Asigurarile Auto in Contextul Pietii Asigurarilor

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Asigurări
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 65 în total
Cuvinte : 21198
Mărime: 1.79MB (arhivat)
Cost: 6 puncte

Cuprins

CAPITOLUL 1: INTRODUCERE – IMPORTANŢA, TRĂSATURILE

SI NECESITATEA ASIGURĂRILOR

1.1 IMPORTANŢA, TRASĂTURILE ŞI NECESITATEA ASIGURĂRILOR

1.2 CLASIFICĂRI ŞI TIPURI DE ASIGURĂRI

1.3 ROLUL ŞI CARACTERISTICILE ASIGURĂRILOR DE BUNURI

CAPITOLUL 2: ASIGURĂRILE AUTO DIN ROMÂNIA ÎN

CONTEXTUL PIEŢEII EUROPENE

2.1 ASIGURĂRILE AUTO ÎN ROMÂNIA ÎN PERIOADA 2005 – 2008

2.1.1 ASIGURAREA DE RASPUNDERE CIVILA (RCA)

2.1.2 ASIGURAREA AUTO AVARII ŞI FURT (CASCO)

2.2 PIAŢA ASIGURĂRILOR AUTO DIN UNIUNEA EUROPEANĂ ÎN

PERIOADA 2005 – 2008

2.3 REGLEMENTAREA ACTIVITAŢII DE ASIGURARE

CAPITOLUL 3: ASIGURĂRILE AUTO LA SC. ALLIANTZ ŢIRIAC

3.1 POZIŢIA ALLIANTZ ŢIRIAC PE PIAŢA ASIGURĂRILOR DIN ROMÂNIA

3.2 STUDIU DE CAZ – ASIGURAREA AUTO DE RASPUNDERE CIVILA

(RCA)

3.3 STUDIU DE CAZ – ASIGURAREA AUTO FACULTATIVA DE FURT

SI AVARII (CASCO)

3.4 SOLUTIONAREA DAUNELOR

3.5 ANALIZA SWOT

CAPITOLUL 4: CONCLUZII SI PROPUNERI

Extras din document

CAPITOLUL 1

INTRODUCERE – IMPORTANTA, TRASATURILE SI

NECESITATEA ASIGURARILOR

1.1 Importanţa, trăsaturile şi necesitatea asigurărilor

Asigurarea este o garantare, o punere în siguranţa, o încredinţare, o promisiune fermă, o măsura de prevedere ce se ia de cei interesaţi pentru conservarea bunurilor pe care le posedă, pentru ocrotirea persoanelor fizice în cazul diminuării sau al pierderii capacităţii de muncă datorita unor boli, accidente sau atingerii unei anumite limite de vârsta, precum şi pentru apărarea unor drepturi supuse, eventual pierderii. Asigurarea este operaţiunea economico - financiară ce decurge dintr-o obligaţie prevazută de lege sau dintr-un contract prin care asiguratul se obligă să plăteasc o anumită suma de bani, denumită primă de asigurare, in schimbul căreia societatea de asigurări işi asumă obligaţia ca, la producerea evenimentului (riscul asigurat) să plătească asiguratului sau beneficiarului despăgubirea de asigurare sau suma asigurată.

Operaţia de asigurare oferă oamenilor protecţie faţa de riscurile determinate de însăşi existenta umană, în raport cu fenomenele naturii, activitatea economică şi fenomenele sociale. Societaţile de asigurări din România au o oferta destul de bogata de tipuri de asigurări: de la Asigurarea auto de avarii şi furt (CASCO) şi Asigurarea de raspundere civilă obligatorie (RCA), la asigurarea de raspundere civila a proprietarilor sau a deţinatorilor de câini si asigurări de raspundere civilă a organizatorilor de concursuri automobilistice şi karting.

Ca orice piaţa şi piaţa de asigurari îşi are liderii ei: AIG, Interamerican, Generali, Allianz Tiriac, Unita dar şi intermediari: Marsh, London Brokers. Exista destul de multe riscuri, iar daca unele pot fi evitate prin asigurare-reasigurare, o investiţie de acest gen merită facută.

