Mutatii in Potentialul de Resurse si in Structurile de Exploatare ale Agriculturii

Imagine preview
(9/10 din 1 vot)

Aceasta licenta trateaza Mutatii in Potentialul de Resurse si in Structurile de Exploatare ale Agriculturii.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 3 fisiere doc de 87 de pagini (in total).

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Andrei Stefan

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 9 puncte.

Domeniu: Agronomie

Cuprins

1. Mutaţii în potenţialul de resurse şi în structurile de exploatare ale agriculturii
1.1.1. Resursele funciare
1.1.2. Structurile de exploatare
1.1.3. Stocul de capital fix şi investiţiile,
1.1.4. Consumurile intermediare
1.1.5. Resursele de muncă
Capitolul 2 Transformari importante în producţia agricolă din tara noastra.
2.1.Producţia vegetală a avut o evoluţie fluctuantă în perioada de tranziţie, în strânsă legătură cu variaţiile climatice, suprafeţele cultivate şi politicile agricole.
2.2. Sectorul zootehnic
2.3.Cererea şi consumul
2.3.1.Factorii cererii de consum
2.3.2. Veniturile şi cheltuielile populaţiei
2.3.2. Consumul alimentar în unităţi fizice
2.4. Corelaţia venit – consum
2.5. Preţurile produselor agricole
2.5.1. Particularităţile formării preţurilor agricole
2.5.2. Metode şi tehnici de fundamentare a preţurilor produselor agricole
la nivel microeconomic
2.5.3. Tipologii de preţuri
2.5.4. Mecanisme de intervenţie şi evoluţia preţurilor agricole
2.6. Subvenţiile agricole
2. 7. Schimbări în comerţul exterior
2.8. Dimanica politicilor comerciale
2.9. Exporturile agroalimentare
210. Importul agroalimentar
Capitolul 3. Analiza caracteristicilor filierei legumelor
3.1. Caracteristicile filierei
3.2. Producătorii de legume
3.3.Cheltuielile de producţie
3.4. Recoltarea, colectarea şi transportul
3.5. Comercializarea legumelor proaspete
2.6. Exportul şi importul de legume proaspete
3.6.Consumul de legume proaspete
3.7.Balanţa legumelor în România
2.8. Industria de prelucrare
3.9. Acţiuni pe filiera legumelor în vederea aderării la Uniunea Europeană

Extras din document

Capitolul 1. Potenţialul de producţie şi oferta de produse agroalimentare

1.1. Mutaţii în potenţialul de resurse şi în structurile de exploatare ale agriculturii

Resursele agricole ale României constituie o însemnată parte a bogăţiei naţionale. Volumul, structura şi utilizarea acestor resurse se caracterizează prin schimbări ce reflectă orientarea spre formarea economiei de piaţă funcţională. Evoluţiile contradictorii care au avut loc în structurarea şi utilizarea resurselor agricole se datorează unor factori care ţin de neajunsurile tranziţiei şi s-au manifestat în toate ţările din Europa Centrală şi de Est în procesul de transformare a economiei. Rolul important deţinut de agricultori în economia României, dificultăţile manifestate în transformarea proprietăţii, lipsa investiţiilor pentru modernizarea fermelor şi rămânerea în urmă a reformei au limitat utilizarea eficientă a resurselor. Politicile agricole nu au impulsionat suficient formarea structurilor competitive de exploatare a resurselor, iar cadrul legislativ şi instituţional din primele etape ale tranziţiei nu au produs efectele aşteptate.

1.1.1. Resursele funciare

In perioada de tranziţie au avut loc transformări importante în structura şi utilizarea fondului funciar agricol.

La sfârşitul anului 2001 suprafaţa agricolă a României era de 14.852,3 mii ha, iar cea arabilă de 9.401,5 mii ha

Evoluţia suprafeţei agricole '(1989-2001) Tabel nr 1.1

Anul Arabil Păşuni Fâneţe Vii şi pepiniere viticole Livezi şi pepiniere pomicole TOTAL agricol

1989 9458,0 3257,0 1448,0 278,0 318,0 14759,0

1990 9450,0 3263,0 1465,0 277,0 131,0 14769,0

1991 9423,5 3309,8 1467,9 285,8 311,3 14798,0

1992 9356,9 3349,2 1480,6 298,6 304,8 14790,0

1993 9341,5 3362,6 1489,3 303,9 295,8 14793,1

1994 9338,0 3378,4 1493,7 298,4 289,0 14797,5

1995 9337,1 3392,4 1497,7 292,4 277,6 14797,2

1996 9338,9 3391,7 1498,5 289,0 270,6 14788,7

1997 9341,4 3409,8 1490,8 286,3 265,7 14794,0

1998 9350,8 3402,7 1503,4 281,8 263,0 14801,7

1999 9358,1 3322,8 1512,0 281,1 256,7 14730,7

2000 9381,1 3441,7 1507,1 272,3 254,6 14856,8

2001 9401,5 3421,4 1510,0 267,4 252,0 14852,3

Sursa: Anuarul statistic al României, ediţiile 1990-2002

Suprafaţa arabilă a avut o evoluţie favorabilă, după aşezarea structurilor de proprietate, în anul 1996 s-a înregistrat o creştere de 644 mii ha, faţă de anul 1993, dar inferioară faţă de anul 1989, cu 565 mii ha. în anul 2001 ponderea suprafeţei arabile în agricol era de 63%, ceea ce situează România printre ţările europene cu importante resurse de teren destinate culturilor anuale. Păşunile şi fâneţele deţin 33% din suprafaţa agricolă şi pot asigura dezvoltarea sectorului zootehnic în sisteme de producţie durabile

Mutaţiile care au avut loc în procesul de aplicare a legislaţiei funciare şi de preluare a terenurilor de către noii proprietari fie că au schimbat folosinţele, fie că acestea nu mai corespund vechilor registre agricole de la primării sau cadastrului funciar.

Suprafaţa amenajată pentru irigat este de peste 3000 mii ha (locul doi în Europa), dar se utilizează în proporţie redusă. După anul 2001 a crescut gradul de utilizare a suprafeţelor irigate, ca urmare a sprijinului acordat producătorilor agricoli şi a refacerii unor sisteme de irigaţii

Fisiere in arhiva (3):

  • Mutatii in Potentialul de Resurse si in Structurile de Exploatare ale Agriculturii
    • Bibliografie.doc
    • Cuprins.doc
    • Lucrare de diploma.doc

Alte informatii

Facultatea Lucian Blaga