Asigurările auto în contextul pieții asigurărilor

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Asigurări
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 65 în total
Cuvinte : 21198
Mărime: 1.79MB (arhivat)
Publicat de: Alexandra B.
Cost: 10 puncte

Cuprins

 1. CAPITOLUL 1: INTRODUCERE – IMPORTANŢA, TRĂSATURILE
 2. SI NECESITATEA ASIGURĂRILOR
 3. 1.1 IMPORTANŢA, TRASĂTURILE ŞI NECESITATEA ASIGURĂRILOR
 4. 1.2 CLASIFICĂRI ŞI TIPURI DE ASIGURĂRI
 5. 1.3 ROLUL ŞI CARACTERISTICILE ASIGURĂRILOR DE BUNURI
 6. CAPITOLUL 2: ASIGURĂRILE AUTO DIN ROMÂNIA ÎN
 7. CONTEXTUL PIEŢEII EUROPENE
 8. 2.1 ASIGURĂRILE AUTO ÎN ROMÂNIA ÎN PERIOADA 2005 – 2008
 9. 2.1.1 ASIGURAREA DE RASPUNDERE CIVILA (RCA)
 10. 2.1.2 ASIGURAREA AUTO AVARII ŞI FURT (CASCO)
 11. 2.2 PIAŢA ASIGURĂRILOR AUTO DIN UNIUNEA EUROPEANĂ ÎN
 12. PERIOADA 2005 – 2008
 13. 2.3 REGLEMENTAREA ACTIVITAŢII DE ASIGURARE
 14. CAPITOLUL 3: ASIGURĂRILE AUTO LA SC. ALLIANTZ ŢIRIAC
 15. 3.1 POZIŢIA ALLIANTZ ŢIRIAC PE PIAŢA ASIGURĂRILOR DIN ROMÂNIA
 16. 3.2 STUDIU DE CAZ – ASIGURAREA AUTO DE RASPUNDERE CIVILA
 17. (RCA)
 18. 3.3 STUDIU DE CAZ – ASIGURAREA AUTO FACULTATIVA DE FURT
 19. SI AVARII (CASCO)
 20. 3.4 SOLUTIONAREA DAUNELOR
 21. 3.5 ANALIZA SWOT
 22. CAPITOLUL 4: CONCLUZII SI PROPUNERI

Extras din licență

CAPITOLUL 1

INTRODUCERE – IMPORTANTA, TRASATURILE SI

NECESITATEA ASIGURARILOR

1.1 Importanţa, trăsaturile şi necesitatea asigurărilor

Asigurarea este o garantare, o punere în siguranţa, o încredinţare, o promisiune fermă, o măsura de prevedere ce se ia de cei interesaţi pentru conservarea bunurilor pe care le posedă, pentru ocrotirea persoanelor fizice în cazul diminuării sau al pierderii capacităţii de muncă datorita unor boli, accidente sau atingerii unei anumite limite de vârsta, precum şi pentru apărarea unor drepturi supuse, eventual pierderii. Asigurarea este operaţiunea economico - financiară ce decurge dintr-o obligaţie prevazută de lege sau dintr-un contract prin care asiguratul se obligă să plăteasc o anumită suma de bani, denumită primă de asigurare, in schimbul căreia societatea de asigurări işi asumă obligaţia ca, la producerea evenimentului (riscul asigurat) să plătească asiguratului sau beneficiarului despăgubirea de asigurare sau suma asigurată.

Operaţia de asigurare oferă oamenilor protecţie faţa de riscurile determinate de însăşi existenta umană, în raport cu fenomenele naturii, activitatea economică şi fenomenele sociale. Societaţile de asigurări din România au o oferta destul de bogata de tipuri de asigurări: de la Asigurarea auto de avarii şi furt (CASCO) şi Asigurarea de raspundere civilă obligatorie (RCA), la asigurarea de raspundere civila a proprietarilor sau a deţinatorilor de câini si asigurări de raspundere civilă a organizatorilor de concursuri automobilistice şi karting.

Ca orice piaţa şi piaţa de asigurari îşi are liderii ei: AIG, Interamerican, Generali, Allianz Tiriac, Unita dar şi intermediari: Marsh, London Brokers. Exista destul de multe riscuri, iar daca unele pot fi evitate prin asigurare-reasigurare, o investiţie de acest gen merită facută.

