Ingineria Fabricatiei Hartiei

Imagine preview
(8/10 din 2 voturi)

Aceasta licenta trateaza Ingineria Fabricatiei Hartiei.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 105 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: prof. dr. ing. Dan Gavrilescu

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 8 puncte.

Domeniu: Alte Domenii

Cuprins

CAPITOLUL I Tema de proiectare
CAPITOLUL II Memoriul tehnic
CAPITOLUL III Tehnologia fabricatiei
3.1 Proprietăţile produsului şi domenii de utilizare
3.2 Variante tehnologice
3.3 Alegerea variantei optime
3.4 Descrierea procesului tehnologic
3.4.1 Caracteristicile materiilor prime, intermediare şi auxiliare
3.4.2. Consideraţii teoretice asupra proceselor din schema adoptată
3.4.3 Bilanţul de materiale pe atelierul de preparare a pastei de hârtie
3.4.4. Consumuri specifice
CAPITOLUL IV Proiectarea utilajelor
CAPITOLUL V Controlul, reglarea si automatizarea procesului tehnologic
CAPITOLUL VI Utilitati
CAPITOLUL VII Studiul de fezabilitate
CAPITOLUL VIII Masuri de protectia muncii si PSI

Extras din document

CAPITOLUL I

TEMA DE PROIECTARE

Ingineria fabricției hârtiei

Să se proiecteze o fabrică de hârtie pentru stratul neted al

cartonului ondulat cu capacitatea de producţie de 90000 t/an.

Să se proiecteze atelierul de preparare a pastei de hârtie.

CAPITOLUL II

Memoriu tehnic

Fabricarea hârtiei se bazează în general pe trei operaţii principale:

- obţinerea celulozei din lemn ;

- prepararea pastei de hârtie ;

- fabricarea hârtiei

Lucrarea de faţă are drept scop proiectarea unei instalaţii de preparare a pastei de hârtie capac cu o capacitate de 90000 t/an.

Proiectarea atelierului de preparare a pastei se face în două etape :

- stabilirea tehnologiei de fabricatie ;

- calculul utilajelor de bază şi auxiliare.

La baza întregului calcul stă bilanţul de materiale.

Pasta preparată în cadrul acestei secţii are toate caracteristicile necesare fabricării hârtiei strat neted.

La prepararea pastei s-a folosit : celuloză sulfat din răşinoase în proporţie de 80% şi maculatură în proporţie de 20 %.

Linia de preparare a pastei din celuloza din raşinoase cuprinde :

- hidrapulper ;

- rezervor de stocare si omogenizare a pastei;

- enstiper;

- rafinoare Conflo.

Pasta din celuloză din răşinoase este trimisă la centrala de dozare.Se foloseşte un program de reglare automată.

Pasta de maculatură preparată într-o altă secţie este adusa într-un rezervor care are rolul de a realiza o bună umflare a fibrelor respectiv de a omogeniza pasta.De aici este trimisă cu ajutorul unei pompe în centrala de dozare şi de aici în rezervorul de amestecare.

Bracul uscat împreună cu apa se introduc într-un hidrapulper unde are loc destrămarea.Apoi pasta este trimisă într-un rezervor, de aici este trecută cu ajutorul unei pompe printr-un enstiper şi mai departe este adusă într-un rezervor de stocare unde se amestecă cu bracul umed rezultat de la presel umede, care în prealabil a fost îngroşat pe un îngroşător

În centrala de dozare se introduc celuloză din răşinoase,pastă din maculatură , bracul, clei de colofoniu şi sulfat de aluminiu. Pasta rezultată în urma omogenizării ajunge în rezervorul maşinii şi de aici este trimisă într-un rafinor care are rolul de a regla şi uniformiza gradul de măcinare.

Pasta trece apoi la sortare şi epurare

Epurarea se realizează în două faze :

- prima fază cu trei trepte de centriclinere ;

- a doua fază cu un selectifiner.

În prealabil se realizează diluţia cu ape grase. Acceptul de la selectifiner este trimis la cutia de lansare a maşinii de fabricat hârtie, iar refuzul se prelucrează pe un sortizor Jonson.

S-a întocmit bilanţul de materiale pe întreaga maşină de fabricat hârtie. S-a determinat astfel necesarul de materii prime şi auxiliare şi cantitatea de ape grase rezultate în proces.

S-a acordat o mare atenţie procesului de control , reglare şi automatizare care să asigure continuitatea procesului, siguranţa ei în exploatare şi proprietăţile produsului finit.

Procesul tehnologic este descris în subcapitolele :

- proprietăţile produsului şi domenii de utilizare ;

- caracteristicile materiilor prime, intermediare şi auxiliare;

- consideraţii teoretice asupra proceselor din schema adoptată;

- bilanţul de materiale;

- diagrama Sankey pentru bilanţul de materiale ;

- proiectarea utilajelor;

- reglarea şi automatizarea procesului tehnologic adoptat;

- utilităţi.

Prezentului proiect i s-a efectuat şi studiul de fezabilitate, s-a avut în vedere şi posibilităţile de valorificare, reciclare, produse secundare precum şi măsuri de protecţie a muncii şi P.S.I.

Fisiere in arhiva (1):

  • Ingineria Fabricatiei Hartiei.doc

Alte informatii

UNIVERSITATEA TEHNICĂ „GH. ASACHI” IAŞI FACULTATEA DE INGINERIE CHIMICA SI PROTECTIA MEDIULUI Specializarea: Ingineria si Tehnologia Fabricatiei Hartiei