Calitatea Serviciilor în Asigurari. Studiu de Caz - Asirom Vienna Insurance Group

Licență
7.3/10 (3 voturi)
Domeniu: Asigurări
Conține 12 fișiere: doc
Pagini : 114 în total
Cuvinte : 46026
Mărime: 236.53KB (arhivat)
Cost: 14 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Dolea Gabriel
LUCRARE DE LICENŢA CALITATEA SERVICIILOR ÎN ASIGURĂRI. STUDIU DE CAZ: ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP

Cuprins

Introducere 4

CAPITOLUL 1. Consideraţii generale privind calitatea serviciilor, coordonată centrală a activităţii economice

1.1.Consideraţii generale privind calitatea produselor şi serviciilor 7

1.2.Calitatea şi evoluţia sistemului asigurării calităţii serviciilor 8

1.3.Concepţia modernă privind calitatea în servicii 11

CAPITOLUL 2. Evoluția asigurărilor în România

2.1.Apariția ideii de asigurare 17

2.2.Scurt istoric al asigurărilor în România 18

CAPITOLUL 3. Abordări teoretice ale activității de asigurare

3.1. Conceptul de asigurare 26

3.2. Riscul în asigurări 30

3.3. Elementele contractului de asigurare 31

3.4. Clasificarea asigurărilor 35

CAPITOLUL 4. Considerații generale privind produsele și serviciile în asigurări

4.1.Caracteristicile pieţei produselor şi serviciilor în asigurări 39

4.2.Definirea şi particularităţile ofertei de produse şi servicii în asigurări 40

4.3.Caracteristicile generale ale serviciilor în domeniul asigurărilor 45. 4.4.Categorii de produse şi servicii în asigurări 47

4.4.1.Asigurări de viaţa 48

4.4.2.Asigurări generale 49

4.4.3.Asigurări de răspundere civilă 51

4.4.4.Alte produse şi servicii în asigurări 52

4.5.Deservire daune 53

Capitolul 5. Aspecte privind calitatea serviciilor la S.C. ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP

5.1.Scurt istoric și cadrul legislativ al activității de asigurare 54

5.2.Structura organizatorică S.C. ASIROM V.I.G 57

5.3.Obiectul de activitatea a S.C. ASIROM V.I.G 59

5.4.Obiectivele calităţii serviciilor S.C. ASIROM V.I.G 86

5.5.Marketingul direct ca formă de comunicare cu diferite categorii de piblic ale S.C. ASIROM V.I.G 87

Concluzii 90

Bibliografie 98

Extras din document

Introducere

Modalitățile de asigurare a calității serviiciilor au evoluat continuu în acord cu schimbările tehnologice și socio-culturale rapide care au marcat evoluția societății, mai ales în acest secol. Au fost implementate concepte integratoare de asigurare a calității, al căror punct de plecare l-a constituit noua filosofie definită de Feigenbaum: Total Quality Control. Dintre aceste concepte, un interes deosebit l-a avut, atât în teoria cât și în practica economică, conceptul de calitate totală (Total Quality), utilizat în paralel sau în relație cu conceptul de managementul calității totale (Total Quality Management).

Feigenbaum, în lucrarea sa „Total Quality Control„ (1961) a pus accentul pe trei aspecte pe care le considerădeosebit de importante în abordarea calității:

-cerințele consumatorului determină calitatea,

-într-o întreprindere, toți sunt răspunzători pentru calitate începând cu conducerea de vârf a întreprinderii și până la ultimul lucrător,

-toate compartimentele întreprinderii participă la realizarea calității.

Competiţia intensă pentru clienţi,atât locală cât şi globală, a condus la o accentuare puternică a problemei calitaţii, atât pentru produse cât şi pentru sevicii.Corecta identificare a nevoilor consumatorului si satisfacerea lor sunt considerate, in momentul de faţă, avantaje competitive cheie. Pentru a obţine aceste avantaje multe organizaţii au început să urmărească managementul calităţii la cel mai mic cost posibil.

