Proiectarea secției de distilare, maturarea distilatelor și producerea divinului pe lânga fabrica de vinuri Suruceni

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Alte domenii
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 93 în total
Cuvinte : 27610
Mărime: 279.44KB (arhivat)
Cost: 11 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Marinescu A

Cuprins

Introducere

1. Cercetări de marketing

2. Caracteristica materiei prime, produselor finite, materialelor principale

şi auxiliare

3. Elaborarea şi argumentarea schemelor tehnologice

4. Standardizarea şi gestionarea calităţii. Metode şi mijloace de control

a produselor tehnologice

5. Bilanţul productiv

6. Alegerea şi calculul utilajului

6.1. Calculul utilajului şi vaselor tehnologice

6.2.Calculele termotehnice şi sanitare

6.3. Calculele electrotehnice

6.4.Descrierea nivelului de automatizare

7. Partea constructivă

8. Protecţia muncii şi a mediului ambiant

9. Calculul indicilor tehnico-economici

Concluzie

Bibliografie

Extras din document

INTRODUCERE

Divinul este o băutură tare pregătit din distilat de vin, obţinut în urma distilării vinurilor brute albe seci şi maturat timp îndelungat în contact cu doaga de stejar.

Divinul posedă în culoare nuanţe aprinse vii de iantar-auriu; un buchet complicat, în care armonios se combină aroma de vie înflorită şi pădure de stejar de toamnă; gust moale plăcut cu nuanţe fine de vanilină. Posedînd aceste caracteristici organoleptice divinul a devenit cea mai graţioasă băutură alcoolică. El corect se socoate cel mai plăcut, necesar şi concomitent, cu faptul că necesită multe cheltueli la producerea lui, este cea mai scumpă băutură. De aceea destinaţia principală a divinului este de a înfrumuseţa masa de sărbătoare, întîlniri solemne şi satelitul unei convorbiri sufleteşti.

În ţările CSI începutul producerii divinului datează din anii 90 ai secolului XIX. În Moldova din unele pricini de istorie producerea divinului, ca ramură a Industriei Alimentare a fost instaurată abia după cel dealdoilea război mondial. Ramura producerii divinului în industria vinicolă a Moldovei a cunoscut lauri şi după indicii de calitate şi după cei de cantitate a ocupat locul de frunte în fosta URSS.

Schimbarea de la cultura de butuc la ramură mare vinicolă de producere, a început a progresa şi ramura producerii divinurilor în Republica Moldova, acest lucru fiind posibilă cu aportul organelor de stat, muncii cu responsabilitate a cercetătorilor ştiinţifici, specialiştilor şi muncitorilor în ramură.

Timp de treizeci de ani în Republica Moldova au fost fondate întreprinderi mari de prelucrare a strugurilor şi construite fabrici de producere a divinului de profil complet.

Cele mai vechi şi printre primele întreprinderi ce produceau divinul în Moldova sunt: „Barza albă” – Bălţi; „Aroma” – Chişinău; „Kvint” – Tiraspol; „Divin - Călăraşi” – Călăraşi care au o gamă largă de produse atît a divinurilor de consum curent cît şi a celor de marcă.

Dezvoltarea ramurii de producere a divinului nu ar fi fost posibilă pînă nu se examinau procesele fizico-chimice grele ce se petrec la fiece operaţie tehnologică. Pentruaceasta sţau făcut cercetării la alegerea soiurilor de struguri, folosirea optimală a regimurilor de prelucrare a lor, distilarea vinurilor brute şi operaţia de maturare cu toate regimele acesteia.

.În ultimii ani pe teritoriu republicii creşte numărul specialiştilor-organizatori şi conducătorilor industriei producătoare a divinului, cu participarea nemijlocită a cărora se efectuează noi proiecte de construcţie, reconstrucţie a fabricilor şi secţiilor existente.

Principalul „pic” atins de către ramura de producere a divinurilor a fost producerea divinurilor de calitate, care sunt mîndria industriei vinicole. Producerea divinurilor de marcă – este o muncă migăloasă care cere cunoştinţe profunde şi practică bogată, altfel ele nu ar putea fi comparate cu o operă de artă.

1. CERCETĂRI DE MARCHETING

Tradiţional industria vinicolă reprezintă ramura cea mai importantă în economia Republicii Moldova, reprezentînd 25% din exporturile totale a ţării.

