Mutații în Potențialul de Resurse și în Structurile de Exploatare ale Agriculturii

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Agronomie
Conține 3 fișiere: doc
Pagini : 87 în total
Cuvinte : 23533
Mărime: 196.12KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Andrei Stefan
Facultatea Lucian Blaga

Cuprins

1. Mutaţii în potenţialul de resurse şi în structurile de exploatare ale agriculturii

1.1.1. Resursele funciare

1.1.2. Structurile de exploatare

1.1.3. Stocul de capital fix şi investiţiile,

1.1.4. Consumurile intermediare

1.1.5. Resursele de muncă

Capitolul 2 Transformari importante în producţia agricolă din tara noastra.

2.1.Producţia vegetală a avut o evoluţie fluctuantă în perioada de tranziţie, în strânsă legătură cu variaţiile climatice, suprafeţele cultivate şi politicile agricole.

2.2. Sectorul zootehnic

2.3.Cererea şi consumul

2.3.1.Factorii cererii de consum

2.3.2. Veniturile şi cheltuielile populaţiei

2.3.2. Consumul alimentar în unităţi fizice

2.4. Corelaţia venit – consum

2.5. Preţurile produselor agricole

2.5.1. Particularităţile formării preţurilor agricole

2.5.2. Metode şi tehnici de fundamentare a preţurilor produselor agricole

la nivel microeconomic

2.5.3. Tipologii de preţuri

2.5.4. Mecanisme de intervenţie şi evoluţia preţurilor agricole

2.6. Subvenţiile agricole

2. 7. Schimbări în comerţul exterior

2.8. Dimanica politicilor comerciale

2.9. Exporturile agroalimentare

210. Importul agroalimentar

Capitolul 3. Analiza caracteristicilor filierei legumelor

3.1. Caracteristicile filierei

3.2. Producătorii de legume

3.3.Cheltuielile de producţie

3.4. Recoltarea, colectarea şi transportul

3.5. Comercializarea legumelor proaspete

2.6. Exportul şi importul de legume proaspete

3.6.Consumul de legume proaspete

3.7.Balanţa legumelor în România

2.8. Industria de prelucrare

3.9. Acţiuni pe filiera legumelor în vederea aderării la Uniunea Europeană

Extras din document

Capitolul 1. Potenţialul de producţie şi oferta de produse agroalimentare

1.1. Mutaţii în potenţialul de resurse şi în structurile de exploatare ale agriculturii

Resursele agricole ale României constituie o însemnată parte a bogăţiei naţionale. Volumul, structura şi utilizarea acestor resurse se caracterizează prin schimbări ce reflectă orientarea spre formarea economiei de piaţă funcţională. Evoluţiile contradictorii care au avut loc în structurarea şi utilizarea resurselor agricole se datorează unor factori care ţin de neajunsurile tranziţiei şi s-au manifestat în toate ţările din Europa Centrală şi de Est în procesul de transformare a economiei. Rolul important deţinut de agricultori în economia României, dificultăţile manifestate în transformarea proprietăţii, lipsa investiţiilor pentru modernizarea fermelor şi rămânerea în urmă a reformei au limitat utilizarea eficientă a resurselor. Politicile agricole nu au impulsionat suficient formarea structurilor competitive de exploatare a resurselor, iar cadrul legislativ şi instituţional din primele etape ale tranziţiei nu au produs efectele aşteptate.

1.1.1. Resursele funciare

In perioada de tranziţie au avut loc transformări importante în structura şi utilizarea fondului funciar agricol.

La sfârşitul anului 2001 suprafaţa agricolă a României era de 14.852,3 mii ha, iar cea arabilă de 9.401,5 mii ha

Evoluţia suprafeţei agricole '(1989-2001) Tabel nr 1.1

Anul Arabil Păşuni Fâneţe Vii şi pepiniere viticole Livezi şi pepiniere pomicole TOTAL agricol

