Sistemul Calității în Serviciile de Alimentație

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Agronomie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 58 în total
Cuvinte : 9841
Mărime: 5.87MB (arhivat)
Cost: 6 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Dorina Stanescu
UNIVERSITATEA ROMÂNO-AMERICANĂ FACULTATEA DE ECONOMIA TURISMULUI INTERN ŞI INTERNAŢIONAL

Cuprins

Introducere 3

Capitolul I.

PREZENTAREA GENERALĂ A SOCIETĂŢII S.C.MARIDAN COM.S.R.L. 5

1.1. Scurt istoric 5

1.2. Obiect de activitate 7

1.3. Structură organizatorică 8

1.3.1. Spaţiul tehnologic şi spaţiul de servire 8

1.3.2. Număr de locuri 9

1.3.3. Dotări tehnologice 9

1.4. Oferta 10

1.5. Furnizori, clienţi, poziţia pe piaţă, concurenţi 11

1.5.1. Furnizori 11

1.5.2. Clienţi 11

1.5.3. Poziţia pe piaţă 12

1.5.4. Concurenţi 12

Capitolul II.

ANALIZA ECONOMICO-FINANCIARĂ A SOCIETĂŢII S.C.MARIDAN COM.S.R.L. 14

2.1. Cifra de afaceri 14

2.2. Veniturile totale 16

2.3. Cheltuielile totale 18

2.4. Profitul net 20

2.5. Rentabilitatea comercială 21

Capitolul III.

CONCEPTUL HACCP ŞI APLICAREA LUI ÎN PRODUCŢIA CULINARĂ 24

3.1. Identificarea riscurilor 25

3.1.1. Riscurile biologice 25

3.1.2. Riscurile chimice 28

3.1.3. Riscurile fizice 29

3.2. Determinarea punctelor critice de control 30

3.3. Principiile generale de alcătuire a unui plan HACCP 31

Capitolul IV.

PERSPECTIVE ÎN DEZVOLTAREA SOCIETĂŢII S.C.MARIDAN COM.S.R.L.36

4.1. Prezentarea proiectului de dezvoltare 36

4.1.1. Obiective 37

4.1.2. Puncte forte ale proiectului 38

4.2. Date tehnice ale investiţiei 38

4.3. Identificarea şi analiza riscurilor 40

4.4. Analiza S.W.O.T. 40

Bibliografie 41

Anexe 42

Extras din document

Economia de piaţă a intensificat şi la nivelul ţării noastre dezvoltarea sectorului terţiar, respectiv al serviciilor, înfăţişând corespondente ale unor nevoi la fel de importante şi numeroase ca şi nevoile pentru bunuri materiale.

În condiţiile competiţiei acerbe pe piaţă , nu mai este de conceput ca un prestator de servicii să-şi ignore clienţii, cerinţele acestora şi reacţiile lor ,fie ele pozitive sau negative.

Activitatea de alimentaţie, efectuata ca şi activitate de sine stătătoare sau coroborată cu serviciul turistic, are diverse implicaţii sociale şi răspunderi privind satisfacerea nevoii de hrană.Hrana trebuie să asigure în paralel satisfacţia subiectivă şi personală şi necesarul de substanţe nutritive pentru organism, garantând inocuitatea tuturor produselor comercializate, indiferent dacă sunt produse proprii sau preluate de la alte sectoare.

Activitatea de alimentaţie, implicit cea legată de serviciul turistic, prezintă un caracter deosebit de complex prin specificul ei, prin multitudinea factorilor tehnologici care influenţează oferta de produse şi, în acelaşi timp, prin varietatea cererii exprimate.

Având în vedere însă şi rolul educativ al acestui sector economic, care poate influenţa şi orienta modul de viaţă al individului , la nivelul actual de dezoltare al ştiinţei şi tehnologiei specialiştii trebuie să dispună de cunoştinţe care să le permită desfăşurarea unei activităţi pe baze ştiinţifice din punct de vedere al interdependenţei între necesarul şi aportul de substanţe nutritive , pentru ofertarea unor produse sigure, corect prelucrate, atractive şi satisfăcătoare psihosenzorial.

Mecanismele economiei de piaţă impun criteriul eficienţei economice în organizarea şi desfăşurarea activităţii agenţilor economici. Pentru serviciile de alimentaţie eficienţa economică constă în satifacerea cerinţelor metabolice ale consumatorilor şi garantarea produselor din punct de vedere al sănătăţii individului.

În ţara noastră, evoluţia serviciilor a urmat aceeaşi tendinţă care se înregistrează şi pe plan internaţional.Ca volum de activitate în sfera serviciilor, hotelurile şi restaurantele ocupă primul loc.