În 2004 în Republica Moldova sa produs 21,1 mln. dal. vin înbuteliat (în comparaţie cu 2003 – 18,2 mln. dal., creşterea fiind 116%), în ce priveşte realizarea la litru 7,8 mln. dal. (în 2003 – 9,4). Din vinurile îmbuteliate în comerţul intern au rămas 500 mii dal. – restul a fost exportat.

Vinurile spumante şi spumoase s-au produs 15,1 mln. butelii (în 2003 – 12 mln creşterea fiind 126%).

Sa mărit şi producerea divinurilor de la 660 mii dal. în 2003 pînă la 691 mii dal. în 2004. brendi, vodcă şi alte băuturi tari 2,3 mln. dal. (în 2003 2,1 mln. dal. cu 9%). Din acest volum aproximativ jumate îl reprezintă vodca 1,1 mln.dal. (în 2003 – 1 mln dal). Alcool etilic s-a produs 1,2 mln dal (în 2003 – 0,9 mln. dal.; creşterea e cu 33%).

După date statistice ale anului 2004 exportul vinurilor moldoveneşti este de 300mln. butelii (la suma 275mln.$) sau 90% de la întreg volumul de producţie.

Moldova-Vin prognozează în anul curent creşterea exportului cu 10%, aproximativ pînă la 300 mln.$.

La fel Moldova-Vin anunţă participarea unor companii vinicole la expoziţia „Проджэкспо” – Moscova şi la expoziţii specializate în Italia, Germania, Franţa cu scopul lărgirii pieţilor de desfacere.

În anul 2004 s-au realizat băuturi alcoolice în sumă de 278 000$ ce e cu 15% mai mult ca în 2003.

Creşteri mai importante de 66% - s-au înregistrat la exportarea vodcii şi altor băuturi tari (pînă la 31 mii dal). creşteri cu 42 la sută s-au înregistrat după exportul de vinuri spumante şi spumoase pînă la 779,4 mii dal.

În Rusia se exportă mai mult de 80 % de la volumul întreg de producţie. Moldova mai exportă vinuri în multe ţări din CSI, Comunitatea Europeană, Chitai, Israel, Australia, Japonia şi SUA. Dinamica exportului şi importului de băuturi alcoolice a ţării noastre poate fi reprezentată în graficul de mai jos.

Este de menţionat că din 160 de întreprinderi producătoare de vinuri în Moldova doar 49 posedă liniile lor proprii de înbuteliere (celelalte realizează vinul brut în baza volorificării lui de mai departe). Din numărul întreg de fabnricii se cunosc careva care sunt specializate întro ramură anumită a vinificaţiei cum ar fi:

- 7 fabrici producătoare a divinului;

- 9 unităţi de producere sunt orientate în producerea vinurilor spumante;

- o fabrică specializată în producerea Heresului;

- una de producere a vinulu de tip Madeira;

- o fabrică de producere a vinului Marsala;

- 3 crame pentru păstrarea şi maturarea vinurilor de calitate înaltă (Cricova, Mileştii Mici,