1989 9458,0 3257,0 1448,0 278,0 318,0 14759,0

1990 9450,0 3263,0 1465,0 277,0 131,0 14769,0

1991 9423,5 3309,8 1467,9 285,8 311,3 14798,0

1992 9356,9 3349,2 1480,6 298,6 304,8 14790,0

1993 9341,5 3362,6 1489,3 303,9 295,8 14793,1

1994 9338,0 3378,4 1493,7 298,4 289,0 14797,5

1995 9337,1 3392,4 1497,7 292,4 277,6 14797,2

1996 9338,9 3391,7 1498,5 289,0 270,6 14788,7

1997 9341,4 3409,8 1490,8 286,3 265,7 14794,0

1998 9350,8 3402,7 1503,4 281,8 263,0 14801,7

1999 9358,1 3322,8 1512,0 281,1 256,7 14730,7

2000 9381,1 3441,7 1507,1 272,3 254,6 14856,8

2001 9401,5 3421,4 1510,0 267,4 252,0 14852,3

Sursa: Anuarul statistic al României, ediţiile 1990-2002

Suprafaţa arabilă a avut o evoluţie favorabilă, după aşezarea structurilor de proprietate, în anul 1996 s-a înregistrat o creştere de 644 mii ha, faţă de anul 1993, dar inferioară faţă de anul 1989, cu 565 mii ha. în anul 2001 ponderea suprafeţei arabile în agricol era de 63%, ceea ce situează România printre ţările europene cu importante resurse de teren destinate culturilor anuale. Păşunile şi fâneţele deţin 33% din suprafaţa agricolă şi pot asigura dezvoltarea sectorului zootehnic în sisteme de producţie durabile

Mutaţiile care au avut loc în procesul de aplicare a legislaţiei funciare şi de preluare a terenurilor de către noii proprietari fie că au schimbat folosinţele, fie că acestea nu mai corespund vechilor registre agricole de la primării sau cadastrului funciar.

Suprafaţa amenajată pentru irigat este de peste 3000 mii ha (locul doi în Europa), dar se utilizează în proporţie redusă. După anul 2001 a crescut gradul de utilizare a suprafeţelor irigate, ca urmare a sprijinului acordat producătorilor agricoli şi a refacerii unor sisteme de irigaţii

