Asigurari Private de Pensii - Cai de Perfectionare a Sistemului de Pensii

Licență
9.3/10 (3 voturi)
Domeniu: Asigurări
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 56 în total
Cuvinte : 19713
Mărime: 691.83KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Este lucrarea mea de licenta.A fost prezentata in cadrul Universitatii Valahia din Targoviste.

Cuprins

Capitolul 1 : Sistemul privat de pensii

1.1. Introducere în sistemul privat de pensii pag. 3

1.2. Scurt istoric pag. 5

Capitolul 2 : Clasificările tipurilor de pensii

2.1. Beneficiu definit pag. 9

2.2. Contribuţie definită pag . 11

2.3. Sisteme de pensii nefinanţate pag. 13

2.4. Sisteme de pensii finanţate pag. 15

Capitolul 3 : Sistemul tradiţional de pensii

3.1. Sistemul de pensii tradiţional (PAYG) şi

provocările actuale pag . 20

3.2. Reforma sistemului tradiţional de pensii pag. 29

Capitolul 4 : Studiu de caz : România

4.1.Studiu de caz : Situaţia particulară a României pag. 32

4.2. Introducerea sistemului multi-pilon şi evoluţia pieţei pag. 40

Capitolul 5 : Propuneri si concluzii pag. 52

Bibliografie selectivă pag. 55

Extras din document

CAPITOLUL 1 : SISTEMUL PRIVAT DE PENSII

1.1. Introducere în sistemul privat de pensii

Sistemul privat de pensii este o apariţie relativ nouă în peisajul social şi economic românesc şi mondial. De fapt, conceptul de pensie în sine nu există decât de câteva sute de ani în istoria umanităţii, dar de atunci a devenit o parte intrinsecă a oricărui sistem social din lume. Nu trebuie să surprindă faptul că o politică ce asigură un venit sigur, fie el mai mic în termeni reali decât cel obişnuit pentru un loc de muncă, pentru oamenii prea bătrâni ca să mai muncească s-a bucurat de atâta popularitate în rândul maselor de la introducerea sa. Odată cu dezvoltarea civilizaţiei şi creşterea speranţei de viaţă a crescut şi importanţa pe care sistemele sociale o acordă vârstei a treia, pensia fiind modalitatea publică de a asigura un venit de subzistenţă persoanelor în vârstă, după retragerea acestora de pe piaţa muncii.

Deşi în cvasi-majoritatea cazurilor, puterea financiară oferită de pensie este mai mică decât cea oferită de un salariu pentru o slujbă cu timp întreg, acest fapt este contrabalasat de surplusul de timp liber, mai marea libertate de opţiune şi posibilitatea urmăririi unor pasiuni personale de care beneficiază persoanele în vârstă. Aceste argumente au dus la schimbarea viziunii pe care umanitatea o are despre bătrâneţe şi, inevitabil, la determinarea unui rol bine stabilit în societatea actuală pentru venitul acordat pensionarilor, pensia. În principiu, ideea de bază a pensiei este de a asigura unei persoane o bătrâneţe liniştită si cât mai lipsită de griji, în virtutea anilor petrecuţi în câmpul muncii şi a contribuţiilor (voluntare sau obligatorii) făcute de-a lungul timpului în acest sens.

În istorie, bătrânii erau importanţi pentru societate prin prisma experienţei lor de viaţă şi a inteligenţei şi înţelepciunii dobândite pe parcursul vieţii. Nu de puţine ori, o societate de gen tribal era condusă de-a dreptul de deciziile bătrânilor ei asupra problemelor existente, iar aceştia se bucurau de o reală autoritate în rândul celorlaţi oameni, nu numai de voinţa de susţinere şi sprijin la o vârstă înaintată. Trecerea timpului a dus apoi la apariţia bisericii şi a ideii de stat ca putere centrală de decizie şi organizare socială, ceea ce a dus la diminuarea importanţei bătrânilor în societate. Datorită schimbării centrului de putere şi a forţei de coerciţie de care statul se bucura asupra indivizilor săi, bătrânii şi-au pierdut treptat din influenţa pe care o aveau, devenind din ce în ce mai mult suportaţi mai degrabă ca membrii ai familiei şi înaintaşi decât ca lideri autoritari prin înţelepciune şi experienţă.

