Practici Internationale in Asigurari

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Asigurări
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 131 în total
Cuvinte : 37763
Mărime: 244.99KB (arhivat)
Cost: 10 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Violeta Ciurel
Aceasta lucrare de licenta este sustina in cadrul Universitatii de Stiinte Economice din Bucuresti

Cuprins

Introducere.4

CAPITOLUL 1. Reasigurarea – caracterizare generală.6

1.1. Conceptul de reasigurare. 6

1.2. Istoricul reasigurărilor. . 11

1.3. Natura şi funcţiile reasigurării. 19

CAPITOLUL 2. Forme si metode de reasigurare utilizate în practica internaţională. 25

2.1. Forme de reasigurare. 26

2.1.1. Reasigurarea proporţională . 26

2.1.2. Reasigurarea neproporţională. 34

2.2. Metode de reasigurare. 43

2.2.1. Metoda facultativă. 43

2.2.2. Metoda obligatorie . 45

2.2.3. Metoda facultativ – obligatorie. 47

2.2.4. Pool-urile de reasigurare. 48

CAPITOLUL 3. Piaţa internaţională a reasigurărilor. 50

3.1. Caracterizare generală. Evoluţii şi tendinţe ale pieţei internaţionale a reasigurărilor. 50

3.2. Componentele pieţei reasigurărilor. 53

3.2.1. Cumpărătorii de reasigurări. 53

3.2.2. Vânzătorii de reasigurări. 55

3.2.3. Intermediarii în reasigurări. 59

3.3. Pieţe de reasigurări reprezentative. 60

3.4. Ciclul de subscriere. 70

3.5. Piaţa internaţională a reasigurărilor după 11 septembrie 2001. 73

3.6. Activitatea de reasigurare în România. 73

CAPITOLUL 4. Aspecte practice legate de activitatea de reasigurare. 86

4.1. Parteneriatul societate de asigurări – reasigurător. 86

4.1.1. Profil ING Nederlanden. 86

4.1.2. Swiss Re. 88

4.2. Contractul de reasigurare. 91

4.2.1. Elemente esenţiale ale contractului de reasigurare. 92

4.2.2. Derularea contractului. 97

4.3. Rezultate ale reasigurării. 100

Concluzii şi propuneri . 105

Bibliografie. 111

Extras din document

Introducere

În contextul economiei de piaţă, asigurările constituie o ramură, un sector al serviciilor care contribuie nu numai la protecţia bunurilor şi persoanelor împotriva diferitelor riscuri preluate în asigurare, dar are un rol tot mai mare în crearea produsului intern brut, participă în calitate de ofertant pe piaţa capitalului de împrumut, realizează plasamente de resurse în investiţii sau pe piaţa înscrisurilor de valoare. Securitatea financiară a asigurătorului prezintă astfel, conotaţii economice complexe, ce implică nu doar persoanele asigurate, ci şi întreaga economie. În acest context, reasigurarea reprezintă un instrument util, indispensabil.

Reasigurarea permite creşterea capacităţii de asigurare, omogenizarea riscurilor asumate şi menţinerea stabilităţii financiare a societăţilor de asigurare. Nu trebuie uitat însă faptul că răspunderea finală pentru daunele produse revine asigurătorului, chiar dacă o parte din risc este cedată în reasigurare. Astfel, o mare atenţie trebuie acordată condiţiilor de tranzacţionare, solvabilităţii şi integrităţii partenerilor de afaceri.

Deşi legislaţia în vigoare recomandă consultarea prealabilă a pieţei interne în vederea plasării reasigurărilor, capacitatea acesteia de absorbţie a riscurilor este redusă. Se impune astfel apelarea la piaţa externă. Aceasta presupune însă dificultăţi determinate de diferenţele legislative, lipsa personalului specializat şi volumul redus al portofoliilor cedate, care prezintă puţină atractivitate pentru partenerii externi.

Reasigurarea deţine un rol important în industria asigurărilor, contribuie la îndeplinirea obiectivelor societăţilor de asigurări şi oferă protecţie asigurătorilor ce doresc să-şi menţină stabilitatea financiară.

