Analiza Comparativă a unui Credit Ipotecar Oferit de Cinci Bănci din România unei Persoane Fizice

Licență
9.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Bănci
Conține 3 fișiere: doc, docx
Pagini : 67 în total
Cuvinte : 16834
Mărime: 731.51KB (arhivat)
Cost: 13 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: ASIST.UNIV.DR. RENATE BRATU
UNIVERSITATEA „LUCIAN BLAGA” DIN SIBIU FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE SPECIALIZAREA FINANȚE-BĂNCI

Cuprins

1. CREDITUL Pag.2

1.1. Elementele constitutive ale creditului Pag.2

1.2. Garanţiile creditului Pag.3

1.3. Tipuri de credit Pag.3

1.4. Funcţiile şi rolul creditului Pag.7

1.5. Riscurile bancare Pag.8

2. APARIŢIA ŞI DEZVOLTAREA CREDITULUI IPOTECAR Pag.10

2.1. Necesitatea creditului ipotecar în Romania Pag.10

2.2. Modalităţi de finanţare a locuinţelor Pag.11

2.3. Surse de finanţare a locuinţelor Pag.12

2.4. Beneficiarii creditului ipotecar Pag.13

2.5. Procedurile acordării creditului ipotecar Pag.14

2.6. Sistemul de creditare ipotecară pe termen lung în România Pag.18

2.6.1. Modalităţi de acordare a creditelor ipotecare Pag.18

2.7. Cei mai importanţi participanţi pe piaţa creditelor ipotecare din România Pag.21

3. STUDIU DE CAZ Pag.23

3.1. Evoluţia creditului ipotecar în sistemul bancar în România Pag.23

3.1.1. Împrumuturi oferite de societăţi bancare pentru consum şi pentru locuinţe Pag.23

3.1.2. Împrumuturi în cadrul uniunii Europene pentru consum Pag.25

3.1.3. Împrumuturi în cadrul uniunii Europene pentru achiziţia de locuinţe Pag.25

3.1.4. Evoluţia marjelor de dobândă la creditele noi şi în sold Pag.26

3.1.5. Calitatea creditelor Pag.28

3.1.6. Perioada de creditare Pag.29

3.2. Evoluţia creditului ipotecar oferit de IFN în România Pag. 30

3.2.1. Entităţi care desfăşoară activităţi de creditare Pag.30

3.2.2. Evoluţia activităţii instituţiilor financiare nebancare privind creditarea Pag.34

3.3. Analiză comparativă a unui credit ipotecar oferit de cinci bănci din România Pag.36

3.3.1. Prezentarea băncilor Pag.36

3.3.2. Prezentare credit ipotecar oferit de primele cinci bănci din România Pag.37

3.3.3. Analiză credit ipotecar oferit de primele cinci bănci din România Pag.41

CONCLUZII Pag.44

BIBLIOGRAFIE Pag.46

ANEXE

Extras din document

INTRODUCERE

Creditul ipotecar este o noțiune din ce în ce mai întâlnită pe buzele majorității românilor, mai ales a celor tineri. Acesta a devenit principala sursă de finanțare pentru construcția, achiziția, modernizarea sau extinderea unei locuințe. Pentru țările cu o economie în curs de dezvoltare, dezvoltarea pieței imobiliare este o doleanță a noi generații, însă pentru aceasta trebuie să se îmbunătățească condițiile macroeconomice și gradul de dezvoltare a sistemului financiar bancar.

Creșterea nivelului de trai și îmbunătățirea continuă a patrimoniului locativ are ca efect nevoia de locuințe și de sisteme de creditare moderne și accesibile. În cadrul unei democrații puternice se presupune ca orice om să aibă dreptul la o locuință decentă și ușor de contractat. Dreptul la o proprietate imobiliară fiind unul dintre drepturile fundamentale ale unui cetățean într-o societate modernă.

Pentru lucrarea de licenţă am ales să studiez tema ,, Analiza comparativă a unui credit ipotecar oferit de cinci bănci din România unei persoane fizice”. Domeniul creditelor este un domeniu foarte dinamic şi cuprinzător atât calitativ, cât şi cantitativ, a cărui evoluţie marchează chiar progresul economic, tehnologic şi nu în ultimul rând al omenirii.

O problemă principală pentru majoritatea democrațiilor este reprezentată de modalitatea de finanțare a construcției de locuințe. Pentru a rezolva această problemă se creează o serie de instituții specializate și circuite speciale în acest scop. În România, deși s-a creat cadrul legislativ și infrastructura privind acordarea creditului ipotecar, principalele impedimente pentru populație de a contracta un credit sunt: puterea de cumpărarea a populație care este încă slabă, nivelul ridicat al prețului locuințelor cât și nivelul ridicat al dobânzilor.

Lucrarea este constituită pe trei capitole pornind de la teoretic la practic.

