Asigurarea Obligatorie de Răspundere Civilă Auto

Licență
9.3/10 (3 voturi)
Domeniu: Asigurări
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 38 în total
Cuvinte : 9142
Mărime: 120.83KB (arhivat)
Cost: 10 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Conf. Univ. Dr. Mihaela Dragotă
Academia de Studii Economice Facultatea de Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de Valori

Cuprins

Capitolul 1: Stadiul cercetării 4

1.1 Introducere 5

1.2 Scurt istoric privind asigurările 6

1.3 Elemente tehnice privind asigurările 7

1.4 Tipuri de asigurări de autovehicule 9

Capitolul 2: 16

2.1 Baza de date CEDAM 17

2.2 Fondul de protecţie a victimelor străzii 18

2.3 Asigurarea autovehiculelor în Regatul Unit al Marii Britanii 19

Capitolul 3: Studiu de caz 24

3.1 Istoric societăţi 25

3.2 Analiza comparativă economico financiară a societăţilor ASTRA-UNIQA şi ARDAF pe baza indicatorilor specifici asigurărilor obligatorii de răspundere civilă auto.25

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE

Extras din document

Capitolul I:

Stadiul cercetării

1.1 Introducere

Am ales această temă deoarece piaţa asigurărilor este într-o continuă dezvoltare, mai ales în ceea ce priveşte asigurarea autovehiculelor fiindcă populaţia va plăti poliţa de asigurare atât pentru maşinile nou achiziţionate cât şi pentru cele mai vechi chiar dacă la nivel statistic vânzările de maşini noi scad, faţă de vânzările de maşini second hand. Deci din cauza achiziţiei de maşini noi sau second hand numărul de poliţe RCA plătite va creşte.

Pentru majoritatea asiguratorilor, asigurarea obligatorie de răspundere civilă este principala sursă prin care încasările cresc, dar în acelaşi timp şi cheltuielile, deoarece valoarea reparaţiilor este mai mare, iar numărul de accidente se înmulţeşte. Acesta din urmă este şi un motiv pentru care poliţa RCA creşte în fiecare an.

În cele trei capitole ale lucrării vor fi prezentate în primul rând câteva elemente introductive privind asigurările (apariţia şi evoluţia acestora), de asemenea vom scrie şi despre clasificarea asigurărilor autovehiculelor (asigurările auto fiind: obligatorii şi facultative) concentrându-ne atenţia asupra asigurării obligatorii de răspundere civilă auto.

Oamenii ar trebui să vadă asigurarea obligatorie de răspundere civilă ca pe o necesitate şi nu ca pe o obligativitate, în acest sens vom arăta faptul că în caz de accident grav o astfel de asigurare ne poate salva financiar atât pe noi cât şi pe familia nostră.

În această lucare vom vorbi şi despre rolul bazei de date CEDAM şi despre Fondul de Protecţie a Victimelor Străzii (rolul şi condiţiile generale de intervenţie). De asemenea vom face referire şi la anumite asemănări şi deosebiri în ceea ce priveşte asigurarea autovehiculelor între ţara noastră şi Regatul Unit al Marii Britanii.

Lucrarea va conţine şi un studiu de caz care va viza analiza economico financiară a societăţilor de asigurare ASTRA-UNIQA şi ARDAF, pe baza primelor brute subscrise, a daunelor plătite şi a ratei de daună. Acest studiu de caz va conţine şi un grafic care să arate în ce măsură evoluează primele subscrise brute comparativ cu despăgubirile plătite în ceea ce priveste asigurările obligatorii de răspundere civilă auto. Astfel vom arăta cum a evoluat piaţa asigurărilor în perioada 2006-2008, în special la nivelul asigurării RCA.

1.2 Scurt istoric privind asigurările

Din cele mai vechi timpuri oamenii au conştientizat pericolele la care erau expuşi şi au fost preocupaţi de prevenirea şi evitarea unor evenimente nedorite care pot genera pagube substanţiale, unele dintre acestea putând implica traume psihice şi pierderi financiare semnificative; au realizat că pierderile pot fi mai uşor suportate când sunt împărţite între mai multe persoane şi astfel au apărut comunităţi bazate pe aceleaşi interese şi dispersarea riscului.

„Deci conceptul de asigurare îşi are originile în vremuri străvechi, asigurările fiind puternic ancorate în condiţiile generale ale dezvoltării societăţii omeneşti, evoluând odată cu transformările economice, sociale şi istorice.”

“Activitatea din domeniul asigurărilor de bunuri, persoane şi răspundere civilă, desfăşurată în ţara noastră poate fi împărţită în trei etape distincte, şi anume :

- Prima etapă a început în 1871 şi s-a încheiat în 1948: istoria asigurărilor în România a început să fie scrisă anterior anului 1871, prin manifestări ale protecţiei pe baze mutuale apărute în Transilvania (1744 – Casa de Incendiu, 1848 – Institutul General de Pensii, ambele la Braşov);

- A doua etapă este cuprinsă între anii 1949 şi 1990;

- Ultima etapă a început în anul 1991.