Este imperios necesar de ştiut că orice societate de asigurări, fie că are o poziţie consolidată pe piaţă, fie că este la început de drum, trebuie să aibă în vedere că „liniştea” nu o poate avea decât dacă are încheiate contracte de reasigurare cu societăţi specializate (reasigurători) recunoscuţi pe plan mondial.

Din păcate, deşi multe societăţi de asigurări din România au în obiectul de activitate şi preluarea riscurilor în reasigurare, acestea nu îşi pot permite subscrierea unor riscuri majore. De aceea, se preferă transferarea riscurilor peste graniţă.

Lucrarea de faţă abordează o temă deosebit de importantă, dar în acelaşi timp foarte nouă – reasigurările.

Pornind de la aceste considerente, lucrarea abordează problematica reasigurărilor, bazându-se pe o informare judicioasă pe plan teoretic şi practic. Abordarea încearcă să surprindă o mare parte din aspectele unui domeniu foarte complex şi poate folosi la cunoaşterea tainelor acestui domeniu, prea puţin explorat în ţara noastră.

Lucrarea acoperă o serie de aspecte utile, necesare înţelegerii domeniului reasigurărilor, un domeniu foarte dinamic şi complex: fundamentele teoretice, elementele tehnice şi aspectele practice ale activităţii de reasigurare.

Lucrarea analizează atât piaţa internaţională – evoluţia, starea prezentă şi tendinţele – cât şi piaţa naţională, pentru care activitatea de reasigurare este deosebit de importantă ţinând cont de faptul că piaţa românească a asigurărilor şi reasigurărilor este în proces de dezvoltare.

CAPITOLUL 1. Reasigurarea – caracterizare generală

1.1. Conceptul de reasigurare

La fel cum persoanele fizice sau juridice încheie asigurări pentru a se proteja împotriva pierderilor financiare provocate de avarierea bunurilor sau de răspunderea civilă, tot aşa şi societăţile de asigurări se asigură la rândul lor împotriva pierderilor pe care le pot înregistra datorită preluării riscurilor terţelor persoane.[1]

Reasigurarea este o formă de asigurare pentru asigurători, denumită şi “asigurarea asigurării”. De fapt, după cum indică şi analiza etimologică, termenul de reasigurare înseamnă “a asigura din nou”.

Apariţia reasigurării a fost generată de aceleaşi evenimente ca şi asigurarea; datorită faptului că industrializarea producea concentrare de valori, a avut loc extinderea cererii companiilor de asigurări pentru protecţia prin reasigurare.

Motivul principal pentru care au apărut reasigurările îl constituie protecţia oferită asigurătorului în situaţia apariţiei întâmplătoare a unei pierderi izolate foarte mari sau a mai multor pierderi rezultate dintr-un eveniment, a căror valoare este foarte mare în raport cu veniturile obţinute din primele de asigurare percepute sau din fondurile de rezervă. De aceea, în urma apariţiei unor asemenea daune, pentru prevenirea plăţii unor despăgubiri foarte mari care pot duce chiar la faliment, companiile de asigurări directe cedează altor companii de asigurări o parte din risc sau uneori întregul risc, activitate cunoscută sub numele de reasigurare.

