Analiza comparativa intre calitatea laptopurilor Apple si cea a laptopurilor care folosesc sistemul de operare Windows

Imagine preview
(9/10 din 1 vot)

Aceasta licenta trateaza Analiza comparativa intre calitatea laptopurilor Apple si cea a laptopurilor care folosesc sistemul de operare Windows.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 62 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Alexandru Burda

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 7 puncte.

Domeniu: Alte Domenii

Cuprins

INTRODUCERE
Capitolul 1
CARACTERIZAREA MERCEOLOGICA A PRODUSULUI “CALCULATOR”
1.1 Definirea, Obținerea si principiile de funcționare ale produsului “calculator”
1.1.1 Oținerea produsului “Calculator”
1.1.2 Principiile de funționare ale produsului “Calculator”
1.2 Sortimentul de “Calculatoare”
1.2.1 Criterii de clasifiacre ale Calculatoarelor
1.2.2 Tipuri de Calculatoare
1.3 Caracteristici și defecte de calitate ale Calculatoarelor
1.3.1 Caracteristici de calitate ale Calculatoarelor
1.3.2 Defecte de calitate ale Calculatoarelor
1.4 Ambalarea, Marcarea și Garanția calculatoarelor
1.4.1 Ambalarea Calculatoarelor
1.4.2 Marcarea Calculatoarelor
1.4.3 Garanția Calculatoarelor
Capitolul 2
PIAȚA CALCULATOARELOR IN ROMANIA
2.1 Contextul economic, cererea si oferta pieței Produsului “Laptop”
2.1.1 Contextul economic al pieței Laptop-urilor
2.1.2 Caracteristici si particularitati ale pieței produsului “Laptop”
2.2 Cererea de Laptopuri
2.2.1 Continutul și formele de manifestare ale cererii
2.2.2 Factori generali si specifici de influenta ai cererii de Laptopuri
2.3 Oferta de Laptopuri
2.3.1 Categorii de oferte de Laptopuri
2.3.2 Particularități ale ofertei de Laptopuri
2.3.3 Factori de influență ai ofertei de Laptopuri
2.3.4 Tendințe ale ofertei de Laptopuri
Capitolul 3
ANALIZA COMPARATIVĂ A CALITĂȚII PRODUSULUI „LAPTOP” .
3.1. Metodologia analizei comparative a calității produselor
3.1.1. Aplicarea metodei valorilor absolute ale caracteristicilor de calitate
3.1.2.Determinarea ponderilor de importanță a caracteristicilor de calitate
3.1.3.Modalități de calcul a indicatorului sintetic (complex) al calității produsului „Laptop”
3.2. Analiza comparativă a calității unor modele de Laptop-uri
3.2.1. Prezentarea modelelor de laptop-uri selectate
3.2.2. Selectionarea, clasificarea si determinarea valorilor principalelor caracteristici de calitate
3.2.3. Stabilirea ponderilor caracteristicilor de calitate si centralizarea datelor
3.2.4. Calcularea indicatorului sintetic (complex) al calității produselor analizate.
3.2.5. Calcularea indicatorului sintetic (complex) al calității și eficienței economice al produselor
3.3 Interpretarea rezultatelor analizei comparative a calitatii laptop-urilor
3.3.1 Interpretarea rezultatelor analizei comparative clasice a calitatii
3.3.2 Interpretarea rezultatelor calculului indicatorului sintetic complex al calitatii si cel al eficientei economice pentru produsul “ Laptop”
CONCLUZII
BIBLIOGRAFIE

Extras din document

INTRODUCERE

Din dorința de-a prezenta într-o formă cât mai elocventă și veridică un produs absolut nelipsit din locuința oricărui individ pornește motivarea alegerii acestei teme.

Motivul pentru care am ales să realizez analiza comparativă pentru laptopuri, este faptul că în România varietatea gamei de laptopuri a crescut în ultimii ani, iar oamenii au început să cumpere în procent din ce în ce mai mare. Laptopurile reprezintă un produs nealimentar.