În acest interval de timp au existat diverse tipuri de societăţi de asigurare având diferite forme de proprietate şi metode de conducere la fel de diferite.

Trecerea la economia de piaţă a impus restructurarea şi reorganizarea pe baze noi a economiei naţionale. Renunţarea la monopolul statului în domeniul asigurărilor devenise necesară odată ce se procedase la organizarea de societăţi comerciale cu profil de producţie, prestări de servicii, bancar ş.a. În acest sens în locul Administraţiei Asigurărilor de Stat, care şi-a încetat activitate pe data de 31 decembrie 1990 când prin Hotărârea Guvernului Nr. 1279/8, au luat fiinţă trei societăţi comerciale pe acţiuni în domeniul asigurărilor:

- Asigurarea Românească care a preluat activele aferente asigurărilor facultative de viaţă, în sumă de 6.100 mil. lei, cele aferente asigurărilor obligatorii, asigurărilor facultative de autoturisme şi a altor asigurări în sumă de 1.000 mil. lei şi, în limitele acestora, pasivele corespunzătoare precum şi bunurile imobile aparţinând ADAS, incluse în capital ;

- Astra S.A. a preluat activele societăţilor mixte cu participarea ADAS din străinătate, cele aferente asigurărilor şi operaţiilor de reasigurare în relaţiile cu străinătatea, în sumă de 3.500 mil. lei şi în limitele acestora pasivele corespunzătoare;

- Carom S.A. a preluat activitatea privind constatarea daunelor, stabilirea şi plata despăgubirilor în cazurile de pagube produse in România, când răspunderea revine unor asiguraţi la societăţi de asigurări din străinătate şi în cazurile de pagube produse în străinătate de automobilişti români asiguraţi la societăţi de asigurări din ţara noastră.”

„Comisia de Supraveghere a Asigurărilor a autorizat 16 societăţi să vândă asigurări RCA în 2009, acestea sunt: ABC Asigurări, Allianz-Ţiriac, Asiban, Ardaf, Asirom, Euroins, BCR Asigurări, BT Asigurări, Carpatica Asig, Clal, Generali, Interamerican, Omniasig, OTP Garancia, Astra şi Unita.”

Preview document

Asigurarea Obligatorie de Răspundere Civilă Auto - Pagina 1
Asigurarea Obligatorie de Răspundere Civilă Auto - Pagina 2
Asigurarea Obligatorie de Răspundere Civilă Auto - Pagina 3
Asigurarea Obligatorie de Răspundere Civilă Auto - Pagina 4
Asigurarea Obligatorie de Răspundere Civilă Auto - Pagina 5
Asigurarea Obligatorie de Răspundere Civilă Auto - Pagina 6
Asigurarea Obligatorie de Răspundere Civilă Auto - Pagina 7
Asigurarea Obligatorie de Răspundere Civilă Auto - Pagina 8
Asigurarea Obligatorie de Răspundere Civilă Auto - Pagina 9
Asigurarea Obligatorie de Răspundere Civilă Auto - Pagina 10
Asigurarea Obligatorie de Răspundere Civilă Auto - Pagina 11
Asigurarea Obligatorie de Răspundere Civilă Auto - Pagina 12
Asigurarea Obligatorie de Răspundere Civilă Auto - Pagina 13
Asigurarea Obligatorie de Răspundere Civilă Auto - Pagina 14
Asigurarea Obligatorie de Răspundere Civilă Auto - Pagina 15
Asigurarea Obligatorie de Răspundere Civilă Auto - Pagina 16
Asigurarea Obligatorie de Răspundere Civilă Auto - Pagina 17
Asigurarea Obligatorie de Răspundere Civilă Auto - Pagina 18
Asigurarea Obligatorie de Răspundere Civilă Auto - Pagina 19
Asigurarea Obligatorie de Răspundere Civilă Auto - Pagina 20
Asigurarea Obligatorie de Răspundere Civilă Auto - Pagina 21
Asigurarea Obligatorie de Răspundere Civilă Auto - Pagina 22
Asigurarea Obligatorie de Răspundere Civilă Auto - Pagina 23
Asigurarea Obligatorie de Răspundere Civilă Auto - Pagina 24
Asigurarea Obligatorie de Răspundere Civilă Auto - Pagina 25
Asigurarea Obligatorie de Răspundere Civilă Auto - Pagina 26
Asigurarea Obligatorie de Răspundere Civilă Auto - Pagina 27
Asigurarea Obligatorie de Răspundere Civilă Auto - Pagina 28
Asigurarea Obligatorie de Răspundere Civilă Auto - Pagina 29
Asigurarea Obligatorie de Răspundere Civilă Auto - Pagina 30
Asigurarea Obligatorie de Răspundere Civilă Auto - Pagina 31
Asigurarea Obligatorie de Răspundere Civilă Auto - Pagina 32
Asigurarea Obligatorie de Răspundere Civilă Auto - Pagina 33
Asigurarea Obligatorie de Răspundere Civilă Auto - Pagina 34
Asigurarea Obligatorie de Răspundere Civilă Auto - Pagina 35
Asigurarea Obligatorie de Răspundere Civilă Auto - Pagina 36
Asigurarea Obligatorie de Răspundere Civilă Auto - Pagina 37
Asigurarea Obligatorie de Răspundere Civilă Auto - Pagina 38

