Analiza comparativa a calitatii televizoarelor HD LED smart fata de televizoarele HD LED conventionale

Imagine preview
(9/10 din 1 vot)

Aceasta licenta trateaza Analiza comparativa a calitatii televizoarelor HD LED smart fata de televizoarele HD LED conventionale.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 65 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Alexandru Burda

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 7 puncte.

Domeniu: Alte Domenii

Cuprins

INTRODUCERE.. 5
Capitolul 1
CARACTERIZAREA MERCEOLOGICĂ A PRODUSULUI „TELEVIZOR”. 7
1.1. Definirea, obținerea și principiile de funcționare ale produsului “TELEVIZOR”
1.1.1. Obținerea produsului „televizor”. 8
1.1.2. Principiile de funcționare ale televizorului 9
1.2. Sortimentul de televizoare10
1.2.1. Criterii de clasificare ale televizoarelor11
1.2.2. Tipuri de televizoare11
1.3. Caracteristici și defecte de calitate ale televizoarelor..13
1.3.1. Caracteristici de calitate ale televizoarelor..13
1.3.2. Defecte de calitate ale televizoarelor15
1.4. Ambalarea, marcarea și etichetarea televizoarelor.. 16
1.4.1. Ambalarea televizoarelor 16
1.4.2. Marcarea televizoarelor.. 18
1.4.3. Etichetarea televizoarelor 19
Capitolul 2
PIAȚA TELEVIZOARELOR ÎN ROMÂNIA. 21
2.1. Contextul economic, caracteristicile și particularitățile pieței televizoarelor. 21
2.1.1. Contextul economic al pieței televizoarelor. 21
2.1.2 Caracteristici și particularități ale pieței televizoarelor.22
2.2. Cererea de televizoare. 23
2.2.1.Formele de manifestare ale cererii de televizoare. 23
2.2.2 Factori generali și specifici de influență a cererii de televizoare.24
2.3. Oferta de televizoare pe piata din Romania. 26
2.3.1. Categorii de oferte de televizoare. 29
2.3.2. Particularitati ale ofertei de televizoare30
2.3.3. Factori de influenta ai ofertei de televizoare 31
2.3.4. Principalii ofertanti pe piata televizoarelor. 32
2.4. Tendintele pieței televizoarelor. 35
Capitolul 3
ANALIZA COMPARATIVĂ A CALITĂȚII PRODUSULUI „TELEVIZOR” 37
3.1. Metodologia analizei comparative a calității produselor. 37
3.1.1. Aplicarea metodei valorilor absolute ale caracteristicilor de calitate.39
3.1.2. Determinarea ponderilor de importantă a caracteristicilor de calitate prin metoda matricei patratice. 40
3.1.3. Modalități de calcul al indicatorului sintetic (complex) al calității produsului. 40
3.2. Analiza comparativă a calității unor modele de televizoare HD LED 41
3.2.1. Prezentarea modelelor de televizoare selectate 42
3.2.2. Selectionarea, clasificarea si determinarea valorilor principalelor caracteristici de calitate ale produsului analizat 44
3.2.3. Stabilirea ponderilor caracteristicilor de calitate si centralizarea datelor. 46
3.2.4. Calcularea indicatorului sintetic (complex) al calității produselor analizate.48
3.2.5. Calcularea indicatorului sintetic (complex) al calității și eficienței economice al produselor. 50
3.3 Interpretarea rezultatelor analizei comparative a calitatii televizoarelor. 51
3.3.1 Interpretarea rezultatelor analizei comparative clasice a calității 51
3.3.2 Interpretarea rezultatelor calculului indicatorului sintetic complex al calitatii si cel al eficientei economice pentru produsul “ Televizor”. 59
CONCLUZII62
BIBLIOGRAFIE64

Extras din document

INTRODUCERE

Din dorința de-a prezenta într-o formă cât mai elocventă și veridică un produs absolut nelipsit din locuința oricărui individ pornește motivarea alegerii acestei teme. Motivul pentru care am ales să realizez analiza comparativă pentru televizoare, este faptul că în România varietatea gamei de televizoare a crescut în ultimii ani, iar oamenii au început să cumpere în procent din ce în ce mai mare. Televizoarele reprezintă un produs nealimentar.