Tema lucrării o constituie Analiza comparativa a calitatii laptopurilor Apple si cea a laptopurilor standard ce folosesc sistemul de operare Windows pentru a cărei abordări am structurat lucrarea pe trei capitole. Pentru efectuarea analizei comparative privind calitatea laptopurilor, în prima parte s-au prezentat sortimentele și caracteristicile de calitate ale produselor comercializate pe piața românească. Pentru analiza calității prin metoda clasică și metoda indicatorului sintetic al calității și al eficienței economice, au fost selecționate x produse realizate de firme diferite și anume

Prin metoda indicatorului sintetic al calității și eficienței economice considerăm că se obțin rezultate mai concludente, întrucât fiecare caracteristică de calitate selecționată contribuie la estimarea calității cu anumite ponderi stabilite de specialiști în funcție de importanța caracteristicii respective, la calitatea globală a produsului.Rezultatele obținute s-au centralizat în tabele pentru indicatorul sintetic al calității și pentru indicatorul sintetic al raportului calitate-preț. Din analiza datelor rezultă că produsele firmelor nu și-au menținut aceeași ordine, ceea ce arată o slabă corelare a calității cu prețurile de vânzare.

Se discuta în primul capitol, Caracterizarea merceologica a produsului „Calculator”, despre aspectele teoretice referitoare la calculatoare , cu accent pe definire, sortiment, tehnologie de fabricare, caracteristici de calitate ale calculatoarelor. Sunt prezentați principalii factori care determină variația caracteristicilor de calitate ale calculatoarelor, ambalarea, marcarea și etichetarea calculatoarelor .

În cel de-al doilea capitol, numit Piața calculatoarelor în România, sunt prezentate contextul economic, caracteristicile și particularitățile pieței calculatoarelor, cererea calculatoarelor dar și oferta de calculatoare.Pe parcursul capitolului sunt descrise conținutul și formele de manifestare a cererii dar și factorii de influență ai acesteia. Tot în cadrul acestui capitol sunt ilustrate categoriile de oferte și poziționarea mărcilor pe piață în toate segmentele de preț. Ulterior sunt sintetizați factorii de influență ai pieței calculatoarelor. La finalul capitolului sunt prezentate tendințele pieței calculatoarelor.

Piața calculatoarelor din România este în continuă creștere, consumatorii având o permanentă deschidere față de noutățile care apar pe piață. Piața calculatoarelor din România s-a dezvoltat continuu, evoluând atât ca aspect exterior, calitate cât și din punct de vedere al diversității gamei sortimentale. În ultimul timp românii au început să devină din ce în ce mai exigenți. Producătorii trebuie să se adapteze unor cerințe și nevoi diversificate adoptând ca strategie dezvoltarea extensivă. Formele de promovare sunt variate, pentru a atrage o cât mai mare clientelă: anunțuri publicitare în reviste, spoturi publicitare pentru televiziune și radio, promovarea vânzărilor (vânzarea grupată, reduceri de preț), publicitate la raft. Producătorii s-au adaptat revoluției tehnologice, calculatoarele apărând mai nou și în magazinele online.

Având la dispoziție o gamă tot mai largă de produse, consumatorii devin din ce în ce mai pretențioși, având gusturi din ce în ce mai sofisticate. Românii, conservatori, sunt fideli mărcilor puternice ce oferă un bun raport calitate - preț. Ei se orientează spre mărcile de o calitate ridicată și în care au mare încredere. Acest lucru denotă faptul că un avantaj competitiv esențial îl poate constitui și capitalul emoțional. Alți factori importanți ce pot modifica volumul vânzărilor sunt veniturile populației, prețul produselor, preferințele consumatorilor, percepțiile acestora asupra produselor existente pe piață precum și caracteristicile.