În contextul standardizării conceptual de calitate are multe semnificaţii şi implicaţii, de la calitatea proiectului şi a fabricaţiei de produse la calitatea serviciilor şi la calitatea organizaţiilor care realizează aceste produse si servicii. Totuşi indiferent de entitatea avută in vedere, calitatea reprezintă un mijloc utilizabil într-un anumit scop şi nu un scop in sine. Datorită calităţii, o organizaţie există pe piaţă şi se poate menţine într-un mediu aflat in permanentă schimbare. Simplu definită calitatea reprezintă conformitatea cu cerinţele.

Deşi calitatea, ca concept, a fost mult abordată de către specialiştii din diferite domenii de activitate si de-a lungul istoriei, înca mai există păreri contradictorii, chiar la definirea conceptuală a acesteia.

Probleme cu atât mai mari sunt disputate in zona nivelurilor de calitate ce nu pot fi generalizate si unanim acceptate de toată lumea. Raţiunea percepţiei diferenţiate sau chiar diferite a acestor aspecte rezidă din varietatea multiplă a beneficiarului acesteia –clientul.

Experienţa a demonstrat ca existenţa organizaţiilor este rezultatul menţinerii unor stări de echilibru, in condiţiile unor dezechilibre puternice cauzate de acţiunea constrângerilor interne si externe pentru obţinerea profitului, acest rezultat al procesului organizaţional care justifică supravietuirea.

În acest context, organizaţiile îşi concentrează strategiile manageriale, astfel încat eforturile sa fie focalizate pe client, pe satisfacerea cerinţelor si nevoilor acestuia în condiţiile in care încrederea factorilor interesaţi in realizarea produsului să fie demonstrată de asigurarea calităţii.

În condiţiile accentuării în toate domeniile, ale lărgirii spaţiilor economice şi eliminării barierelor fiscale, vamale şi de alt gen din calea fluxurilor comerciale, un produs sau serviciu poate pătrunde pe o piaţă, îşi poate menţine sau îmbunătăţii poziţia de piaţă doar dacă aduce un plus de calitate faţă de produsele sau serviciile concurenţiilor şi un raport calitate preţ superior celui al produselor oferite de concurenţi.Ca o consecinţă a acestui fapt vom putea constata tot mai mult personalizarea unor produse, care vor fi mai cunoscute decât numele multor ţări de pe globul pământesc. Această personalizare de produse se va impune în lumea întreagă numai prin atingerea unui nivel de calitate care le poziţionează in topul unui portofoliu de produse similare.

Pentru a atinge acest nivel de competitivitate într-o economie concurenţială, în care oferta este tot mai mare in raport cu cererea, eforturile organizaţiilor sunt considerabile. În această situaţie managementul calitătii dezvoltat şi implementat la nivel organizaţional constituie un mijloc important pentru atingerea obiectivelor din planurile strategice ale organizaţiilor.

Perspectiva intregrării României la Uniunea Europeană,un vast spaţiu în care funcţionează principiile liberei circulaţii a produselor/serviciilor şi în care există o amplă legislaţie şi numeroase standarde de calitate, ne obligă să acordăm o importanţă mult mai mare calităţii produselor sau serviciilor.

Sectorul asigurărilor este unul din domeniile în care interesul pentru calitate şi folosirea metodelor moderne de înbunătăţire a calităţii au înregistrat progrese la nivel internaţional.

Managementul calităţii sintetizează abordarea modernă a calităţii ce s-a impus în ultimele decenii, realizările în acest domeniu fiind impulsionate de apariţia standardadelor internaţionale de calitate, din familia ISO 9000.

Conceptul de calitate şi-a lărgit considerabil semnificaţia pe parcursul secolului XX. Abordarea ei a evoluat de la “controlul calităţii”la abordarea “managementului calităţii”. Aceasta, ca element strategic al managementului general al unei întreprinderi, este astăzi indispensabilă în competiţia pentru supravieţuire pe pieţele globalizate.

Conform prevederilor standardelor internaţionale ISO 9000 managementul calităţii reprezintă “ansamblul activităţilor funcţiei generale de management care determină politica si strategia în domeniul calităţii”.

