Studii privind Stabilirea Perioadei Optime de Altoire a Soiurilor de Măr

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Agronomie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 82 în total
Cuvinte : 24092
Mărime: 2.21MB (arhivat)
Publicat de: Paul Feraru
Cost: 12 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Dr.Ing Morarita Sanziana
UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TÂRGOVIŞTE FACULTATEA DE INGINERIA MEDIULUI ŞI BIOTEHNOLOGII SPECIALIZAREA: MONTANOLOGIE

Cuprins

 1. CUPRINS
 2. Introducere 5
 3. 1. Cultura mărului 6
 4. 1.1. Scurt istoric privind cultura mărului pe plan mondial şi în România 6
 5. 1.2. Originea şi arealul de cultură al mărului 7
 6. 1.3. Importanţa culturii mărului 8
 7. 1.4. Cultura mărului pe plan mondial 11
 8. 1.5. Cultura mărului în România 12
 9. 1.6. Orientări şi tendinţe 15
 10. 1.7. Cerinţele mărului faţă de factorii de vegetaţie 16
 11. 2. Prezentarea SCDP Voineşti şi a condiţiilor ecologice ale zonei 18
 12. 2.1. Prezentarea SCDP Voineşti 18
 13. 2.1.1. Organizarea activităţii staţiunii 18
 14. 2.1.2. Baza materială 19
 15. 2.2. Condiţii climatice 20
 16. 2.3. Condiţii de sol 25
 17. 2.4. Relief şi vegetaţie 26
 18. 3.Tehnologii de producer a materialului săditor pomicol 27
 19. 3.1. Organizarea producerii materialului săditor.
 20. Alegerea locului pentru pepinieră 27
 21. 3.2.Sectoarele pepinierei 28
 22. 3.3.Organizarea interioară şi pregătirea terenului 29
 23. 3.4.Producerea portaltoilor generativi 30
 24. 3.5. Producerea portaltoilor vegetativi 36
 25. 3.5.1.Înmulţirea portaltoilor vegetative prin marcotaj 36
 26. 3.5.2. Înmulţirea prin butaşi 41
 27. 3.5.2.1. Înmulţirea prin butaşi verzi 42
 28. 3.5.3. Producerea pomilor altoiţi 44
 29. 3.5.3.1. Metode de altoire folosite în pepinieră 46
 30. 3.6. Metode de scurtare a timpului pentru producerea
 31. materialului săditor 53
 32. 3.7. Scosul şi sortarea materialului săditor 54
 33. 4. Obiectivele cercetării 55
 34. 4.1. Materialul cercetat 55
 35. 4.2. Portaltoii mărului 67
 36. 4.3. Metoda de lucru 71
 37. 4.4. Rezultate obţinute 76
 38. 5. Concluzii 80
 39. 6. Bibliografie 82

Extras din licență

Introducere

Cultura pomilor şi arbuştilor fructiferi, parte componentă a sectorului horticol şi, implicit, a agricuturii din România, are o veche tradiţie, izvorâtă atât din dragostea românilor pentru aceste specii, cât şi din necesitatea de a efectua o activitate aducătoare de surse de existenţă.

Extinderea culturii pomilor a fost şi este favorizată de condiţiile de climă şi de sol prielnice culturii multor specii pomicole, între care şi mărul.

Realizarea unor producţii mari de mere de calitate bună presupune o activitate şi preocupare continuă, bazată pe ştiinţă şi experienţă, un accent deosebit punându-se pe:

- aplicarea tehnologiilor de vârf, cu referire la alegerea soiurilor, portaltoilor, combaterea bolilor şi dăunătorilor, întreţinerea solului, modul de valorificare a fructelor, etc;

- alegerea celor mai corespunzătoare sisteme de cultură, productive şi cu cheltuieli scăzute, raportate la unitatea de suprafaţă ha, sau kg;

- mărirea duratei de exploatare economică a livezilor de măr. Pe baza unor cercetări riguroase s-a stabilit că în plantaţiile clasice perioada de rodire economică este 45-50 ani, iar în plantaţiile intensive de 30-32 ani;

- asigurarea asistenţei tehnice şi materiale, cu specialişti de înalt profesionalism, care să informeze pe pomicultori cu cele mai noi cunoştinţe privind cultura mărului.

În etapa actuală, când valorificarea merelor întâmpină unele dificultăţi, datorită existenţei pe piaţă a unui sortiment de fructe din import, între care şi mere, trebuie găsite soluţii de încurajare şi ajutor, chiar şi din partea statului, pentru a rezolva aceasta spinoasă şi vitală problemă.

