Conceptia Constructiv Tehnologica a unor Matrite pentru Injectarea Maselor Plastice

Imagine preview
(6/10 din 3 voturi)

Aceasta licenta trateaza Conceptia Constructiv Tehnologica a unor Matrite pentru Injectarea Maselor Plastice.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 2 fisiere doc, ppt de 97 de pagini (in total).

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Stan Panait

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 8 puncte.

Domeniu: Automatica

Cuprins

CUPRINS 3
MEMORIU JUSTIFICATIV 5
CAPITOLUL I 6
PROCESUL DE INJECŢIE ŞI PRELUCRABILITATEA POLIMERILOR 6
1.1. Principilie utilizării elementelor formei în designul industrial 6
1.2. Prelucrabilitatea polimerilor şi caracteristicile lor 6
1.3. Bazele procesului de injectare 14
1.3.1. Descrierea procesului tehnologic de injectare a materialelor termoplastice 14
1.4. Utilaje pentru injectarea materialelor termoplaslice 24
1.5. Productivitatea maşinilor de injecţie 27
CAPITOLUL II 29
CONCEPŢIA CONSTRUCTIVĂ ŞI TEHNOLOGICĂ A MATRIŢEl DE INJECTAT 29
2.1. Părţile componente ale maşinilor de injectat 29
2.1.1. Palnii de alimentare 29
2.1.2. Cilindrul 29
2.1.3. Duza 30
2.14. Batiul 32
2.1.5. Pistonul 32
2.1.6. Melcul 32
2.1.7 Presa 34
2.1.8. Matriţă 35
2.2. Alegerea materialului termoplastic în funcţie de principalele caracteristici 43
2.3. Alegerea tipului constructiv de matriţă 43
2.4. Alegerea oţelurilor pentru confecţionarea matriţelor de injectare 47
2.5. Procedee moderne de executare a matriţelor de injectat 49
2.5.1. Prelucrarea cuiburilor prin electroeroziune 49
2.5.2. Execuţia cuiburilor prin prelucrare la rece 50
2.5.3. Executarea cuiburilor prin turnare de precizie 53
2.5.4. Executarea cuiburilor prin galvanoplastie 54
2.6. Alegerea maşinii de injecţie 55
CAPITOLUL III 57
PROIECTAREA MATRIŢEI DE INJECTAT 57
3.1 Calculul şi dimensionarea matriţelor 57
3.1.1. Dimensionarea reţelelor de injectare 57
3.1.2 Determinarea numărului de cavităţi 63
3.1.3 Dimensionarea cuiburilor în funcţie de contracţia materialului plastic 63
3.1.4 Calcule de rezistenţă 65
3.2 Calculul plăcilor de formare 66
3.3 Placa de prindere 66
3.4. Placa de presiune 67
3.5. Proiectarea elementelor pentru centrarea matriţelor de injectat 68
3.6. Tipizarea elementelor componente ale maşinilor de injectat 71
3.7. Condiţii tehnice de execuţie şi de asamblare a matriţelor de injecţie 73
BIBLIOGRAFIE 77

Extras din document

MEMORIU JUSTIFICATIV

De la apariţia lor, materialele plastice au cunoscut o dinamică ridicată a producţiei, ceea ce va permitc in jurul anului 2008 ca tehnologia de obţinere a materialelor plastice sa devină o industrie de varf.

Obţinerea unor repere identice cu cele metalice, dar cu un preţ de cost infim, a făcut ca prelucrarea materialelor plastice să fie foarte rentabilă.

Tehnologia dc prelucrare a acestor materiale plastice a facut aceste produse cu cea mai mare răspandire şi utilizare în orice domeniu actual.

Primul polimer sintetic, polilactita a fost obţinut in anul 1833 de Gaylussac şi J. Pelouze prin incălzirea acidului lactic. În deceniile urmatoare au fost obţinute o seama de substanţe macro-moleculare sintetice, iar polimerii obţinuţi au dat naştere unor materii prime ieftine şi a unor industrii specifice, aceasta fiind factorul principal care a determinat lărgirea domeniilor de utilizare specifice polimerilor termoplastici.