Preview document

Mutații în Potențialul de Resurse și în Structurile de Exploatare ale Agriculturii - Pagina 1
Mutații în Potențialul de Resurse și în Structurile de Exploatare ale Agriculturii - Pagina 2
Mutații în Potențialul de Resurse și în Structurile de Exploatare ale Agriculturii - Pagina 3
Mutații în Potențialul de Resurse și în Structurile de Exploatare ale Agriculturii - Pagina 4
Mutații în Potențialul de Resurse și în Structurile de Exploatare ale Agriculturii - Pagina 5
Mutații în Potențialul de Resurse și în Structurile de Exploatare ale Agriculturii - Pagina 6
Mutații în Potențialul de Resurse și în Structurile de Exploatare ale Agriculturii - Pagina 7
Mutații în Potențialul de Resurse și în Structurile de Exploatare ale Agriculturii - Pagina 8
Mutații în Potențialul de Resurse și în Structurile de Exploatare ale Agriculturii - Pagina 9
Mutații în Potențialul de Resurse și în Structurile de Exploatare ale Agriculturii - Pagina 10
Mutații în Potențialul de Resurse și în Structurile de Exploatare ale Agriculturii - Pagina 11
Mutații în Potențialul de Resurse și în Structurile de Exploatare ale Agriculturii - Pagina 12
Mutații în Potențialul de Resurse și în Structurile de Exploatare ale Agriculturii - Pagina 13
Mutații în Potențialul de Resurse și în Structurile de Exploatare ale Agriculturii - Pagina 14
Mutații în Potențialul de Resurse și în Structurile de Exploatare ale Agriculturii - Pagina 15
Mutații în Potențialul de Resurse și în Structurile de Exploatare ale Agriculturii - Pagina 16
Mutații în Potențialul de Resurse și în Structurile de Exploatare ale Agriculturii - Pagina 17
Mutații în Potențialul de Resurse și în Structurile de Exploatare ale Agriculturii - Pagina 18
Mutații în Potențialul de Resurse și în Structurile de Exploatare ale Agriculturii - Pagina 19
Mutații în Potențialul de Resurse și în Structurile de Exploatare ale Agriculturii - Pagina 20
Mutații în Potențialul de Resurse și în Structurile de Exploatare ale Agriculturii - Pagina 21
Mutații în Potențialul de Resurse și în Structurile de Exploatare ale Agriculturii - Pagina 22
Mutații în Potențialul de Resurse și în Structurile de Exploatare ale Agriculturii - Pagina 23
Mutații în Potențialul de Resurse și în Structurile de Exploatare ale Agriculturii - Pagina 24
Mutații în Potențialul de Resurse și în Structurile de Exploatare ale Agriculturii - Pagina 25
Mutații în Potențialul de Resurse și în Structurile de Exploatare ale Agriculturii - Pagina 26
Mutații în Potențialul de Resurse și în Structurile de Exploatare ale Agriculturii - Pagina 27
Mutații în Potențialul de Resurse și în Structurile de Exploatare ale Agriculturii - Pagina 28
Mutații în Potențialul de Resurse și în Structurile de Exploatare ale Agriculturii - Pagina 29
Mutații în Potențialul de Resurse și în Structurile de Exploatare ale Agriculturii - Pagina 30
Mutații în Potențialul de Resurse și în Structurile de Exploatare ale Agriculturii - Pagina 31
Mutații în Potențialul de Resurse și în Structurile de Exploatare ale Agriculturii - Pagina 32
Mutații în Potențialul de Resurse și în Structurile de Exploatare ale Agriculturii - Pagina 33
Mutații în Potențialul de Resurse și în Structurile de Exploatare ale Agriculturii - Pagina 34
Mutații în Potențialul de Resurse și în Structurile de Exploatare ale Agriculturii - Pagina 35
Mutații în Potențialul de Resurse și în Structurile de Exploatare ale Agriculturii - Pagina 36
Mutații în Potențialul de Resurse și în Structurile de Exploatare ale Agriculturii - Pagina 37
Mutații în Potențialul de Resurse și în Structurile de Exploatare ale Agriculturii - Pagina 38
Mutații în Potențialul de Resurse și în Structurile de Exploatare ale Agriculturii - Pagina 39
Mutații în Potențialul de Resurse și în Structurile de Exploatare ale Agriculturii - Pagina 40
Mutații în Potențialul de Resurse și în Structurile de Exploatare ale Agriculturii - Pagina 41
Mutații în Potențialul de Resurse și în Structurile de Exploatare ale Agriculturii - Pagina 42
Mutații în Potențialul de Resurse și în Structurile de Exploatare ale Agriculturii - Pagina 43
Mutații în Potențialul de Resurse și în Structurile de Exploatare ale Agriculturii - Pagina 44
Mutații în Potențialul de Resurse și în Structurile de Exploatare ale Agriculturii - Pagina 45
Mutații în Potențialul de Resurse și în Structurile de Exploatare ale Agriculturii - Pagina 46
Mutații în Potențialul de Resurse și în Structurile de Exploatare ale Agriculturii - Pagina 47
Mutații în Potențialul de Resurse și în Structurile de Exploatare ale Agriculturii - Pagina 48
Mutații în Potențialul de Resurse și în Structurile de Exploatare ale Agriculturii - Pagina 49
Mutații în Potențialul de Resurse și în Structurile de Exploatare ale Agriculturii - Pagina 50
Mutații în Potențialul de Resurse și în Structurile de Exploatare ale Agriculturii - Pagina 51
Mutații în Potențialul de Resurse și în Structurile de Exploatare ale Agriculturii - Pagina 52
Mutații în Potențialul de Resurse și în Structurile de Exploatare ale Agriculturii - Pagina 53
Mutații în Potențialul de Resurse și în Structurile de Exploatare ale Agriculturii - Pagina 54
Mutații în Potențialul de Resurse și în Structurile de Exploatare ale Agriculturii - Pagina 55
Mutații în Potențialul de Resurse și în Structurile de Exploatare ale Agriculturii - Pagina 56
Mutații în Potențialul de Resurse și în Structurile de Exploatare ale Agriculturii - Pagina 57
Mutații în Potențialul de Resurse și în Structurile de Exploatare ale Agriculturii - Pagina 58
Mutații în Potențialul de Resurse și în Structurile de Exploatare ale Agriculturii - Pagina 59
Mutații în Potențialul de Resurse și în Structurile de Exploatare ale Agriculturii - Pagina 60
Mutații în Potențialul de Resurse și în Structurile de Exploatare ale Agriculturii - Pagina 61
Mutații în Potențialul de Resurse și în Structurile de Exploatare ale Agriculturii - Pagina 62
Mutații în Potențialul de Resurse și în Structurile de Exploatare ale Agriculturii - Pagina 63
Mutații în Potențialul de Resurse și în Structurile de Exploatare ale Agriculturii - Pagina 64
Mutații în Potențialul de Resurse și în Structurile de Exploatare ale Agriculturii - Pagina 65
Mutații în Potențialul de Resurse și în Structurile de Exploatare ale Agriculturii - Pagina 66
Mutații în Potențialul de Resurse și în Structurile de Exploatare ale Agriculturii - Pagina 67
Mutații în Potențialul de Resurse și în Structurile de Exploatare ale Agriculturii - Pagina 68
Mutații în Potențialul de Resurse și în Structurile de Exploatare ale Agriculturii - Pagina 69
Mutații în Potențialul de Resurse și în Structurile de Exploatare ale Agriculturii - Pagina 70
Mutații în Potențialul de Resurse și în Structurile de Exploatare ale Agriculturii - Pagina 71
Mutații în Potențialul de Resurse și în Structurile de Exploatare ale Agriculturii - Pagina 72
Mutații în Potențialul de Resurse și în Structurile de Exploatare ale Agriculturii - Pagina 73
Mutații în Potențialul de Resurse și în Structurile de Exploatare ale Agriculturii - Pagina 74
Mutații în Potențialul de Resurse și în Structurile de Exploatare ale Agriculturii - Pagina 75
Mutații în Potențialul de Resurse și în Structurile de Exploatare ale Agriculturii - Pagina 76
Mutații în Potențialul de Resurse și în Structurile de Exploatare ale Agriculturii - Pagina 77
Mutații în Potențialul de Resurse și în Structurile de Exploatare ale Agriculturii - Pagina 78
Mutații în Potențialul de Resurse și în Structurile de Exploatare ale Agriculturii - Pagina 79
Mutații în Potențialul de Resurse și în Structurile de Exploatare ale Agriculturii - Pagina 80
Mutații în Potențialul de Resurse și în Structurile de Exploatare ale Agriculturii - Pagina 81
Mutații în Potențialul de Resurse și în Structurile de Exploatare ale Agriculturii - Pagina 82
Mutații în Potențialul de Resurse și în Structurile de Exploatare ale Agriculturii - Pagina 83
Mutații în Potențialul de Resurse și în Structurile de Exploatare ale Agriculturii - Pagina 84
Mutații în Potențialul de Resurse și în Structurile de Exploatare ale Agriculturii - Pagina 85
Mutații în Potențialul de Resurse și în Structurile de Exploatare ale Agriculturii - Pagina 86
Mutații în Potențialul de Resurse și în Structurile de Exploatare ale Agriculturii - Pagina 87

