Semanatul

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Aceasta licenta trateaza Semanatul.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 54 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Agronomie

Cuprins

Cuprins
INTRODUCERE 3
Capitolul 1 5
Stadiul actual al realizărilor în domeniul temei: 5
1.1 Indicatori de calitate ai lucrării de semănat 5
1.1.1 Indicatori de calitate înainte de semănat 5
1.2 Realizări constructive în domeniul maşinilor de semănat de precizie 14
1.2.1 Cutia de seminţe 15
1.2.2 Brăzdarele maşinilor de semănat 16
1.2.3 Aparate de distribuţie 18
1.2.4 Tuburi de conducere a seminţelor 30
1.2.5 Roţi de tasare şi acţionare 31
1.2.6 Mecanismele secţiilor semănat 31
1.2.7 Transmisia 32
1.3 Tehnici pentru încercarea semănătorilor 33
1.3.1 Încercarea înainte de începerea lucrului : 33
1.3.2 Analiza indicilor calităţilor în condiţii reale de lucru : 33
Capitolul 2 Proiectarea standului pentru încercarea aparatelor de distribuţie a maşinilor de semănat de precizie 34
2.1 Obiectivele lucrării 34
2.2 Cerinţe impuse 35
2.3 Construcţia standului 37
2.4 Proiectarea principalelor elemente componente ale standului 42
2.4.1 Proiectarea cadrului 42
2.4.2 Proiectarea sistemului de antrenare 43
2.4.3 Determinarea diametrului roţii de antrenare 44
2.4.4 Proiectarea sistemului de colectare a seminţelor 45
2.4.5 Calculul arborelui de antrenare al colectorului 46
2.4.6 Criterii de stabilire a transmisie la aparatele de distribuţie 47
2.5 Metodologia încercărilor 52
Capitolul 3 53
3.1 Concluzii 53
Bibliografie 55

Extras din document

ABSTRACT

Agricultura este la ora actuală o problemă majoră în economia ţărilor Uniunii Europene. Productivitatea mare obţinută printr-o mecanizare totală, a revoluţionat agricultura şi degrevează o bună parte din forţa de muncă care este tot mai scumpă în Uniunea Europeană. Pentru obţinerea productivităţii maxime, controlul cât mai exact a condiţiilor de realizare a patului germinativ esteesenţială şi nu se poate face decât folosind semănători moderne pentru o calitate la fel de bună amaterialului săditor.

Acestă competiţie pentru o productivitate maximă în condiţii cât mai ecologice adus la specializarea axată pe cultură, a maşinilor de semănat sau dezvoltarea unor agregate complexe ceexecută complet pregătirea patului germinativ printr-o singură trecere a tractorului.

Semănătorile sunt utilajele agricole cu gradul de complexitate cel mai ridicat. Datorită complexităţii lor ele pot fi asemănate cu un război de ţesut pânza. Ca şi la un război de ţesut , în urma semănătorii trebuie să se aştearnă un covor uniform de pământ însămânţat la densitatea cerută, fără lipsuri sau devieri de rânduri.

Frumuseţea şi bogăţia lanurilor ce vor creşte depinde în mare măsură de calitaţile semănătorii.

INTRODUCERE

Atât la noi în ţară cât şi pe plan mondial,actuala etapă de mecanizare a lucrărilor de semănat este caracterizată de preocupări în vederea realizării unor maşini de greutate redusă cu productivitate mărită şi care să poată executa succesiv sau concomitent mai multe operaţii.

Direcţiile principale de perfecţionare a maşinilor de semănat pot fi considerate a fi:

- Îmbunătăţirea construcţiei maşinilor de semănat atât sub aspect geometric (dimensiuni şi configuraţie) cât şi sub aspect cinematic (viteză mărită a organelor de lucru) şi dinamic (forţele şi momentele ce solicită maşinile) în vederea îmbunătăţirii utilizării din punct de vedere calitativ şi cantitativ.

- Realizarea unor tipuri noi de maşini de semănat cu greutate redusă şi cu capacitate de lucru mărită, respectiv cu lăţime mare de lucru.

- Realizarea unor semănători combinate care să asigure semănatul concomitent cu efectuarea altor operaţii cum ar fi : pregătirea patului germinativ, fertilizarea solului şi aplicarea tratamentelor chimice.

In ceea ce priveşte construcţia maşinilor de semănat partea cea mai importantă este distribuitorul care trebuie să permită semănatul unei game variate de seminţe, unei game variate de norme specifice la hectar. In acest scop distribuitorul trebuie să fie prevăzut cu posibilitatea modificării debitelor prin modificarea turaţiei acestuia. Repectiv semănătorile trebuie să fie prevăzute cu un număr mare de rapoarte de transfer.

Semănătorile sunt destinate executării semănatului seminţelor culturilor agricole. Lucrarea tehnologică de semănat asigură introducerea seminţelor în sol la o adâncime prestabilită, acoperirea acestora cu un strat de pământ afânat şi nivelarea uniformă a terenului. Cerinţele agrotehnice sunt foarte riguroase şi trebuie îndeplinite întocmai pentru ca producţia să nu fie grevată, de aceea trebuie acordată o deosebită atenţie pregătirii agregatelor de semănat şi organizarea optimă a deservirii tehnologice.

În vederea realizării unor lucrări de calitate la semănat, se cere respectarea anumitor cerinţe şi anume: executarea la timp a semănatului, asigurarea unei densităţi optime, o realizare uniformă, respectarea adâncimii de semănat pentru fiecarea specie în parte, încorporarea tuturor seminţelor, respectarea distanţei între rânduri şi a orientării lor, evitarea de greşuri.

Maşinile de semănat în cuiburi numite şi semănători de precizie, sunt utilizate pentru semănatul culturilor prăşitoare (porumb, floarea soarelui, fasole, soia, pepeni, castraveți, tomate etc). Aceste maşini realizează semănatul bob cu bob, câte una sau mai multe semințe în cuib. Acest lucru presupune distribuirea uniformă a semințelor la distanțe fixe pe rânduri, ceea ce determină asigurarea unui spațiu de nutriție optim pentru plante şi reducerea cantității de semințe pe unitatea de suprafață.

Maşinile de semănat în cuiburi sunt realizate ca maşini speciale (folosite pentru însămânțarea unei anumite culturi) sau ca maşini universale. Concomitent cu lucrarea de semănat maşina poate aplica îngrăşăminte chimice, erbicide, insecticide, situație în care este prevăzută cu echipamente specifice.

Construcţia unei maşini de semănat plante prăşitoare include în componenţa sa următoarele părţi componente: secţii de semănat, montate pe un cadru şi marcatoare pentru asigurarea conducerii agregatelor de semănat în timpul lucrului. Cadrul maşinii pe care se montează secţiile este prevăzut cu roţi proprii de sprijin. La maşinile de semănat prevăzute cu aparat de distribuţie pneumatică, se prevede în componenţa maşinii un ventilator – exhaustor. Rolul acestui ventilator – exhaustor este de a absorbi aer din camerele de depresiune ale aparatelor de distribuţie.

Fisiere in arhiva (1):

  • Semanatul.doc