Sectorul privat din pomicultură trebuie să ofere fructe foarte bune şi la preţuri accesibile cumpărătorului de rând, pentru a concura şi contracara valorificarea fructelor din import.

I

Cultura mărului

1.1. Scurt istoric privind cultura mărului pe plan mondial şi în România.

Numeroase vestigii atestă vechimea culturii speciei măr în diferite zone ale globului. Astfel, în piramidele din Egipt au fost găsite sculpturi care reprezentau mere, în locuinţele lacustre din Elveţia s-au găsit mere carbonizate, iar însemnările din mitologia popoarelor antice arată că în urmă cu 7000-7500 de ani cultura mărului era cunoscută de multe popoare.

Primele date documentare, care atestă cultura mărului, sunt cele menţionate de Teofrast în scrierile sale, care relevă că pe la anul 2400 î.e.n. popoarele din Europa, Crimeea, Caucaz şi Grecia Antică cunoşteau această specie.

Cato (234-148 î.e.n.), în tratatul său de agricultură “De Re Rustica” apărut în jurul anului 178 î.e.n., face descrierea unui număr de plante şi specii de pomi, dintre care nu putea lipsi mărul.

Pliniu cel Bătrân (23-79 î.e.n.), în lucrarea “Historia naturalis” descrie un număr de 35 soiuri de păr, 17 soiuri de măr, 5 soiuri de piersic ş.a.

În Evul Mediu, Carol Cel Mare (742-814) ordona ca pe numeroasele sale domenii să se planteze toate speciile de pomi: meri, peri, pruni, cireşi, vişini, piersici, migdali, gutui, moşmon şi alun.

Cultura mărului pe teritoriul ţării noastre este cunoscută din timpuri foarte îndepărtate. Acest fapt se poate deduce după basoreliefurile şi însemnările de pe monumentele vechi din diferite zone ale ţării, după memoriile unor călători străini care au trecut prin ţările Române, după documentele cronicarilor autohtoni, după folosirea denumirilor speciilor pomicole date unor localităţi, dar mai ales prin existenţa unui număr mare de soiuri de pomi de origine românească, create de popor în decurs de aproape două milenii.

Învăţaţi şi călători străini ca Paul de Alep (1650), Evelia Celebi (1657-1666), Magnet ş.a., în drumurile lor prin Ţările Române, scot în evidenţă, în mod deosebit calitatea acestora, menţionând că “merele Domneşti ating mărimea unui cap de copil şi se păstrează aproape un an”.

Dimitrie Cantemir, domn al Moldovei şi un mare erudit şi învăţat al timpului, în lucrarea “Descrierea Moldovei” (1716), pune în evidenţă calitatea câtorva soiuri de mere.

După cum arăta consulul austriac Merkelius la 1794 “în Ţările Române se găseau disponibile pentru export: mere, pere, pepeni şi nuci”, ceea ce arată că pomicultura avea un anumit grad de dezvoltare.

Unele documente menţionează că una din obligaţiile ce le avea în secolul al XVII-lea Ţara Românească faţă de Constantinopol era aprovizionarea cu “mere Domneşti în poloboace” la preţ fix. Acest document, alături de altele, relevă nu numai dezvoltarea culturii mărului în ţara noastră, dar şi folosirea merelor ca produs de export.

În afara celor menţionate există foarte multe dovezi şi date despre cultura mărului în ţara noastră, de la venirea romanilor şi chiar înainte de aceasta, şi până în prezent.