Preview document

Proiectarea secției de distilare, maturarea distilatelor și producerea divinului pe lânga fabrica de vinuri Suruceni - Pagina 1
Proiectarea secției de distilare, maturarea distilatelor și producerea divinului pe lânga fabrica de vinuri Suruceni - Pagina 2
Proiectarea secției de distilare, maturarea distilatelor și producerea divinului pe lânga fabrica de vinuri Suruceni - Pagina 3
Proiectarea secției de distilare, maturarea distilatelor și producerea divinului pe lânga fabrica de vinuri Suruceni - Pagina 4
Proiectarea secției de distilare, maturarea distilatelor și producerea divinului pe lânga fabrica de vinuri Suruceni - Pagina 5
Proiectarea secției de distilare, maturarea distilatelor și producerea divinului pe lânga fabrica de vinuri Suruceni - Pagina 6
Proiectarea secției de distilare, maturarea distilatelor și producerea divinului pe lânga fabrica de vinuri Suruceni - Pagina 7
Proiectarea secției de distilare, maturarea distilatelor și producerea divinului pe lânga fabrica de vinuri Suruceni - Pagina 8
Proiectarea secției de distilare, maturarea distilatelor și producerea divinului pe lânga fabrica de vinuri Suruceni - Pagina 9
Proiectarea secției de distilare, maturarea distilatelor și producerea divinului pe lânga fabrica de vinuri Suruceni - Pagina 10
Proiectarea secției de distilare, maturarea distilatelor și producerea divinului pe lânga fabrica de vinuri Suruceni - Pagina 11
Proiectarea secției de distilare, maturarea distilatelor și producerea divinului pe lânga fabrica de vinuri Suruceni - Pagina 12
Proiectarea secției de distilare, maturarea distilatelor și producerea divinului pe lânga fabrica de vinuri Suruceni - Pagina 13
Proiectarea secției de distilare, maturarea distilatelor și producerea divinului pe lânga fabrica de vinuri Suruceni - Pagina 14
Proiectarea secției de distilare, maturarea distilatelor și producerea divinului pe lânga fabrica de vinuri Suruceni - Pagina 15
Proiectarea secției de distilare, maturarea distilatelor și producerea divinului pe lânga fabrica de vinuri Suruceni - Pagina 16
Proiectarea secției de distilare, maturarea distilatelor și producerea divinului pe lânga fabrica de vinuri Suruceni - Pagina 17
Proiectarea secției de distilare, maturarea distilatelor și producerea divinului pe lânga fabrica de vinuri Suruceni - Pagina 18
Proiectarea secției de distilare, maturarea distilatelor și producerea divinului pe lânga fabrica de vinuri Suruceni - Pagina 19
Proiectarea secției de distilare, maturarea distilatelor și producerea divinului pe lânga fabrica de vinuri Suruceni - Pagina 20
Proiectarea secției de distilare, maturarea distilatelor și producerea divinului pe lânga fabrica de vinuri Suruceni - Pagina 21
Proiectarea secției de distilare, maturarea distilatelor și producerea divinului pe lânga fabrica de vinuri Suruceni - Pagina 22
Proiectarea secției de distilare, maturarea distilatelor și producerea divinului pe lânga fabrica de vinuri Suruceni - Pagina 23
Proiectarea secției de distilare, maturarea distilatelor și producerea divinului pe lânga fabrica de vinuri Suruceni - Pagina 24
Proiectarea secției de distilare, maturarea distilatelor și producerea divinului pe lânga fabrica de vinuri Suruceni - Pagina 25
Proiectarea secției de distilare, maturarea distilatelor și producerea divinului pe lânga fabrica de vinuri Suruceni - Pagina 26
Proiectarea secției de distilare, maturarea distilatelor și producerea divinului pe lânga fabrica de vinuri Suruceni - Pagina 27
Proiectarea secției de distilare, maturarea distilatelor și producerea divinului pe lânga fabrica de vinuri Suruceni - Pagina 28
Proiectarea secției de distilare, maturarea distilatelor și producerea divinului pe lânga fabrica de vinuri Suruceni - Pagina 29
Proiectarea secției de distilare, maturarea distilatelor și producerea divinului pe lânga fabrica de vinuri Suruceni - Pagina 30
Proiectarea secției de distilare, maturarea distilatelor și producerea divinului pe lânga fabrica de vinuri Suruceni - Pagina 31
Proiectarea secției de distilare, maturarea distilatelor și producerea divinului pe lânga fabrica de vinuri Suruceni - Pagina 32
Proiectarea secției de distilare, maturarea distilatelor și producerea divinului pe lânga fabrica de vinuri Suruceni - Pagina 33