Preview document

Practici Internationale in Asigurari - Pagina 1
Practici Internationale in Asigurari - Pagina 2
Practici Internationale in Asigurari - Pagina 3
Practici Internationale in Asigurari - Pagina 4
Practici Internationale in Asigurari - Pagina 5
Practici Internationale in Asigurari - Pagina 6
Practici Internationale in Asigurari - Pagina 7
Practici Internationale in Asigurari - Pagina 8
Practici Internationale in Asigurari - Pagina 9
Practici Internationale in Asigurari - Pagina 10
Practici Internationale in Asigurari - Pagina 11
Practici Internationale in Asigurari - Pagina 12
Practici Internationale in Asigurari - Pagina 13
Practici Internationale in Asigurari - Pagina 14
Practici Internationale in Asigurari - Pagina 15
Practici Internationale in Asigurari - Pagina 16
Practici Internationale in Asigurari - Pagina 17
Practici Internationale in Asigurari - Pagina 18
Practici Internationale in Asigurari - Pagina 19
Practici Internationale in Asigurari - Pagina 20
Practici Internationale in Asigurari - Pagina 21
Practici Internationale in Asigurari - Pagina 22
Practici Internationale in Asigurari - Pagina 23
Practici Internationale in Asigurari - Pagina 24
Practici Internationale in Asigurari - Pagina 25
Practici Internationale in Asigurari - Pagina 26
Practici Internationale in Asigurari - Pagina 27
Practici Internationale in Asigurari - Pagina 28
Practici Internationale in Asigurari - Pagina 29
Practici Internationale in Asigurari - Pagina 30
Practici Internationale in Asigurari - Pagina 31
Practici Internationale in Asigurari - Pagina 32
Practici Internationale in Asigurari - Pagina 33
Practici Internationale in Asigurari - Pagina 34
Practici Internationale in Asigurari - Pagina 35
Practici Internationale in Asigurari - Pagina 36
Practici Internationale in Asigurari - Pagina 37
Practici Internationale in Asigurari - Pagina 38
Practici Internationale in Asigurari - Pagina 39
Practici Internationale in Asigurari - Pagina 40
Practici Internationale in Asigurari - Pagina 41
Practici Internationale in Asigurari - Pagina 42
Practici Internationale in Asigurari - Pagina 43
Practici Internationale in Asigurari - Pagina 44
Practici Internationale in Asigurari - Pagina 45
Practici Internationale in Asigurari - Pagina 46
Practici Internationale in Asigurari - Pagina 47
Practici Internationale in Asigurari - Pagina 48
Practici Internationale in Asigurari - Pagina 49
Practici Internationale in Asigurari - Pagina 50
Practici Internationale in Asigurari - Pagina 51
Practici Internationale in Asigurari - Pagina 52
Practici Internationale in Asigurari - Pagina 53
Practici Internationale in Asigurari - Pagina 54
Practici Internationale in Asigurari - Pagina 55
Practici Internationale in Asigurari - Pagina 56
Practici Internationale in Asigurari - Pagina 57
Practici Internationale in Asigurari - Pagina 58
Practici Internationale in Asigurari - Pagina 59
Practici Internationale in Asigurari - Pagina 60
Practici Internationale in Asigurari - Pagina 61
Practici Internationale in Asigurari - Pagina 62
Practici Internationale in Asigurari - Pagina 63
Practici Internationale in Asigurari - Pagina 64
Practici Internationale in Asigurari - Pagina 65
Practici Internationale in Asigurari - Pagina 66
Practici Internationale in Asigurari - Pagina 67
Practici Internationale in Asigurari - Pagina 68
Practici Internationale in Asigurari - Pagina 69
Practici Internationale in Asigurari - Pagina 70
Practici Internationale in Asigurari - Pagina 71
Practici Internationale in Asigurari - Pagina 72
Practici Internationale in Asigurari - Pagina 73
Practici Internationale in Asigurari - Pagina 74
Practici Internationale in Asigurari - Pagina 75
Practici Internationale in Asigurari - Pagina 76
Practici Internationale in Asigurari - Pagina 77
Practici Internationale in Asigurari - Pagina 78
Practici Internationale in Asigurari - Pagina 79
Practici Internationale in Asigurari - Pagina 80
Practici Internationale in Asigurari - Pagina 81
Practici Internationale in Asigurari - Pagina 82
Practici Internationale in Asigurari - Pagina 83
Practici Internationale in Asigurari - Pagina 84
Practici Internationale in Asigurari - Pagina 85
Practici Internationale in Asigurari - Pagina 86
Practici Internationale in Asigurari - Pagina 87
Practici Internationale in Asigurari - Pagina 88
Practici Internationale in Asigurari - Pagina 89
Practici Internationale in Asigurari - Pagina 90
Practici Internationale in Asigurari - Pagina 91
Practici Internationale in Asigurari - Pagina 92
Practici Internationale in Asigurari - Pagina 93
Practici Internationale in Asigurari - Pagina 94
Practici Internationale in Asigurari - Pagina 95
Practici Internationale in Asigurari - Pagina 96
Practici Internationale in Asigurari - Pagina 97
Practici Internationale in Asigurari - Pagina 98
Practici Internationale in Asigurari - Pagina 99
Practici Internationale in Asigurari - Pagina 100
Practici Internationale in Asigurari - Pagina 101
Practici Internationale in Asigurari - Pagina 102
Practici Internationale in Asigurari - Pagina 103
Practici Internationale in Asigurari - Pagina 104
Practici Internationale in Asigurari - Pagina 105
Practici Internationale in Asigurari - Pagina 106
Practici Internationale in Asigurari - Pagina 107
Practici Internationale in Asigurari - Pagina 108
Practici Internationale in Asigurari - Pagina 109
Practici Internationale in Asigurari - Pagina 110
Practici Internationale in Asigurari - Pagina 111
Practici Internationale in Asigurari - Pagina 112
Practici Internationale in Asigurari - Pagina 113
Practici Internationale in Asigurari - Pagina 114
Practici Internationale in Asigurari - Pagina 115
Practici Internationale in Asigurari - Pagina 116
Practici Internationale in Asigurari - Pagina 117
Practici Internationale in Asigurari - Pagina 118
Practici Internationale in Asigurari - Pagina 119
Practici Internationale in Asigurari - Pagina 120
Practici Internationale in Asigurari - Pagina 121
Practici Internationale in Asigurari - Pagina 122
Practici Internationale in Asigurari - Pagina 123
Practici Internationale in Asigurari - Pagina 124
Practici Internationale in Asigurari - Pagina 125
Practici Internationale in Asigurari - Pagina 126
Practici Internationale in Asigurari - Pagina 127
Practici Internationale in Asigurari - Pagina 128
Practici Internationale in Asigurari - Pagina 129
Practici Internationale in Asigurari - Pagina 130
Practici Internationale in Asigurari - Pagina 131

