Instalație Solară Hibridă și Simulare prin Soft Specializat

Licență
9.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Alte domenii
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 78 în total
Cuvinte : 18769
Mărime: 6.61MB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof. dr. ing. A. Hadar
UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREŞTI FACULTATEA DE ŞTIINŢE APICATE DOMENIUL: ŞTIINŢE INGINEREŞTI APLICATE Specializarea: MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ APLICATĂ ÎN INGINERIE

Cuprins

Cap.1. Energiile regenerabile – surse alternative de energie.3

1.1. Generalităţi.3

1.2. Premizele utilizării energiei.5

1.3. Principalele tipuri de energie regenerabilă.6

1.4. Puterea electrică instalată provenită din energie solară în principalele ţări europene.9

1.5. Posibilităţi de utilizare a energiilor regenerabile în România.10

1.6. Situaţia puterii instalate provenite din surse regenerabile pe plan naţional.13

1.7. Situaţia legislativă în domeniul energiei solare.13

1.8. Politica energetică a Uniunii Europene.15

1.9. Promovarea surselor energetice regenerabile in Uniunea Europeană.17

Cap.2. Bazele teoretice ale emisiei energiei solare.19

2.1. Generalităţi.19

2.2. Modelarea electrică.22

2.3. Modelarea optică.24

Cap.3. Sisteme de preparare a apei calde cu ajutorul energiei solare.28

3.1. Radiaţia solară.28

3.2. Principiile de funcţionare şi componenţa sistemelor de încălzire cu panouri solare.32

3.3. Instalaţie solară cu apă .35

3.4. Elemente de calcul pentru parametrii captatorilor solari.39

3.5. Tipuri de captatori solari.45

3.6. Soluţii tehnologice in energetica solară, tehnologii si echipamente de valorificare a radiaţiei solare.52

Cap.4. Agregate frigorifice.55

4.1. Generalităţi.55

4.2. Tehnologii existente.55

4.3. Sisteme de răcire.57

4.4. Principiul de funcţionare al răcitoarelor cu propan.61

4.5. Sistemele cu absorbţie.63

Cap.5. Instalaţii solare hibride.64

5.1. Descrierea componentei instalaţiei solare hibride pentru soluţia aleasă.64

5.2. Descrierea blocurilor funcţionale.64

5.3. Descrierea funcţionării instalaţiei solare hibride.72

Concluzii.76

Bibliografie.77

Extras din document

Capitolul 1

Energiile regenerabile – surse alternative de energie

1.1. Generalităţi

Dintotdeauna s-a căutat înlocuirea sau mai exact suplinirea resurselor tradiţionale cu resurse noi, regenerabile: surse noi de energie, surse alternative de energie care de fapt, multe dintre ele sunt utilizate de secole. Toate sunt de fapt manifestări ale energiei solare; de exemplu: vântul, valurile, gradienţii termici ai oceanelor, fotosinteza.

Se consideră că, în viitor, creşterea economică va fi de 3% în fiecare an, combustibilii fosili vor constitui în continuare 90% din puterea generată, iar preţurile este foarte probabil să rămână stabile. Luând în considerare aceste date se presupune că energia va creşte cu 2% în fiecare an, iar emisiile de dioxid de carbon cu 2,1% din care sectorul producerii de energie este responsabil pentru a 3-a parte. Agenţia Internaţională pentru Energie, în publicaţia sa anuală World Energy Outlook, aparută în noiembrie 2000, afirmă ca emisiile de bioxid de carbon vor creşte cu 60% pană în anul 2020.

Se estimează că în anul 2100 populaţia globului va fi de 12 miliarde de locuitori. Dacă se menţine actuala creştere în ceea ce priveşte progresul tehnologic şi inovarea, cererea de energie va fi de 5 ori mai mare decât este în prezent. În plus, dacă va fi continuată politica de utilizare a cărbunelui, ţiteiului şi gazului la raţele din prezent, pană în anul 2010 temperatura pe glob va creşte cu 2C. Efectele adverse ale acestei creşteri a temperaturii sunt foarte cunoscute şi dezbătute, câteva dintre ele ar fi: riscul crescut de inundaţii în zonele de joasă altitudine, procesul deşertificări şi schimbarea climei pe tot globul.

La momentul actual, energiile regenerabile contribuie cu numai 11% din energiile primare. Dacă vrem să facem ceva pozitiv pentru planeta noastră, să salvăm viitorul şi să creem un mediu sanătos pentru generaţiile ce vor veni, trebuie să utilizăm în mod activ energiile regenerabile în viaţa de zi cu zi. Este de aşteptat ca 60% din toată energia consumată sa provină din energii regenerabile pană în anul 2070. Cu cât mai repede se va lua poziţie şi se va conştientiza faptul că este necesar să facem aceste schimbări, cu atât mai mare este şansa ca aceste procente să crească pana la 80%.

