Protectia Mediului la Locul de Munca

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Aceasta licenta trateaza Protectia Mediului la Locul de Munca.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 4 fisiere doc de 70 de pagini (in total).

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Eugen Stratulat

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 8 puncte.

Domeniu: Alte Domenii

Extras din document

INTRODUCERE

Oamenii de ştiinţă doresc să obţină, pe lînga o precizie înaltă, cît mai multe facilităţi de la aparatele de măsură: configurare şi utilizare uşoară, automatizarea măsurării, flexibilitatea, posibilitatea de a le adapta rapid la diverse necesităţi de laborator sau procese industriale. Arhitactura închisă a aparatelor tradiţionale impune un număr mare de aparate specializate pentru o aplicaţie de anvergură. Aplicaţiile devinind tot mai comlexe, iar specificaţiile impuse măsurărilor tot mai severe, fac ca aparatele clasice să devină nesatisfăcătoare.

Pe măsura dezvoltării ştiinţei şi tehnicii, creşterii potenţialului de producţie, societatea capătă posibilităţi tot mai mari de acţiune asupra naturii în scopul folosirii resurselor şi forţelor naturale pentru îndestularea necesităţilor crescînde ale umanităţii. Această acţiune însă poartă un caracter dublu. Ea poate ajusta dezvoltării naturii, îmbunătăţirii ei, poate ridica productivitatea ei folositoare a sistemelor biologige. Însă succesul în domeniul transformării naturii îi însoţeşte pe oameni doar atunci, cînd aceştia studiază legile ei de dezvoltare, ţin cont de acţiunile lor şi de cerinţele obiective ale acestor legi în relaţiile om-natură. În rezultat, dezvoltarea industriei este însoţită aproape pretutindeni de distrugerea considerabilă a sistemelor naturale şi de poluarea intensă a mediului, ceia ce aduce pagube naturii şi societăţii. Astfel, dezvoltarea ştiinţei şi tehnicii, a creat mijloace puternice şi numeroase de acţiune asupra naturii, iar pe de altă, dependenţa de natură a crescut, a căpătat un caracter mai adînc şi multilateral. Acest lucru serveşte drept cauză de bază, ce ne impune să luăm măsuri speciale de protecţie a naturii.

Dezvoltarea progresului tehnico-ştiinţific şi intervenţia tot mai activă a omului în procesele naturale a acutezat problema ce ţine de confruntarea populaţiei cu diferite fenomene periculoase ale naturii, precum şi de cele cauzate de activitatea cotidiană a societăţii umane (catastrofe, avarii, explozii etc) însoţite de pagube materiale considerabile şi, în majoritatea cazurilor, de jertfe umane.

Mijloacele moderne de măsurare şi supraveghere a desfăşurării fenomenelor naturale permit prognozarea destul de exactă a majorităţii acestora privind locul şi forţa de declanşare a lor, iar realizarea măsurărilor efective de prevenire, localizarea şi lichidarea urgentă a urmărilor acestora, reduce la minimum pagubele şi jertfele umane.

În procesul de muncă asupra omului periodic sau permanent influenţează un şir de factori nefavorabili ( praf, gaze, vapori, zgomot, vibraţii, temperaturi sporite sau joase, umeditate excesivă, cîmpuri electromagnetice, iradieri termice, radioactive etc.) care pot provoca diferite înbolnăviri şi pierderea capacităţii de muncă.

Noxele profesionale de natură fizică, chimică sau biologică prezintă un pericol sporit pentru sănătatea angajaţilor, deoarece majoritatea din ele nu pot fi percepute de organele de simţ ale omului, de cît cu ajutorul aparatelor şi metodelor contemporane.

Sanitaria industrială prezintă prin sine un sistem de măsuri organizatorice şi mijloace sanitaro-tehnice, menite să excludă influienţa noxelor de producţie asupra angajaţilor, care se transmit, de regulă, asupra organismului uman prin intermediul mediului ambiant. De aceea au apărut aparatele care depisteză diferite iradieri, cîmpuri electrice, magnetice mai bine spuse multilaterale, care sunt numite aşa instrumente virtuale.

Apariţia instrumentaţiei virtuale este determinată de tendinţa actuală de creşterea a flexibilităţii instrumentaţiei, concretizată în obţinerea unor arhitecturi deschise care să permită dezvoltării ulterioare, necesare unui domeniu larg de aplicaţii. Acest lucru se manifestă atît la nivelul hardwar-ului, cît şi la nivelul software-ului, fiind susţinut şi de avantaje economice ( cost, rapiditate, uşurinţă în utilizare etc).

National Instruments propune pachetul programului LabVIEW, cu ajutorul căruia se poate de compus, realizat orice aparat de măsurare sau chiar un sistem întreg de măsurare.

În teza de licenţă am prezentat aspectele teoretice privind determinarea cîmpului elctromagnetic şi acustic, prin diferite metode utilizînd aparatele de măsură.

În ansamblu lucrarea poate fi apreciată ca deosebit de meritorie, ea umplînd un gol în literatura tehnică de specialitate în limba romănă. Editarea ei va fi cu siguranţă de mare folos atît pentru numeroşii specialişti din industrie şi din cercetare cît şi pentru cadrele didactice şi pentru studenţii de la specializările de măsurări electrice.

1.Influienţa negativă a cîmpului electromagnetic asupra organismului uman.

Folosirea utilajului cu curenţi de frecvenţă înaltă la economie de surse energetice şi totodată ameliorează condiţiile de muncă. Se micşorează acţiunea termică asupra lucrătorilor, deoarece căldura se degajă nemijlocit în obiectul supus încălzirii. Se micşorează degajarea de substanţe dăunătoare din materialul surselor de încălzire în unele procese tehnologice ( sudarea prin arc electric, topirea în marmite).

Fisiere in arhiva (4):

  • Protectia Mediului la Locul de Munca
    • cap 1.doc.doc
    • cap 2.doc.doc
    • cap 3.doc.doc
    • cap 4.doc.doc