Studiul si proiectarea unui sistem de reglare automata a nivelului

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Aceasta licenta trateaza Studiul si proiectarea unui sistem de reglare automata a nivelului.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 29 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Automatica

Cuprins

INTRODUCERE pag.1
CAPITOLUL 1 : SISTEME DE REGLARE AUTOMATĂ
1.1. Noțiuni introductive .. pag.2
1.2. Schemă de principiu a unui SRA și identificarea componentelor pag.3
1.3. Principiile reglării unui SRA pag.4
1.4. Clasificarea sistemelor de reglare automata . pag.6
1.5. Noțiunea de element în automatică ... pag.7
1.6. Semnale. Noțiunea de timp ... pag.8
CAPITOLUL 2 : SISTEME DE REGLARE AUTOMATĂ A NIVELULUI
2.1. Noțiuni introductive . pag.12
2.2. Procesul de acumulare a lichidului într-un vas cu evacuare liberă .. pag.14
CAPITOLUL 3 : MODELUL MATEMATIC AL PROCESULUI DE ACUMULARE LICHID ÎNTR-UN VAS
3.1. Evacuarea la debit constant .. pag.16
3.2. Evacuarea la debit variabil ... pag.18
CAPITOLUL 4 : STUDIU DE CAZ
4.1. Caracteristicile sistemului de reglare propus ... pag.21
4.2. Fișa specificațiilor tehnice ... pag.21
4.3. Implementarea sistemului de reglare propus ... pag.22
4.4. Funcționarea sistemului de reglare automată a nivelului pag.22
CONCLUZII . pag.25
SUMMARY .. pag.26
BIBLIOGRAFIE .. pag.27

Extras din document

CAPITOLUL 1

SISTEME DE REGLARE AUTOMATĂ

1.1. Noțiuni introductive

Sistemele de reglare automată (SRA) sau pe scurt, automatizarea, sunt des întâlnite în mai toate domeniile și au că scop înlocuirea omului în realizarea diverselor operații din domeniul de producție.

Sistemele automate sunt sisteme tehnice cu ajutorul cărora se realizează supravegherea, comanda și conducerea proceselor și instalațiilor tehnologice, fără intervenția directă a omului [2].

Un sistem automat (SA) este format din două mari subsisteme: procesul (instalația) de automatizat (P) și dispozitivul de automatizare (DA). Sistemele automate se împart în 2 categorii: sisteme deschise (a,b) și sisteme închise (c). Sistemele cu bucla deschisa au flux de informație unidirecțională, iar la cele cu bucla închisă, ieșirea unui subsistem influențează intrarea și starea acestuia [2].

a) Sistem cu buclă deschisă

b) Sistem cu buclă deschis

c) Sistem cu buclă inchisă (reglare după abatere/eroare)

Fig. 1.1. Structuri posibile ale unui sistem automat [2].

Rolul sistemelor de reglare automata (SRA) este de a asigura menținerea automată a unor mărimi tehnologice la o valoare prestabilită.

Procesele tehnologice se desfășoară sub acțiunea diferitor perturbații care tind să modifice valoare mărimilor reglate, de aceea,scopul reglării automate constă în monitorizarea permanentă a acestor mărimi și aducerea lor la valoare prescrisă.

1.2. Schema bloc funcțională și identificarea componentelor

Fig. 1.2. Schema bloc a unui SRA [1].

Elemente componente:

R - regulator;

EE - element de execuție;

P - proces tehnologic (instalație tehnologică);

T - traductor.

Mărimi de intrare și de ieșire:

i - mărime de intrare (mărime de referință);

c - mărime de comandă;

u - mărime de execuție;

v_1,v_2 - mărimi perturbatoare;

y - mărime de ieșire;

m - mărime de reacție.

1.3. Principiile reglării unui SRA

Principiul reglării după efect (abatere și eroare) - presupune intervenția asupra procesului reglat, pe baza informației obținute prin măsurarea mărimii reglate a procesului, în scopul menținerii acestuia la o valoare cât mai apropiata de valoarea de referință în condițiile acțiunii perturbațiilor și a variației în timp a referințelor [3].

Fisiere in arhiva (1):

  • Studiul si proiectarea unui sistem de reglare automata a nivelului.docx

Bibliografie

1. Băieșu Alina - “Tehnica reglării automate”, editura MatrixRom,2012
2. Cîrtoaje Vasile - “Teoria sistemelor automate” , editura UPG Ploiești 2013
3. Mihalache Sanda - Notițe curs, “Ingineria reglării automate”,2020
4. Paraschiv Nicolae - Notițe curs, “Introducere în știința sistemelor și calculatoarelor”, 2016
5.https://eprofu.ro/docs/mm/12/sisteme-reglare-automată/fisa%20de%20documentare%201%20-%20Structura%20SRA.pdf
6. http://sistemedeautomatizare.wikidot.com/1-tipuri-de-semnale-aplicate-sra
7. http://sistemedeautomatizare.wikidot.com/2-clasificarea-semnalelor-utilizate-in-sra
8.https://www.rasfoiesc.com/inginerie/tehnica-mecanica/Reglarea-automata-a-nivelului22.php
9. https://docplayer.gr/84857028-Sisteme-de-reglare-automata.html