Pentru abordarea acesteia va fi necesara structurarea lucrării pe trei capitole. Pentru efectuarea analizei comparative privind calitatea televizoarelor, în prima parte se vor prezenta sortimentele și caracteristicile de calitate ale produselor comercializate pe piața românească. Pentru analiza calității prin metoda clasică și metoda indicatorului sintetic al calității și al eficienței economice, au fost selecționate 5 produse realizate de firme diferite și anume Samsung, Sony, LG, Toshiba, Grundig.

Prin metoda indicatorului sintetic al calității și eficienței economice considerăm că se obțin rezultate mai concludente, întrucât fiecare caracteristică de calitate selecționată contribuie la estimarea calității cu anumite ponderi stabilite de specialiști în funcție de importanța caracteristicii respective, la calitatea globală a produsului. Rezultatele obținute s-au centralizat în tabele pentru indicatorul sintetic al calității și pentru indicatorul sintetic al raportului calitate-preț. Din analiza datelor rezultă că produsele firmelor nu și-au menținut aceeași ordine, ceea ce arată o slabă corelare a calității cu prețurile de vânzare.

Se va discuta în primul capitol, Caracterizarea merceologica a produsului „Televizor”, despre aspectele teoretice referitoare la televizoare , cu accent pe definire, sortiment, tehnologie de fabricare, caracteristici de calitate ale televizoarelor. Sunt prezentați principalii factori care determină variația caracteristicilor de calitate ale televizoarelor, ambalarea, marcarea și etichetarea televizoarelor .

În cel de-al doilea capitol, Piața televizoarelor în România, sunt prezentate contextul economic, caracteristicile și particularitățile pieței televizoarelor, cererea televizoarelor dar și oferta de televizoare. Pe parcursul capitolului sunt descrise conținutul și formele de manifestare a cererii dar și factorii de influență ai acesteia. Tot în cadrul acestui capitol sunt ilustrate categoriile de oferte și poziționarea mărcilor pe piață în toate segmentele de preț. Ulterior sunt sintetizați factorii de influență ai pieței televizoarelor. La finalul capitolului sunt prezentate tendințele pieței televizoarelor.

Piața televizoarelor din România este în continuă creștere, consumatorii având o permanentă deschidere față de noutățile care apar pe piață. Piața televizoarelor din România s-a dezvoltat continuu, evoluând atât ca aspect exterior, calitate cât și din punct de vedere al diversității gamei sortimentale. În ultimul timp românii au început să devină din ce în ce mai exigenți. Producătorii trebuie să se adapteze unor cerințe și nevoi diversificate adoptând ca strategie dezvoltarea extensivă. Formele de promovare sunt variate, pentru a atrage o cât mai mare clientelă: anunțuri publicitare în reviste, spoturi publicitare pentru televiziune și radio, promovarea vânzărilor (vânzarea grupată, reduceri de preț), publicitate la raft. Producătorii s-au adaptat revoluției tehnologice, televizoarele apărând mai nou și în magazinele online.

Având la dispoziție o gamă tot mai largă de produse, consumatorii devin din ce în ce mai pretențioși, având gusturi din ce în ce mai sofisticate. Românii, conservatori, sunt fideli mărcilor puternice ce oferă un bun raport calitate - preț. Ei se orientează spre mărcile de o calitate ridicată și în care au mare încredere. Acest lucru denotă faptul că un avantaj competitiv esențial îl poate constitui și capitalul emoțional. Alți factori importanți ce pot modifica volumul vânzărilor sunt veniturile populației, prețul produselor, preferințele consumatorilor, percepțiile acestora asupra produselor existente pe piață precum și caracteristicile.

