Studierea Epocilor de Semanat a Orzului de Toamna dupa Mazare la Boabe

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Aceasta licenta trateaza Studierea Epocilor de Semanat a Orzului de Toamna dupa Mazare la Boabe.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 41 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Chisca Maria

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Agronomie

Cuprins

• Întroducere 3
1 Rezumatul literaturii 4
1.1 Importanța suprafetei de însămîntare și recoltare în lume 4
1.2 Particularitatile botanice a orzului de toamnă 5
1.3 Partticularitățile biologice și ecologia orzului de toamnă 6
1.4 Influența epocilor de semănat și normele de însămînțare 7
1.5 Influența îngrășămintelor asupra productivității 8
2 Condițiile climaterice, materialul și metoda de cercetare 9
2.1 Solul 9
2.2 Condițiile climaterice în anii de cercetare 10
2.3 Schema experienței, materialul și scheme de cecetare 12
2.4 Tehnologia ecologică pe terenul experimental 16
2.5 Metode de cercetare în cîmp și laborator 16
3 Rezultatele cercetărilor experimentale 18
3.1 Observații fenologice 18
3.2 Evaluarea componentelor de producție 19
3.3 Producția 22
3.4 Eficacitatea economică 25
3.5 Protecția muncii 27
• Concluzii 29
• Propuneri 30
• Adnotarea 31
• Bibliografia 32
• Anexe 33

Extras din document

Introducere

Orzul este una din cele mai însemnate culturi furajere cu un potential înalt de productivitate. De aceea în condițiile Republicii Moldova este necesar de semănat orzul de toamnă. Orzul de toamnă este folosit ca furaj pentru animale si producerea crupelor pentru alimentația oamenilor si producerea berei. Proteina orzului este bine balansat după conținut de aminoacidic de aceea la hrănirea animalelor dă un efect bun si înalt. Pentru a obține o crestere în greutate cu 1 kg, se cheltuie 4,0-4,5 kg boabe de orz, 4,5-4,8 kg de porumb, 6,0-7,9 kg grîu. După hotărîrea Guvernului Republicii Moldova de la 29 decembrie 2005, necesitatea în seminte a acestei culturi va creste pentru dezvoltarea sectorului zootehnic. și din această ocazie trebuie să lărgim suprafata sub cultura dată de a implementa în produceri soiuri noi de orz de toamnă. Cea mai mare prioritate din cultura orzului de toamnă o are soiurile: Bt-14/02 și Scînteia. Aceste două soiuri au o productivitate înaltă, rezistentă la boli si implementarea lor în producerea va spori efectul economic acestei culturi. Este una din pricinile productivității joase este neîndeplinirea corectă a cerintelor tehnologice de cultivare a orzului de toamnă. Cel mai bun premergător este mazărea pentru boabe. Practica a demonstrat acestei lucrări constă în aceea că în principalele rezultate a cercetărilor au fost stabilite si cei mai buni premergători a fost mentionate cei mai favorabili: epoci de semănat, norme de însemîntare si de aici au fost făcute concluzii si propuneri.

Volumul si structura lucrării de licentă

Lucrarea include următoarele compartimente: Introducere, Rezumat literaturii, Conditiile climaterice, materialul si metoda de cercetare, Rezultatele cercetărilor experimentale, Concluzii si propuneri, anexe.

Capitolul I

1. Rezumatul literaturii

1.1. Importanța. Suprafețele de însămînțare și recoltare în lume.

Orzul de toamnă a fost unu din cele mai însemnate si va rămîne unu din cele culturi furajere cu o productivitate înaltă.

Orzul de toamnă ocupă locul patru în agricultura mondială după: grîu, orez si porumb. În Republica Moldova orzul de toamnă ocupă aproximativ 60% din semănături restul 40% se cultivă orz de primăvară. Dar se explică prin particularitățile biologice ale orzului de toamnă care în conditiile Moldovei se foloseste rezervele umiditătii de toamnă, iarna si primăvara pentru formarea recoltei. În Republica Moldova orzul se întrebuințează în nutret furaj pentru animale si nu în ultimul rînd cu producerea crupelor ca hrană pentru om.

Obținerea crupelor din boabe de orz se foloseste la prepararea supelor si sosurilor. Dar măcinatul boabelor de orz se foloseste în hrană diferită pentru alimentatia copiilor de vîrstă fragedă. Sa constatat că boabele de orz reprezintă un furaj concentrat bun pentru animale puse la îngrasat pentru animalele producătoare de lapte si carne si pentru animalele tinere. Boabele de orz mai pot fi folosite ca materie primă și în industria alcoolului, dextrinei, glucozei si berei [16].

Ca să obtinem o crestere a unui animal cu 1kg, se cheltuie 4,0-4,5kg boabe de orz, boabe de grîu 6,0-7,9kg, porumb 4,5-4,8kg. O însemnătate mare o are si paile de orz chiar depăsind si valoarea nutritivă a celor de grîu, ovăz si secară. Din această cauză trebuie de mărit suprafata de cultura dată si de semănat soiuri noi. Prioritatea orzului de toamnă o au soiurile: Mugurel, Ciuluc, Bt-14/02 și Scînteia.

Aceste patru soiuri posedă o productivitate înaltă, rezistentă la secetă si boli. Orzul este un premergător pentru alte culturi deoarece devreme sunt eliberate cîmpurile.

După cercetările efectuate în Institutul de Cercetări pentru culturile de cîmp “Selectia”(ICCC) si nu în ultimul rind practica agricolă spune că în cazul respectării stricte a tuturor elementelor tehnologice de cultivare a orzului de toamnă putem obtine anual o productivitate înaltă mai mare de 4,0t/ha în toate zonele ale Republicii. Pentru a obtine o recoltă mare a orzului de toamnă este necesar de îmbunătățit tehnologia de cultivare: epocile optime, norme optime de însămîntare și nu în ultimul rînd premergători buni etc [1].

• Răspîndirea

Cum am menționat că orzul ocupă lucul patru din lume după: grîu, orez și porumb, producția lui de boabe depășește 8% din totalul de boabe cereale. În ultimii 20 ani de ani producția totală pe plan mondial a sporit de la 79,9 mln. t.

Țările care au suprafețe mari de orz sunt Federația Rusă (13,4 mln/ha), Canada (12,9 mln/ha), SUA (7,9 mln/ha), Imeia (3,6 mln/ha).

Comparînd orzul de toamnă cu cel de primăvară, vreau și spun că cel de primăvară este mai puțin productiv.

Fisiere in arhiva (1):

  • Studierea Epocilor de Semanat a Orzului de Toamna dupa Mazare la Boabe.doc

Alte informatii

UNIVERSITATEA DE STAT „ALECU-RUSSO” DIN BĂLȚI FACULTATEA DE ŞTIINŢE ALE NATURII ŞI AGROECOLOGIE CATEDRA DE ŞTIINŢE ALE NATURII ŞI AGROECOLOGIE