Studiul și proiectarea unui sistem de reglare automată a nivelului

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Automatică
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 29 în total
Cuvinte : 3749
Mărime: 1.46MB (arhivat)
Cost: 6 puncte

Cuprins

INTRODUCERE pag.1

CAPITOLUL 1 : SISTEME DE REGLARE AUTOMATĂ

1.1. Noțiuni introductive .. pag.2

1.2. Schemă de principiu a unui SRA și identificarea componentelor pag.3

1.3. Principiile reglării unui SRA pag.4

1.4. Clasificarea sistemelor de reglare automata . pag.6

1.5. Noțiunea de element în automatică ... pag.7

1.6. Semnale. Noțiunea de timp ... pag.8

CAPITOLUL 2 : SISTEME DE REGLARE AUTOMATĂ A NIVELULUI

2.1. Noțiuni introductive . pag.12

2.2. Procesul de acumulare a lichidului într-un vas cu evacuare liberă .. pag.14

CAPITOLUL 3 : MODELUL MATEMATIC AL PROCESULUI DE ACUMULARE LICHID ÎNTR-UN VAS

3.1. Evacuarea la debit constant .. pag.16

3.2. Evacuarea la debit variabil ... pag.18

CAPITOLUL 4 : STUDIU DE CAZ

4.1. Caracteristicile sistemului de reglare propus ... pag.21

4.2. Fișa specificațiilor tehnice ... pag.21

4.3. Implementarea sistemului de reglare propus ... pag.22

4.4. Funcționarea sistemului de reglare automată a nivelului pag.22

CONCLUZII . pag.25

SUMMARY .. pag.26

BIBLIOGRAFIE .. pag.27

Extras din document

CAPITOLUL 1

SISTEME DE REGLARE AUTOMATĂ

1.1. Noțiuni introductive

Sistemele de reglare automată (SRA) sau pe scurt, automatizarea, sunt des întâlnite în mai toate domeniile și au că scop înlocuirea omului în realizarea diverselor operații din domeniul de producție.

Sistemele automate sunt sisteme tehnice cu ajutorul cărora se realizează supravegherea, comanda și conducerea proceselor și instalațiilor tehnologice, fără intervenția directă a omului [2].

Un sistem automat (SA) este format din două mari subsisteme: procesul (instalația) de automatizat (P) și dispozitivul de automatizare (DA). Sistemele automate se împart în 2 categorii: sisteme deschise (a,b) și sisteme închise (c). Sistemele cu bucla deschisa au flux de informație unidirecțională, iar la cele cu bucla închisă, ieșirea unui subsistem influențează intrarea și starea acestuia [2].

a) Sistem cu buclă deschisă

b) Sistem cu buclă deschis

c) Sistem cu buclă inchisă (reglare după abatere/eroare)

Fig. 1.1. Structuri posibile ale unui sistem automat [2].

Rolul sistemelor de reglare automata (SRA) este de a asigura menținerea automată a unor mărimi tehnologice la o valoare prestabilită.

Procesele tehnologice se desfășoară sub acțiunea diferitor perturbații care tind să modifice valoare mărimilor reglate, de aceea,scopul reglării automate constă în monitorizarea permanentă a acestor mărimi și aducerea lor la valoare prescrisă.

1.2. Schema bloc funcțională și identificarea componentelor

Fig. 1.2. Schema bloc a unui SRA [1].

Elemente componente:

R - regulator;

EE - element de execuție;

P - proces tehnologic (instalație tehnologică);

T - traductor.

Mărimi de intrare și de ieșire:

i - mărime de intrare (mărime de referință);

c - mărime de comandă;

u - mărime de execuție;

v_1,v_2 - mărimi perturbatoare;

y - mărime de ieșire;

m - mărime de reacție.

1.3. Principiile reglării unui SRA

Principiul reglării după efect (abatere și eroare) - presupune intervenția asupra procesului reglat, pe baza informației obținute prin măsurarea mărimii reglate a procesului, în scopul menținerii acestuia la o valoare cât mai apropiata de valoarea de referință în condițiile acțiunii perturbațiilor și a variației în timp a referințelor [3].

Bibliografie

1. Băieșu Alina - “Tehnica reglării automate”, editura MatrixRom,2012

2. Cîrtoaje Vasile - “Teoria sistemelor automate” , editura UPG Ploiești 2013

3. Mihalache Sanda - Notițe curs, “Ingineria reglării automate”,2020

4. Paraschiv Nicolae - Notițe curs, “Introducere în știința sistemelor și calculatoarelor”, 2016

5.https://eprofu.ro/docs/mm/12/sisteme-reglare-automată/fisa%20de%20documentare%201%20-%20Structura%20SRA.pdf

6. http://sistemedeautomatizare.wikidot.com/1-tipuri-de-semnale-aplicate-sra

7. http://sistemedeautomatizare.wikidot.com/2-clasificarea-semnalelor-utilizate-in-sra

8.https://www.rasfoiesc.com/inginerie/tehnica-mecanica/Reglarea-automata-a-nivelului22.php

9. https://docplayer.gr/84857028-Sisteme-de-reglare-automata.html

Preview document

Studiul și proiectarea unui sistem de reglare automată a nivelului - Pagina 1
Studiul și proiectarea unui sistem de reglare automată a nivelului - Pagina 2
Studiul și proiectarea unui sistem de reglare automată a nivelului - Pagina 3
Studiul și proiectarea unui sistem de reglare automată a nivelului - Pagina 4
Studiul și proiectarea unui sistem de reglare automată a nivelului - Pagina 5
Studiul și proiectarea unui sistem de reglare automată a nivelului - Pagina 6
Studiul și proiectarea unui sistem de reglare automată a nivelului - Pagina 7
Studiul și proiectarea unui sistem de reglare automată a nivelului - Pagina 8
Studiul și proiectarea unui sistem de reglare automată a nivelului - Pagina 9
Studiul și proiectarea unui sistem de reglare automată a nivelului - Pagina 10
Studiul și proiectarea unui sistem de reglare automată a nivelului - Pagina 11
Studiul și proiectarea unui sistem de reglare automată a nivelului - Pagina 12
Studiul și proiectarea unui sistem de reglare automată a nivelului - Pagina 13
Studiul și proiectarea unui sistem de reglare automată a nivelului - Pagina 14
Studiul și proiectarea unui sistem de reglare automată a nivelului - Pagina 15
Studiul și proiectarea unui sistem de reglare automată a nivelului - Pagina 16
Studiul și proiectarea unui sistem de reglare automată a nivelului - Pagina 17
Studiul și proiectarea unui sistem de reglare automată a nivelului - Pagina 18
Studiul și proiectarea unui sistem de reglare automată a nivelului - Pagina 19
Studiul și proiectarea unui sistem de reglare automată a nivelului - Pagina 20
Studiul și proiectarea unui sistem de reglare automată a nivelului - Pagina 21
Studiul și proiectarea unui sistem de reglare automată a nivelului - Pagina 22
Studiul și proiectarea unui sistem de reglare automată a nivelului - Pagina 23
Studiul și proiectarea unui sistem de reglare automată a nivelului - Pagina 24
Studiul și proiectarea unui sistem de reglare automată a nivelului - Pagina 25
Studiul și proiectarea unui sistem de reglare automată a nivelului - Pagina 26
Studiul și proiectarea unui sistem de reglare automată a nivelului - Pagina 27
Studiul și proiectarea unui sistem de reglare automată a nivelului - Pagina 28
Studiul și proiectarea unui sistem de reglare automată a nivelului - Pagina 29

Conținut arhivă zip

  • Studiul si proiectarea unui sistem de reglare automata a nivelului.docx

Alții au mai descărcat și

Aplicatii Festo

Capitolul 1.Introducere 1.1. Instalatia Festo Compact Workstation Această staţie a fost dezvoltată şi produsă in scopul formarii profesionale şi...

Stație automată de spălat autovehicule

Automatizarea proceselor de productie a insemnat o etapa importanta in dezvoltarea tehnologiei si a dus la insemnate cresteri ale productivitatii...

Proiectarea unui SRA

1.Prezentarea proiectului Tema reprezintă proiectarea unui sistem de reglare automată (SRA) a turației unui motor de curent continuu cu excitație...

Simulare în Matlab

CAPITOLUL I SISTEME, MODELE, SIMULARE În matematică, termenul „simulare” a fost folosit pentru prima dată de către John von Neumann şi S. Ulam...

Măsurători de Nivel și Debit în Procese de Umplere

Capitolul 1 Introducere În instalatiile hidraulice de diferite tipuri, este de multe ori nevoia de a controla valorile de debit dintr-o teavã...

Automatizarea Centralelor Termoelectrice

I. Introducere O centrală termoelectrică, sau termocentrală este o centrală electrică care produce curent electric pe baza conversiei energiei...

Modelarea și Automatizarea Proceselor Tehnologice

Scurt istoric În procesul cunoasteri omul a fost preocupat din cele mai vechi timpuri, de a dirija fenomenele din natură , în sensul reducerii...

Sistem de Reglare Automată a Temperaturii

Argument Omul, ca fiinţă superioară, a fost preocupat din cele mai vechi timpuri de a cunoaşte şi stăpâni natura, de a dirija fenomene ale naturii...

Ai nevoie de altceva?