Evolutia si Caracteristicile Asigurarilor de Viata in Romania

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Aceasta licenta trateaza Evolutia si Caracteristicile Asigurarilor de Viata in Romania.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 2 fisiere doc, ppt de 94 de pagini (in total).

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 9 puncte.

Domeniu: Asigurari

Cuprins

CUPRINS
CONȚINUTUL LUCRĂRII
ABSTRACT (SUMMARY) 6
INTRODUCERE 7
OBIECTIVELE CERCETĂRII ȘTINȚIIFICE 8
METODOLOGIA CERCETĂRII ȘTINȚIIFICE 8
CONȚINUTUL TEORETIC
CAPITOLUL 1. CADRUL GENERAL CU PRIVIRE LA ASIGURĂRILE DE VIAŢĂ 9
1.1. Principiile asigurării de viaţă 9
1.2. Asigurările de viaţă v.s. asigurările de persoane 10
1.3. Momente de referinţă în istoria asigurărilor de viaţă 11
1.3.1. Apariţia asigurărilor de viaţă 11
1.3.2. Evoluţia asigurărilor de viaţă 12
1.4. Riscuri în asigurările de viaţă 13
1.4.1. Decesul neprevăzut al unei persoane 15
1.4.2. Riscul de accidente 15
1.4.3. Riscul de boală 17
1.4.4. Invaliditatea – risc în asigurările de viaţă 18
1.4.5. Riscul de supravieţuire 18
1.5. Interesul asigurat în asigurarea de viaţă 19
1.6. Nevoia unei asigurări de viaţă 21
1.6.1. Structura familei – factor în stabilirea nevoii unei asigurări de viaţă 21
1.6.2. Categorii de nevoi acoperite prin asigurarea de viaţă 23
1.6.3. Ciclul vieţii financiare a individului 25
1.7. Concluzii şi opinii personale 26
CAPITOLUL 2 - MECANISMUL ASIGURĂRII DE VIAŢĂ 27
2.1. Elementele generale ale asigurărilor de viaţă 27
2.2. Clasificarea asigurărilor de viaţă 33
2.2.1. Asigurările de viaţă tradiţionale 33
2.2.2. Asigurări de viaţă tip unit – linked 36
2.3. Caracteristici ale asigurărilor de viaţă 37
2.4. Mecanismul asigurărilor de viaţă 37
2.4.1. Elemente de bază 37
2.4.2. Rezerva matematică – necesitate şi mod de constituire 39
2.4.3. Plata indemnizaţiei de asigurare, valoarea de răscumpărare şi răscumpărări parţiale 40
2.4.3.1. Plata indemnizaţiei de asigurare 40
2.4.3.2. Valoarea de răscumpărare şi răscumpărări parţiale 40
2.5. Legislația specifică asigurărilor de viață 41
2.5.1. Cadrul legal privind activitatea de asigurare 41
2.5.2. Aspecte juridice din domeniul fiscal, aplicabile agenţilor de asigurări 43
2.6. Aprecieri personale 44
CAPITOLUL 3. PIAŢA ASIGURĂRILOR DE VIAŢĂ DIN ROMÂNIA - CARACTERISTICI ŞI EVOLUŢII 45
3.1. Piața societății de asigurare 45
3.1.1. Noţiuni fundamentale 45
3.1.2. Organizarea, supravegherea și caracteristicile pieței asigurărilor din România 45
3.1.2.1. Organizarea pieței asigurărilor 45
3.1.2.2. Supravegherea activității de asigurare 46
3.1.2.3. Caracteristicile pieței asigurărilor de viață 46
3.2. Evoluţia şi caracteristicile pieţei asigurărilor de viaţă din România 47
3.2.1. Caracterizarea pieţei asigurărilor de viaţă din România până în anul 1990 47
3.2.2. Elemente definitorii privind piaţa asigurărilor de viaţă până la apariţia Legii 32/2000 49
3.2.3. Analiza pieţei asigurărilor de viaţă în perioada actuală 50
3.2.3.1. Evoluţia numărului de asigurători 50
3.2.3.2. Prime de asigurare 52
3.2.3.3. Indemnizaţii plătite 55
3.2.3.4. Rezerve tehnice 57
3.3. Impactul crizei pentru piaţa asigurărilor de viață 59
3.4. Oferta pe piaţa asigurărilor de viaţă din România 60
3.4.1. Societăţi de asigurare de viaţă – momente importante 60
3.4.3. Prezentarea produselor de asigurare de viaţă a principalelor companii pe piaţa românească 64
3.4.4. Evoluţia societăţilor de asigurare de viaţă în perioada 2001 – 2008 71
3.5. Unele aspecte privind asigurările de viaţă pe plan mondial 72
3.5.1. Elemente definitorii ale asigurărilor de viaţă în Europa și continentul american 73
3.5.2. Asigurările de viaţă în alte zone ale globului 75
REZULTATELE CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE 76
BIBLIOGRAFIE 78

Extras din document

Abstract (Summary)

Life insurance is a very important type of insurance on the insurance market, but also an insurance product that should be present in the life of any person, regardless of age, regardless of ethnicity, religion, etc.. This product offered by insurance companies is in various forms, which may be accessible, both in terms of the amount due for such a policy and in terms of composition, is the benefits offered. Since this type of insurance should not deprive any persons life, as contract between two parties, but also to find all possible information which refer to this area, I have decided to prepare a paper, which refers to the segment life insurance.