Sursele regenerabile sunt a doua contribuţie la producţia globală de energie. În anul 2000, 39% din producţia de energie a fost produsă din cărbune, 19% din surse regenerabile, 17% din surse nucleare, 17% din gaze naturale şi 8% din petrol. Cea mai mare cotă din energia provenită din sursele regenerabile este produsă în centrale hidroelectrice 92%, arderea deşeurilor reprezintă 5%, iar ”regenerabilele noi” 3%. (incluzând sursele geotermale, solare, eoliene şi mareemotrice etc.).

În ciuda contribuţiei mici la totalul energiei generate, ”regenerabilele noi” au avut o dezvoltare continuă în ultimele decade: o creştere de 9,3% pe an în perioada 1971 – 2000. Împărţită pe domenii, creşterea arată în felul următor: 52% pe an a energiei eoliene, 32,5% pe an a energiei solare şi 8,8% pe an a energiei geotermale. Este de remarcat, însă, că raportarea se face la o putere instalată iniţial foarte mică.

Unele dintre tehnologiile folosite pentru transformarea în electricitate a energiei din sursele regenerabile au deja o cotă importantă pe piaţă şi au atins o relativă maturitate, deşi sunt departe de a-şi atinge potenţialul global. Spre exemplu, în anul 2000 puterea instalată în centralele hidroelectrice de putere redusă a fost de 32 GW, iar industria biomasei avea 32 GW, neţinând seama de folosirea pe scară largă a biomasei în ţarile neindustrializate. Puterea instalată în domeniul solar fotovoltaic a atins în anul 2000 – 1,1 GW, triplându-şi în acest fel contribuţia la puterea globală instalată. Energia eoliană a avut şi ea, în ultimele decade, o creştere spectaculoasă, ajungînd la 30 GW în anul 2002. Centralele de tip “Concentrating Solar Power (CSP)”, în ciuda unor succese iniţiale şi a unor aplicaţii comerciale la sfârşitul anilor `80 nu au putut să fie competitive din cauza retragerii sprijinului politic.

În momentul de faţă, ”regenerabilele noi” nu sunt încă destul de competitive pe piaţa echipamentelor de producere a energiei electrice. Pentru a continua dezvoltarea sectorului, aceste tehnologii se vor baza, şi în perioada următoare, pe susţinerea politică în cadrul programelor de protecţie a mediului şi programelor de cercetare-dezvoltare şi pe impunerea unor politici avantajoase de legare la reţea.

