Analiza Creditării pe Termen Scurt

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 86 în total
Cuvinte : 35468
Mărime: 159.69KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Universitatea Europeanã Drãgan - Lugoj Facultatea de Ştiinţe Economice - Braşov

Cuprins

CUPRINS

Capitolul 1 CREDITUL BANCAR ÎN ROMÂNIA

1.1. Evoluţia creditului de-a lungul anilor

1.2. Definirea creditului

1.3. Clasificarea creditelor

1.4. Operaţiuni preliminare acordării creditului bancar

1.4.1. Studiul cererilor de credit

1.4.2. Garantarea creditului

1.5. Dobânda bancară

1.6. Comisioanele şi spezele bancare

1.7. Creditarea activităţii de export pe termen scurt

Capitolul 2 CREDITAREA PE TERMEN SCURT A PESOANELOR FIZICE

1.1. Analiza creditului prin punctaj (scoring)

1.1.1. Criterii specifice de acordare a creditului prin punctaj

1.1.2. Exemplu practic

1.2. Garantarea împrumutului

1.2.1. Părţi implicate în garantarea împrumutului

Capitolul 3 CREDITAREA PE TERMEN SCURT A AGENŢILOR ECONOMICI

3.1. Principii urmărite în activitatea de creditare a agenţilor economici

3.2. Elaborarea situaţiei financiare

3.3. Modalităţi de lucru şi factori luaţi în considerare în activitatea de creditare a agenţilor economici

3.4. Analiza managerială şi economico – financiară a firmelor solicitatoare de credite pe termen scurt

3.4.1. Analiza managerială

3.4.2. Analiza performanţelor economico – financiare

3.5. Aplicaţie practică

3.6. Analiza efectivă a solicitării de credit

3.7. Urmărirea şi controlul creditelor

Capitolul 4 ANALIZA PORTOFOLILUI DE CREDITE

4.1. Metodologia Băncii Naţionale a României prin analiza portofoliului de credite

4.2. Definirea şi delimitarea creditelor neperformante

4.2.1. Urmările generate de existenţa creditelor neperformante

4.2.2. Cauze care generează creditele neperformante

4.2.3. Prevenirea şi stoparea creditelor neperformante

4.2.4. Metode de recuperare a creditelor neperformante

4.3. Determinarea, constituirea şi utilizarea provizioanelor specifice de risc

4.3.1. Determinarea provizioanelor specifice de risc

4.3.2. Constituirea provizioanelor specifice de risc

4.3.3. Utilizarea provizioanelor specifice de risc

4.3.4. Înregistrarea în contabilitate a constituirii şi utilizarea provizioanelor specifice de risc

Capitolul 5 CONCLUZII ŞI PROPUNERI

ANEXE

1. Cerere de credit

2. Contract de credit

3. Act adiţional

4. Adeverinţă de venit

5. Cerere de credit

6. Contract de credit

7. Formulare pentru analiza şi clasificarea creditelor şi constituirea provizioanelor specifice de risc de către Banca Comercială Română

BIBLIOGRAFIE

Extras din document

CAPITOLUL 1

CREDITUL BANCAR ÎN ROMÂNIA

1.1. Evoluţia creditului de-a lungul anilor

Cu 20 de secole î.e.n., în Codul regelui Hmurabbi din regatul Babilonului existau prevederi cu privire la acordarea şi primirea de împrumuturi cu “înscrisuri” pe tăbliţe din lut, care dovedeau asemenea operaţuni, dobânzile percepute, constituire de garanţii, încredinţarea de către temple a unor depozite de valori, constând, din materiale preţioase, sub formă de lingouri.

Câteva popoare din antichitate, civilizate pentru acele vremuri, cum erau asirienii, egiptenii şi ulterior grecii şi romanii efectuau, între altele, în cadrul preocupărilor lor din domeniul comerţului, şi schimbul de monede din metale preţioase (în lingouri din aur şi argint).