This paper presents all the information necessary for individuals to complete a life insurance policy as well as an evolution of the main indicators of life insurance from 2000 until now, these indicators being gross written premiums for life insurance and losses suffered by insurance companies from the Romanian market.

The paper is divided into four chapters, covering both theoretical and practical aspects in this area. Thus, the first chapter begins with a brief introduction about life insurance, short history on this area as well as risks covered if such insurance are concluded. In this chapter I present information, which refer to life insurance, which if known by people who want the conclusion of such a contract should be sufficient.

In the second chapter I present all the theoretical aspects, which refer to life insurance, representing the life insurance elements, life insurance types and their characteristics – also an important aspect in this area – that should be well defined in the minds of every person who wishes to conclude such an insurance product but who is also present in the insurance market as an insurance agent.

Chapter three covers the life insurance market in Romania, characteristics, organization of these market as well as the evolution of the key figures encountered in the field of life insurance, from 2000 until now. In this chapter I have touched also the subject about the worldwide development of life insurance in 2009, a year really affected by the economic crisis and at the end of the chapter I have talked about the impact of economic crisis in this area and how this phenomenon has affected the life insurance and the insurance companies both most active globally as well as in Romania, which offer a variety of insurance products for everyone. Last chapter presents the global market life insurance.

All these approaches have taught me that such an life assurance should be essential for each person. Survey findings are presented in the last few pages of the paperwork.

INTRODUCERE

Cu toţii ştim că nimeni nu este sigur de ziua de mâine, o mulţime de întâmplări pot distruge viața cuiva, o boală sau un accident pot aduce decesul acestuia. Împotriva acestor evenimente nedorite oamenii trebuie să întreprindă măsuri pentru evitarea acestora. În prezent nimic nu se imaginează fără asigurări, orice casă care se construieşte se asigură, orice maşină care se cumpără, orice credit care se obţine şi din ce în ce mai multe persoane consideră necesară încheierea unei poliţe de asigurare. Creşterea şi diversificarea activităţii economice, şi implicit, a schimburilor internaţionale de valori au dus la crearea şi dezvoltarea unor pieţe active şi concurente de asigurări şi reasigurări. Societăţile de asigurare, nelipsite astăzi din peisajul oricărei economii naţionale, preluând asupra lor riscuri care ameninţă persoanele, oferă în schimbul unei prime, o siguranţă mai mare asupra vieţii individului.

Scopul lucrării este de a prezenta importanţa şi evoluţia pe care asigurările de viaţă au avut-o în ultimul deceniu. Datorită amplei sfere de cuprindere şi a diversităţii formelor de asigurare de viață, inventivităţii permanente a asigurătorilor, reasigurătorilor şi brokerilor de a oferi protecţii noi, pentru riscuri din ce în ce mai deosebite care depăşesc, uneori, definiţia clasică a asigurabilităţii, studierea acestui domeniu nu are limite şi obligă involuntar la un interes în creştere.

Lucrarea este structurată în 3 capitole în care am încercat să prezint elementele esenţiale şi fundamentele teoretice ale asigurărilor de viață, precum şi contextul istoric şi prezent în care se desfăşoara activitatea de asigurare. Primul capitol cuprinde un istoric al asigurărilor de viață, evoluţia acestora de la forme incipiente şi până la ce sunt acestea în prezent, produse complexe care oferă atât protecţie cât şi programe de investiţii. În al doilea capitol am prezentat elementele asigurărilor de viață, mecanismul de funcționare al acestor asigurări, precum și legislația în asigurările de viață. Ultimul capitol prezintă evoluţia şi volumul pieţei asigurărilor de viață din anul 2001 și până în prezent, a principalelor companii care activează pe această piaţă, evoluția asigurărilor de viață pe plan mondial, dar și impactul crizei economice asupra asigurărilor de viață.

Lucrarea se încheie cu rezultatetele obţinute în urma studiului efectuat asupra caracterisiticilor şi evoluţiei pieţei asigurărilor de viaţă.

Obiectivele cercetării ștințiifice

Obiectivele mele cu privire la acest domeniu au fost numeroase, însă printre cele mai importante a fost să cercetez atât practic, cât și teoretic acest vast domeniu, pentru a putea avea cunsoștințe cu privire la cuprinsul unei asigurări de viață, adică caracteristicile unui astfel de produs, funcții, mecanismul lor, în esență tot ce este legat de această temă.

Fisiere in arhiva (2):

  • Evolutia si Caracteristicile Asigurarilor de Viata in Romania.doc
  • Evolutia si Caracteristicile Asigurarilor de Viata in Romania.ppt