În primul capitol am prezentat câteva date generale despre credit, termenii de specialitate utilizați în acest sector, cât și cateva particularități pe piața creditelor.

În capitolul al doilea am redat câteva date despre apariția și dezvoltarea creditului ipotecar, necesitatea creditului ipotecar, principalele modalități și surse de finanțare în România. Și tot în cadrul celui de-al doilea capitol am prezentat cei mai importanți participanți pe piața creditelor ipotecare în România.

În capitolul al treilea este reprezentată partea practică a lucrării și conține date privind evoluția creditului ipotecar în sistemul bancar, cât și oferit de instituții financiare nebancare din România. Iar, în ultima parte a studiului de caz am selectat primele cinci bănci comerciale din România și am analizat un credit ipotecar oferit de acestea altul decât Prima Casă.

CAPITOLUL 1.

CREDITUL

Relațiile de credit au apărut pe o anumită treaptă a dezvoltării producției de mărfuri și bunuri de consum, într-o anumită perioadă a evoluției relațiilor de schimb, atunci când, această evoluție a permis trecerea mărfurilor de la vânzător la cumpărător, fără ca în acel moment să aibă loc și un transfer de valoare invers, acesta urmând să se facă ulterior, la un anumit interval de timp.

Creditul este operaţiunea prin care se iau în stăpânire imediată valori,resure,în schimbul unei promisiuni de rambursare viitoare şi de plată a unei sume suplimentare numita dobândă,sumă ce renumerează pe împrumutător.

Termenul de credit își are etimologia în latinescul credere= a da cu împrumut, verb care urmat de dativ înseamnă a se încrede, a se bizui. În dezvoltarea sa istorică, creditul a cunoscut mai multe forme care au avut și perioade de existență simultană în viața economică a omenirii. Diferențierea formelor de credit este dată de complexitatea relațiilor ce se stabilesc între parteneri cu ocazia acordării și primirii creditului și ea rezultă din cumularea elementelor constitutive ale creditului.

1.1 . Elementele constitutive ale creditului

Pentru evidenţierea funcţiilor şi caracteristicilor creditului, este necesară

prezentarea elementelor incluse în relaţiile de credit, astfel:

- Participanţii la raportul de credit;

- Promisiunea de rambursare;

- Scadenţa;

- Dobânda ( preţul creditului).

- Participanţii la raportul de credit, creditorul şi debitorul sunt numiţi în

literatura de specialitate cu termenul ,,subiecte ale raportului de credit”. Analiza participanţilor la raportul de credite evidenţiază marea diversitate a acestora şi dimensiunile ample ale creditării. Dacă se procedează la gruparea în trei categorii principale a creditorilor şi debitorilor, se disting; populaţia, statul, agenţii economici. Agenţii economici deţin o importantă poziţie în rândul creditorilor, în cazul în care obţin rezultate financiare pozitive, pentru care caută cele mai eficiente modalităţi de plasare pe piaţa monetară sau de capital. Disponibilităţile monetare degajate de întreprinderi se constituie în resurse de creditare a activităţilor unităţilor deficitare, fie în mod direct, fie prin intermediul băncilor şi al altor instituţii financiare.