Conținut arhivă zip

  • Practici Internationale in Asigurari.doc

Alții au mai descărcat și

Evolutii Recente in Cadrul Pietei de Asigurari si Reasigurari pe Plan Intern si International

INTRODUCERE Gesturile, hotărârile, faptele şi activităţile omului sunt supuse elementelor de risc. Consecinţele riscurilor cu care ne confruntăm...

Asigurări de Răspundere Civilă

1.1.Trasaturile principale si importanta asigurarilor de raspundere civila. Asigurarile de raspundere civila, reprezinta o componenta de mare...

Plasamentele Societăților de Asigurări

Capitolul 1. Notiuni generale despre asigurari 1.1 Introducere in domeniul asigurarilor Asigurarile, oricare ar fi acestea, reprezinta, în...

Piata Asigurarilor in Uniunea Europeana

COORDONATE ALE REGLEMENTĂRILOR PRIVIND PIAŢA UNICĂ A ASIGURĂRILOR Piaţa asigurărilor reprezintă cadrul unde au loc operaţiile de asigurare,...

Adaptarea asigurării obligatorii de răspundere civilă auto la cerințele pieții europene a asigurărilor

CAPITOLUL I: ABORDĂRI CONCEPTUALE PRIVIND ASIGURĂRILE DE RĂSPUNDERE CIVILĂ ȘI ROLUL LOR ÎN ECONOMIE 1.1.Conceptul și conținutul asigurărilor de...

Evolutia Pietei Asigurarilor si Reasigurarilor in Romania in Ultimii 5 Ani

Capitolul I: Istoric al asigurarilor in Romania Desfasurata de aproximativ 120 de ani pe teritoriul tarii noastre activitatea societatilor de...

Asigurări non-viață din România în Contextul Uniunii Europene

INTRODUCERE Scopul acestui proiect este analiza unei societăti de asigurare. În vederea unui diagnostic complet al societăţii S.C. AllianzTiriac...

Allianz Tiriac

CAPITOLUL I CUNOASTEREA FIRMEI SI A SECTORULUI DE ACTIVITATE 1.1.ISTORIC.INFIINTARE Fondat în anul 1890, Allianz este astazi unul dintre cele...

Ai nevoie de altceva?