Utilizarea fisierelor de tip text la rezolvarea problemelor

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Aceasta licenta trateaza Utilizarea fisierelor de tip text la rezolvarea problemelor.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 6 fisiere docx de 21 de pagini (in total).

Redactat in Republica Moldova

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Matas Gavril

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Alte Domenii

Cuprins

Introducere 3
CAPITOLUL I. TIPUL DE DATE FIȘIER 4
1.1. Fișierul și articolul 4
1.2. Tipuri de fișiere în PASCAL 5
1.3. Asignarea fișierelor .5
1.4. Fișiere cu tip .7
1.5. Fișiere fără tip ..8
1.6. Fișiere secvențiale 8
CAPITOLUL II. METODICA PREDĂRII TEME „Tipul de date fișier” .10
2.1. Expunerea temei „Tipul de date fișier (file)” in manualul INFORMATICA. Limbajul Pascal. Manual pentru clasele a IX-XI ..10
2.2. Sugestii și recomandări metodologice la tema „Tipul de date fișier” ...14
2.3. Probleme la tema „Tipul de date fișier” 17
Concluzie 19
Bibliografie .20

Extras din document

Introducere

"Dibăcia învățătorului nu este decât de a trezi curiozitatea minților tinere, ca să le potolească apoi această curiozitate, pe care numai ființele umane fericite o au vie și sănătoasă.. Cunoștințele vîrîte cu de-a sila în minte o astupă și o înăbușă. Ca să mistui știința trebuie s-o fi înghițit cu poftă.."

Anatole France

Informatica este un domeniu al științei care studiază metodele de păstrare, transmitere și prelucrare a informației cu ajutorul calculatoarelor. Informatica ne schimbă viața, uneori într-un mod cu totul neașteptat chiar și pentru cei inițiați în domeniu. Pentru a stăpîni schimbarea, pentru a fi competitivi, pentru a beneficia de roadele acestei științe, trebuie să cunoaștem și să putem aplica întregul arsenal de metode și tehnici informționale.

Cuvintele informație, calculator, algoritm le citim sau le auzim în fiecare zi în cărți și ziare, la radio sau la televizor. Mulți dintre noi au acumulat chiar și o mică exeriență de lucru la calculator. Un alt miracol al timpurilor noastre îl constituie calculatorul. Funcționarea calculatoarelor este guvernată de algoritmi. Un limbaj de programare este un sistem de notații pentru reprezentarea algoritmilor. Exprimați în acesată formă, algoritmii pot fi executați de către calculatorul electronic sau comunicați altor programatori. Primele limbaje de programare au fost limbajele mașină, care folosesc o notație foarte depărtată de cea uzuală sau matematică.

În peisajul publicistic de specialitate, teza reprezintă o premieră, prin abordarea exhaustivă a problematicii prelucrării fișierelor în limbajul Pascal și utilizarea lor în aplicații complexe.

Aspectele teoretice prezentate sunt însoțite de numeroase exemple, astfel încât teza se contituie într-un pertinent ghid de utilizare a fișierelor în sistemele de programe cu aplicații în domeniul economic, social, adminitrativ etc.

Teza are drept scop studierea detaliată a temei și formularea unor metode și strategii didactice pentru predarea - învățarea - evaluarea temei „Tipul de date fișier”.

Capitolul 1. Tipul de date FIȘIER. Aspecte teoretice

1.1 Fișierul și articolul

Fișierul reprezintă termenul generic care desemnează structurile de date externe.

El este o mulțime (colecție) de date omogene din punct de vedere al semnificației și al cerințelor de prelucrare. În purtătorul extern,fișierul are, pe lângă partea de date, și alte informații de identificare.

Privind din punct de vedere al prelucrării , un fișier este o colecție ordonată de date, numite articole. Articolul este constituit dintr-o mulțime ordonată de valori ale unor caracteristici ce aparțin, uzual, unei singure entități (obiect, fenomen, proces, etc.) din domeniul de activitate abordat.

Componentele articolului destinate diverselor caracteristici sunt denumite cîmpuri de date.