Inevitabil, o idee de asigurare a unui venit personal pentru aceştia la bătrâneţe a fost populară atât pentru persoanele în vârstă, dornice să nu se mai simtă suportate şi întreţinute de familiile lor, cât şi pentru restul familiei, care prevedea o uşurare a cheltuielilor lor în acest sens. Cu toate astea, stabilirea şi definitivarea pensiei în societate aşa cum o cunoaştem astăzi a dus şi la o creştere, de multe ori involuntară a independenţei pe care o au batrânii în societate, astfel că nu puţine sunt cazurile bătrânilor rămaşi singuri, oarecum izolaţi de generaţiile mai tinere şi din cauza independenţei teoretice financiare pe care pensia ar trebui să le-o asigure. În acest sens, vârsta a treia a ajuns să fie văzută ca o perioadă de linişte şi pace în viaţa oamenilor, linişte şi pace pe care însă sunt obligaţi să şi le asigure singuri din timp. Este o perioadă văzută din ce în ce mai mult ca fiind strict sub controlul persoanei în sine, mai degrabă decât determinată de alţi factori precum grup social sau familie.

Cum fiecare persoană este acum responsabilă pentru propria sa bătrâneţe, s-a creat inevitabil presiunea pentru implementarea unor mecanisme şi pârghii care să permită persoanelor să înceapă să-şi “construiască” această perioadă a vieţii lor după propriile preferinţe şi opţiuni. Această posibilitate este relativ nouă, mai ales în fostele state comuniste, unde statul, ca deplin conducător, deţinea şi un control strict asupra acestor aspecte ale vieţii sociale, astfel că oamenii nu numai că nu aveau un cuvânt de spus cu privire la cum vor să îşi modeleze vârsta a treia, dar de multe ori nu aveau nici măcar posibilitatea de a-şi alege singuri locul de muncă.

România este un bun exemplu în acest sens: ieşirea oficială din comunism s-a petrecut în 1989, iar o lege clară şi aplicabilă pentru sistemul privat de pensii a fost instituită abia în 2006, deşi e demn de menţionat că au existat alte două încercări spre a legaliza acest domeniu, ambele însă nereuşite, în principal pentru că nu au existat destui “jucători” dispuşi să intre pe o piaţă guvernată de asemenea legi. Problema legiferării este la fel de stringentă şi astăzi, cu menţiunea că de data aceasta există companii interesate în domeniu şi care fac presiuni spre o cât mai rapidă reglementare şi sedimentare a legilor privind sistemul privat de pensii spre a-şi putea începe activitatea.

Cu atât mai mare este presiunea introducerii componentei private în acest domeniu care este în mod clasic administrat de stat cu cât trecerea timpului demonstrează slăbiciunile şi “crăpăturile” existente în sistemul public de administrare a pensiilor. Deşi pus în practică şi funcţionabil de mai bine de un secol, acesta îşi demonstrează vârsta şi devine în mod vizibil din ce în ce mai puţin sustenabil pe termen lung. Cauzele acestui fapt vor fi discutate mai pe larg în capitolele următoare, menţionând acum numai pe cea principală, anume îmbătrânirea generalizată a populaţiei, care pune o presiune crescândă pe un sistem uzat.

Necesitatea unei alternative la sistemul public de pensii devenind evidentă, la fel devin şi obligaţiile reglementării, supravegherii şi asigurării acestui nou sistem, toate acestea fiind puncte pe care lucrarea de faţă îşi propune să le atingă în cele ce urmează, împreună cu o descriere şi caracterizare detaliată a sistemului privat de pensii, aşa cum este el implementat pe mapamond. Pentru aceasta, vor fi studiate avantajele şi dezavantajele sistemului anterior de administrare a pensiilor, cel public, precum şi motivaţiile trecerii la sistemul privat şi alternativele existente. De menţionat că pe lângă cauzele economice şi structurale ale reformării sistemului de pensii, este esenţială o mai bună educare şi informare a publicului larg asupra modului în care această schimbare le va influenţa viaţa, dacă nu acum, la bătrâneţe cu siguranţă. Această nevoie este accentuată în fostele state comuniste, unde uneori schimbarea de mentalitate nu este completă şi oamenii sunt de obicei obişnuiţi să li se spună ce e mai bine pentru ei, fără să fie puşi ei înşişi în faţa deciziei.