Preview document

Instalație Solară Hibridă și Simulare prin Soft Specializat - Pagina 1
Instalație Solară Hibridă și Simulare prin Soft Specializat - Pagina 2
Instalație Solară Hibridă și Simulare prin Soft Specializat - Pagina 3
Instalație Solară Hibridă și Simulare prin Soft Specializat - Pagina 4
Instalație Solară Hibridă și Simulare prin Soft Specializat - Pagina 5
Instalație Solară Hibridă și Simulare prin Soft Specializat - Pagina 6
Instalație Solară Hibridă și Simulare prin Soft Specializat - Pagina 7
Instalație Solară Hibridă și Simulare prin Soft Specializat - Pagina 8
Instalație Solară Hibridă și Simulare prin Soft Specializat - Pagina 9
Instalație Solară Hibridă și Simulare prin Soft Specializat - Pagina 10
Instalație Solară Hibridă și Simulare prin Soft Specializat - Pagina 11
Instalație Solară Hibridă și Simulare prin Soft Specializat - Pagina 12
Instalație Solară Hibridă și Simulare prin Soft Specializat - Pagina 13
Instalație Solară Hibridă și Simulare prin Soft Specializat - Pagina 14
Instalație Solară Hibridă și Simulare prin Soft Specializat - Pagina 15
Instalație Solară Hibridă și Simulare prin Soft Specializat - Pagina 16
Instalație Solară Hibridă și Simulare prin Soft Specializat - Pagina 17
Instalație Solară Hibridă și Simulare prin Soft Specializat - Pagina 18
Instalație Solară Hibridă și Simulare prin Soft Specializat - Pagina 19
Instalație Solară Hibridă și Simulare prin Soft Specializat - Pagina 20
Instalație Solară Hibridă și Simulare prin Soft Specializat - Pagina 21
Instalație Solară Hibridă și Simulare prin Soft Specializat - Pagina 22
Instalație Solară Hibridă și Simulare prin Soft Specializat - Pagina 23
Instalație Solară Hibridă și Simulare prin Soft Specializat - Pagina 24
Instalație Solară Hibridă și Simulare prin Soft Specializat - Pagina 25
Instalație Solară Hibridă și Simulare prin Soft Specializat - Pagina 26
Instalație Solară Hibridă și Simulare prin Soft Specializat - Pagina 27
Instalație Solară Hibridă și Simulare prin Soft Specializat - Pagina 28
Instalație Solară Hibridă și Simulare prin Soft Specializat - Pagina 29
Instalație Solară Hibridă și Simulare prin Soft Specializat - Pagina 30
Instalație Solară Hibridă și Simulare prin Soft Specializat - Pagina 31
Instalație Solară Hibridă și Simulare prin Soft Specializat - Pagina 32
Instalație Solară Hibridă și Simulare prin Soft Specializat - Pagina 33
Instalație Solară Hibridă și Simulare prin Soft Specializat - Pagina 34
Instalație Solară Hibridă și Simulare prin Soft Specializat - Pagina 35
Instalație Solară Hibridă și Simulare prin Soft Specializat - Pagina 36
Instalație Solară Hibridă și Simulare prin Soft Specializat - Pagina 37
Instalație Solară Hibridă și Simulare prin Soft Specializat - Pagina 38
Instalație Solară Hibridă și Simulare prin Soft Specializat - Pagina 39
Instalație Solară Hibridă și Simulare prin Soft Specializat - Pagina 40
Instalație Solară Hibridă și Simulare prin Soft Specializat - Pagina 41
Instalație Solară Hibridă și Simulare prin Soft Specializat - Pagina 42
Instalație Solară Hibridă și Simulare prin Soft Specializat - Pagina 43
Instalație Solară Hibridă și Simulare prin Soft Specializat - Pagina 44
Instalație Solară Hibridă și Simulare prin Soft Specializat - Pagina 45
Instalație Solară Hibridă și Simulare prin Soft Specializat - Pagina 46
Instalație Solară Hibridă și Simulare prin Soft Specializat - Pagina 47
Instalație Solară Hibridă și Simulare prin Soft Specializat - Pagina 48
Instalație Solară Hibridă și Simulare prin Soft Specializat - Pagina 49
Instalație Solară Hibridă și Simulare prin Soft Specializat - Pagina 50
Instalație Solară Hibridă și Simulare prin Soft Specializat - Pagina 51
Instalație Solară Hibridă și Simulare prin Soft Specializat - Pagina 52
Instalație Solară Hibridă și Simulare prin Soft Specializat - Pagina 53
Instalație Solară Hibridă și Simulare prin Soft Specializat - Pagina 54
Instalație Solară Hibridă și Simulare prin Soft Specializat - Pagina 55
Instalație Solară Hibridă și Simulare prin Soft Specializat - Pagina 56
Instalație Solară Hibridă și Simulare prin Soft Specializat - Pagina 57
Instalație Solară Hibridă și Simulare prin Soft Specializat - Pagina 58
Instalație Solară Hibridă și Simulare prin Soft Specializat - Pagina 59
Instalație Solară Hibridă și Simulare prin Soft Specializat - Pagina 60
Instalație Solară Hibridă și Simulare prin Soft Specializat - Pagina 61
Instalație Solară Hibridă și Simulare prin Soft Specializat - Pagina 62
Instalație Solară Hibridă și Simulare prin Soft Specializat - Pagina 63
Instalație Solară Hibridă și Simulare prin Soft Specializat - Pagina 64
Instalație Solară Hibridă și Simulare prin Soft Specializat - Pagina 65
Instalație Solară Hibridă și Simulare prin Soft Specializat - Pagina 66
Instalație Solară Hibridă și Simulare prin Soft Specializat - Pagina 67
Instalație Solară Hibridă și Simulare prin Soft Specializat - Pagina 68
Instalație Solară Hibridă și Simulare prin Soft Specializat - Pagina 69
Instalație Solară Hibridă și Simulare prin Soft Specializat - Pagina 70
Instalație Solară Hibridă și Simulare prin Soft Specializat - Pagina 71
Instalație Solară Hibridă și Simulare prin Soft Specializat - Pagina 72
Instalație Solară Hibridă și Simulare prin Soft Specializat - Pagina 73
Instalație Solară Hibridă și Simulare prin Soft Specializat - Pagina 74
Instalație Solară Hibridă și Simulare prin Soft Specializat - Pagina 75
Instalație Solară Hibridă și Simulare prin Soft Specializat - Pagina 76
Instalație Solară Hibridă și Simulare prin Soft Specializat - Pagina 77
Instalație Solară Hibridă și Simulare prin Soft Specializat - Pagina 78

Conținut arhivă zip

  • Instalatie Solara Hibrida si Simulare prin Soft Specializat.docx

Alții au mai descărcat și

Proiectarea Constructivă a Sistemului Mecanic de Orientare a Panourilor Fotovoltaice

Să se realizeze proiectarea constructivă a sistemului mecanic de orientare a panourilor fotovoltaice, bazat pe schema conceptuală ataşată....

Surse regenerabile de energie - Energia eoliana

1. Energia electrică produsă din surse regenerabile de energie Sursele regenerabile de energie se referă la forme de energie rezultate din procese...

Sisteme de Incalzire pe Baza de Panouri Solare

1. Introducere Localitatea Sinandrei, judetul Timis în germană Sanktandreas iar în maghiară Szentandrás 1.1 Pozitionare geografica: Comuna...

Măsurători Directe de Aceeași Precizie

Masuratorile directe de aceeasi precizie, reprezinta un volum important de lucrari, executate pe teren în cadrul activitatilor geodezice,...

Ai nevoie de altceva?