Licențele din domeniul Alte domenii

Rolul programelor kinetice în reeducarea mersului la persoanele diagnosticate cu ruptură de ligament încrucișat

PARTEA I CAPITOLUL I INTRODUCERE ÎN PROBLEMATICA TEMEI ABORDATE 1.1. Actualitatea temei Aparatul locomotor este expus unor afecțiuni de natură ortopedică și traumatologică, care se pot datora unor cauze multiple și variate, pentru a căror înlăturare ne stau la dispoziție numeroase mijloace preventive, curative... citește mai departe

90 pagini 15 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Calcularea poluării la mașinile cu aprindere interna

CAPITOLUL 1 : NOȚIUNI PRIVIND POLUAREA MAȘINILOR CU APRINDERE INTERNĂ 1.1. Motoare cu combustie internă. Generalități Motoarele cu combustie internă sunt modelele care, în intervenția energiei produse prin arderea unei combinații de aer și carburant în centrul unei camere de ardere, alterează energia termică în... citește mai departe

63 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Ingineria și managementul codării informațiilor in comunicațiile digitale

Capitolul 1 Introducere in Sistemele de transmisiune a informației 1.1 - Despre informație Primele preocupări legate de informație au apărut, fără îndoială, pentru a păstra secretul acesteia în domeniul militar. Din punct de vedere ingineresc, informația este prelucrată atât pentru secretizarea acesteia cât si... citește mai departe

69 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Umperea recipientelor cu lichid

Introducere Lucrarea de față își propune să evidențieze principalele avantaje ale utilizării sistemului automatizat în procesul de umplere a diferitelor recipiente cu lichid, modul în care se proiectează și se implementează un astfel de sistem. Sistemul este proiectat să funcționeze în domenii care implică umplerea... citește mai departe

56 pagini 10 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Influentă acțiunilor de luptă asupra organizării generale a sistemelor de apărare antiaeriană cu rază scurtă de acțiune

Introducere Datorită evoluției neîntrerupte a tehnologiei, atât în domeniul civil, cât și în domeniul militar, statele au început să dezvolte sisteme de armament din ce în ce mai performante capabile să opereze în orice condiții de mediu și să contracareze un spectru din ce în ce mai mare de amenințări. Sistemele... citește mai departe

72 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Procesul tehnologic de realizare a reperului corp pompă în condițiile respectării normelor de securitate și sănătate în muncă

1.Considerații Generale 1.1 Obiectul proiectului și principalele probleme propuse a fi rezolvate Tema proiectului este Procesul Tehnologic de realizare al reperului Corp de Pompă in condițiile respectării normelor de sănătate și securitate in muncă. Prezentarea unor aspecte tehnice legate de evaluarea... citește mai departe

95 pagini 9 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Discriminarea evreilor din perioada antonesciană

Introducere În anul 1632, populația evreiască a început să iși prindă rădăcinile în România. Datorită faptului că Dorohoiul era un oraș aflat la granița țării, atât cu Austria, cât și cu Polonia în perioada respectivă, evreii ce erau persecutați în acele țări, se retrăgeau în Dorohoi, acesta fiind un oraș important... citește mai departe

56 pagini 9 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Panul lucrărilor de îngrijire și conducere a arboretelor din UP I Slăvești, OS Slăvești

INTRODUCERE Pădurea reprezintă una dintre cele mai mari bogații ale Terrei, esențială prin funcțiile ei geochimice, antierozionale, pedogenetice, hidrologice, climatice, ecologice, sanitare, estetice și socio-economice și de aceea poporului îi revine obligativitatea de a o proteja și de a o conserva. Pădurea este... citește mai departe

46 pagini 12 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Divorțul - măsuri de prevenire și combatere a efectelor negative asupra copiilor

INTRODUCERE Starea actuală a societății îl determină pe fiecare membru al ei să reflecteze adânc asupra schimbărilor ce se produc atât în societate, cât și în viața lui personală. Dramatismul acestor schimbări, viteza cu care ele se produc, incertitudinea și caracterul contradictoriu al proceselor social-economice... citește mai departe

91 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Instalația de climatizare HVAC - Confortul la bordul navei

Capitolul I Descrierea generală a navei Platform Support Vessel Ulstein PX 121 1. Tipul și destinția navei Nava este de tip Platform Support Vessel, destinată pentru aprovizionare platforme. Nava are două azimutrastere în pupa și două bow-thrustere în prova.Nava are x-bow un nou tip de design. Puntea... citește mai departe

51 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Integrarea socială a copiilor cu dizabilități

INTRODUCERE Scoaterea din „conul de umbră” a problematicii protecției copilului și plasarea acesteia într-o zonă de interes, constituie o prioritate națională. Protecția de care trebuie să beneficieze copilul într-un stat democratic reprezintă un element foarte important. Transpunerea în practică a principiului... citește mai departe

64 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Proiectarea tehnologiei de sudare a conectorilor din structura de rezistență a unei clădiri

Introducere “Sudarea este un procedeu tehnologic de îmbinare nedemontabilă a două sau mai multe piese, realizată printr-un procedeu oarecare de sudare, în așa fel încât să se obțină o legătură metalică de egală rezistență, care să prezinte siguranță în execuție și exploatare.” Construirea pieselor sudate... citește mai departe

70 pagini 12 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Optimizarea predării- învățării prin metode interactive în cadrul activităților de educare a limbajului

ARGUMENT Pedagogia contemporană duce mai departe firul continuității istorice a practicii școlare, căutând să valorifice critic, în spirit creator, ceea ce s-a putut acumula pozitiv în acest domeniu. Ea continuă să rămână adepta promovării în învățământ a unor metode active și a unor metode de acțiune practică,... citește mai departe

82 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Proiectarea unei țesături

CAPITOLUL 1 APRECIEREA PROPRIETĂȚILOR ESTETICE ȘI FUNCȚIONALE ALE PRODUSULUI ÎN CONCORDANȚĂ CU DESTINAȚIA IMPUSĂ 1.1. Caracterizarea produsului Destinația firului: țesătură destinată costumelor pentu bărbați. Prezentarea exterioară a produsului - Costum bărbătesc Produsul - costumul pentru bărbați - trebuie să... citește mai departe

70 pagini 10 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Minidispozitiv de monitorizare a unei locuințe inteligente

Introducere În zilele noastre, dezvoltarea activă a științei și tehnologiei, dispozitivele electronice penetrează din ce în ce mai mult viețile oamenilor. Treptat, toate funcțiile pe care persoana le-a făcut cu propriile mâini, se încadrează pe umerii fierului mașinilor, care adesea fac mai repede și mai bine.... citește mai departe

72 pagini 12 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview