Sistem numeric de protectie la scurtcircuit și suprasarcină a unui transformator

Licență
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Automatică
Conține 7 fișiere: doc
Pagini : 85 în total
Cuvinte : 14958
Mărime: 2.77MB (arhivat)
Cost: 11 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof. Dr. Ing. Popescu Luminiţa
UNIVERSITATEA ”CONSTANTIN BRÂNCUŞI” TG-JIU FACULTATEA DE INGINERIE SPECIALIZAREA :AUTOMATICĂ ŞI INFORMATICĂ

Cuprins

Capitolul I. Probleme generale ale instalaţiilor de protecţie utilizate în sistemele energetice. Cerinţele sistemelor de protecţie

1.1. Probleme generale ale instalaţiilor de protecţie.1

1.2. Schema de principiu a unei instalaţii de protecţie prin relee.2

1.3. Semnificaţii particulare ale noţiunii de protecţie. .5

1.4. Protecţii de bază, de rezervă şi auxiliare.6

1.5. Criterii de performanţă impuse sistemelor de protecţie.9

1.5.1. Rapiditatea instalaţiilor de protecţie.9

1.5.2. Selectivitatea instalaţiilor de protecţie.14

1.5.3. Sensibilitatea instalaţiilor de protecţie.15

1.5.4. Siguranţa în funcţionare a instalaţiilor de protecţie.17

1.5.5. Adaptabilitatea instalaţiilor de protecţie.18

1.5.6. Independenţa faţă de condiţiile exploatării şi deservirea în exploatare .18

1.5.7. Eficacitatea economică.18

Capitolul II. Prezentarea pricipalelor categorii de protecţii

2.1. Protecţia de current.19

2.2. Protecţia de tensiune.21

2.2.1. Protecţia maximală de tensiune.22

2.2.2. Protecţia minimală de tensiune .23

2.3. Protecţia diferenţială.24

2.3.1. Protecţia diferenţială longitudinală.25

2.3.2. Protecţia diferenţială transversală.26

2.4. Protecţia de distanţă.27 Capitolul III. Protecţia transformatoarelor

3.1. Introducere.31

3.2.Protecţia diferenţială longitudinală a transformatoarelor si autotransformatoarelor.32

3.2.1. Problema inegalităţii curenţilor primari şi secundari ai TR.32

3.2.2. Problema defazajului curenţilor primari şi secundari ai transformatorului protejat.34

3.2.3. Problema curentului de magnetizare şi a şocului de curent de magnetizare.35

3.2.4. Problema curenţilor de dezechilibru .36

3.3. Secţionarea de curent la transformatoare.39

3.4. Protecţia cu relee de gaze.40

3.5. Protecţia transformatoarelor împotriva defectelor monofazate.41

3.5.1. Protecţia de cuvă.41

3.5.2. Protecţia maximală de curent de secvenţă homopolară.42

3.6. Protecţia maximală de curent a transformatoarelor .44

3.7. Protecţia autotransformatoarelor .49

3.8. Protecţia blocului generator transformator.50

3.8.1. Particularităţile protecţiei maximale de curent.51

3.8.2. Particularităţile protecţiei diferenţiale.52

3.8.3. Particularităţile protecţiei împotriva punerilor la pământ monofazate.53

3.9. Tendinţe în protecţia blocurilor generator transformator.55

Capitolul IV Descrierea strategiei de proiectare a sistemului numeric de protecţie a transformatorului

4.1. Schema bloc.58

4.2. Sistemul de achiziţie.60

4.3. Circuitul pentru realizarea tensiunii de referinţă necesară CAN.77

4.4. Interfaţa de comunicaţie serială RS 232.78

4.5 Modulul de măsură curent.78

4.6. Modulul de măsură a tensiunii.80

4.7. Descrierea funcţionării sistemului de protecţie.80

Bibliografie.81

Extras din document

CAPITOLUL I

PROBLEME GENERALE ALE INSTALAŢIILOR DE PROTECŢIE UTILIZATE ÎN SISTEMELE ENERGETICE.