Preview document

Analiza Comparativă a unui Credit Ipotecar Oferit de Cinci Bănci din România unei Persoane Fizice - Pagina 1
Analiza Comparativă a unui Credit Ipotecar Oferit de Cinci Bănci din România unei Persoane Fizice - Pagina 2
Analiza Comparativă a unui Credit Ipotecar Oferit de Cinci Bănci din România unei Persoane Fizice - Pagina 3
Analiza Comparativă a unui Credit Ipotecar Oferit de Cinci Bănci din România unei Persoane Fizice - Pagina 4
Analiza Comparativă a unui Credit Ipotecar Oferit de Cinci Bănci din România unei Persoane Fizice - Pagina 5
Analiza Comparativă a unui Credit Ipotecar Oferit de Cinci Bănci din România unei Persoane Fizice - Pagina 6
Analiza Comparativă a unui Credit Ipotecar Oferit de Cinci Bănci din România unei Persoane Fizice - Pagina 7
Analiza Comparativă a unui Credit Ipotecar Oferit de Cinci Bănci din România unei Persoane Fizice - Pagina 8
Analiza Comparativă a unui Credit Ipotecar Oferit de Cinci Bănci din România unei Persoane Fizice - Pagina 9
Analiza Comparativă a unui Credit Ipotecar Oferit de Cinci Bănci din România unei Persoane Fizice - Pagina 10
Analiza Comparativă a unui Credit Ipotecar Oferit de Cinci Bănci din România unei Persoane Fizice - Pagina 11
Analiza Comparativă a unui Credit Ipotecar Oferit de Cinci Bănci din România unei Persoane Fizice - Pagina 12
Analiza Comparativă a unui Credit Ipotecar Oferit de Cinci Bănci din România unei Persoane Fizice - Pagina 13
Analiza Comparativă a unui Credit Ipotecar Oferit de Cinci Bănci din România unei Persoane Fizice - Pagina 14
Analiza Comparativă a unui Credit Ipotecar Oferit de Cinci Bănci din România unei Persoane Fizice - Pagina 15
Analiza Comparativă a unui Credit Ipotecar Oferit de Cinci Bănci din România unei Persoane Fizice - Pagina 16
Analiza Comparativă a unui Credit Ipotecar Oferit de Cinci Bănci din România unei Persoane Fizice - Pagina 17
Analiza Comparativă a unui Credit Ipotecar Oferit de Cinci Bănci din România unei Persoane Fizice - Pagina 18
Analiza Comparativă a unui Credit Ipotecar Oferit de Cinci Bănci din România unei Persoane Fizice - Pagina 19
Analiza Comparativă a unui Credit Ipotecar Oferit de Cinci Bănci din România unei Persoane Fizice - Pagina 20
Analiza Comparativă a unui Credit Ipotecar Oferit de Cinci Bănci din România unei Persoane Fizice - Pagina 21
Analiza Comparativă a unui Credit Ipotecar Oferit de Cinci Bănci din România unei Persoane Fizice - Pagina 22
Analiza Comparativă a unui Credit Ipotecar Oferit de Cinci Bănci din România unei Persoane Fizice - Pagina 23
Analiza Comparativă a unui Credit Ipotecar Oferit de Cinci Bănci din România unei Persoane Fizice - Pagina 24
Analiza Comparativă a unui Credit Ipotecar Oferit de Cinci Bănci din România unei Persoane Fizice - Pagina 25
Analiza Comparativă a unui Credit Ipotecar Oferit de Cinci Bănci din România unei Persoane Fizice - Pagina 26
Analiza Comparativă a unui Credit Ipotecar Oferit de Cinci Bănci din România unei Persoane Fizice - Pagina 27
Analiza Comparativă a unui Credit Ipotecar Oferit de Cinci Bănci din România unei Persoane Fizice - Pagina 28
Analiza Comparativă a unui Credit Ipotecar Oferit de Cinci Bănci din România unei Persoane Fizice - Pagina 29
Analiza Comparativă a unui Credit Ipotecar Oferit de Cinci Bănci din România unei Persoane Fizice - Pagina 30
Analiza Comparativă a unui Credit Ipotecar Oferit de Cinci Bănci din România unei Persoane Fizice - Pagina 31
Analiza Comparativă a unui Credit Ipotecar Oferit de Cinci Bănci din România unei Persoane Fizice - Pagina 32
Analiza Comparativă a unui Credit Ipotecar Oferit de Cinci Bănci din România unei Persoane Fizice - Pagina 33
Analiza Comparativă a unui Credit Ipotecar Oferit de Cinci Bănci din România unei Persoane Fizice - Pagina 34
Analiza Comparativă a unui Credit Ipotecar Oferit de Cinci Bănci din România unei Persoane Fizice - Pagina 35
Analiza Comparativă a unui Credit Ipotecar Oferit de Cinci Bănci din România unei Persoane Fizice - Pagina 36
Analiza Comparativă a unui Credit Ipotecar Oferit de Cinci Bănci din România unei Persoane Fizice - Pagina 37
Analiza Comparativă a unui Credit Ipotecar Oferit de Cinci Bănci din România unei Persoane Fizice - Pagina 38
Analiza Comparativă a unui Credit Ipotecar Oferit de Cinci Bănci din România unei Persoane Fizice - Pagina 39
Analiza Comparativă a unui Credit Ipotecar Oferit de Cinci Bănci din România unei Persoane Fizice - Pagina 40
Analiza Comparativă a unui Credit Ipotecar Oferit de Cinci Bănci din România unei Persoane Fizice - Pagina 41
Analiza Comparativă a unui Credit Ipotecar Oferit de Cinci Bănci din România unei Persoane Fizice - Pagina 42
Analiza Comparativă a unui Credit Ipotecar Oferit de Cinci Bănci din România unei Persoane Fizice - Pagina 43
Analiza Comparativă a unui Credit Ipotecar Oferit de Cinci Bănci din România unei Persoane Fizice - Pagina 44
Analiza Comparativă a unui Credit Ipotecar Oferit de Cinci Bănci din România unei Persoane Fizice - Pagina 45
Analiza Comparativă a unui Credit Ipotecar Oferit de Cinci Bănci din România unei Persoane Fizice - Pagina 46
Analiza Comparativă a unui Credit Ipotecar Oferit de Cinci Bănci din România unei Persoane Fizice - Pagina 47
Analiza Comparativă a unui Credit Ipotecar Oferit de Cinci Bănci din România unei Persoane Fizice - Pagina 48
Analiza Comparativă a unui Credit Ipotecar Oferit de Cinci Bănci din România unei Persoane Fizice - Pagina 49
Analiza Comparativă a unui Credit Ipotecar Oferit de Cinci Bănci din România unei Persoane Fizice - Pagina 50
Analiza Comparativă a unui Credit Ipotecar Oferit de Cinci Bănci din România unei Persoane Fizice - Pagina 51
Analiza Comparativă a unui Credit Ipotecar Oferit de Cinci Bănci din România unei Persoane Fizice - Pagina 52
Analiza Comparativă a unui Credit Ipotecar Oferit de Cinci Bănci din România unei Persoane Fizice - Pagina 53
Analiza Comparativă a unui Credit Ipotecar Oferit de Cinci Bănci din România unei Persoane Fizice - Pagina 54
Analiza Comparativă a unui Credit Ipotecar Oferit de Cinci Bănci din România unei Persoane Fizice - Pagina 55
Analiza Comparativă a unui Credit Ipotecar Oferit de Cinci Bănci din România unei Persoane Fizice - Pagina 56
Analiza Comparativă a unui Credit Ipotecar Oferit de Cinci Bănci din România unei Persoane Fizice - Pagina 57
Analiza Comparativă a unui Credit Ipotecar Oferit de Cinci Bănci din România unei Persoane Fizice - Pagina 58
Analiza Comparativă a unui Credit Ipotecar Oferit de Cinci Bănci din România unei Persoane Fizice - Pagina 59
Analiza Comparativă a unui Credit Ipotecar Oferit de Cinci Bănci din România unei Persoane Fizice - Pagina 60
Analiza Comparativă a unui Credit Ipotecar Oferit de Cinci Bănci din România unei Persoane Fizice - Pagina 61
Analiza Comparativă a unui Credit Ipotecar Oferit de Cinci Bănci din România unei Persoane Fizice - Pagina 62
Analiza Comparativă a unui Credit Ipotecar Oferit de Cinci Bănci din România unei Persoane Fizice - Pagina 63
Analiza Comparativă a unui Credit Ipotecar Oferit de Cinci Bănci din România unei Persoane Fizice - Pagina 64
Analiza Comparativă a unui Credit Ipotecar Oferit de Cinci Bănci din România unei Persoane Fizice - Pagina 65
Analiza Comparativă a unui Credit Ipotecar Oferit de Cinci Bănci din România unei Persoane Fizice - Pagina 66
Analiza Comparativă a unui Credit Ipotecar Oferit de Cinci Bănci din România unei Persoane Fizice - Pagina 67