Apariţia asigurărilor este legată de necesitatea ca oamenii să se ajute reciproc în cazul daunelor în permanentă creştere, iar a reasigurărilor pentru sprijinirea între ei a celor care administrează fondurile şi activităţile de asigurare. Altfel spus este vorba de preluarea daunelor şi a procesului de dezdăunare pe cât mai multe umere. Datorită acurateţii, incertitudinii dar şi răspunderilor cu care se întâlnesc la fiecare pas, asigurările de bunuri, persoane şi răspundere civilă, experienţa dar şi practica curentă au impus necesitatea reglementării raporturilor dintre persoanele fizice şi juridice care iau parte la asigurare, în calitate de asiguraţi, şi respectiv societăţile de asigurare, bunurile şi persoanele care sunt cuprinse în asigurare, riscurile acoperite prin asigurare, drepturile şi obligaţiile ce revin părţilor din asigurare, etc.

La asigurările de persoane, interesul de asigurare vizează crearea cadrului necesar pentru realizarea protecţiei economice în cazul invalidităţii ori decesului asiguratului sau la producerea altui eveniment stipulat în contractul de asigurare. Interesul de asigurare poate fi interpretat în acest caz în sensul că încheierea contractului de asigurare este o măsură de prevedere, iar la asigurările mixte de viaţă şi un mijloc de economisire pe termen lung.

La asigurările de răspundere civilă, interesul de asigurare vizează menţinerea intactă a dimensiunilor patrimoniului asiguratului care poate fi afectat de prejudiciile pe care asiguratul le poate produce în anumite împrejurări unor terţe persoane.

Deci, la aceste asigurări, interesul se referă la patrimoniul celui responsabil de producerea unui prejudiciu în dauna altora.

Un loc important în cadrul contractului de asigurare îl ocupă precizările esenţiale referitoare la risc, pe care este obligată să le facă persoana care încheie asigurarea. Dacă împrejurările esenţiale privind riscul se schimbă în cursul executării contractului, asiguratul este obligat să comunice imediat asigurătorului schimbarea survenită. În caz contrar, asigurătorul are dreptul să propună asiguratului modificarea corespunzătoare a contractului încă înainte de producerea fenomenului (evenimentului) asigurat sau să denunţe contractul ori de câte ori împrejurările noi referitoare la risc nu le-ar fi acceptat dacă le-ar fi cunoscut de la început. În situaţia în care fenomenul (evenimentul) asigurat s-a produs, asigurătorul are latitudinea de a reduce despăgubirea (suma asigurată) cuvenită asiguratului, în proporţia în care prima de asigurare stabilită iniţial este mai mică decât prima corespunzătoare noilor împrejurări intervenite în legătură cu riscul sau de a refuza plata acesteia, când contractul nu a fost încheiat conform modificărilor intervenite.

Caracteristicile contractului de asigurare

A. Asigurătorul nu plăteşte despăgubirea sau suma asigurată dacă fenomenul (evenimentul) asigurat a fost produs cu intenţie de către asigurat, de beneficiar sau de un membru din conducerea persoanei juridice asigurate. Contractul de asigurare întruneşte o serie de caracteristici.

O primă trăsătură a contractului de asigurare o constituie faptul că el are un caracter sinalagmatic, adică părţile care intervin în asigurare se obligă reciproc. Astfel, asiguratul se obligă să plătească prima de asigurare, iar asigurătorul să acorde asiguratului o despăgubire în cazul asigurării de bunuri sau de răspundere civilă, ori o sumă asigurată dacă este vorba de asigurare de persoane, condiţionat de producerea fenomenului sau evenimentului prevăzut în contract.

Înseamnă, deci, că între cele două părţi apar raporturi de genul celor existente între creditor şi debitor, iar obligaţiile dintre, ele se caracterizează nu numai prin reciprocitate, ci şi prin interdependenţă.