CERINŢELE SISTEMELOR DE PROTECŢIE

1.1. Probleme generale ale instalaţiilor de protecţie

Instalaţiile de protecţie prin relee sunt ansamble de dispozitive automate ce realizează o comandă automată discretă - o comandă de tip releu, instalate pe obiectele sistemului energetic (generatoare, transformatoare, bare, linii), cu rolul de a supraveghea funcţionarea acestor obiecte. În cazul depăşirii limitelor mărimilor ce caracterizează regimul de funcţionare al obiectelor, regim de defect, intervin în mod operativ activ izolând obiectul în carea a apărut defectul de restul sistemului energetic. Izolarea se face numai atunci când prin regimul de defect apărut este pusă în pericol stabilitatea în funcţionare a sistemului energetic sau integritatea obiectului protejat. Izolarea presupune, de regulă, deconectarea întreruptoarelor cele mai apropiate de obiect, întreruptoare prin care obiectul este racordat la sistem.

Dacă modificarea mărimilor ce caracterizează funcţionarea unui obiect din sistem, la un moment dat, nu prezintă pericol imediat pentru obiectul protejat sau sistem, instalaţia de protecţie trebuie să semnalizeze regimul de funcţionare apărut, numit regim anormal.

În funcţionarea sistemelor energetice apar o serie de particularităţi care trebuie considerate la realizarea unui sistem de protecţie. Dintre acestea menţionăm:

1. Defectele apărute în sistemele energetice se pot transforma în avarii, caracterizate printr-o viteză foarte mare de extindere, cu efecte grave atât asupra sistemului de producere a energiei cât şi al consumatorilor. Aceste defecte sunt:

- Distrugerea sau deteriorarea elementelor sistemului prin efecte termice şi electrodinamice;

- scăderea puternică a tensiunii cu consecinţe negative atât asupra consumatorilor cât şi a producătorilor de energie;

- pierderea stabilităţii de funcţionare a generatoarelor din centrale, a centralelor şi a sistemului energetic în ansamblu.

2. Orice funcţionare în afara valorilor nominale ale tensiunii şi a frecvenţei ce caracterizează energia electrică, precum şi întreruperile în alimentarea cu energie electrică afectează grav atât producătorii cât şi consumatorii de energie;

3. Energia electrică nu poate fi "stocată", acumunlată; producerea şi consumul de energie au loc simultan şi respectarea condiţiilor de stabilitate impun ca puterea produsă să fie egală în fiecare moment cu puterea consumată;

4. Instalaţiile de protecţie prin relee sunt caracterizate de o funcţionare unidirecţională în circuit deschis şi, ca urmare, trebuie distinse cât mai precis regimurile normale de funcţionare de regimurile de defect.

În accepţiunea de mai sus, sfera noţiunii de "protecţie" se referă la un domeniu mai larg incluzând şi instalaţiile tehnologice neelectrice - de exemplu, tot o protecţie reprezintă şi supapa de siguranţă a unui recipient sub presiune, frecvent întâlnită la instalaţiile de cazane. În cele ce urmează va fi tratată numai protecţia prin relee a instalaţiilor electroenergetice.

1.2. Schema de principiu a unei instalaţii de protecţie prin relee

Schema structurală a unui sistem de protecţie prin relee este reprezentată într-o formă generală în fig. 1.1.

În cazul considerat, elementul protejat este linia de interconexiune dintre centralele C1 şi C2, linie ce face parte dintr-un sistem energetic reprezentat parţial în fig. 1.1; conectarea liniei electrice se realizează prin întreruptoarele 1 şi 2. Sunt instalate protecţii prin relee la ambele extremităţi ale obiectului protejat care pot comanda declanşarea întreruptoarelor 1, 2 sau 1 şi 2.