Fundamentele teoretice ale managementului calităţii au fost definite pe baza cercetărilor şi lucrărilor elaborate de pionierii mişcării pentru calitate, oameni de ştiinţă dar şi practicieni, începând cu anii 90. Deming şi-a caştigat un prestigiu deosebit prin cursurile şi prin activitatea pe care a desfăşurat-o în domentiul perfecţionării profesionale a lucrătorilor din industria japoneză timp de 30 de ani. Programul său de ameliorare a calităţii este cunoscut sub numele PDCA: Plan-Do-Check-Act Cycle (ciclul planifică-execută-verifică-acţionează). Reluarea continuă a succesiunii acestor activitaţi înseamnă în concepţia lui Deming obţinerea apropierii maxime de calitatea aşteptată de client, dar şi eficientizarea modului de obţinere a acesteia.

Managementul calităţii în cadrul sistemului S.C.ASIROM V.I.G. se realizează după metodologia PDCA, care cuprinde 4 etape si anume: planificarea, execuţia, verificarea şi acţionarea, în care se regăsesc cerinţele standardului ISO 9000.

Calitatea reprezintă acceptarea oficializată a schimbării, iar schimbarea înseamnă evoluţie. Pe acest drum s-a angajat şi S.C. ASIROM V.I.G. prin abordarea sistemică a managementului calităţii serviciilor în cadrul organizaţiei.

Calitatea serviciilor înseamnă satisfacerea cerinţelor clienţilor, exprimate dar şi latente, calitatea este definită ca fiind: “măsura în care un ansamblu de caracteristici intrinseci îndeplineşte cerinţele clientului”. Acest lucru înseamnă că cel care stabileşte calitatea serviciilor este clientul, care atunci când aşteptările sale sunt satisfăcute va aprecia produsul sau serviciul respectiv. Dar calitatea nu se referă exclusiv la un produs sau serviciu, ci la totalitatea relaţiilor cu societatea de asigurare.

CAPITOLUL 1.

Considerații generale privind calitatea produselor și serviciilor coordonată centrală a activității economice

1.1. Consideraţii generale privind calitatea produselor şi serviciilor

O privire de ansamblu asupra economiei mondiale a sfârşitului de secol perminte evidentierea urmatoarelor tendinte: diversificarea şi înnoirea rapidă a ofertei de mărfuri şi servicii pe fondul creşterii gradului de penetrare a progresului tehnic, mondializarea pieţelor, creşterea exigenţelor clienţilor.

În acest context calitatea produselor şi serviciilor s-a impus ca factor determinant al competitivitaţii firmelor.

Conceptul general de ,,calitate” se utilizează în diferite domenii printre care se află si cel al producţiei de mărfuri şi servicii.

Calitatea, în sensul cel mai general, este o categorie filozofică ce exprimă însuşirile esenţiale ale unui produs, serviciu care îl fac să se distingă de altele similare ce au aceeaşi destinaţie, respectiv utilitate. Calitatea este strâns legată de noţiunea de cantitate, între care există o strânsă interdependenţă.

Legătura reciprocă dintre ele se exprimă prin noţiunea de măsură, aceasta constituind limita cantitativă dincolo de care se schimbă calitatea produsului, serviciului.

De exemplu, creşterea numărului de proprietăti ale unui serviciu (produs), latura cantitativă, determină o extindere a gradului de utilitate, care reprezintă latura extensivă a calitătii.

Plecând de la sensul filozofic al conceptului, se poate formula urătoarea definitie, calitatea produselor şi serviciilor este conferită de sinteza principalelor proprietăţi (caracteristici), care exprimă gradul de utilitate în satisfacerea nevoilor exprimate sau implicite.