Preview document

Studii privind Stabilirea Perioadei Optime de Altoire a Soiurilor de Măr - Pagina 1
Studii privind Stabilirea Perioadei Optime de Altoire a Soiurilor de Măr - Pagina 2
Studii privind Stabilirea Perioadei Optime de Altoire a Soiurilor de Măr - Pagina 3
Studii privind Stabilirea Perioadei Optime de Altoire a Soiurilor de Măr - Pagina 4
Studii privind Stabilirea Perioadei Optime de Altoire a Soiurilor de Măr - Pagina 5
Studii privind Stabilirea Perioadei Optime de Altoire a Soiurilor de Măr - Pagina 6
Studii privind Stabilirea Perioadei Optime de Altoire a Soiurilor de Măr - Pagina 7
Studii privind Stabilirea Perioadei Optime de Altoire a Soiurilor de Măr - Pagina 8
Studii privind Stabilirea Perioadei Optime de Altoire a Soiurilor de Măr - Pagina 9
Studii privind Stabilirea Perioadei Optime de Altoire a Soiurilor de Măr - Pagina 10
Studii privind Stabilirea Perioadei Optime de Altoire a Soiurilor de Măr - Pagina 11
Studii privind Stabilirea Perioadei Optime de Altoire a Soiurilor de Măr - Pagina 12
Studii privind Stabilirea Perioadei Optime de Altoire a Soiurilor de Măr - Pagina 13
Studii privind Stabilirea Perioadei Optime de Altoire a Soiurilor de Măr - Pagina 14
Studii privind Stabilirea Perioadei Optime de Altoire a Soiurilor de Măr - Pagina 15
Studii privind Stabilirea Perioadei Optime de Altoire a Soiurilor de Măr - Pagina 16
Studii privind Stabilirea Perioadei Optime de Altoire a Soiurilor de Măr - Pagina 17
Studii privind Stabilirea Perioadei Optime de Altoire a Soiurilor de Măr - Pagina 18
Studii privind Stabilirea Perioadei Optime de Altoire a Soiurilor de Măr - Pagina 19
Studii privind Stabilirea Perioadei Optime de Altoire a Soiurilor de Măr - Pagina 20
Studii privind Stabilirea Perioadei Optime de Altoire a Soiurilor de Măr - Pagina 21
Studii privind Stabilirea Perioadei Optime de Altoire a Soiurilor de Măr - Pagina 22
Studii privind Stabilirea Perioadei Optime de Altoire a Soiurilor de Măr - Pagina 23
Studii privind Stabilirea Perioadei Optime de Altoire a Soiurilor de Măr - Pagina 24
Studii privind Stabilirea Perioadei Optime de Altoire a Soiurilor de Măr - Pagina 25
Studii privind Stabilirea Perioadei Optime de Altoire a Soiurilor de Măr - Pagina 26
Studii privind Stabilirea Perioadei Optime de Altoire a Soiurilor de Măr - Pagina 27
Studii privind Stabilirea Perioadei Optime de Altoire a Soiurilor de Măr - Pagina 28
Studii privind Stabilirea Perioadei Optime de Altoire a Soiurilor de Măr - Pagina 29
Studii privind Stabilirea Perioadei Optime de Altoire a Soiurilor de Măr - Pagina 30
Studii privind Stabilirea Perioadei Optime de Altoire a Soiurilor de Măr - Pagina 31
Studii privind Stabilirea Perioadei Optime de Altoire a Soiurilor de Măr - Pagina 32
Studii privind Stabilirea Perioadei Optime de Altoire a Soiurilor de Măr - Pagina 33
Studii privind Stabilirea Perioadei Optime de Altoire a Soiurilor de Măr - Pagina 34
Studii privind Stabilirea Perioadei Optime de Altoire a Soiurilor de Măr - Pagina 35
Studii privind Stabilirea Perioadei Optime de Altoire a Soiurilor de Măr - Pagina 36
Studii privind Stabilirea Perioadei Optime de Altoire a Soiurilor de Măr - Pagina 37
Studii privind Stabilirea Perioadei Optime de Altoire a Soiurilor de Măr - Pagina 38
Studii privind Stabilirea Perioadei Optime de Altoire a Soiurilor de Măr - Pagina 39
Studii privind Stabilirea Perioadei Optime de Altoire a Soiurilor de Măr - Pagina 40
Studii privind Stabilirea Perioadei Optime de Altoire a Soiurilor de Măr - Pagina 41
Studii privind Stabilirea Perioadei Optime de Altoire a Soiurilor de Măr - Pagina 42
Studii privind Stabilirea Perioadei Optime de Altoire a Soiurilor de Măr - Pagina 43
Studii privind Stabilirea Perioadei Optime de Altoire a Soiurilor de Măr - Pagina 44
Studii privind Stabilirea Perioadei Optime de Altoire a Soiurilor de Măr - Pagina 45
Studii privind Stabilirea Perioadei Optime de Altoire a Soiurilor de Măr - Pagina 46
Studii privind Stabilirea Perioadei Optime de Altoire a Soiurilor de Măr - Pagina 47
Studii privind Stabilirea Perioadei Optime de Altoire a Soiurilor de Măr - Pagina 48
Studii privind Stabilirea Perioadei Optime de Altoire a Soiurilor de Măr - Pagina 49
Studii privind Stabilirea Perioadei Optime de Altoire a Soiurilor de Măr - Pagina 50
Studii privind Stabilirea Perioadei Optime de Altoire a Soiurilor de Măr - Pagina 51
Studii privind Stabilirea Perioadei Optime de Altoire a Soiurilor de Măr - Pagina 52
Studii privind Stabilirea Perioadei Optime de Altoire a Soiurilor de Măr - Pagina 53
Studii privind Stabilirea Perioadei Optime de Altoire a Soiurilor de Măr - Pagina 54
Studii privind Stabilirea Perioadei Optime de Altoire a Soiurilor de Măr - Pagina 55
Studii privind Stabilirea Perioadei Optime de Altoire a Soiurilor de Măr - Pagina 56
Studii privind Stabilirea Perioadei Optime de Altoire a Soiurilor de Măr - Pagina 57
Studii privind Stabilirea Perioadei Optime de Altoire a Soiurilor de Măr - Pagina 58
Studii privind Stabilirea Perioadei Optime de Altoire a Soiurilor de Măr - Pagina 59
Studii privind Stabilirea Perioadei Optime de Altoire a Soiurilor de Măr - Pagina 60
Studii privind Stabilirea Perioadei Optime de Altoire a Soiurilor de Măr - Pagina 61
Studii privind Stabilirea Perioadei Optime de Altoire a Soiurilor de Măr - Pagina 62
Studii privind Stabilirea Perioadei Optime de Altoire a Soiurilor de Măr - Pagina 63
Studii privind Stabilirea Perioadei Optime de Altoire a Soiurilor de Măr - Pagina 64
Studii privind Stabilirea Perioadei Optime de Altoire a Soiurilor de Măr - Pagina 65
Studii privind Stabilirea Perioadei Optime de Altoire a Soiurilor de Măr - Pagina 66
Studii privind Stabilirea Perioadei Optime de Altoire a Soiurilor de Măr - Pagina 67
Studii privind Stabilirea Perioadei Optime de Altoire a Soiurilor de Măr - Pagina 68
Studii privind Stabilirea Perioadei Optime de Altoire a Soiurilor de Măr - Pagina 69
Studii privind Stabilirea Perioadei Optime de Altoire a Soiurilor de Măr - Pagina 70
Studii privind Stabilirea Perioadei Optime de Altoire a Soiurilor de Măr - Pagina 71
Studii privind Stabilirea Perioadei Optime de Altoire a Soiurilor de Măr - Pagina 72
Studii privind Stabilirea Perioadei Optime de Altoire a Soiurilor de Măr - Pagina 73
Studii privind Stabilirea Perioadei Optime de Altoire a Soiurilor de Măr - Pagina 74
Studii privind Stabilirea Perioadei Optime de Altoire a Soiurilor de Măr - Pagina 75
Studii privind Stabilirea Perioadei Optime de Altoire a Soiurilor de Măr - Pagina 76
Studii privind Stabilirea Perioadei Optime de Altoire a Soiurilor de Măr - Pagina 77
Studii privind Stabilirea Perioadei Optime de Altoire a Soiurilor de Măr - Pagina 78
Studii privind Stabilirea Perioadei Optime de Altoire a Soiurilor de Măr - Pagina 79
Studii privind Stabilirea Perioadei Optime de Altoire a Soiurilor de Măr - Pagina 80
Studii privind Stabilirea Perioadei Optime de Altoire a Soiurilor de Măr - Pagina 81
Studii privind Stabilirea Perioadei Optime de Altoire a Soiurilor de Măr - Pagina 82