Bibliografie

1. Popescu L., „Echipamente de automatizare şi protecţie – curs”;

2. Ionete C., Selisteanu D., „Echipamente de automatizare şi protecţie”, Reprografia Univ din Craiova, 2000 ;

3. Asandei D., “Protecţia sistemelor energetice”, Editura Matrix Rom , Bucureşti, 1999;

4. Dumitrache I., „Automatizari electronice” E. D. P. R. A. Bucuresti, 1993;

Preview document

Sistem numeric de protectie la scurtcircuit și suprasarcină a unui transformator - Pagina 1
Sistem numeric de protectie la scurtcircuit și suprasarcină a unui transformator - Pagina 2
Sistem numeric de protectie la scurtcircuit și suprasarcină a unui transformator - Pagina 3
Sistem numeric de protectie la scurtcircuit și suprasarcină a unui transformator - Pagina 4
Sistem numeric de protectie la scurtcircuit și suprasarcină a unui transformator - Pagina 5
Sistem numeric de protectie la scurtcircuit și suprasarcină a unui transformator - Pagina 6
Sistem numeric de protectie la scurtcircuit și suprasarcină a unui transformator - Pagina 7
Sistem numeric de protectie la scurtcircuit și suprasarcină a unui transformator - Pagina 8
Sistem numeric de protectie la scurtcircuit și suprasarcină a unui transformator - Pagina 9
Sistem numeric de protectie la scurtcircuit și suprasarcină a unui transformator - Pagina 10
Sistem numeric de protectie la scurtcircuit și suprasarcină a unui transformator - Pagina 11
Sistem numeric de protectie la scurtcircuit și suprasarcină a unui transformator - Pagina 12
Sistem numeric de protectie la scurtcircuit și suprasarcină a unui transformator - Pagina 13
Sistem numeric de protectie la scurtcircuit și suprasarcină a unui transformator - Pagina 14
Sistem numeric de protectie la scurtcircuit și suprasarcină a unui transformator - Pagina 15
Sistem numeric de protectie la scurtcircuit și suprasarcină a unui transformator - Pagina 16
Sistem numeric de protectie la scurtcircuit și suprasarcină a unui transformator - Pagina 17
Sistem numeric de protectie la scurtcircuit și suprasarcină a unui transformator - Pagina 18
Sistem numeric de protectie la scurtcircuit și suprasarcină a unui transformator - Pagina 19
Sistem numeric de protectie la scurtcircuit și suprasarcină a unui transformator - Pagina 20
Sistem numeric de protectie la scurtcircuit și suprasarcină a unui transformator - Pagina 21
Sistem numeric de protectie la scurtcircuit și suprasarcină a unui transformator - Pagina 22
Sistem numeric de protectie la scurtcircuit și suprasarcină a unui transformator - Pagina 23
Sistem numeric de protectie la scurtcircuit și suprasarcină a unui transformator - Pagina 24
Sistem numeric de protectie la scurtcircuit și suprasarcină a unui transformator - Pagina 25
Sistem numeric de protectie la scurtcircuit și suprasarcină a unui transformator - Pagina 26
Sistem numeric de protectie la scurtcircuit și suprasarcină a unui transformator - Pagina 27
Sistem numeric de protectie la scurtcircuit și suprasarcină a unui transformator - Pagina 28
Sistem numeric de protectie la scurtcircuit și suprasarcină a unui transformator - Pagina 29
Sistem numeric de protectie la scurtcircuit și suprasarcină a unui transformator - Pagina 30
Sistem numeric de protectie la scurtcircuit și suprasarcină a unui transformator - Pagina 31
Sistem numeric de protectie la scurtcircuit și suprasarcină a unui transformator - Pagina 32
Sistem numeric de protectie la scurtcircuit și suprasarcină a unui transformator - Pagina 33
Sistem numeric de protectie la scurtcircuit și suprasarcină a unui transformator - Pagina 34
Sistem numeric de protectie la scurtcircuit și suprasarcină a unui transformator - Pagina 35
Sistem numeric de protectie la scurtcircuit și suprasarcină a unui transformator - Pagina 36
Sistem numeric de protectie la scurtcircuit și suprasarcină a unui transformator - Pagina 37
Sistem numeric de protectie la scurtcircuit și suprasarcină a unui transformator - Pagina 38
Sistem numeric de protectie la scurtcircuit și suprasarcină a unui transformator - Pagina 39
Sistem numeric de protectie la scurtcircuit și suprasarcină a unui transformator - Pagina 40
Sistem numeric de protectie la scurtcircuit și suprasarcină a unui transformator - Pagina 41