Preview document

Calitatea Serviciilor în Asigurari. Studiu de Caz - Asirom Vienna Insurance Group - Pagina 1
Calitatea Serviciilor în Asigurari. Studiu de Caz - Asirom Vienna Insurance Group - Pagina 2
Calitatea Serviciilor în Asigurari. Studiu de Caz - Asirom Vienna Insurance Group - Pagina 3
Calitatea Serviciilor în Asigurari. Studiu de Caz - Asirom Vienna Insurance Group - Pagina 4
Calitatea Serviciilor în Asigurari. Studiu de Caz - Asirom Vienna Insurance Group - Pagina 5
Calitatea Serviciilor în Asigurari. Studiu de Caz - Asirom Vienna Insurance Group - Pagina 6
Calitatea Serviciilor în Asigurari. Studiu de Caz - Asirom Vienna Insurance Group - Pagina 7
Calitatea Serviciilor în Asigurari. Studiu de Caz - Asirom Vienna Insurance Group - Pagina 8
Calitatea Serviciilor în Asigurari. Studiu de Caz - Asirom Vienna Insurance Group - Pagina 9
Calitatea Serviciilor în Asigurari. Studiu de Caz - Asirom Vienna Insurance Group - Pagina 10
Calitatea Serviciilor în Asigurari. Studiu de Caz - Asirom Vienna Insurance Group - Pagina 11
Calitatea Serviciilor în Asigurari. Studiu de Caz - Asirom Vienna Insurance Group - Pagina 12
Calitatea Serviciilor în Asigurari. Studiu de Caz - Asirom Vienna Insurance Group - Pagina 13
Calitatea Serviciilor în Asigurari. Studiu de Caz - Asirom Vienna Insurance Group - Pagina 14
Calitatea Serviciilor în Asigurari. Studiu de Caz - Asirom Vienna Insurance Group - Pagina 15
Calitatea Serviciilor în Asigurari. Studiu de Caz - Asirom Vienna Insurance Group - Pagina 16
Calitatea Serviciilor în Asigurari. Studiu de Caz - Asirom Vienna Insurance Group - Pagina 17
Calitatea Serviciilor în Asigurari. Studiu de Caz - Asirom Vienna Insurance Group - Pagina 18
Calitatea Serviciilor în Asigurari. Studiu de Caz - Asirom Vienna Insurance Group - Pagina 19
Calitatea Serviciilor în Asigurari. Studiu de Caz - Asirom Vienna Insurance Group - Pagina 20
Calitatea Serviciilor în Asigurari. Studiu de Caz - Asirom Vienna Insurance Group - Pagina 21
Calitatea Serviciilor în Asigurari. Studiu de Caz - Asirom Vienna Insurance Group - Pagina 22
Calitatea Serviciilor în Asigurari. Studiu de Caz - Asirom Vienna Insurance Group - Pagina 23
Calitatea Serviciilor în Asigurari. Studiu de Caz - Asirom Vienna Insurance Group - Pagina 24
Calitatea Serviciilor în Asigurari. Studiu de Caz - Asirom Vienna Insurance Group - Pagina 25
Calitatea Serviciilor în Asigurari. Studiu de Caz - Asirom Vienna Insurance Group - Pagina 26
Calitatea Serviciilor în Asigurari. Studiu de Caz - Asirom Vienna Insurance Group - Pagina 27
Calitatea Serviciilor în Asigurari. Studiu de Caz - Asirom Vienna Insurance Group - Pagina 28
Calitatea Serviciilor în Asigurari. Studiu de Caz - Asirom Vienna Insurance Group - Pagina 29
Calitatea Serviciilor în Asigurari. Studiu de Caz - Asirom Vienna Insurance Group - Pagina 30
Calitatea Serviciilor în Asigurari. Studiu de Caz - Asirom Vienna Insurance Group - Pagina 31
Calitatea Serviciilor în Asigurari. Studiu de Caz - Asirom Vienna Insurance Group - Pagina 32
Calitatea Serviciilor în Asigurari. Studiu de Caz - Asirom Vienna Insurance Group - Pagina 33
Calitatea Serviciilor în Asigurari. Studiu de Caz - Asirom Vienna Insurance Group - Pagina 34
Calitatea Serviciilor în Asigurari. Studiu de Caz - Asirom Vienna Insurance Group - Pagina 35
Calitatea Serviciilor în Asigurari. Studiu de Caz - Asirom Vienna Insurance Group - Pagina 36
Calitatea Serviciilor în Asigurari. Studiu de Caz - Asirom Vienna Insurance Group - Pagina 37
Calitatea Serviciilor în Asigurari. Studiu de Caz - Asirom Vienna Insurance Group - Pagina 38
Calitatea Serviciilor în Asigurari. Studiu de Caz - Asirom Vienna Insurance Group - Pagina 39