Conținut arhivă zip

  • Analiza Comparativa a unui Credit Ipotecar Oferit de Cinci Banci din Romania unei Persoane Fizice
    • CUPRINS 27.05.2012.docx
    • Licenta 27.05.2012.doc
    • primele 2 pag 27.05.2012.doc

Alții au mai descărcat și

Creditul - Principalul Produs al Băncilor Comerciale

INTRODUCERE Stabilirea coordonatelor de reformă economică în procesul de tranziţie la economia de piaţă implică, în mod firesc, importante mutaţii...

Creditul

ACTIVITATEA BANCARA SI SISTEMUL BANCAR DIN ROMÂNIA 1.1. ASPECTE GENERALE PRIVIND CONCEPTUL DE “BANCA” SI EVOLUTIA LUI ÎN TIMP Originea...

Creditarea Persoanelor Fizice la Raiffeisen Bank

INTRODUCERE Prezenta lucrare reprezintă o sinteză a elementelor fundamentale ce caracterizează creditul bancar şi în mod particular, creditele...

Creditarea Persoanelor Fizice la o Societate Bancară

INTRODUCERE În economia oricărei ţări, sistemul bancar are un rol foarte important , prin intermediul băncilor derulându-se cea mai mare parte a...

Organizarea, Functionarea si Conducerea Sistemului Bancar

Introducere Bancile reprezinta principala componenta a sistemului institutiilor financiare.Bancile sunt intermediari financiari, în sensul ca se...

Credite ipotecare (BT vs Unicredit)

INTRODUCERE După cum ne spune traducerea proverbului latin Tempora mutantur et nos mutamur in illis-timpurile se schimbă și noi odată cu ele....

Riscurile Bancare și Modalități de Gestionare

Introducere În ultimele două decenii ale secolului XX, studiul băncilor şi activităţii bancare a constituit, pentru cercetători, unul dintre cele...

Creditul Ipotecar la BRD

CAPITOLUL 1 NOŢIUNEA DE CREDIT 1.1 Natura şi formele creditului De-a lungul timpului, rolul băncilor în dezvoltarea economiei s-a manifestat, în...

Ai nevoie de altceva?