Sistem numeric de protectie la scurtcircuit și suprasarcină a unui transformator - Pagina 42
Sistem numeric de protectie la scurtcircuit și suprasarcină a unui transformator - Pagina 43
Sistem numeric de protectie la scurtcircuit și suprasarcină a unui transformator - Pagina 44
Sistem numeric de protectie la scurtcircuit și suprasarcină a unui transformator - Pagina 45
Sistem numeric de protectie la scurtcircuit și suprasarcină a unui transformator - Pagina 46
Sistem numeric de protectie la scurtcircuit și suprasarcină a unui transformator - Pagina 47
Sistem numeric de protectie la scurtcircuit și suprasarcină a unui transformator - Pagina 48
Sistem numeric de protectie la scurtcircuit și suprasarcină a unui transformator - Pagina 49
Sistem numeric de protectie la scurtcircuit și suprasarcină a unui transformator - Pagina 50
Sistem numeric de protectie la scurtcircuit și suprasarcină a unui transformator - Pagina 51
Sistem numeric de protectie la scurtcircuit și suprasarcină a unui transformator - Pagina 52
Sistem numeric de protectie la scurtcircuit și suprasarcină a unui transformator - Pagina 53
Sistem numeric de protectie la scurtcircuit și suprasarcină a unui transformator - Pagina 54
Sistem numeric de protectie la scurtcircuit și suprasarcină a unui transformator - Pagina 55
Sistem numeric de protectie la scurtcircuit și suprasarcină a unui transformator - Pagina 56
Sistem numeric de protectie la scurtcircuit și suprasarcină a unui transformator - Pagina 57
Sistem numeric de protectie la scurtcircuit și suprasarcină a unui transformator - Pagina 58
Sistem numeric de protectie la scurtcircuit și suprasarcină a unui transformator - Pagina 59
Sistem numeric de protectie la scurtcircuit și suprasarcină a unui transformator - Pagina 60
Sistem numeric de protectie la scurtcircuit și suprasarcină a unui transformator - Pagina 61
Sistem numeric de protectie la scurtcircuit și suprasarcină a unui transformator - Pagina 62
Sistem numeric de protectie la scurtcircuit și suprasarcină a unui transformator - Pagina 63
Sistem numeric de protectie la scurtcircuit și suprasarcină a unui transformator - Pagina 64
Sistem numeric de protectie la scurtcircuit și suprasarcină a unui transformator - Pagina 65
Sistem numeric de protectie la scurtcircuit și suprasarcină a unui transformator - Pagina 66
Sistem numeric de protectie la scurtcircuit și suprasarcină a unui transformator - Pagina 67
Sistem numeric de protectie la scurtcircuit și suprasarcină a unui transformator - Pagina 68
Sistem numeric de protectie la scurtcircuit și suprasarcină a unui transformator - Pagina 69
Sistem numeric de protectie la scurtcircuit și suprasarcină a unui transformator - Pagina 70
Sistem numeric de protectie la scurtcircuit și suprasarcină a unui transformator - Pagina 71
Sistem numeric de protectie la scurtcircuit și suprasarcină a unui transformator - Pagina 72
Sistem numeric de protectie la scurtcircuit și suprasarcină a unui transformator - Pagina 73
Sistem numeric de protectie la scurtcircuit și suprasarcină a unui transformator - Pagina 74
Sistem numeric de protectie la scurtcircuit și suprasarcină a unui transformator - Pagina 75
Sistem numeric de protectie la scurtcircuit și suprasarcină a unui transformator - Pagina 76
Sistem numeric de protectie la scurtcircuit și suprasarcină a unui transformator - Pagina 77
Sistem numeric de protectie la scurtcircuit și suprasarcină a unui transformator - Pagina 78
Sistem numeric de protectie la scurtcircuit și suprasarcină a unui transformator - Pagina 79
Sistem numeric de protectie la scurtcircuit și suprasarcină a unui transformator - Pagina 80
Sistem numeric de protectie la scurtcircuit și suprasarcină a unui transformator - Pagina 81
Sistem numeric de protectie la scurtcircuit și suprasarcină a unui transformator - Pagina 82
Sistem numeric de protectie la scurtcircuit și suprasarcină a unui transformator - Pagina 83
Sistem numeric de protectie la scurtcircuit și suprasarcină a unui transformator - Pagina 84
Sistem numeric de protectie la scurtcircuit și suprasarcină a unui transformator - Pagina 85