Asemenea operaţiuni de schimb de monede, primite de monede şi alte metale preţioase în depozite, efectuarea de plăţi atât pe “piaţa” respectivă, cât şi pe altele în localităţi situate în alte zone geografice, acordarea de împrumuturi cu dobândă, etc.,sunt operaţiuni care în vremea noastră constituie obiectul de activitate al băncilor comerciale.

Acordarea împrumutului se efectua în baza existenţei unor “depozitele” (în înţelesul actual al noutăţii) administrete de temple, care de-a lungul veacurilor acumulaseră bogăţii impresionante, concretizate în terenuri, case de locuit, ateliere meşteşugăreşti, cirezi de vite, turme de oi, stocuri de monede şi lingouri din metale proţioase,etc.

“Bancherii” chaldeeni, cu peste 20 de secole în urmă, acordau împrumuturi şi efectuau plăţi în numerar (cu monede), iar chinezii foloseau “cecul”şi ceea ce numim noi astăzi “bilete de bancă”, însă acesta erau sub forma unor certificate convertibile la vedere în aur şi argint.

În antichitate cei mai de seamă bancheri erau preoţii templelor egiptene, greceşti şi evreieşti, aceştia din urmă transformând templele în lăcaşuri de rugăciune şi de cult în instituţii cu caracter cămătăresc.

La greci, bancherii particulari erau cunoscuţi sub denumirea de “trapeziţi” (de la trapez, care însemnă masă), masa la care erau aşezaţi şi efectuau operaţiunile de schimb de monede, primiri de depozite în monede sau lingouri din aur şi argint. Pentru aceste depozite, trapeziţii plăteau dobânda (pe care o recuperau din dobânzile mai mari percepute la acordarea de împrumuturi, reţinându-şi diferenţa).

La romani, bancherii particulari purtau diferite denumiri, în funcţie de specificul activităţii lor, astfel: (1) argentarii sau mensarii (de la mensa/masa) efectuau plăţi în monede, intermediau pentru plasamente de fonduri şi acordau împrumuturi în monede proprii ori străine; (2) numularii, care se ocupau, în special, cu cumpărarea şi verificarea diferitelor monede aflate în circulaţie în acea vreme; (3) feneratores, care erau cămătari şi care dădeau împrumuturi cu dobânzi foarte mari (:cămătăreşti”) şi de regulă pe termen scurt.

Începând cu Evul Mediu şi continuând cu Epoca Modernă au început să se înfiinţeze o serie de instituţii cu caracter bancar.

Primele bănci au apărut în oraşele-cetăţi din Peninsula Italică, după cum urmează: prima bancă înfiinţată ca atare a fost “Banco di Veneţia”, în anul 1171, de către dogele Michele al XI-lea, iar în anul 1584 apare, tot la Veneţia, “Banco di Rialto”, banca de viramente, care primea depozite şi acorda împrumuturi particularilor.

În perioadele următoare, în Peninsula Italică au apărut şi alte bănci, astfel: la Genova, o bancă al cărui scop era perceperea impozitelor, iar ulterior, în 1407, tot la Genova, a luat fiinţă “Banco di San Giorgio”. La Florenţa, în secolul al XV-lea exista “Banca Salimbeni”, iar la Milano lua fiinţă ”Banco de San Ambroggio” în 1593. La Napoli s-a înfiinţat banca “Sacra Monte della Pieta”, iar ulterior au apărut şi băncile “Monte della Pieta”, “Sad Maria del Poveri”, etc. care, după cum le este şi denumirea, erau bănci cu caracter umanitar (pieta = milă; poveri = săraci). Aceste bănci acordau împrumuturi cu dobândă mică.

În Ţările de Jos (Olanda astăzi) a luat fiinţă în anul 1609 ca bancă de stat “Banca Amsterdamului”, care a avut la timpul său un rol destul de important în acţiunea de finanţare şi de sprijinire a marilor companii comerciale şi de transport olandeze, în perioada în care ţara devenise putere colonială. Banca Amsterdamului poate fi considerată ca prima bancă naţională.