Al treilea capitol, Analiza comparativă a calității televizoarelor, va include 3 subcapitole și anume: o parte teoretică, Metodologia analizei comparative a calității , o parte practică, Analiza comparativă a calității unor modele de televizoare, efectuată pe un număr de 5 produse dar si o parte interpretativa a rezultatelor. Se va selecta 5 mărci diferite de televizoare pentru comparație și anume: Samsung, LG, Sony, Grunning si Toshiba.

Obiectivul lucrarii va fi analizarea modelelor mai sus mentionate in scopul realizarii unei predictii cat mai exacte a calitatii televizoarelor dar si din punctul de vedere al interpretarii rezultatelor.

Fisiere in arhiva (1):

  • Analiza comparativa a calitatii televizoarelor HD LED smart fata de televizoarele HD LED conventionale.docx

Bibliografie

1. Burda Alexandru, Logistica și distribuția mărfurilor, Ediția a VI-a,București, Editura Pro Universitaria; 2018
2. Bologa N, Bărbulescu G. Burda Alexandru , Merceologie I, II, Metode și tehnici de determinare a calității, Editura Univers, București
3. Bologa N., Burda Alexandru., Merceologie, Editura Univeritara, București, 2005
4. Mardar Anca , Neacșu Andreea ,Merceologie nealimentară, Editura Univers, București, 2000
5. Redes Alexandru, Pleșă Doru Alexandru , Raducanu Ileana , Petrescu Viorel, Merceologie industrială, Editura Eficient, București, 1999
6. Stanciu Ion, Schileru Ion, Serbulescu Luminiță, Onete Bogdan, Atanasie Anca, Analiza comparativă a calității mărfurilor; Studii de caz, Editura Oscar Print, București, 2003
7. Stanciu Ion, Paraianu Elena, Schileru Ion, Merceologie : Calitatea și sortimentul mărfurilor nealimentare , Editura OscarPrint, București, 2003
8. Stanciu Ion, Calimetrie,Editura Oscar Print, București, 2001
9. Bonoiu Ionuț, Cererea de televizoaare pe piața Românească, 2009, disponibil la http://www.zf.ro/cerere-produse-electrocasnice/
10. Cuncea Cristina, Primele televizoare din România, 2007, disponibil la http://www.zf.ro/primele televizoare din România
11. Mihalache Ionuț, Cum funcționează televizoarele 2011, disponibil la
http://www.electrok.ro/cum-functioneaza-lucrurile//
12. Olaru Marian, Tipuri de televiore,2008, disponibil la http://www.topten.info.ro/cateogorii de televizoare
13. Prislan Tone, Caracteristicile pieței televizoarelor, 2013, disponibil la http://www.zf.ro/caracteristicile pieței teleizoarelor/
14. Radu Alin, Criterii de clasificare a televizoarelor, 2008, disponbil la http://www.topten.info.ro/clasificare-televizoare/
15. Stan Alexadru, Economie de piață, 2016, disponibil la http://www.news.ro/economie-de-piata.html
16. Stejar Alexandru, Aspecte privind activitatea comercială a pieței produsului televizor, disponibil la http://www.money.com/activitate-comerciala-piata-televizoarelor/
17. ***Merceologie și comerț, Etichetarea produselor nealimentare, 2012, disponibil la https://conspecte.com/Comerț/aspecte-specifice-privind-etichetarea-marfurilor-in-cadrul-uniunii-europene.html
18. .***Prospectul firmei Sony, 2018 disponibil la http://www.sony.com/aparate-tv.html
19. ***Prospectul firmei Toshiba, 2018 disponibil la http://www.toshiba.com/ aparate-tv.html
20. ***Prospectul Firmei LG, 2018 disponibil la http://www.lg-electronics.com/ro/televizoare
21. ***Prospectul firmei Samsung, 2018 disponibil la https://www.samsung.com/ro/tv/
22. ***Prospectul firmei Grunding, 2018 disponibil la https://www.grunding.ro//tv/