B. O altă trăsătură a contractului de asigurare este aceea că el are titlu oneros, deoarece părţile din asigurare urmăresc realizarea unor scopuri bine precizate. Astfel, asiguratul urmăreşte obţinerea despăgubirii sau a sumei asigurate, după caz, iar asigurătorul formarea fondului de asigurare necesar acoperirii răspunde¬rilor asumate şi realizării unui anumit profit.

Preview document

Asigurarile Auto in Contextul Pietii Asigurarilor - Pagina 1
Asigurarile Auto in Contextul Pietii Asigurarilor - Pagina 2
Asigurarile Auto in Contextul Pietii Asigurarilor - Pagina 3
Asigurarile Auto in Contextul Pietii Asigurarilor - Pagina 4
Asigurarile Auto in Contextul Pietii Asigurarilor - Pagina 5
Asigurarile Auto in Contextul Pietii Asigurarilor - Pagina 6
Asigurarile Auto in Contextul Pietii Asigurarilor - Pagina 7
Asigurarile Auto in Contextul Pietii Asigurarilor - Pagina 8
Asigurarile Auto in Contextul Pietii Asigurarilor - Pagina 9
Asigurarile Auto in Contextul Pietii Asigurarilor - Pagina 10
Asigurarile Auto in Contextul Pietii Asigurarilor - Pagina 11
Asigurarile Auto in Contextul Pietii Asigurarilor - Pagina 12
Asigurarile Auto in Contextul Pietii Asigurarilor - Pagina 13
Asigurarile Auto in Contextul Pietii Asigurarilor - Pagina 14
Asigurarile Auto in Contextul Pietii Asigurarilor - Pagina 15
Asigurarile Auto in Contextul Pietii Asigurarilor - Pagina 16
Asigurarile Auto in Contextul Pietii Asigurarilor - Pagina 17
Asigurarile Auto in Contextul Pietii Asigurarilor - Pagina 18
Asigurarile Auto in Contextul Pietii Asigurarilor - Pagina 19
Asigurarile Auto in Contextul Pietii Asigurarilor - Pagina 20
Asigurarile Auto in Contextul Pietii Asigurarilor - Pagina 21
Asigurarile Auto in Contextul Pietii Asigurarilor - Pagina 22
Asigurarile Auto in Contextul Pietii Asigurarilor - Pagina 23
Asigurarile Auto in Contextul Pietii Asigurarilor - Pagina 24
Asigurarile Auto in Contextul Pietii Asigurarilor - Pagina 25
Asigurarile Auto in Contextul Pietii Asigurarilor - Pagina 26
Asigurarile Auto in Contextul Pietii Asigurarilor - Pagina 27
Asigurarile Auto in Contextul Pietii Asigurarilor - Pagina 28
Asigurarile Auto in Contextul Pietii Asigurarilor - Pagina 29
Asigurarile Auto in Contextul Pietii Asigurarilor - Pagina 30
Asigurarile Auto in Contextul Pietii Asigurarilor - Pagina 31
Asigurarile Auto in Contextul Pietii Asigurarilor - Pagina 32
Asigurarile Auto in Contextul Pietii Asigurarilor - Pagina 33
Asigurarile Auto in Contextul Pietii Asigurarilor - Pagina 34
Asigurarile Auto in Contextul Pietii Asigurarilor - Pagina 35
Asigurarile Auto in Contextul Pietii Asigurarilor - Pagina 36
Asigurarile Auto in Contextul Pietii Asigurarilor - Pagina 37
Asigurarile Auto in Contextul Pietii Asigurarilor - Pagina 38
Asigurarile Auto in Contextul Pietii Asigurarilor - Pagina 39
Asigurarile Auto in Contextul Pietii Asigurarilor - Pagina 40
Asigurarile Auto in Contextul Pietii Asigurarilor - Pagina 41
Asigurarile Auto in Contextul Pietii Asigurarilor - Pagina 42
Asigurarile Auto in Contextul Pietii Asigurarilor - Pagina 43
Asigurarile Auto in Contextul Pietii Asigurarilor - Pagina 44
Asigurarile Auto in Contextul Pietii Asigurarilor - Pagina 45
Asigurarile Auto in Contextul Pietii Asigurarilor - Pagina 46
Asigurarile Auto in Contextul Pietii Asigurarilor - Pagina 47
Asigurarile Auto in Contextul Pietii Asigurarilor - Pagina 48
Asigurarile Auto in Contextul Pietii Asigurarilor - Pagina 49
Asigurarile Auto in Contextul Pietii Asigurarilor - Pagina 50
Asigurarile Auto in Contextul Pietii Asigurarilor - Pagina 51
Asigurarile Auto in Contextul Pietii Asigurarilor - Pagina 52
Asigurarile Auto in Contextul Pietii Asigurarilor - Pagina 53
Asigurarile Auto in Contextul Pietii Asigurarilor - Pagina 54
Asigurarile Auto in Contextul Pietii Asigurarilor - Pagina 55
Asigurarile Auto in Contextul Pietii Asigurarilor - Pagina 56
Asigurarile Auto in Contextul Pietii Asigurarilor - Pagina 57
Asigurarile Auto in Contextul Pietii Asigurarilor - Pagina 58
Asigurarile Auto in Contextul Pietii Asigurarilor - Pagina 59
Asigurarile Auto in Contextul Pietii Asigurarilor - Pagina 60
Asigurarile Auto in Contextul Pietii Asigurarilor - Pagina 61
Asigurarile Auto in Contextul Pietii Asigurarilor - Pagina 62
Asigurarile Auto in Contextul Pietii Asigurarilor - Pagina 63
Asigurarile Auto in Contextul Pietii Asigurarilor - Pagina 64
Asigurarile Auto in Contextul Pietii Asigurarilor - Pagina 65