Proiectarea secției de distilare, maturarea distilatelor și producerea divinului pe lânga fabrica de vinuri Suruceni - Pagina 34
Proiectarea secției de distilare, maturarea distilatelor și producerea divinului pe lânga fabrica de vinuri Suruceni - Pagina 35
Proiectarea secției de distilare, maturarea distilatelor și producerea divinului pe lânga fabrica de vinuri Suruceni - Pagina 36
Proiectarea secției de distilare, maturarea distilatelor și producerea divinului pe lânga fabrica de vinuri Suruceni - Pagina 37
Proiectarea secției de distilare, maturarea distilatelor și producerea divinului pe lânga fabrica de vinuri Suruceni - Pagina 38
Proiectarea secției de distilare, maturarea distilatelor și producerea divinului pe lânga fabrica de vinuri Suruceni - Pagina 39
Proiectarea secției de distilare, maturarea distilatelor și producerea divinului pe lânga fabrica de vinuri Suruceni - Pagina 40
Proiectarea secției de distilare, maturarea distilatelor și producerea divinului pe lânga fabrica de vinuri Suruceni - Pagina 41
Proiectarea secției de distilare, maturarea distilatelor și producerea divinului pe lânga fabrica de vinuri Suruceni - Pagina 42
Proiectarea secției de distilare, maturarea distilatelor și producerea divinului pe lânga fabrica de vinuri Suruceni - Pagina 43
Proiectarea secției de distilare, maturarea distilatelor și producerea divinului pe lânga fabrica de vinuri Suruceni - Pagina 44
Proiectarea secției de distilare, maturarea distilatelor și producerea divinului pe lânga fabrica de vinuri Suruceni - Pagina 45
Proiectarea secției de distilare, maturarea distilatelor și producerea divinului pe lânga fabrica de vinuri Suruceni - Pagina 46
Proiectarea secției de distilare, maturarea distilatelor și producerea divinului pe lânga fabrica de vinuri Suruceni - Pagina 47
Proiectarea secției de distilare, maturarea distilatelor și producerea divinului pe lânga fabrica de vinuri Suruceni - Pagina 48
Proiectarea secției de distilare, maturarea distilatelor și producerea divinului pe lânga fabrica de vinuri Suruceni - Pagina 49
Proiectarea secției de distilare, maturarea distilatelor și producerea divinului pe lânga fabrica de vinuri Suruceni - Pagina 50
Proiectarea secției de distilare, maturarea distilatelor și producerea divinului pe lânga fabrica de vinuri Suruceni - Pagina 51
Proiectarea secției de distilare, maturarea distilatelor și producerea divinului pe lânga fabrica de vinuri Suruceni - Pagina 52
Proiectarea secției de distilare, maturarea distilatelor și producerea divinului pe lânga fabrica de vinuri Suruceni - Pagina 53
Proiectarea secției de distilare, maturarea distilatelor și producerea divinului pe lânga fabrica de vinuri Suruceni - Pagina 54
Proiectarea secției de distilare, maturarea distilatelor și producerea divinului pe lânga fabrica de vinuri Suruceni - Pagina 55
Proiectarea secției de distilare, maturarea distilatelor și producerea divinului pe lânga fabrica de vinuri Suruceni - Pagina 56
Proiectarea secției de distilare, maturarea distilatelor și producerea divinului pe lânga fabrica de vinuri Suruceni - Pagina 57
Proiectarea secției de distilare, maturarea distilatelor și producerea divinului pe lânga fabrica de vinuri Suruceni - Pagina 58
Proiectarea secției de distilare, maturarea distilatelor și producerea divinului pe lânga fabrica de vinuri Suruceni - Pagina 59
Proiectarea secției de distilare, maturarea distilatelor și producerea divinului pe lânga fabrica de vinuri Suruceni - Pagina 60
Proiectarea secției de distilare, maturarea distilatelor și producerea divinului pe lânga fabrica de vinuri Suruceni - Pagina 61
Proiectarea secției de distilare, maturarea distilatelor și producerea divinului pe lânga fabrica de vinuri Suruceni - Pagina 62
Proiectarea secției de distilare, maturarea distilatelor și producerea divinului pe lânga fabrica de vinuri Suruceni - Pagina 63
Proiectarea secției de distilare, maturarea distilatelor și producerea divinului pe lânga fabrica de vinuri Suruceni - Pagina 64
Proiectarea secției de distilare, maturarea distilatelor și producerea divinului pe lânga fabrica de vinuri Suruceni - Pagina 65
Proiectarea secției de distilare, maturarea distilatelor și producerea divinului pe lânga fabrica de vinuri Suruceni - Pagina 66
