Intermedierea Asigurarilor in Contextul Economiei de Piata

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Aceasta licenta trateaza Intermedierea Asigurarilor in Contextul Economiei de Piata.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 59 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 7 puncte.

Domeniu: Asigurari

Cuprins

INTRODUCERE 4
CAPITOLUL 1. ESENŢA, NECESITATEA, IMPORTANŢA ŞI ROLUL SISTEMELOR DE DISTRIBUŢIE A ASIGURĂRILOR ÎN ECONOMIA DE PIAŢĂ 7
1.1.NECESITATEA, APARIŢIA ŞI EVOLUŢIA FORMELOR DE DISTRIBUŢIE A PRODUSELOR DE ASIGURARE. 7
1.2.POLITICI DE PROMOVARE A PRODUSELOR DE ASIGURARE 11
1.3. ACHIZIŢIA ÎN ASIGURĂRI - METODE ŞI FORME 15
CAPITOLUL 2. SITUAŢIA ACTUALĂ A SECTORULUI ASIGURĂRILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA. 19
2.1.STRUCTURA PIEŢEI NAŢIONALE DE ASIGURĂRI. 19
2.2.CADRUL DE REGLEMENTARE A PIEŢEI NAŢIONALE DE ASIGURĂRI 26
2.3.INTEGRAREA PIEŢEI NAŢIONALE DE ASIGURĂRI ÎN COMUNITATEA MONDIALĂ A ASIGURĂRILOR 36
CAPITOLUL III. PERSPECTIVELE MODIFICĂRII FORMELOR ŞI METODELOR EXISTENTE DE DISTRIBUŢIE A PRODUSELOR DE ASIGURARE 43
3.1. DIRECŢII DE PERFECŢIONARE A MODALITĂŢILOR TRADIŢIONALE DE INTERMEDIERE A ASIGURĂRILOR 43
3.2. CĂI ŞI METODE DE PERFECŢIONARE A MODALITĂŢILOR DE APLICARE A FORMELOR MODERNE DE VÂNZARE A ASIGURĂRILOR 49
CONCLUZII ŞI PROPUNERI 54
Bibliografie 59
Acte normative şi reglatorii: 59
Lucrări ştiinţifice 59
Sursele internet 60
Anexa 1 61

Extras din document

INTRODUCERE

Actualitatea de cercetare

Profundele modificări politice şi economice operate actualmente în societatea noastră impun şi necesitatea constituirii unei pieţe funcţionabile şi eficiente a asigurărilor. Această situaţie este determinată, în primul rând, de faptul că în procesul de promovare a reformelor economice, structurile comerciale publice şi private sunt nevoite să-şi garanteze, în mod individual, o protecţie adecvată prin asigurare, deoarece tradiţionalele forme de asistenţă financiară, actualmente, nu mai pot fi aplicate. Anume aceşti factori şi condiţionează necesitatea extinderii şi diversificării gamei serviciilor şi a produselor de asigurare oferite, fapt menit să înlesnească asigurarea intereselor patrimoniale ale diverselor categorii de asiguraţi, garantându-le acestora o protecţie adecvată prin asigurare de evenimentele aleatorii şi situaţiile extremale care se produc în activitatea cotidiană. Piaţa contemporană a asigurărilor se caracterizează prin creşterea numărului asigurătorilor şi a volumului de tranzacţii efectuate de către aceştia, de apariţia noilor necesităţi de a obţine o protecţie prin asigurare şi a noilor direcţii de orientare a acestei activităţi, precum şi prin intensificarea nivelului de competiţie. Un loc deosebit în infrastructura pieţei naţionale de asigurări este deţinut de către sistemul de distribuţie a produselor de asigurare care are în prezent mai multe forme, dintre care unele au apărut recent şi cunosc o dezvoltare rapidă. În afara formelor tradiţionale de vânzare din asigurări- prin reţeaua proprie a asigurătorilor şi prin intermediari ca agenţii şi brokeri de asigurare- după anul 1990 şi-a făcut apariţia şi bancasigurarea sau mai precis, vânzarea de contracte de asigurare prin reţeaua bancară. În pofida impedimentelor existente care frânează procesul de diversificare a reţelelor de distribuţie a produselor de asigurare, când actualul context social şi conceptul contemporan, impune necesitatea de operare a asigurărilor în medii concurenţiale internaţionalizate, cu puternice tendinţe de globalizare, aplicarea modalităţilor moderne de distribuţie a produselor de asigurare prezintă o oportunitate la zi.