Preview document

Asigurari Private de Pensii - Cai de Perfectionare a Sistemului de Pensii - Pagina 1
Asigurari Private de Pensii - Cai de Perfectionare a Sistemului de Pensii - Pagina 2
Asigurari Private de Pensii - Cai de Perfectionare a Sistemului de Pensii - Pagina 3
Asigurari Private de Pensii - Cai de Perfectionare a Sistemului de Pensii - Pagina 4
Asigurari Private de Pensii - Cai de Perfectionare a Sistemului de Pensii - Pagina 5
Asigurari Private de Pensii - Cai de Perfectionare a Sistemului de Pensii - Pagina 6
Asigurari Private de Pensii - Cai de Perfectionare a Sistemului de Pensii - Pagina 7
Asigurari Private de Pensii - Cai de Perfectionare a Sistemului de Pensii - Pagina 8
Asigurari Private de Pensii - Cai de Perfectionare a Sistemului de Pensii - Pagina 9
Asigurari Private de Pensii - Cai de Perfectionare a Sistemului de Pensii - Pagina 10
Asigurari Private de Pensii - Cai de Perfectionare a Sistemului de Pensii - Pagina 11
Asigurari Private de Pensii - Cai de Perfectionare a Sistemului de Pensii - Pagina 12
Asigurari Private de Pensii - Cai de Perfectionare a Sistemului de Pensii - Pagina 13
Asigurari Private de Pensii - Cai de Perfectionare a Sistemului de Pensii - Pagina 14
Asigurari Private de Pensii - Cai de Perfectionare a Sistemului de Pensii - Pagina 15
Asigurari Private de Pensii - Cai de Perfectionare a Sistemului de Pensii - Pagina 16
Asigurari Private de Pensii - Cai de Perfectionare a Sistemului de Pensii - Pagina 17
Asigurari Private de Pensii - Cai de Perfectionare a Sistemului de Pensii - Pagina 18
Asigurari Private de Pensii - Cai de Perfectionare a Sistemului de Pensii - Pagina 19
Asigurari Private de Pensii - Cai de Perfectionare a Sistemului de Pensii - Pagina 20
Asigurari Private de Pensii - Cai de Perfectionare a Sistemului de Pensii - Pagina 21
Asigurari Private de Pensii - Cai de Perfectionare a Sistemului de Pensii - Pagina 22
Asigurari Private de Pensii - Cai de Perfectionare a Sistemului de Pensii - Pagina 23
Asigurari Private de Pensii - Cai de Perfectionare a Sistemului de Pensii - Pagina 24
Asigurari Private de Pensii - Cai de Perfectionare a Sistemului de Pensii - Pagina 25
Asigurari Private de Pensii - Cai de Perfectionare a Sistemului de Pensii - Pagina 26
Asigurari Private de Pensii - Cai de Perfectionare a Sistemului de Pensii - Pagina 27
Asigurari Private de Pensii - Cai de Perfectionare a Sistemului de Pensii - Pagina 28
Asigurari Private de Pensii - Cai de Perfectionare a Sistemului de Pensii - Pagina 29
Asigurari Private de Pensii - Cai de Perfectionare a Sistemului de Pensii - Pagina 30
Asigurari Private de Pensii - Cai de Perfectionare a Sistemului de Pensii - Pagina 31
Asigurari Private de Pensii - Cai de Perfectionare a Sistemului de Pensii - Pagina 32
Asigurari Private de Pensii - Cai de Perfectionare a Sistemului de Pensii - Pagina 33
Asigurari Private de Pensii - Cai de Perfectionare a Sistemului de Pensii - Pagina 34
Asigurari Private de Pensii - Cai de Perfectionare a Sistemului de Pensii - Pagina 35
Asigurari Private de Pensii - Cai de Perfectionare a Sistemului de Pensii - Pagina 36
Asigurari Private de Pensii - Cai de Perfectionare a Sistemului de Pensii - Pagina 37
Asigurari Private de Pensii - Cai de Perfectionare a Sistemului de Pensii - Pagina 38
Asigurari Private de Pensii - Cai de Perfectionare a Sistemului de Pensii - Pagina 39
Asigurari Private de Pensii - Cai de Perfectionare a Sistemului de Pensii - Pagina 40
Asigurari Private de Pensii - Cai de Perfectionare a Sistemului de Pensii - Pagina 41
Asigurari Private de Pensii - Cai de Perfectionare a Sistemului de Pensii - Pagina 42
Asigurari Private de Pensii - Cai de Perfectionare a Sistemului de Pensii - Pagina 43
Asigurari Private de Pensii - Cai de Perfectionare a Sistemului de Pensii - Pagina 44
Asigurari Private de Pensii - Cai de Perfectionare a Sistemului de Pensii - Pagina 45
Asigurari Private de Pensii - Cai de Perfectionare a Sistemului de Pensii - Pagina 46
Asigurari Private de Pensii - Cai de Perfectionare a Sistemului de Pensii - Pagina 47
Asigurari Private de Pensii - Cai de Perfectionare a Sistemului de Pensii - Pagina 48
Asigurari Private de Pensii - Cai de Perfectionare a Sistemului de Pensii - Pagina 49
Asigurari Private de Pensii - Cai de Perfectionare a Sistemului de Pensii - Pagina 50
Asigurari Private de Pensii - Cai de Perfectionare a Sistemului de Pensii - Pagina 51
Asigurari Private de Pensii - Cai de Perfectionare a Sistemului de Pensii - Pagina 52
Asigurari Private de Pensii - Cai de Perfectionare a Sistemului de Pensii - Pagina 53
Asigurari Private de Pensii - Cai de Perfectionare a Sistemului de Pensii - Pagina 54
Asigurari Private de Pensii - Cai de Perfectionare a Sistemului de Pensii - Pagina 55
Asigurari Private de Pensii - Cai de Perfectionare a Sistemului de Pensii - Pagina 56