Apariţia asigurărilor este legată de necesitatea ca oamenii să se ajute reciproc în cazul daunelor în permanentă creştere, iar a reasigurărilor pentru sprijinirea între ei a celor care administrează fondurile şi activităţile de asigurare. Altfel spus este vorba de preluarea daunelor şi a procesului de dezdăunare pe cât mai multe umere. Datorită acurateţii, incertitudinii dar şi răspunderilor cu care se întâlnesc la fiecare pas, asigurările de bunuri, persoane şi răspundere civilă, experienţa dar şi practica curentă au impus necesitatea reglementării raporturilor dintre persoanele fizice şi juridice care iau parte la asigurare, în calitate de asiguraţi, şi respectiv societăţile de asigurare, bunurile şi persoanele care sunt cuprinse în asigurare, riscurile acoperite prin asigurare, drepturile şi obligaţiile ce revin părţilor din asigurare, etc.

La asigurările de persoane, interesul de asigurare vizează crearea cadrului necesar pentru realizarea protecţiei economice în cazul invalidităţii ori decesului asiguratului sau la producerea altui eveniment stipulat în contractul de asigurare. Interesul de asigurare poate fi interpretat în acest caz în sensul că încheierea contractului de asigurare este o măsură de prevedere, iar la asigurările mixte de viaţă şi un mijloc de economisire pe termen lung.

La asigurările de răspundere civilă, interesul de asigurare vizează menţinerea intactă a dimensiunilor patrimoniului asiguratului care poate fi afectat de prejudiciile pe care asiguratul le poate produce în anumite împrejurări unor terţe persoane.

Deci, la aceste asigurări, interesul se referă la patrimoniul celui responsabil de producerea unui prejudiciu în dauna altora.

Un loc important în cadrul contractului de asigurare îl ocupă precizările esenţiale referitoare la risc, pe care este obligată să le facă persoana care încheie asigurarea. Dacă împrejurările esenţiale privind riscul se schimbă în cursul executării contractului, asiguratul este obligat să comunice imediat asigurătorului schimbarea survenită. În caz contrar, asigurătorul are dreptul să propună asiguratului modificarea corespunzătoare a contractului încă înainte de producerea fenomenului (evenimentului) asigurat sau să denunţe contractul ori de câte ori împrejurările noi referitoare la risc nu le-ar fi acceptat dacă le-ar fi cunoscut de la început. În situaţia în care fenomenul (evenimentul) asigurat s-a produs, asigurătorul are latitudinea de a reduce despăgubirea (suma asigurată) cuvenită asiguratului, în proporţia în care prima de asigurare stabilită iniţial este mai mică decât prima corespunzătoare noilor împrejurări intervenite în legătură cu riscul sau de a refuza plata acesteia, când contractul nu a fost încheiat conform modificărilor intervenite.

Caracteristicile contractului de asigurare

A. Asigurătorul nu plăteşte despăgubirea sau suma asigurată dacă fenomenul (evenimentul) asigurat a fost produs cu intenţie de către asigurat, de beneficiar sau de un membru din conducerea persoanei juridice asigurate. Contractul de asigurare întruneşte o serie de caracteristici.

O primă trăsătură a contractului de asigurare o constituie faptul că el are un caracter sinalagmatic, adică părţile care intervin în asigurare se obligă reciproc. Astfel, asiguratul se obligă să plătească prima de asigurare, iar asigurătorul să acorde asiguratului o despăgubire în cazul asigurării de bunuri sau de răspundere civilă, ori o sumă asigurată dacă este vorba de asigurare de persoane, condiţionat de producerea fenomenului sau evenimentului prevăzut în contract.

Înseamnă, deci, că între cele două părţi apar raporturi de genul celor existente între creditor şi debitor, iar obligaţiile dintre, ele se caracterizează nu numai prin reciprocitate, ci şi prin interdependenţă.

B. O altă trăsătură a contractului de asigurare este aceea că el are titlu oneros, deoarece părţile din asigurare urmăresc realizarea unor scopuri bine precizate. Astfel, asiguratul urmăreşte obţinerea despăgubirii sau a sumei asigurate, după caz, iar asigurătorul formarea fondului de asigurare necesar acoperirii răspunde¬rilor asumate şi realizării unui anumit profit.