Conținut arhivă zip

  • Asigurarea Obligatorie de Raspundere Civila Auto.doc

Alții au mai descărcat și

Calitatea Serviciilor în Asigurari. Studiu de Caz - Asirom Vienna Insurance Group

Introducere Modalitățile de asigurare a calității serviiciilor au evoluat continuu în acord cu schimbările tehnologice și socio-culturale rapide...

Asigurări de Răspundere Civilă

1.1.Trasaturile principale si importanta asigurarilor de raspundere civila. Asigurarile de raspundere civila, reprezinta o componenta de mare...

Studiu privind asigurările de răspundere civilă

CAPITOLUL I ASIGURĂRILE. CACTERISTICI GENERALE 1.1. Necesitatea practicării asigurărilor Existenţa şi dezvoltarea societăţii omeneşti, viaţa...

Asigurări de bunuri, calamități naturale și accidente

CAPITOLUL I NECESITATEA SI FORMELE PROTECŢIEI OMULUI ŞI BUNURILOR SALE ÎMPOTRIVA CALAMITĂŢILOR NATURALE ŞI A ACCIDENTELOR Activitatea cotidiană...

Asigurarea de Răspundere Civilă Auto

New York-ul nu este opera oamenilor, ci a asiguratorilor... fara asigurari, n-ar exista zgaraie-nori, deoarece nici un muncitor n-ar accepta sa...

Asigurarea De Răspundere Civilă Auto

1. CONCEPTUL DE ASIGURARE RCA Asigurările de răspundere civilă reprezintă o componentă de mare importanţă şi actualitate a activităţii de...

Asigurările auto în contextul pieții asigurărilor

CAPITOLUL 1 INTRODUCERE – IMPORTANTA, TRASATURILE SI NECESITATEA ASIGURARILOR 1.1 Importanţa, trăsaturile şi necesitatea asigurărilor...

Asigurări de bunuri și răspundere civilă

Capitolul 1 Necesitatea economico-socială şi trăsăturile asigurărilor 1.1 Nevoia de asigurare De-a lungul timpului, viaţa si bunurile oamenilor...

Te-ar putea interesa și

Asigurările de bunuri, persoane și răspundere civilă

NECESITATEA SI CONTINUTUL ASIGURARILOR Inca din cele mai vechi timpuri, agentii economici au cautat sa descopere si sa aplice diverse mijloace de...

Asigurarea Autovehiculelor pentru Avarii și Furt

S.C.ASIGURAREA ROMÂNEASCĂ - ASIROM S.A este înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului cu nr. J40/304/08.02.1991, cod unic de înregistrare...

Asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto

Intrоducеrе Εvеnimеntеlе cɑrе ɑfеctеɑză рɑtrimоniul реrѕоɑnеlоr рrin рɑgubеlе gеnеrɑtе ѕɑu cɑrе îmрiеtеɑză ɑѕuрrɑ viеţii şi intеgrităţii cоrроrɑlе...

Folosirea mijloacelor de marketing direct pentru fidelizarea clienților - Omniasig

Capitolul I. Noţiuni de Marketing Direct I.1 Definirea noţiunii, caracteristici şi particularităţi Noţiunea de marketing a apărut cu aproximativ...

Asigurări Auto

1.Introducere Productia este o conditie esentiala a existentei societatii umane. Pentru a trai si a evolua, omul trebuie sa produca si sa creeze...

Aspecte Teoretice Privind Asigurările de Răspundere Civilă

Actualitatea temei: Asigurarea de raspundere civilă reprezinta un element important in cadrul întregului sistem de asigurări, care la rîndul său...

Asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto - dosar de daună

INTRODUCERE Asigurarea de raspundere civila auto constituie un subiect de interes general datorita faptului ca este obligatorie. Proiectul isi...

Studiu de caz privind activitatea societății de asigurare Asirom

Scurt istoric al asigurarilor in Romania Istoria asigurărilor în România, a început să fie scrisă anterior anului 1871, prin manifestări ale...

Ai nevoie de altceva?