Conținut arhivă zip

  • Asigurari Private de Pensii - Cai de Perfectionare a Sistemului de Pensii.doc

Alții au mai descărcat și

Asigurari Sociale si Calculul Pensiilor de Stat in Romania

1. DEFINIREA ASIGURĂRILOR SOCIALE, PRINCIPIILE, ROLUL ŞI EVOLUŢIA ACESTORA ÎN ROMÂNIA 1.1. DEFINIREA ASIGURĂRILOR SOCIALE Împotriva unor...

Sistemul de Pensii în România

INTRODUCERE Indiferent de obiectivele financiare pe care oricare dintre noi şi le propune: achiziţionarea unei case sau a unei maşini, întemeierea...

Sistemul Pensiilor Private în România

1. Pensiile private – o necesitate? 2007 este anul pensiilor private în România, ultima ţară de pe harta Europei fără sisteme private de...

Analiza Comparativa a Sistemului Privat Obligatoriu cu Sistemul Public de Pensii

1. Introducere Sistemul de pensii reprezintă mai mult decât o componentă importantă a sistemului de protecţie socială, el reprezintă şi o oglindă...

Sistemul de Pensii si Asigurarile pentru Pensii

Sistemul de pensii si Asigurarile de pensii Introducere Securitatea sociala poate fi definita ca orice masura stabilita prin lege ce are menirea...

Comparatie intre Prevederile Proiectului privind Legea Pensiilor si Legea Actuala, cu Referire la Categoriile de Pensii Speciale

Introducere Asiguratii sistemului public de pensii pot fi cetateni romani, cetateni ai altor state sau apatrizi, pe perioada in care au, conform...

Pensiile Private

1. Privire generală asupra sistemului de pensii private din România În contextul unui fenomen tot mai accentuat de îmbătrânire a populaţiei care...

Pensiile Private

1.Introducere Conform OECD, un plan de pensii este un contract legal, care intră în vigoare la retragerea din activitate, conform vârstei...

Ai nevoie de altceva?