În Europa, piaţa restaurantelor este formată în proporţie de 10% din unităţi aparţinând lanţurilor de profil, iar aproximativ 90% sunt restaurante şi unităţi independente.Restaurantele din cadrul lanţurilor dau o nouă dimensiune acestei industrii care se concepe şi se dezoltă pe baza unor analize socio-economice temeinice pentru a identifica grupurile ţintă de clienţi.

Din categoria unităţilor de alimentaţie aparţinând lanţurilor de profil, aproximativ 35% sunt lanţuri cu servire rapidă , iar 65% restaurante de categorie medie şi superioară.

Alimentaţia a devenit o nevoie şi o cerinţă de cultură asociate cu cele mai diversificate si variate obiceiuri familiale, regionale, religioase, etnie, de care restauratorii trebuie să ţină cont.

Capitolul I. PREZENTAREA GENERALĂ A SOCIETĂŢII S.C. MARIDAN COM S.R.L

Societatea comercială MARIDAN COM SRL este o societate cu raspundere limitată, înregistrată la data de 21 noiembrie 1995 cu numărul de înmatriculare la Registrul Comerţului J13/2539/1995, cu sediul în Cernavodă, strada Unirii, bloc R3, scara B, parter, cod unic de înregistrare 7891963. Sediul este cumpărat în baza contractului de vânzare- cumpărare nr.A1-98/25.05.1998.

1.1 Scurt istoric

Societatea Maridan Com a fost înfiinţată la data de 18 august 1995, pentru ca în 1996 să-şi înceapă funcţionarea propriu-zisă odată cu descoperirea motivaţiei de a întreprinde în ceva calitativ, în contextul acelor vremuri.Astfel, se naşte ideea înfiinţării unei florării şi a unui restaurant pe o piaţă care oferea foarte puţin şi a cărei cerere necesita o orientare în direcţia calităţii, a bunului gust şi, de ce nu, în direcţia unei valori educaţionale şi culturale.

Numele public sub care această societate se regăseşte a fost iniţial „SamSara”, ca apoi, odată cu dezvoltarea sa, să rămână definitiv numele de „Casa SamSara”.

Astfel, pe data de 26 februarie 1996, ulterior închirierii unui spaţiu comercial de 155 mp, aparţinând la acea vreme unei societăţi cu capital majoritar de stat (IIRUC Bucureşti), începe funcţionarea propriu-zisă a Florăriei SamSara , într-un spaţiu foarte mic (20 mp), cealaltă parte a spaţiului aflându-se în faza de amenajare a restaurantului cu acelaşi nume.

Datorită momentului deschiderii ( 1-8 martie) afacerea cunoaşte un deosebit succes, fapt ce concura la finalizarea amenajării restaurantului şi a utilării bucătăriei într-un timp record, astfel încat pe data de 16 martie 1996 are loc deschiderea oficială a Restaurantului Casa SamSara.

După doi ani de permanente încercări, se reuşeşte cumpărarea activului de către SC MARIDAN COM SRL printr-un credit bancar oferit de către BCR Cernavodă, moment ce va marca începutul unui parteneriat îndelungat şi fructuos între cele două societăţi.

Până în anul 1999 activitatea societăţii o avea în componenţă pe cea de restaurant şi cea de florărie şi se desfăşura, ca localizare, în zona centrală a oraşului, având ca vecini :Băncile, Primaria, Poşta. La sfârşitul anului 1999, societatea cumpără un nou spaţiu comercial în cealaltă zonă de comerţ a oraşului, situată în apropierea campusului Centralei Nucleare, şi deschide un nou magazin de cadouri şi o florărie.

La acel moment activitatea societăţii era structurată pe trei domenii : servicii de restaurant, servicii de florărie, comercializarea de produse de cadou (parfumerie, sticlărie , cristal, artă africană, artizanat românesc şi multe altele).