Conținut arhivă zip

  • Mutatii in Potentialul de Resurse si in Structurile de Exploatare ale Agriculturii
    • Bibliografie.doc
    • Cuprins.doc
    • Lucrare de diploma.doc

Alții au mai descărcat și

Metoda in Consultanta Agricola

1.1. Scurt istoric al consultantei Consultanţa, ca activitate umană a existat din antichitate cu toate ca exemplificările sunt rare, situaţie...

Practica Tehnologia a Cresterii Animalelor - Studiul Productiei de Carne la Bovine

INTRODUCERE Bovinele au o importanţă social-economică, sanitară, biologică şi ecologică de prim ordin în economia multor state. Ele furnizează un...

Fundamentarea Economică a Activității de Promovare a Produselor Agroalimentare

INTRODUCERE În vederea derulării şi dezvoltării unei afaceri de success, orice întreprindere, indiferent de dimensiunile ei sau domeniul de...

Proiect de Infiintare a unei Plantatii Legumicole

1. TEMA PROIECTULUI Tema proiectului reprezintă exploatarea unei ferme de producere a legumelor în camp, pentru consum, în unitatea CARMEN PROD...

Analiza Eficienței Economice a Cheltuielilor pentru Protecția Mediului în Agricultură

Introducere Agricultura reprezintă o ramură economică de interes strategic naţional, chemată să asigure securitatea hranei pentru populaţie şi să...

Analiza Cheltuielilor la Intreprinderea Agricola SC Emiliana West Rom SRL

Analiza cheltuielilor la intreprinderea Agricola SC.Emiliana West Rom.SRL Capitolul 1 Prezentarea generala a intreprinderii. Elemente de...

Fundamentarea Procesului de Productie la Exploatatia Agricola SC Agrocomplex Lunca Pascani SA

CAP. I PLANUL DE AFACERI 1.1 Elaborarea planului de afaceri 1.1.1. Culegerea informaţiilor Prezentul plan de afaceri este întocmit de firma S.C....

Strategie Carne Bovine

- Creşterea bovinelor este o activitate tradiţională a populaţiei din zona rurală şi în special din zona montană şi deluroasă (podiş); -...

Ai nevoie de altceva?