În Germania este înfiinţată în 1616 “Banca Hamburgului”, creată iniţial ca o bancă de depozite, devine ulterior şi banca de virament.

În Anglia, printre primii bancheri pot fi menţionaţi italienii din Lombardia şi evreii. Italienii şi-au stabilit birourile bancare pe o stradă, care ulterior le-a purtat numele: Lombard Street.

Preview document

Analiza Creditării pe Termen Scurt - Pagina 1
Analiza Creditării pe Termen Scurt - Pagina 2
Analiza Creditării pe Termen Scurt - Pagina 3
Analiza Creditării pe Termen Scurt - Pagina 4
Analiza Creditării pe Termen Scurt - Pagina 5
Analiza Creditării pe Termen Scurt - Pagina 6
Analiza Creditării pe Termen Scurt - Pagina 7
Analiza Creditării pe Termen Scurt - Pagina 8
Analiza Creditării pe Termen Scurt - Pagina 9
Analiza Creditării pe Termen Scurt - Pagina 10
Analiza Creditării pe Termen Scurt - Pagina 11
Analiza Creditării pe Termen Scurt - Pagina 12
Analiza Creditării pe Termen Scurt - Pagina 13
Analiza Creditării pe Termen Scurt - Pagina 14
Analiza Creditării pe Termen Scurt - Pagina 15
Analiza Creditării pe Termen Scurt - Pagina 16
Analiza Creditării pe Termen Scurt - Pagina 17
Analiza Creditării pe Termen Scurt - Pagina 18
Analiza Creditării pe Termen Scurt - Pagina 19
Analiza Creditării pe Termen Scurt - Pagina 20
Analiza Creditării pe Termen Scurt - Pagina 21
Analiza Creditării pe Termen Scurt - Pagina 22
Analiza Creditării pe Termen Scurt - Pagina 23
Analiza Creditării pe Termen Scurt - Pagina 24
Analiza Creditării pe Termen Scurt - Pagina 25
Analiza Creditării pe Termen Scurt - Pagina 26
Analiza Creditării pe Termen Scurt - Pagina 27
Analiza Creditării pe Termen Scurt - Pagina 28
Analiza Creditării pe Termen Scurt - Pagina 29
Analiza Creditării pe Termen Scurt - Pagina 30
Analiza Creditării pe Termen Scurt - Pagina 31
Analiza Creditării pe Termen Scurt - Pagina 32
Analiza Creditării pe Termen Scurt - Pagina 33
Analiza Creditării pe Termen Scurt - Pagina 34
Analiza Creditării pe Termen Scurt - Pagina 35
Analiza Creditării pe Termen Scurt - Pagina 36
Analiza Creditării pe Termen Scurt - Pagina 37
Analiza Creditării pe Termen Scurt - Pagina 38
Analiza Creditării pe Termen Scurt - Pagina 39
Analiza Creditării pe Termen Scurt - Pagina 40
Analiza Creditării pe Termen Scurt - Pagina 41
Analiza Creditării pe Termen Scurt - Pagina 42
Analiza Creditării pe Termen Scurt - Pagina 43
Analiza Creditării pe Termen Scurt - Pagina 44
Analiza Creditării pe Termen Scurt - Pagina 45
Analiza Creditării pe Termen Scurt - Pagina 46
Analiza Creditării pe Termen Scurt - Pagina 47
Analiza Creditării pe Termen Scurt - Pagina 48
Analiza Creditării pe Termen Scurt - Pagina 49
Analiza Creditării pe Termen Scurt - Pagina 50
Analiza Creditării pe Termen Scurt - Pagina 51
Analiza Creditării pe Termen Scurt - Pagina 52
Analiza Creditării pe Termen Scurt - Pagina 53
Analiza Creditării pe Termen Scurt - Pagina 54
Analiza Creditării pe Termen Scurt - Pagina 55
Analiza Creditării pe Termen Scurt - Pagina 56
Analiza Creditării pe Termen Scurt - Pagina 57
Analiza Creditării pe Termen Scurt - Pagina 58
Analiza Creditării pe Termen Scurt - Pagina 59
Analiza Creditării pe Termen Scurt - Pagina 60
Analiza Creditării pe Termen Scurt - Pagina 61
Analiza Creditării pe Termen Scurt - Pagina 62
Analiza Creditării pe Termen Scurt - Pagina 63
Analiza Creditării pe Termen Scurt - Pagina 64
Analiza Creditării pe Termen Scurt - Pagina 65
Analiza Creditării pe Termen Scurt - Pagina 66
Analiza Creditării pe Termen Scurt - Pagina 67
Analiza Creditării pe Termen Scurt - Pagina 68
Analiza Creditării pe Termen Scurt - Pagina 69
Analiza Creditării pe Termen Scurt - Pagina 70
Analiza Creditării pe Termen Scurt - Pagina 71
Analiza Creditării pe Termen Scurt - Pagina 72
Analiza Creditării pe Termen Scurt - Pagina 73
Analiza Creditării pe Termen Scurt - Pagina 74
Analiza Creditării pe Termen Scurt - Pagina 75
Analiza Creditării pe Termen Scurt - Pagina 76
Analiza Creditării pe Termen Scurt - Pagina 77
Analiza Creditării pe Termen Scurt - Pagina 78
Analiza Creditării pe Termen Scurt - Pagina 79
Analiza Creditării pe Termen Scurt - Pagina 80
Analiza Creditării pe Termen Scurt - Pagina 81
Analiza Creditării pe Termen Scurt - Pagina 82
Analiza Creditării pe Termen Scurt - Pagina 83
Analiza Creditării pe Termen Scurt - Pagina 84
Analiza Creditării pe Termen Scurt - Pagina 85
Analiza Creditării pe Termen Scurt - Pagina 86