Al treilea capitol, intitulat Analiza comparativă a calității laptopurilor va contine 3 subcapitole și anume: o parte teoretică, Metodologia analizei comparative a calității , o parte practică, Analiza comparativă a calității unor modele de laptopuri, efectuată pe un număr de 5 produse dar si o parte interpretativa a rezultatelor. Au fost selecționate 5 mărci diferite de laptopuri pentru comparație și anume

Un aspect foarte important deoarece datele extrase din analiza comparativă a produselor pot conduce la formularea unor concluzii deosebit de interesante.

Fisiere in arhiva (1):

  • Analiza comparativa intre calitatea laptopurilor Apple si cea a laptopurilor care folosesc sistemul de operare Windows.docx

Bibliografie

1. Burda Alexandru, Logistica și distribuția mărfurilor,Ediția a VI-a,București, Editura Pro Universitaria; 2018
2. Bologna N, Bărbulescu G. Burda Alexandru , Merceologie I, II, Metode și tehnici de determinare a calității, Editura Univers, București
3. Bologna N., Burda Alexandru., Merceologie, Editura Univeritara, București, 2005
4. Mardar Anca , Neacșu Andreea ,Merceologie nealimentară, Editura Univers, București, 2000
5. Redes Alexandru, Pleșă Doru Alexandru , Raducanu Ileana , Petrescu Viorel, Merceologie industrială, Editura Eficient, București, 1999
6. Stanciu Ion, Schileru Ion, Serbulescu Luminiță, Onete Bogdan, Atanasie Anca, Analiza comparativă a calității mărfurilor; Studii de caz, Editura Oscar Print, București, 2003
7. Stanciu Ion, Paraianu Elena, Schileru Ion, Merceologie : Calitatea și sortimentul mărfurilor nealimentare , Editura OscarPrint, București, 2003
8. Stanciu Ion, Calimetrie,Editura Oscar Print, București, 2001
9. Bonoiu Ionuț, Cererea de laptop-uri pe piața Românească, 2009, disponibil la http://www.zf.ro/cerere-produse-electronice/
10. Cuncea Cristina, Primele laptop-uri din România, 2007, disponibil la http://www.zf.ro/primelelaptop-uridinRomânia
11. Mihalache Ionuț, Cum funcționează laptop-urile 2011, disponibil la
http://www.electrok.ro/cum-functioneaza-lucrurile//
12. Olaru Marian, Tipuri de laptop-uri 2008, disponibil la http://www.topten.info.ro/cateogorii de laptop-uri
13. Prislan Tone, Caracteristicile pieței laptop-urilor, 2013, disponibil la http://www.zf.ro/caracteristicile piețeilaptop-urilor/
14. Radu Alin, Criterii de clasificare a laptop-urilor, 2008, disponbil la http://www.topten.info.ro/clasificare-laptop-uri/
15. Stan Alexadru, Economie de piață, 2016, disponibil la http://www.news.ro/economie-de-piata.html
16. Stejar Alexandru, Aspecte privind activitatea comercială a pieței produsului laptop, disponibil la http://www.money.com/activitate-comerciala-piata-laptop-urilor/
17. ***Merceologie și comerț, Etichetarea produselor nealimentare, 2012, disponibil la https://conspecte.com/Comerț/aspecte-specifice-privind-etichetarea-marfurilor-in-cadrul-uniunii-europene.html
18. ***Prospectul firmei Apple, 2019 disponibil la http://www.apple.com/laptop-uri.html
19. ***Prospectul firmei Asus, 2019 disponibil la http://www.asus.com/ laptop-uri.html
20. ***Prospectul Firmei Sony, 2019 disponibil la http://www.sony.com/ro/laptop-uri
21. ***Prospectul firmei Acer, 2019 disponibil la https://www.acer.com/ro/lp/
22. ***Prospectul firmei Lenovo, 2019 disponibil la https://www.lenovo.ro//lp/