Proiectarea secției de distilare, maturarea distilatelor și producerea divinului pe lânga fabrica de vinuri Suruceni - Pagina 67
Proiectarea secției de distilare, maturarea distilatelor și producerea divinului pe lânga fabrica de vinuri Suruceni - Pagina 68
Proiectarea secției de distilare, maturarea distilatelor și producerea divinului pe lânga fabrica de vinuri Suruceni - Pagina 69
Proiectarea secției de distilare, maturarea distilatelor și producerea divinului pe lânga fabrica de vinuri Suruceni - Pagina 70
Proiectarea secției de distilare, maturarea distilatelor și producerea divinului pe lânga fabrica de vinuri Suruceni - Pagina 71
Proiectarea secției de distilare, maturarea distilatelor și producerea divinului pe lânga fabrica de vinuri Suruceni - Pagina 72
Proiectarea secției de distilare, maturarea distilatelor și producerea divinului pe lânga fabrica de vinuri Suruceni - Pagina 73
Proiectarea secției de distilare, maturarea distilatelor și producerea divinului pe lânga fabrica de vinuri Suruceni - Pagina 74
Proiectarea secției de distilare, maturarea distilatelor și producerea divinului pe lânga fabrica de vinuri Suruceni - Pagina 75
Proiectarea secției de distilare, maturarea distilatelor și producerea divinului pe lânga fabrica de vinuri Suruceni - Pagina 76
Proiectarea secției de distilare, maturarea distilatelor și producerea divinului pe lânga fabrica de vinuri Suruceni - Pagina 77
Proiectarea secției de distilare, maturarea distilatelor și producerea divinului pe lânga fabrica de vinuri Suruceni - Pagina 78
Proiectarea secției de distilare, maturarea distilatelor și producerea divinului pe lânga fabrica de vinuri Suruceni - Pagina 79
Proiectarea secției de distilare, maturarea distilatelor și producerea divinului pe lânga fabrica de vinuri Suruceni - Pagina 80
Proiectarea secției de distilare, maturarea distilatelor și producerea divinului pe lânga fabrica de vinuri Suruceni - Pagina 81
Proiectarea secției de distilare, maturarea distilatelor și producerea divinului pe lânga fabrica de vinuri Suruceni - Pagina 82
Proiectarea secției de distilare, maturarea distilatelor și producerea divinului pe lânga fabrica de vinuri Suruceni - Pagina 83
Proiectarea secției de distilare, maturarea distilatelor și producerea divinului pe lânga fabrica de vinuri Suruceni - Pagina 84
Proiectarea secției de distilare, maturarea distilatelor și producerea divinului pe lânga fabrica de vinuri Suruceni - Pagina 85
Proiectarea secției de distilare, maturarea distilatelor și producerea divinului pe lânga fabrica de vinuri Suruceni - Pagina 86
Proiectarea secției de distilare, maturarea distilatelor și producerea divinului pe lânga fabrica de vinuri Suruceni - Pagina 87
Proiectarea secției de distilare, maturarea distilatelor și producerea divinului pe lânga fabrica de vinuri Suruceni - Pagina 88
Proiectarea secției de distilare, maturarea distilatelor și producerea divinului pe lânga fabrica de vinuri Suruceni - Pagina 89
Proiectarea secției de distilare, maturarea distilatelor și producerea divinului pe lânga fabrica de vinuri Suruceni - Pagina 90
Proiectarea secției de distilare, maturarea distilatelor și producerea divinului pe lânga fabrica de vinuri Suruceni - Pagina 91
Proiectarea secției de distilare, maturarea distilatelor și producerea divinului pe lânga fabrica de vinuri Suruceni - Pagina 92
Proiectarea secției de distilare, maturarea distilatelor și producerea divinului pe lânga fabrica de vinuri Suruceni - Pagina 93

Conținut arhivă zip

  • Proiectarea Sectiei de Distilare, Maturarea Distilatelor si Producerea Divinului pe Langa Fabrica de Vinuri Suruceni.doc

Alții au mai descărcat și

Metode de Prevenire și Stingere Incendii

3.1.Accesul mijloacelor si al personalului pentru interventie in caz de incendiu se asigura in permanenta la toate: a) constructia unitatii cu...

Măsurători Directe de Aceeași Precizie

Masuratorile directe de aceeasi precizie, reprezinta un volum important de lucrari, executate pe teren în cadrul activitatilor geodezice,...

Biometria

Biometria reprezinta totalitatea metodelor prin care se face identificarea sau autentificarea unei persoane pe baza datelor biometrice: amprente...

Ai nevoie de altceva?