Preview document

Asigurările auto în contextul pieții asigurărilor - Pagina 1
Asigurările auto în contextul pieții asigurărilor - Pagina 2
Asigurările auto în contextul pieții asigurărilor - Pagina 3
Asigurările auto în contextul pieții asigurărilor - Pagina 4
Asigurările auto în contextul pieții asigurărilor - Pagina 5
Asigurările auto în contextul pieții asigurărilor - Pagina 6
Asigurările auto în contextul pieții asigurărilor - Pagina 7
Asigurările auto în contextul pieții asigurărilor - Pagina 8
Asigurările auto în contextul pieții asigurărilor - Pagina 9
Asigurările auto în contextul pieții asigurărilor - Pagina 10
Asigurările auto în contextul pieții asigurărilor - Pagina 11
Asigurările auto în contextul pieții asigurărilor - Pagina 12
Asigurările auto în contextul pieții asigurărilor - Pagina 13
Asigurările auto în contextul pieții asigurărilor - Pagina 14
Asigurările auto în contextul pieții asigurărilor - Pagina 15
Asigurările auto în contextul pieții asigurărilor - Pagina 16
Asigurările auto în contextul pieții asigurărilor - Pagina 17
Asigurările auto în contextul pieții asigurărilor - Pagina 18
Asigurările auto în contextul pieții asigurărilor - Pagina 19
Asigurările auto în contextul pieții asigurărilor - Pagina 20
Asigurările auto în contextul pieții asigurărilor - Pagina 21
Asigurările auto în contextul pieții asigurărilor - Pagina 22
Asigurările auto în contextul pieții asigurărilor - Pagina 23
Asigurările auto în contextul pieții asigurărilor - Pagina 24
Asigurările auto în contextul pieții asigurărilor - Pagina 25
Asigurările auto în contextul pieții asigurărilor - Pagina 26
Asigurările auto în contextul pieții asigurărilor - Pagina 27
Asigurările auto în contextul pieții asigurărilor - Pagina 28
Asigurările auto în contextul pieții asigurărilor - Pagina 29
Asigurările auto în contextul pieții asigurărilor - Pagina 30
Asigurările auto în contextul pieții asigurărilor - Pagina 31
Asigurările auto în contextul pieții asigurărilor - Pagina 32
Asigurările auto în contextul pieții asigurărilor - Pagina 33
Asigurările auto în contextul pieții asigurărilor - Pagina 34
Asigurările auto în contextul pieții asigurărilor - Pagina 35
Asigurările auto în contextul pieții asigurărilor - Pagina 36
Asigurările auto în contextul pieții asigurărilor - Pagina 37
Asigurările auto în contextul pieții asigurărilor - Pagina 38
Asigurările auto în contextul pieții asigurărilor - Pagina 39
Asigurările auto în contextul pieții asigurărilor - Pagina 40
Asigurările auto în contextul pieții asigurărilor - Pagina 41
Asigurările auto în contextul pieții asigurărilor - Pagina 42
Asigurările auto în contextul pieții asigurărilor - Pagina 43
Asigurările auto în contextul pieții asigurărilor - Pagina 44
Asigurările auto în contextul pieții asigurărilor - Pagina 45
Asigurările auto în contextul pieții asigurărilor - Pagina 46
Asigurările auto în contextul pieții asigurărilor - Pagina 47
Asigurările auto în contextul pieții asigurărilor - Pagina 48
Asigurările auto în contextul pieții asigurărilor - Pagina 49
Asigurările auto în contextul pieții asigurărilor - Pagina 50
Asigurările auto în contextul pieții asigurărilor - Pagina 51
Asigurările auto în contextul pieții asigurărilor - Pagina 52
Asigurările auto în contextul pieții asigurărilor - Pagina 53
Asigurările auto în contextul pieții asigurărilor - Pagina 54
Asigurările auto în contextul pieții asigurărilor - Pagina 55
Asigurările auto în contextul pieții asigurărilor - Pagina 56
Asigurările auto în contextul pieții asigurărilor - Pagina 57
Asigurările auto în contextul pieții asigurărilor - Pagina 58
Asigurările auto în contextul pieții asigurărilor - Pagina 59
Asigurările auto în contextul pieții asigurărilor - Pagina 60
Asigurările auto în contextul pieții asigurărilor - Pagina 61
Asigurările auto în contextul pieții asigurărilor - Pagina 62
Asigurările auto în contextul pieții asigurărilor - Pagina 63
Asigurările auto în contextul pieții asigurărilor - Pagina 64
Asigurările auto în contextul pieții asigurărilor - Pagina 65

