Asigurari de bunuri ale persoanelor juridice si posibilitati de amplificare a acestora

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Aceasta licenta trateaza Asigurari de bunuri ale persoanelor juridice si posibilitati de amplificare a acestora.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 47 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Bogdan Firtescu

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Asigurari

Cuprins

Capitolul 1
Caracteristici generale.2
1.1. Locul şi rolul asigurărilor în sistemul financiar al ţării.2
1.2. Clasificarea asigurărilor.8
1.3. Piaţa asigurărilor de bunuri în plan naţional şi european .13
Capitolul 2
Poduse specifice asigurărilor de bunuri ale persoanelor juridice la societatea SC. Omniasig Vienna Insurance Group.S.A.15
2.1. Caracterizarea generală a societății.15
2.2. Produse oferite de SC. Omniasig. SA. Pentru persoane juridice.19
2.3. Analiză comparativă.25
Capitolul 3
Analiza cantitativă și calitativă a activității de asigurare la societatea SC. OMNIASIG- Vienna Insurance Group. S.A.28
3.1. Analiza primelor brute subscrise.28
3.2. Analiza despăgubirilor.34
3.3. Eficienţa activităţii de asigurări.37
Capitolul 4. Concluzii.43
Bibliografie.46

Extras din document

Capitolul 1 Caracteristici generale

1.1 Locul și rolul asigurărilor în sistemul financiar al țării

Potrivit literaturii de specialitate sunt de părere că asigurările au luat naștere datorită omului care a simțit la un moment dat că are nevoie să se protejeze împotriva unor riscuri care pot apărea în viața de zi cu zi, cum ar fi anumite calamități naturale, accidente, pierderea capacității de muncă și altele. Ea se bazează pe principiul mutualității, deoarece se creează un fond din contribuția fiecărei persoane, care mai apoi este distribuit în funcție de riscul la care a fost supus o persoană asigurată.

Din cele cele studiate și analizate tot în literatura de specialitate putem afirma că asigurarea este reprezentată de un contract, încheiat între două părți, unde cel care se asigură, denumit asigurat, are sarcina de a plăti asigurătorului o sumă de bani, numită primă, de asemenea și asigurătorul se angajează ca în momentul în care unul din riscurile prevăzute în contract se produce trebuie să despăgubească beneficiarul sau asiguratul, cu o sumă de bani.

O altă definiție dată asigurării potrivit unui autor este aceea cum că “asigurarea reprezintă un acord de voință (sub formă de contract) între asigurat și asigurător, prin care asigurătorul oferă asiguratului contravaloarea daunelor (sau suma asigurată) în cazul producerii riscurilor, în schimbul plății de către asigurat a primei de asigurare.”

Volumul produsului intern brut, are o mare influență asupra modului de dezvoltare al asigurărilor, el reflectându-se în totalul valorilor primelor brute înregistrate pe durata unui an de zile. Dintre relația care se leagă între cei doi indicatori putem afirma că domeniul asigurărilor are un impact major asupra economiei naționale

Acestea, reușesc să influiențeze economia națională prin mai multe feluri:

Asigurările reprezintă acea ramură care reușeste să creeze valoare adăugată. ‘‘Aici reușesc să se încadreze companiile de asigurare, indiferent de riscurile pe care le acoperă, agenții de asigurare , serviciile auxiliare ale asigurătorilor, consiliile asiguraților și organizațiile de expertiză. Aici mai intră casele de pensii independente, care asigură anumitor categorii de salariați venituri în momentul retragerii lor din activitate‘‘.

În ceea ce privește societățile de asigurare și consumul care îl înregistrează acestea cu chirii, diurne, întreținere, materiale, reparații, valoarea adăugată brută la acestea se obține din scăderea consumului intermediar din totalul producției.

La casele de pensii totalul cheltuielilor înregistrate la nivelul gestiunii sunt egale cu remunerația activității ce o desfășoară, unde mai sunt incluse și constul intermediar realizat, cu sumele pentru salarii, dar totodată aici se include și capitalul fix armonizat.

Majoritatea țărilor dezvoltate realizează o valoare brută în asigurări mare, comparativ cu țările în curs de dezvoltare unde valoarea brută este foarte mică, așa se explică slaba dezvoltare a sectorului de asigurări ca o consecință firească a declinului economic și a nivelului de trai scăzut în anumite țări. Micșorarea cheltuielilor de consum a populației și scăderea capacității de finanțare de către societăți a costurilor de producție și de circulație a restrâns la minimum pritecția prin asigurare.

În fiecare an valoarea adăugată brută din asigurări este influiențată de dezastrele produse sau de împrejurările economice.

În general valoarea brută adăugată în comparație cu produsul intern brut are o dinmică mult mai rapidă, bineînțeles cu mici excepții, care sunt în cea mai mare parte determinate de volumul total al daunelor achitate sau rezervate, când valoarea adăugată brută din ramura asigurărilor înregistrează o scădere sau o creștere echivalentă cu produsul intern brut.