Calitatea Serviciilor în Asigurari. Studiu de Caz - Asirom Vienna Insurance Group - Pagina 40
Calitatea Serviciilor în Asigurari. Studiu de Caz - Asirom Vienna Insurance Group - Pagina 41
Calitatea Serviciilor în Asigurari. Studiu de Caz - Asirom Vienna Insurance Group - Pagina 42
Calitatea Serviciilor în Asigurari. Studiu de Caz - Asirom Vienna Insurance Group - Pagina 43
Calitatea Serviciilor în Asigurari. Studiu de Caz - Asirom Vienna Insurance Group - Pagina 44
Calitatea Serviciilor în Asigurari. Studiu de Caz - Asirom Vienna Insurance Group - Pagina 45
Calitatea Serviciilor în Asigurari. Studiu de Caz - Asirom Vienna Insurance Group - Pagina 46
Calitatea Serviciilor în Asigurari. Studiu de Caz - Asirom Vienna Insurance Group - Pagina 47
Calitatea Serviciilor în Asigurari. Studiu de Caz - Asirom Vienna Insurance Group - Pagina 48
Calitatea Serviciilor în Asigurari. Studiu de Caz - Asirom Vienna Insurance Group - Pagina 49
Calitatea Serviciilor în Asigurari. Studiu de Caz - Asirom Vienna Insurance Group - Pagina 50
Calitatea Serviciilor în Asigurari. Studiu de Caz - Asirom Vienna Insurance Group - Pagina 51
Calitatea Serviciilor în Asigurari. Studiu de Caz - Asirom Vienna Insurance Group - Pagina 52
Calitatea Serviciilor în Asigurari. Studiu de Caz - Asirom Vienna Insurance Group - Pagina 53
Calitatea Serviciilor în Asigurari. Studiu de Caz - Asirom Vienna Insurance Group - Pagina 54
Calitatea Serviciilor în Asigurari. Studiu de Caz - Asirom Vienna Insurance Group - Pagina 55
Calitatea Serviciilor în Asigurari. Studiu de Caz - Asirom Vienna Insurance Group - Pagina 56
Calitatea Serviciilor în Asigurari. Studiu de Caz - Asirom Vienna Insurance Group - Pagina 57
Calitatea Serviciilor în Asigurari. Studiu de Caz - Asirom Vienna Insurance Group - Pagina 58
Calitatea Serviciilor în Asigurari. Studiu de Caz - Asirom Vienna Insurance Group - Pagina 59
Calitatea Serviciilor în Asigurari. Studiu de Caz - Asirom Vienna Insurance Group - Pagina 60
Calitatea Serviciilor în Asigurari. Studiu de Caz - Asirom Vienna Insurance Group - Pagina 61
Calitatea Serviciilor în Asigurari. Studiu de Caz - Asirom Vienna Insurance Group - Pagina 62
Calitatea Serviciilor în Asigurari. Studiu de Caz - Asirom Vienna Insurance Group - Pagina 63
Calitatea Serviciilor în Asigurari. Studiu de Caz - Asirom Vienna Insurance Group - Pagina 64
Calitatea Serviciilor în Asigurari. Studiu de Caz - Asirom Vienna Insurance Group - Pagina 65
Calitatea Serviciilor în Asigurari. Studiu de Caz - Asirom Vienna Insurance Group - Pagina 66
Calitatea Serviciilor în Asigurari. Studiu de Caz - Asirom Vienna Insurance Group - Pagina 67
Calitatea Serviciilor în Asigurari. Studiu de Caz - Asirom Vienna Insurance Group - Pagina 68
Calitatea Serviciilor în Asigurari. Studiu de Caz - Asirom Vienna Insurance Group - Pagina 69
Calitatea Serviciilor în Asigurari. Studiu de Caz - Asirom Vienna Insurance Group - Pagina 70
Calitatea Serviciilor în Asigurari. Studiu de Caz - Asirom Vienna Insurance Group - Pagina 71
Calitatea Serviciilor în Asigurari. Studiu de Caz - Asirom Vienna Insurance Group - Pagina 72
Calitatea Serviciilor în Asigurari. Studiu de Caz - Asirom Vienna Insurance Group - Pagina 73
Calitatea Serviciilor în Asigurari. Studiu de Caz - Asirom Vienna Insurance Group - Pagina 74
Calitatea Serviciilor în Asigurari. Studiu de Caz - Asirom Vienna Insurance Group - Pagina 75
Calitatea Serviciilor în Asigurari. Studiu de Caz - Asirom Vienna Insurance Group - Pagina 76
Calitatea Serviciilor în Asigurari. Studiu de Caz - Asirom Vienna Insurance Group - Pagina 77