Conținut arhivă zip

 • Asigurarile Auto in Contextul Pietii Asigurarilor.doc

Alții au mai descărcat și

Asigurări de Răspundere Civilă

1.1.Trasaturile principale si importanta asigurarilor de raspundere civila. Asigurarile de raspundere civila, reprezinta o componenta de mare...

Studiu de caz piața asigurărilor din România

ARGUMENT Decizia de a alege drept tema a lucrarii de diploma „Studiu de caz: piata asigurarilor din Romania” nu a fost luata din dorinta de a...

Studiu privind asigurările de răspundere civilă

CAPITOLUL I ASIGURĂRILE. CACTERISTICI GENERALE 1.1. Necesitatea practicării asigurărilor Existenţa şi dezvoltarea societăţii omeneşti, viaţa...

Piața românească de asigurări - prezent și perspective

1. Asigurarile în România - prezent 1.1. Prezentare generala Piata asigurarilor din România este foarte concentrata, 60% din piata totala a...

Adaptarea asigurării obligatorii de răspundere civilă auto la cerințele pieții europene a asigurărilor

CAPITOLUL I: ABORDĂRI CONCEPTUALE PRIVIND ASIGURĂRILE DE RĂSPUNDERE CIVILĂ ȘI ROLUL LOR ÎN ECONOMIE 1.1.Conceptul și conținutul asigurărilor de...

Asigurări Auto

1.Introducere Productia este o conditie esentiala a existentei societatii umane. Pentru a trai si a evolua, omul trebuie sa produca si sa creeze...

Asigurarea Auto Casco

CAPITOLUL I CONŢINUTUL, EVOLUŢIA ŞI IMPACTUL ASIGURĂRILOR ASUPRA VIEŢII ECONOMICE ŞI SOCIALE 1.1. Conceptul de asigurare Asigurarea ca mijloc de...

Caiet de Practică Generali România

Introducere Activitatea de practică s-a desfăşurat la agenţia Iaşi 1, Generali România Asigurare şi Reasigurare SA în perioada 16-27 iunie 2014,...

Te-ar putea interesa și

Consultanță Internațională

INTRODUCERE Actualitatea şi importanţa temei cercetate. Piaţa serviciilor de consultanţă acoperă o arie largă de procese şi relaţii economice de o...

Analiza comparativă a pieței asigurărilor din România și Olanda

1.Caracteristici ale pietei asigurarilor Amplificarea in timp a activitatilor economico-sociale, diversificarea si aparitia unor noi obiecte ale...

Organizarea și Funcționarea Pieței Financiare din Republica Moldova

Capitolul 1. Organizarea și funcționarea pieței financiare bancare în Republica Moldova 1.1.Structura sectorului bancar din Republica Moldova În...

Asigurarea Autovehiculelor

1. Caracterizare generală Poliţele de asigurări CASCO sunt complementare poliţelor de asigurări RCA: cele dintâi (asigurări CASCO) despăgubesc o...

Efectele crizei financiare asupra pieței auto

Introducere De-a lungul celor aproape doua secole de existenta si dezvoltare a societatii mondiale industriale, economiile multor state s-au...

Organizarea și funcționarea pieței financiare din Estonia

1. Principalele caracteristici ale pieţei financiare Orice economie naţională, indiferent de nivelul său de dezvoltare, este caracterizată de...

Piața asigurărilor în UE

Cap. 1. Asigurările – Premisele şi Directivele Creării Pieţei Unice Europene în Domeniul Asigurărilor 1.1. Asigurările – definire şi concept...

Comerțul între Republica Moldova și România în domeniul asigurărilor

Comerţul exterior al României cu Republica Moldova în domeniul Asigurărilor Programe internationale Asigurarea in context international este...

Ai nevoie de altceva?