Conținut arhivă zip

  • Analiza Creditarii pe Termen Scurt.doc

Alții au mai descărcat și

Monografie BRD - Grup Societe Generale

CAP. 1 PREZENTARE GENERALA A SOCIETATII BANCARE 1.1. Caracteristici generale Din multimea de societati bancare si institutii financiare si de...

Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare

domenii ale activitatii economice. Activitatea de creditare bancara prezinta importanta atqt in tarile dezvoltate, cqt si in tarile aflate in...

Creditarea Persoanelor Fizice la Raiffeisen Bank

INTRODUCERE Prezenta lucrare reprezintă o sinteză a elementelor fundamentale ce caracterizează creditul bancar şi în mod particular, creditele...

Impactul Politicii de Creditare asupra Portofoliului de Credite

INTRODUCERE Sectorul bancar reprezintă componenta cea mai importantă a pieţei financiare din Republica Moldova Deficitul de resurse accesibile...

Monografie ING

1. Prezentarea societăţii bancare. Istoric şi evoluţie Într-o economie modernă, schimbul bunurilor şi al serviciilor se face aproape integral prin...

Creditarea Persoanelor Juridice la BRD

CAPITOLUL I DESCRIEREA BĂNCII 1.1. INTRODUCERE BRD-GSG a fost înfiinţată prin hotărâre de guvern în decembrie 1990 şi înmatriculată în februarie...

Ciclul de Exploatare al Intreprinderii

CAPITOLUL 1 DECIZIA DE FINANŢARE A CICLULUI DE EXPLOATARE AL ÎNTREPRINDERII ŞI IMPACTUL SĂU 1.1. Conţinutul deciziei de finanţare a ciclului de...

Operatiunile de Creditare a Bancilor Comerciale si Rambursarea Lor

INTRODUCERE În economia de piaţă rolul politicii creditare este departe de a fi neglijabil. Într-o economie în tranziţie, cu atât mai mult, acesta...

Ai nevoie de altceva?