Calitatea Serviciilor în Asigurari. Studiu de Caz - Asirom Vienna Insurance Group - Pagina 78
Calitatea Serviciilor în Asigurari. Studiu de Caz - Asirom Vienna Insurance Group - Pagina 79
Calitatea Serviciilor în Asigurari. Studiu de Caz - Asirom Vienna Insurance Group - Pagina 80
Calitatea Serviciilor în Asigurari. Studiu de Caz - Asirom Vienna Insurance Group - Pagina 81
Calitatea Serviciilor în Asigurari. Studiu de Caz - Asirom Vienna Insurance Group - Pagina 82
Calitatea Serviciilor în Asigurari. Studiu de Caz - Asirom Vienna Insurance Group - Pagina 83
Calitatea Serviciilor în Asigurari. Studiu de Caz - Asirom Vienna Insurance Group - Pagina 84
Calitatea Serviciilor în Asigurari. Studiu de Caz - Asirom Vienna Insurance Group - Pagina 85
Calitatea Serviciilor în Asigurari. Studiu de Caz - Asirom Vienna Insurance Group - Pagina 86
Calitatea Serviciilor în Asigurari. Studiu de Caz - Asirom Vienna Insurance Group - Pagina 87
Calitatea Serviciilor în Asigurari. Studiu de Caz - Asirom Vienna Insurance Group - Pagina 88
Calitatea Serviciilor în Asigurari. Studiu de Caz - Asirom Vienna Insurance Group - Pagina 89
Calitatea Serviciilor în Asigurari. Studiu de Caz - Asirom Vienna Insurance Group - Pagina 90
Calitatea Serviciilor în Asigurari. Studiu de Caz - Asirom Vienna Insurance Group - Pagina 91
Calitatea Serviciilor în Asigurari. Studiu de Caz - Asirom Vienna Insurance Group - Pagina 92
Calitatea Serviciilor în Asigurari. Studiu de Caz - Asirom Vienna Insurance Group - Pagina 93
Calitatea Serviciilor în Asigurari. Studiu de Caz - Asirom Vienna Insurance Group - Pagina 94
Calitatea Serviciilor în Asigurari. Studiu de Caz - Asirom Vienna Insurance Group - Pagina 95
Calitatea Serviciilor în Asigurari. Studiu de Caz - Asirom Vienna Insurance Group - Pagina 96
Calitatea Serviciilor în Asigurari. Studiu de Caz - Asirom Vienna Insurance Group - Pagina 97
Calitatea Serviciilor în Asigurari. Studiu de Caz - Asirom Vienna Insurance Group - Pagina 98
Calitatea Serviciilor în Asigurari. Studiu de Caz - Asirom Vienna Insurance Group - Pagina 99
Calitatea Serviciilor în Asigurari. Studiu de Caz - Asirom Vienna Insurance Group - Pagina 100
Calitatea Serviciilor în Asigurari. Studiu de Caz - Asirom Vienna Insurance Group - Pagina 101
Calitatea Serviciilor în Asigurari. Studiu de Caz - Asirom Vienna Insurance Group - Pagina 102
Calitatea Serviciilor în Asigurari. Studiu de Caz - Asirom Vienna Insurance Group - Pagina 103
Calitatea Serviciilor în Asigurari. Studiu de Caz - Asirom Vienna Insurance Group - Pagina 104
Calitatea Serviciilor în Asigurari. Studiu de Caz - Asirom Vienna Insurance Group - Pagina 105
Calitatea Serviciilor în Asigurari. Studiu de Caz - Asirom Vienna Insurance Group - Pagina 106
Calitatea Serviciilor în Asigurari. Studiu de Caz - Asirom Vienna Insurance Group - Pagina 107
Calitatea Serviciilor în Asigurari. Studiu de Caz - Asirom Vienna Insurance Group - Pagina 108
Calitatea Serviciilor în Asigurari. Studiu de Caz - Asirom Vienna Insurance Group - Pagina 109
Calitatea Serviciilor în Asigurari. Studiu de Caz - Asirom Vienna Insurance Group - Pagina 110
Calitatea Serviciilor în Asigurari. Studiu de Caz - Asirom Vienna Insurance Group - Pagina 111
Calitatea Serviciilor în Asigurari. Studiu de Caz - Asirom Vienna Insurance Group - Pagina 112
Calitatea Serviciilor în Asigurari. Studiu de Caz - Asirom Vienna Insurance Group - Pagina 113
Calitatea Serviciilor în Asigurari. Studiu de Caz - Asirom Vienna Insurance Group - Pagina 114
Calitatea Serviciilor în Asigurari. Studiu de Caz - Asirom Vienna Insurance Group - Pagina 115
Calitatea Serviciilor în Asigurari. Studiu de Caz - Asirom Vienna Insurance Group - Pagina 116