Asigurările reprezintă și o ramură care participă pe piața financiară la oferta de capital de împrumut. Firmele de asigurări având obligația de a constitui rezerve din prime.

Asigurările de daune alcătuiesc rezerve de prime care se află la îndemâna firmei de asigurare sub motivul că pot apărea oricând dezastre sau accidente iar sociatatea trebuie să aibă la dispoziție anumite sume de bani pentru a putea despăgubi beneficiarii.

Se pot înregistra însă și situații când nu se pot despăgubi asigurații în scurt timp de la producerea daunei, deoarece trebuie în primul rând făcută o evaluare amănunțită a modului în care s-a produs riscul, trebuie de asemenea evaluate și daunele cu indemnizațiile asigurării, însă în tot acest timp sociatatea trebuie să aibă rezervate acele sume pentru a putea face despăgubirea.

Veniturile constituite la nivelul unei societăți de asigurare din rezervele de prime și de daune, se realizează în momentul în care acestea sunt plasate în obligațiuni și acțiuni, ori în bonuri de tezaur, depozite pe termen lung sau scurt de la bănci, cumpărarea unor bunuri cu caracter imobiliar, și altele.

Fisiere in arhiva (1):

  • Asigurari de bunuri ale persoanelor juridice si posibilitati de amplificare a acestora.docx

Bibliografie

Achim Marian Lucian - Asigurările de bunuri și persoane în economia cunoașterii; Ed. Economică; București; 2008;
Armeanu Daniel - Asigurări de bunuri şi persoane, aspecte teoretice, aplicaţii practice; Editura Economică; 2003;
Bistriceanu D. Gheorghe – Asigurări și reasigurări în România; Editura Universitară; București; 2006;
Bistriceanu D. Gheorghe – Lexicon de finante, bănci și asigurări; Volumul II, Editura Expert, București; 2001;
Bistriceanu D. Gheorghe – Lexicon de finante, bănci și asigurări; Volumul III, Editura Expert, București; 2001;
Bistriceanu D. Gheorghe - Sistemul Asigurărilor şi reasigurărilor din România; Editura Universitară, Bucureşti; 2010;
Constantinescu Dan Anghel - Management financiar în asigurări; Editura Economică; Bucureşti; 2005;
Constantinescu Dan Anghel – Tratat de asigurări; Volumul I; Editura Economică; Bucureşti; 2004;
Constantinescu Dan Anghel – Tratat de asigurări; Volumul II; Editura Economică; București;2004;
Constantin Nicolaie Lungu – Asigurări de bunuri; Editura Universitatea “Alexandru Ioan Cuza”; Iaşi; 2009;
Drăghinici Marius- Asigurătorul -garant al plăţii; Editura C.H.Beck; Bucureşti ; 2009;
Firţescu Bodgan - Sistemul financiar al României; Editura Universității ”Alexandru Ioan Cuza”; Iași; 2010;
Galiceanu Mihaela, Galiceanu Ion. – Asigurări ale agenților economici; Editura Tribuna Economică; București; 2007;
Negru Titel - Asigurări –ghid practic; Ed. C.H.Beck; București; 2006;
Negru Titel - Economia Asigurărilor (metode, tehnici, soluţii); Editura Wolters Kluwer; Editura Economică:; Bucureşti; 2010;
Văcărel Iulian, Bercea Florian- Asigurări și reasigurări; Editura Expert; București; 2007;
Văcărel Iulian, Bercea Florian- Asigurări și reasigurări; Editura Expert; București; 2002;
http://www.omniasig.ro/index.html ;
http://www.omniasig.ro/Rezultate-financiare.html ;
http://www.omniasig.ro/Asigurari-persoane-juridice.html
https://www.allianztiriac.ro
https://www.groupama.ro
http://www.1asig.ro/Piata-Asigurarilor-2.htm
http://www.zf.ro/wikizf/omniasig-vienna-insurance-group-s-a-8501884
http://www.asigurari.ro/noutati-si-opinii/articole/asigurarile-necesitate-si-componenta-a-sistemului-financiar-2/#more-7519
http://www.asigurari.ro/asigurari/ghid-asigurari/importanta-asigurarilor-in-economie/
http://lege5.ro/Gratuit/g42dembx/ordonanta-de-urgenta-nr-61-2005-pentru-modificarea-si-completarea-legii-nr-136-1995-privind-asigurarile-si-reasigurarile-in-romania?pid=&d=2016-03-17p://www.rasfoiesc.com/business/afaceri/asigurari/Necesitatea-si-rolul-asigurari48.php
http://www.asigurari.ro/asigurari/ghid-asigurari/clasificarea-asigurarilor/
http://www.1asig.ro/2016-Oportunitatile-si-amenintarile-din-piata-de-asigurari-in-viziunea-lui-Misu-NEGRITOIU-articol-3,100-52854.htm