Atat în domeniul bunurilor de larg consum cat şi în sfera aplicaţiilor industriale, avantajul îl reprezintă proprietăţile fizico - chimice ale acestor materiale. Astfel, de exemplu, compuşii macromoleculari termoplastici se caracterizează prin insuşirea de a-şi modifica foarte puţin proprietăţile fizice fntr-un interval larg de temperatura, definit de temperatura dc solidificare şi de temperatura dc topire, atunci cand sunt supuşi influenţei unei surse exterioare de caldură.

Intervalul de temperatură cuprins intre temperatura de solidificare şi cea de topire reprezintă domeniul cel mai important de prelucrare a materialelor termoplastice. Un rol important este dat şi de eforturile specialiştilor pentru perfecţionarea metodelor de creaţie, de cercetare a tehnologiilor dc fabricaţie. Prelucrarea materialelor plastice la cald, in matriţe inchise, a constituit in mare măsură factorul principal al dezvoltării acestei categorii de materiale permitand transformarea lor în produse avand cele mai complexe forme, în condiţii dc mare rentabilitate si în serii industriale foarte mari.

Avantajle utilizării acestei tchnologii sunt:

• productivitate foarte ridicată, datorată gradului mare de mecanizare sau automatizare a proccsului;

• posibilitatea realizarii unor repere cu forma complicată, obţinute la dimensiunile finale, fără nccesitatea prelucrării ulterioare;

• costul scăzut al produselor.

Capitolul I

PROCESUL DE INJECŢIE

ŞI PRELUCRABILITATEA POLIMERILOR

1.1. Principilie utilizării elementelor formei în designul industrial

Forma şi culoarea obiectului sunt caracteristici definitorii şi, impreună cu poziţia sa in timp şi spaţiu, permit identificarea sa, la un moment dat, intr-un anumit plan din spaţiul vizibil.

Forma este percepută prin contur, volum si suprafaţă funţie de variaţia luminii şi culoarea obiectului. Adeseori, forma unui obiect se confundă cu conturul sau imaginea, acestea fiind mijloacele prin care se reprezintă convenţional forma obiectelor.

Elementele obiective ale formei unui produs industrial sunt: conturul, textura, culoarea, materialul, volumul, desenul profilelor suprafeţelor obiectului.

Descoperirea de noi materiale şi a unor tehnologii de prelucrare a determinat aparţia unor noi concepte de formă şi schimbări în înţelegerea semnificaţiilor acestora.

Materialul singur nu poate defini forma, iar mijloacele de elaborare şi tehnologia de obţinere si prelucrare sunt strans legate de formă. Explicaţia constă în faptul că forma contribuie la realizarea funcţiilor (ex.: forma aerodinamică a automobilelor).

În afara materialului, forma obiectului este determinată şi de configuraţie, respectiv de profilul rezultat prin asamblarea subcomponentelor.

1.2. Prelucrabilitatea polimerilor şi caracteristicile lor

În prezent, în ţara noastră se produc majoritaiea sortimentelor de materiale termoplastice cunoscute. Pentru o bună alegere este necesar cunoaşterea proprietăţilor fizice, mecanice, electrice, tehnologice ca şi rezistenţa la diferiţi agenţi chimici, ţinând cont de condiţiile tehnice şi de utilizare ce trebuie îndeplinite de produs.

Pentru alegerea materialelor termoplastice trebuie să se ţină cont şi de aspectele economice, preţul diferitelor materiale variind mult, funcţie de proprietăţile sale.

Operaţia de plastifiere este rezultatul performanţelor utilajului şi al caracteristicilor polimerului, acestea fiind determinate de proprietaţile termice şi cele reologice.

Fisiere in arhiva (2):

  • Conceptia Constructiv Tehnologica a unor Matrite pentru Injectarea Maselor Plastice.doc
  • Conceptia Constructiv Tehnologica a unor Matrite pentru Injectarea Maselor Plastice.ppt

Alte informatii

Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi IAŞIFacultatea Tehnologia Construcţiilor de Maşini şi Management Industrial