Conținut arhivă zip

  • BIBLIOGRAFIE.doc
  • Capitolul 4.doc
  • Capitolul. 1.doc
  • Capitolul. 2.doc
  • Capitolul.3.doc
  • Cuprins.doc
  • Prima pagina.doc

Alții au mai descărcat și

Tehnici Avansate de Conducere pentru un Sistem Energetic

1. Introducere În contextul situaþiei energetice mondiale, efortul cerut pentru reducerea consumurilor de energie în vederea conservãrii este, de...

Modelarea Matlab-Simulink a Unei Sere

Cunoasterea duratei de timp de la semanat pâna la rasaritul plantelor mai are însemnatate si pentru obtinerea unor productii cat mai timpurii. Daca...

Automate Programabile

Automatul programabil (Programable Logic Controler) a apărut ca o alternativă flexibilă, ieftină şi sigură la panourile cu logică cablată (cu...

Proiectare Conceptuala

Cerintele sistemului operational Odata ce a fost definita nevoia si abordarea tehnica, e necesar sa le tranlatam intr-un “scenariu...

Electrotehnica

Circuitul electric este un ansamblu de generatoare de semnal si elemente de circuit care permit propagarea sub forma de curenti si tensiuni....

Te-ar putea interesa și

Studiul Protectiilor Generatoarelor Sincrone si Propuneri de Imbunatatire a Acestora

1. Introducere 1.1.Energia Energia este definită ca fiind capacitatea unui corp de a produce lucru mecanic. Exploatarea inteligentă şi controlul...

Protecția Autotransformatoarelor și Transformatoarelor de Putere din Sistemele Electroenergetice

1.1 DEFECTE POSIBILE, REGIMURI ANORMALE DE FUNCŢIONARE ŞI PROTECŢII PREVĂZUTE LA TRANSFORMATOR Transformatoarele trebuie echipate cu protecţii...

Automatizarea fluxului tehnologic într-o fabrică de lapte

Capitolul 1. Introducere 1.1 Consideratii generale In ultimele decenii a aparut o crestere a complexitatii proceselor industriale si in acelasi...

Aparate de conectare automate utilizate în EL (de joasă tensiune)

ARGUMENT Necesitatea si utilitatea instalatiilor electrice ne face sa nu ne imaginam viata si activitatea zilnica in lipsa energiei electrice . Nu...

Automatizare fabrică de lapte

1. Consideratii generale AUTOMATICA, ramura a stiintei si tehnicii reprezinta totalitatea mijloacelor si metodelor tehnice prin care se stabilesc...

Instalatii de Protectie prin Relee

Instalatia de protectie prin relee este formata din totalitatea aparatelor si dispozitivelor destinate sa asigure deconectarea automata a...

Senzori de Curent pentru Inalta Tensiune

SENZORI DE CURENT PENTRU STATII DE ÎNALTA TENSIUNE Rezumat: Aplicatiile industriale includ traductoare noi, neconventionale, bazate pe efecte...

Ai nevoie de altceva?