Conținut arhivă zip

 • A.Coperta 1.doc
 • B. Coperta 2.doc
 • C. Cuprins.doc
 • D. Capitolul I.doc
 • E. Capitolul 2.doc
 • F. Capitolul 3.doc
 • G. Capitolul 4.doc
 • H. Capitolul 5.doc
 • I. Concluzii.doc
 • J. Bibliografie.doc
 • K. Organigrama.doc
 • L. speach.doc

Alții au mai descărcat și

Managmentul companiilor de asigurări

INTRODUCERE Din vremuri imemoriale, vieţile şi bunurile oamenilor au fost ameninţate de cele mai variate şi distructive forţe ale naturii. După...

Studiu de caz piața asigurărilor din România

ARGUMENT Decizia de a alege drept tema a lucrarii de diploma „Studiu de caz: piata asigurarilor din Romania” nu a fost luata din dorinta de a...

Studiu Comparativ pe Piața Asigurărilor intre Produsele AIG Life și Asirom Vienna Insurance Group

Capitolul 1. Piaţa asigurărilor de viaţă în România 1.1 Aspecte generale privind asigurările de viaţă din România 1.1.1. Scurt istoric al...

Particularități ale asigurărilor de viață

Capitolul I: Abordari conceptuale privind asigurarile de viata I.1. Notiunea de asigurare de viata Asigurarea de viata este o forma de protectie...

Asigurarea Obligatorie de Răspundere Civilă Auto

Capitolul I: Stadiul cercetării 1.1 Introducere Am ales această temă deoarece piaţa asigurărilor este într-o continuă dezvoltare, mai ales în...

Allianz Țiriac

CAPITOLUL I CUNOASTEREA FIRMEI SI A SECTORULUI DE ACTIVITATE 1.1.ISTORIC.INFIINTARE Fondat în anul 1890, Allianz este astazi unul dintre cele...

Studiu comparativ pe piața asigurărilor - ING și Grawe

Capitolul 1. Piaţa asigurărilor de viaţă în România 1.1. Scurt istoric al asigurărilor din România Istoria asigurărilor în România, a început să...

Analiza Evoluției Pieței Asigurărilor din România

INTRODUCERE Încă din antichitate, oamenii s-au preocupat de protejarea vieții, a sănatătii și bunurilor lor în forme diverse, care au evoluat până...

Te-ar putea interesa și

Evoluția Pieței Asigurărilor din România

CAP 1. INSTITUIREA ŞI EVOLUŢIA ASIGURĂRILOR ÎN ROMÂNIA. Forme de asigurări (asociaţii de înmormântare, de ajutoare în caz de deces, incediu) au...

Managementul resurselor umane - vector de creștere al eficienței activității în cadrul firmei

CAPITOLUL 1 MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE-VECTOR DE CRESTERE AL EFICIENTEI ACTIVITATII IN CADRUL FIRMEI In cadrul oricarei intreprinderi, in...

Asigurări de Bunuri

ASIGURĂRI DE BUNURI 1.1. Tipuri de asigurări de bunuri Asigurările de bunuri au ca obiect valorile materiale, animalele, bunurile de tot felul,...

Ai nevoie de altceva?