Obiectul cercetării este reprezentat de sistemul de distribuţie a produselor de asigurare prin reţelele bancare, precum şi de studierea practicilor internaţionale de funcţionare a asigurătorilor bancheri, fapt ce contribuie la satisfacerea nevoilor pieţei naţionale de asigurări cu noi sintetizări teoretice şi practice ale problemelor ce ţin de modernizarea sistemului de distribuţie a asigurărilor.

Structura şi conţinutul lucrării.

Scopul şi sarcinile cercetării au şi determinat următoarea structură a lucrării: introducere, trei capitole, concluzii , bibliografie, anexe.

În Introducere este argumentată actualitatea temei de cercetare şi gradul de studiere a acesteia, este definitivat scopul şi obiectivele lucrării, este evidenţiată semnificaţia teoretică şi valoarea aplicativă a cercetărilor efectuate, sunt elaborate elementele noutăţii ştiinţifice, este prezentat suportul teoretic şi metodologic,precum şi baza informaţională a investigaţiei. Capitolul I. “Esenţa, necesitatea, importanţa şi rolul sistemelor de distribuţie a asigurărilor în economia de piaţă” este eccentuat rolul sistemelor de distribuţie a asigurărilor în economia de piaţă, precum şi politici de promovare a servicilor de asigurare. Capitolul II „Situaţia actuală a sectorului asigurărilor din Republica Moldova” este consacrat analizei structurii pieţei naţionale de asigurări, cadrului instituţional şi legal privind supravegherea şi reglementarea activităţilor de asigurare în Republica Moldova. În capitol sunt examinate şi modalităţile de efectuare a operaţiunilor de asigurare, precum şi impedimentele care persistă în acest proces. Un loc aparte este atribuit modalităţilor de integrare a sistemului naţional de asigurări în comunitatea mondială a asigurărilor. Capitolul III. “Perspectivele modificării formelor şi metodelor existente de distribuţie a produselor de asigurare” include direcţii de perfecţionare a modaltăţilor tradiţionale şi moderne de intemediere a asigurărilor.

Domeniul de cercetare al lucrării constă în elucidarea aspectelor teoretice,metodologice şi practice privind instituirea parteneriatelor dintre asigurători şi bancheri în vederea distribuirii produselor financiare.

Suportul informaţional.

Baza informaţională a prezentei cercetări este reprezentată de legislaţia ce reglementează activităţile bancare şi de asigurare, informaţiile furnizate de autoritatea publică de reglementare a activităţii de asigurare-reasigurare, precum şi de societăţile de asigurări şi băncile comerciale din Republica Moldova.

Noutatea ştiinţifică a tezei cuprinde următoarele elemente:

- elaborarea unei noi metodologii de stabilire a cuantumului capitalului social minimal al instituţiilor de asigurare şi celor bancare, în baza fluxurilor financiare ce revin la un leu capital social;

- identificarea unei noi modalităţi de perfecţionare a operaţiunilor de reasigurare, prin aplicarea tehnologiilor bancare în cadrul asigurătorilor bancheri, fapt care va face posibilă operarea plăţilor de reasigurare sub formă de credite bancare din dobânzile obţinute de la depozitarea primelor de asigurare;

- elaborarea propunerilor privind structura unei instituţii integrate de supraveghere financiară şi de reglementare a activităţilor desfăşurate în cadrul cooperării stabilite dintre instituţiile de asigurare şi cele bancare, preocupată de elaborarea legislaţiei secundare în domenii, precum şi de implementarea şi verificarea modului de aplicare a prevederilor legale noi sau modificate;

- elaborarea propunerilor privind perfecţionarea mecanismelor de modernizare a sistemului de distribuţie a produselor de asigurare prin reţelele bancare, precum şi ale celora de combinare şi de diversificare a produselor realizate prin acest sistem. Modernizarea metodelor de vînzare a produselor de asigurare pe plan mondial este efectuată prin constituirea unui sistem unic de comunicaţii, prin modificarea rolului statului, precum şi prin amplificarea rolului corporaţiilor transnaţionale în relaţiile economice mondiale, care au o continuă extindere. Pe măsura dezvoltării pieţei financiare are loc apropierea instituţiilor bancare şi a celor de asigurare prin conlucrarea pe diferite direcţii de activitate. Faptul, că după volumul activelor deţinute, cu capitalul bancar poate concura doar cel al asigurătorilor, ultimii, formează cu bancherii un sistem de dezvoltare-conlucrare.

Fisiere in arhiva (1):

  • Intermedierea Asigurarilor in Contextul Economiei de Piata.docx