Preview document

Sistemul Calității în Serviciile de Alimentație - Pagina 1
Sistemul Calității în Serviciile de Alimentație - Pagina 2
Sistemul Calității în Serviciile de Alimentație - Pagina 3
Sistemul Calității în Serviciile de Alimentație - Pagina 4
Sistemul Calității în Serviciile de Alimentație - Pagina 5
Sistemul Calității în Serviciile de Alimentație - Pagina 6
Sistemul Calității în Serviciile de Alimentație - Pagina 7
Sistemul Calității în Serviciile de Alimentație - Pagina 8
Sistemul Calității în Serviciile de Alimentație - Pagina 9
Sistemul Calității în Serviciile de Alimentație - Pagina 10
Sistemul Calității în Serviciile de Alimentație - Pagina 11
Sistemul Calității în Serviciile de Alimentație - Pagina 12
Sistemul Calității în Serviciile de Alimentație - Pagina 13
Sistemul Calității în Serviciile de Alimentație - Pagina 14
Sistemul Calității în Serviciile de Alimentație - Pagina 15
Sistemul Calității în Serviciile de Alimentație - Pagina 16
Sistemul Calității în Serviciile de Alimentație - Pagina 17
Sistemul Calității în Serviciile de Alimentație - Pagina 18
Sistemul Calității în Serviciile de Alimentație - Pagina 19
Sistemul Calității în Serviciile de Alimentație - Pagina 20
Sistemul Calității în Serviciile de Alimentație - Pagina 21
Sistemul Calității în Serviciile de Alimentație - Pagina 22
Sistemul Calității în Serviciile de Alimentație - Pagina 23
Sistemul Calității în Serviciile de Alimentație - Pagina 24
Sistemul Calității în Serviciile de Alimentație - Pagina 25
Sistemul Calității în Serviciile de Alimentație - Pagina 26
Sistemul Calității în Serviciile de Alimentație - Pagina 27
Sistemul Calității în Serviciile de Alimentație - Pagina 28
Sistemul Calității în Serviciile de Alimentație - Pagina 29
Sistemul Calității în Serviciile de Alimentație - Pagina 30
Sistemul Calității în Serviciile de Alimentație - Pagina 31
Sistemul Calității în Serviciile de Alimentație - Pagina 32
Sistemul Calității în Serviciile de Alimentație - Pagina 33
Sistemul Calității în Serviciile de Alimentație - Pagina 34
Sistemul Calității în Serviciile de Alimentație - Pagina 35
Sistemul Calității în Serviciile de Alimentație - Pagina 36
Sistemul Calității în Serviciile de Alimentație - Pagina 37
Sistemul Calității în Serviciile de Alimentație - Pagina 38
Sistemul Calității în Serviciile de Alimentație - Pagina 39
Sistemul Calității în Serviciile de Alimentație - Pagina 40
Sistemul Calității în Serviciile de Alimentație - Pagina 41
Sistemul Calității în Serviciile de Alimentație - Pagina 42
Sistemul Calității în Serviciile de Alimentație - Pagina 43
Sistemul Calității în Serviciile de Alimentație - Pagina 44
Sistemul Calității în Serviciile de Alimentație - Pagina 45
Sistemul Calității în Serviciile de Alimentație - Pagina 46
Sistemul Calității în Serviciile de Alimentație - Pagina 47
Sistemul Calității în Serviciile de Alimentație - Pagina 48
Sistemul Calității în Serviciile de Alimentație - Pagina 49
Sistemul Calității în Serviciile de Alimentație - Pagina 50
Sistemul Calității în Serviciile de Alimentație - Pagina 51
Sistemul Calității în Serviciile de Alimentație - Pagina 52
Sistemul Calității în Serviciile de Alimentație - Pagina 53
Sistemul Calității în Serviciile de Alimentație - Pagina 54
Sistemul Calității în Serviciile de Alimentație - Pagina 55
Sistemul Calității în Serviciile de Alimentație - Pagina 56
Sistemul Calității în Serviciile de Alimentație - Pagina 57
Sistemul Calității în Serviciile de Alimentație - Pagina 58

Conținut arhivă zip

  • Sistemul Calitatii in Serviciile de Alimentatie.docx

Alții au mai descărcat și

Creșterea Prepelițelor pentru Ouă și Carne într-o Fermă Agroturistică

INTRODUCERE Creşterea prepeliţelor de fermă are ca scop principal asigurarea bunăstării fermierilor si a populaţiei, în general, prin obţinerea de...

Conservarea Produselor Alimentare

INTRODUCERE Conservele sunt produse obţinute prin sterilizarea cărnii, laptelui, legumelor şi fructelor, a unor preparate sau mâncăruri, ambalate...

Ecotehnica Cultivarii Tutunului si Hameiului

TIPUL DE SOL DIN REGIUNEA BUCURESTI Soluri de tip hidromorf si brun-roscate Caracteristici : soluri predominant lutoargiloase cu continut...

Marketing Agroalimentar

Organizarea activităţii de marketing în firmele agroalimentare, reprezintă un proces complex, care presupune, integritatea şi transmiterea...

Zooeconomie

1.1. Importanţa agriculturii în condiţiile crizei alimentare În condiţiile crizei energetice şi alimentare mondiale, dezvoltarea prioritară a...

Ai nevoie de altceva?