cere, implementarea acestora“.

Pentru agricultură, consultanţa se poate caracteriza ca un serviciu profesional de consiliere şi, la cerere, de implicare, realizat gratuit sau pe baza unui onorariu, de către specialişti sau organizaţii, având ca scop sprijinirea managerilor exploataţiilor agricole sau a altor persoane interesate în realizarea unor obiective sau în rezolvarea unor probleme din sfera agriculturii.

Preview document

Metoda in Consultanta Agricola - Pagina 1
Metoda in Consultanta Agricola - Pagina 2
Metoda in Consultanta Agricola - Pagina 3
Metoda in Consultanta Agricola - Pagina 4
Metoda in Consultanta Agricola - Pagina 5
Metoda in Consultanta Agricola - Pagina 6
Metoda in Consultanta Agricola - Pagina 7
Metoda in Consultanta Agricola - Pagina 8
Metoda in Consultanta Agricola - Pagina 9
Metoda in Consultanta Agricola - Pagina 10
Metoda in Consultanta Agricola - Pagina 11
Metoda in Consultanta Agricola - Pagina 12
Metoda in Consultanta Agricola - Pagina 13
Metoda in Consultanta Agricola - Pagina 14
Metoda in Consultanta Agricola - Pagina 15
Metoda in Consultanta Agricola - Pagina 16
Metoda in Consultanta Agricola - Pagina 17
Metoda in Consultanta Agricola - Pagina 18
Metoda in Consultanta Agricola - Pagina 19
Metoda in Consultanta Agricola - Pagina 20
Metoda in Consultanta Agricola - Pagina 21
Metoda in Consultanta Agricola - Pagina 22
Metoda in Consultanta Agricola - Pagina 23
Metoda in Consultanta Agricola - Pagina 24
Metoda in Consultanta Agricola - Pagina 25
Metoda in Consultanta Agricola - Pagina 26
Metoda in Consultanta Agricola - Pagina 27
Metoda in Consultanta Agricola - Pagina 28
Metoda in Consultanta Agricola - Pagina 29
Metoda in Consultanta Agricola - Pagina 30
Metoda in Consultanta Agricola - Pagina 31
Metoda in Consultanta Agricola - Pagina 32
Metoda in Consultanta Agricola - Pagina 33
Metoda in Consultanta Agricola - Pagina 34
Metoda in Consultanta Agricola - Pagina 35
Metoda in Consultanta Agricola - Pagina 36
Metoda in Consultanta Agricola - Pagina 37
Metoda in Consultanta Agricola - Pagina 38
Metoda in Consultanta Agricola - Pagina 39
Metoda in Consultanta Agricola - Pagina 40
Metoda in Consultanta Agricola - Pagina 41
Metoda in Consultanta Agricola - Pagina 42
Metoda in Consultanta Agricola - Pagina 43
Metoda in Consultanta Agricola - Pagina 44
Metoda in Consultanta Agricola - Pagina 45
Metoda in Consultanta Agricola - Pagina 46
Metoda in Consultanta Agricola - Pagina 47
Metoda in Consultanta Agricola - Pagina 48
Metoda in Consultanta Agricola - Pagina 49
Metoda in Consultanta Agricola - Pagina 50
Metoda in Consultanta Agricola - Pagina 51
Metoda in Consultanta Agricola - Pagina 52
Metoda in Consultanta Agricola - Pagina 53
Metoda in Consultanta Agricola - Pagina 54
Metoda in Consultanta Agricola - Pagina 55
Metoda in Consultanta Agricola - Pagina 56
Metoda in Consultanta Agricola - Pagina 57
Metoda in Consultanta Agricola - Pagina 58
Metoda in Consultanta Agricola - Pagina 59
Metoda in Consultanta Agricola - Pagina 60
Metoda in Consultanta Agricola - Pagina 61
Metoda in Consultanta Agricola - Pagina 62
Metoda in Consultanta Agricola - Pagina 63
Metoda in Consultanta Agricola - Pagina 64
Metoda in Consultanta Agricola - Pagina 65
Metoda in Consultanta Agricola - Pagina 66
Metoda in Consultanta Agricola - Pagina 67
Metoda in Consultanta Agricola - Pagina 68
Metoda in Consultanta Agricola - Pagina 69
Metoda in Consultanta Agricola - Pagina 70
Metoda in Consultanta Agricola - Pagina 71
Metoda in Consultanta Agricola - Pagina 72
Metoda in Consultanta Agricola - Pagina 73
Metoda in Consultanta Agricola - Pagina 74
Metoda in Consultanta Agricola - Pagina 75
Metoda in Consultanta Agricola - Pagina 76
Metoda in Consultanta Agricola - Pagina 77
Metoda in Consultanta Agricola - Pagina 78
Metoda in Consultanta Agricola - Pagina 79
Metoda in Consultanta Agricola - Pagina 80
Metoda in Consultanta Agricola - Pagina 81
Metoda in Consultanta Agricola - Pagina 82
Metoda in Consultanta Agricola - Pagina 83
Metoda in Consultanta Agricola - Pagina 84
Metoda in Consultanta Agricola - Pagina 85
Metoda in Consultanta Agricola - Pagina 86
Metoda in Consultanta Agricola - Pagina 87

Conținut arhivă zip

  • Metoda in Consultanta Agricola.doc
  • Metoda in Consultanta Agricola.ppt

Alții au mai descărcat și

Mutații în Potențialul de Resurse și în Structurile de Exploatare ale Agriculturii

Capitolul 1. Potenţialul de producţie şi oferta de produse agroalimentare 1.1. Mutaţii în potenţialul de resurse şi în structurile de exploatare...

Practica Tehnologia a Cresterii Animalelor - Studiul Productiei de Carne la Bovine

INTRODUCERE Bovinele au o importanţă social-economică, sanitară, biologică şi ecologică de prim ordin în economia multor state. Ele furnizează un...

Analiza a horticulturii din România

ABSTRACT The student Alexandru Paul Iacob, on behalf of Fair Trade Management Company, was commissioned by Van Hall Larenstein University of...

Masuri Sanitar-Veterinare de Prevenire si Combatere a Bolilor in Fermele de Animale

CAPITOLUL I STRUCTURA ORGANIZATORICA A SERVICIILOR DE CONSULTANTA AGRICOLA LA NIVELUL JUDETULUI Buzau 1-1 STRUCTURA ORGANiZATORICA A OFICIILOR...

Analiza Diagnostic a SC Acvila SRL Măcin

INTRODUCERE Lucrarea intitulată ˝Analiza diagnostică a S.C. Acvila SRL Măcin ˝ urmăreşte evidenţierea activităţii desfăşurate de societate, al...

Dăunătorilor din plantațiile de viță de vie și combaterea lor

INTRODUCERE Agricultura sec. XX, pe lânga preocuparile tot mai intense de a obșine recolte cât mai mari pe unitatea de suprafașa, a dus însa,...

Trasabilitatea Laptelui și a Produselor Derivate în Condițiile SC Ilvas SA

Introducere Pe parcursul evoluţiei sale istorice omul a dezvoltat multe tehnologii de prelucrare a alimentelor existente în natură,datorită...

Fundamentarea Economică a Activității de Promovare a Produselor Agroalimentare

INTRODUCERE În vederea derulării şi dezvoltării unei afaceri de success, orice întreprindere, indiferent de dimensiunile ei sau domeniul de...

Ai nevoie de altceva?