Conținut arhivă zip

  • Asigurarile Auto in Contextul Pietii Asigurarilor.doc

Alții au mai descărcat și

Asigurari de Viata

Introducere In toate tarile puternic dezvoltate, asigurarile, in general, si cele de viata, in special, reprezinta sectoare de activitate cu ample...

Piata Romaneasca de Asigurari - Prezent si Perspective

1. Asigurarile în România - prezent 1.1. Prezentare generala Piata asigurarilor din România este foarte concentrata, 60% din piata totala a...

Asigurări de Răspundere Civilă

1.1.Trasaturile principale si importanta asigurarilor de raspundere civila. Asigurarile de raspundere civila, reprezinta o componenta de mare...

Studiu Privind Asigurarile de Raspundere Civila

CAPITOLUL I ASIGURĂRILE. CACTERISTICI GENERALE 1.1. Necesitatea practicării asigurărilor Existenţa şi dezvoltarea societăţii omeneşti, viaţa...

Asigurarea De Răspundere Civilă Auto

1. CONCEPTUL DE ASIGURARE RCA Asigurările de răspundere civilă reprezintă o componentă de mare importanţă şi actualitate a activităţii de...

Adaptarea asigurării obligatorii de răspundere civilă auto la cerințele pieții europene a asigurărilor

CAPITOLUL I: ABORDĂRI CONCEPTUALE PRIVIND ASIGURĂRILE DE RĂSPUNDERE CIVILĂ ȘI ROLUL LOR ÎN ECONOMIE 1.1.Conceptul și conținutul asigurărilor de...

Asigurarea Obligatorie de Răspundere Civilă Auto

Capitolul I: Stadiul cercetării 1.1 Introducere Am ales această temă deoarece piaţa asigurărilor este într-o continuă dezvoltare, mai ales în...

Piata Asigurarilor Generale in Romania. Studiu de Caz SC Astra SA

INTRODUCERE „Dacă ar fi după mine, aş scrie cuvântul ”asigurare” pe uşa fiecărei case şi pe fruntea fiecărui om pentru că sunt convins că pentru...

Ai nevoie de altceva?