Conținut arhivă zip

 • Studii privind Stabilirea Perioadei Optime de Altoire a Soiurilor de Mar.doc

Alții au mai descărcat și

Studii privind comportarea unor soiuri de măr cu rezistență la boli

Malus domestica Borkh sau mărul cultivat reprezintă un hibrid interspecific natural rezultat din încrucişarea spontană consecutivă a mai multor...

Cercetari Privind Speciile Dăunătoare și Utile din Unele Plantații Pomicole de Măr

INTRODUCERE STAŢIUNEA DE CERCETARE ŞI DEZVOLTARE POMICOLĂ IAŞI Activitatea de cercetare în domeniul pomiculturii a început din anul 1957, în...

Metode de altoire în pomicultură

ARGUMENT Pozitia geografica si clima tarii noastre au oferit dintotdeauna conditii deosebit de favorabile pentru cultura pomilor si arbustilor...

Metodica Producerii Materialului Săditor la Măr

Pepiniera este exploatarea horticolă specializată în producerea materialului săditor din speciile fructifere: pomi, arbusti fructiferi, căpşuni....

Ecotehnica cultivării tutunului și hameiului

TIPUL DE SOL DIN REGIUNEA BUCURESTI Soluri de tip hidromorf si brun-roscate Caracteristici : soluri predominant lutoargiloase cu continut...

Lepidoptere

FLUTURELE ALB AL VERZEI - PIERIS BRASSICAE Fluturele alb al verzei este raspandit in majoritatea tarilor din Europa, in Asia (Japonia) si in...

Legumicultură

DEFINIŢIA ŞI OBIECTIVELE LEGUMICULTURII Privită în sens restrâns, legumicultura este o ştiinţă care se ocupă de cultura legumelor. Etimologia...

Ai nevoie de altceva?