Lungimea unui articol este dată de suma lungimilor câmpurilor care îl compun. Dupa cum toate articolele dintr-un fișier au sau nu aceeiași lungime, se face distincție între fișierele cu articole de lungime fixă sau variabilă.

Limbajul PASCAL acceptă atât fișiere cu articole de lungime fixă (stabilita la momentul fiecărei prelucrări) cât și de lungime variabilă (implementată prrin separarea a două înregistrări alăturate).[pag 3]

1.2 Tipuri de fișiere în PASCAL

Limbajul PASCAL admite metoda de organizare secvențială a fișierelor, cu posibilitatea, în unele cazuri, detratare relativa a lor, atât în creare, cât și în exploatare.

Din punct de vedere al reprezentării datelor în suportul extern, se disting fișiere TEXT, în care toate datele sunt sub forma de ASCII (un caracter/octet) și fișiere binare, în care toate datele sunt memorate în forma identică cu cea din memoria principală.

Fișierele binare se împart în fișiere cu tip și fără tip. La fișierele cu tip, operațiile de I/E prelucrează articole care au structură și lungime fixă, precizate la momentul fiecărei prelucrari, pe cînd la fișierele fără tip, operașiile de I/E prelucrează blocuri binare de lungime fixă, asupra cărora nu se fac ipoteze referitoare la structură și reprezentare internă.

Strâns legat de lucrul cu cele trei tipuri de fisiere (TEXT, binare cu tip și fără tip) este modul în care se face transferul datelor între memoria principală și suportul extern: transfer posibil cu conversie (în cazul fișierelor TEXT) și transfer fara conversie (în cazul fisierelor cu tip sau fără tip).

Din punct de vedere fizic, fișierul se reprezintă în suportul extern ca o succesiune de octeți.

Acestă succesiune poate fi tratată logic ca un fișier de un tip sau altul. Este sarcina programatorului să asigure ”suprapunerea” corectă a fișierului logic peste cel fizic. Din acest punct de vedere se poate spune că prin fișier logic se înțelege un mod de prelucrare și mai puțin un mod de memorare.

Fisiere in arhiva (6):

  • 1.foaia de titlu.docx
  • 2.cuprins.docx
  • 3.introducere.docx
  • 4.Teorie.docx
  • 5.concluzie.docx
  • 6.bibliografie.docx

Bibliografie

1. Anatol Gremalschi, Iurie Mocanu, Ion Spinei, „Informatica, Limbajul Pascal”, manual pentru clasele IX-XI, Editura Știința 1999.
2. Andrei Braicov, „Turbo Pascal, Culegere de probleme”, Editura Prut Internațional, 2005.
3. Daniela Saru, „Algoritmi și Limbaje de Programare”, manual pentru cl. 9, Editura „Didactica și Pedagogica”, R.A. București, 1998.
4. Cornelia Ivasc, Mona Pruna, „Tehnici de Programare, Aplicații”, Editura „Petrion” București 1999.
5. T.Sorin, „Tehnici de programare, Teora” București, 1996.
6. O.Chirchin, „Metodica predării informaticii” Chișinău, Tipogr.UPS „Ion Creangă”, 2004.
7. W.Okosi, „Învățămîntul problematizat în școala contemporană”, București, Editura Didactică și Pedagogică, 1978.
8. I.Jinga „Manual de pedagogie” București, Editura All
9. Educațional, 1998.
10. I.Nicola„ Tratat de pedagogie școlară” București, Editura Didactică și Pedagogică, 1996.
11. C.Narly„Pedagogie general” București, Editura Didactică și Pedagogică, 1996.
12. Ion Gh.Roșc, Bogdan Ghilic-Micu, Constantin Apostol, Valer Roșca „Prelucrarea fișierelor în Pasca” Editura Tehnică București 1994
13. http://vechi.upg-ploiesti.ro/curs_multimedia/conv9/1.htm
14. http://blog.ideeaone.ro/12-citate-celebre-despre-calculatoare-si-informatica/