Analiza Financiara a Activitatii Bancare

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 119 în total
Cuvinte : 34525
Mărime: 284.24KB (arhivat)
Cost: 8 puncte

Cuprins

CAPITOLUL 1

SISTEMUL BANCAR ROMANESC SI ROLUL BANCILOR COMERCIALE IN CADRUL ACESTUIA

1.1. Evolutia sistemului bancar

1.2. Descrierea sistemului bancar

1.3. Rolul bancilor comerciale

CAPITOLUL 2

OPERATIUNILE ACTIVE SI PASIVE. MANAGEMENTUL ACESTORA IN CADRUL BANCILOR

2.1. Operatiunile pasive si managementul pasivelor bancare

2.2. Operatiunile active si managementul activelor bancare

2.3. Optimizarea activitatii bancare prin corelarea operatiunilor active cu cele pasive

CAPITOLUL 3

REZULTATELE FINANCIARE ALE ACTIVITATII BANCARE REFLECTATE IN DOCUMENTELE DE SINTEZA

3.1. Bilantul bancar

3.1.1. Bilant bancar – concept

3.1.2. Structura bilantului bancar

3.1.2.1. Activul bilantier

3.1.2.2. Pasivul bilantier

3.2. Contul de profit si pierdere

3.3. Corelatia bilantului cu planul de conturi bancar

CAPITOLUL 4

ANALIZA FINANCIARA A ACTIVITATII BANCARE

4.1. Analiza financiara – instrument de conducere si imbunatatire a performantelor bancare

4.2. Modalitati de analiza

4.2.1. Indicatori de performanta

4.2.2. Metoda ratelor

4.2.2.1. Ratele de structura si activitate

4.2.2.2. Ratelor de exploatare si rezultate

4.2.2.3. Ratele de gestiune

4.2.3. Analiza riscurilor asumate

4.2.3.1. Riscul de credit

4.2.3.2. Riscul de lichiditate

4.2.3.3. Riscul de rata a dobanzii

4.2.3.4. Riscul de schimb

4.2.3.5. Riscul de solvabilitate

CAPITOLUL 5

STUDIU DE CAZ – BANCA COMERCIALA ROMANA

5.1. BANCA COMERCIALA ROMANA – prezentare

5.1.1. Istoricul bancii

5.1.2. Structura actionariatului

5.1.3. Activitatea bancii

5.2. Analiza activelor si pasivelor

5.2.1. Evolutia activelor

5.2.2. Evolutia pasivelor

5.3. Contul de profit si pierdere

5.3.1. Veniturile

5.3.2. Cheltuielile

5.4. Indicatori de performanta

5.5. Performante

Extras din document

Cap.1 SISTEMUL BANCAR ROMANESC

SI ROLUL BANCILOR COMERCIALE IN CADRUL ACESTUIA

1.1 EVOLUTIA SISTEMULUI BANCAR

Structura sistemului bancar înainte de 1990 era similară cu cea a tuturor economiilor centralizate. Banca Natională a României combina funcţiile unei bănci centrale cu câteva din funcţiile unei bănci comerciale. Împreună cu alte instituţii de stat, ea elabora proiectele de creditare şi numerar pentru economie şi monitoriza punerea lor în practică.

Procesul de restructurare a sistemului a început încă de la sfârşitul anului 1990, când Banca Comercială Română (BCR) nou înfiinţată a preluat funcţia comercială pe care o îndeplinea până atunci Banca Naţională.

Fostele bănci de stat specializate (Banca Română pentru Comerţ Exterior, Banca Agricolă, Banca de Investiţii) au fost transformate în bănci comerciale, putând efectua toate operaţiunile bancare fără a mai ţine cont de specializarea sectorială avută.

Un sistem pe două nivele, de tip occidental, bazat pe principiul universalităţii băncilor a devenit operaţional în aprilie 1991 o dată cu adoptarea celor două legi bancare – Legea privind activitatea bancară şi Legea privind statutul Băncii Naţionale (modificate ulterior prin Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancară şi Legea nr. 101/1998 privind statutul Băncii Naţionale a României).

Prin lege, Banca Naţională a României a căpătat autonomie faţa de puterea executivă, astfel:

• are personalitate juridică;

• este unicul organ de emisiune, aplică şi răspunde de politica monetară, valutară, de credit, de plată, precum şi de autorizarea şi supravegherea prudenţială a societăţilor bancare;

• este un organ consultativ în procesul de elaborare a actelor normative ale autoritaţilor publice, care privesc direct politica monetară, activitatea bancară, regimul valutar si datoria publică;

• conducerea Băncii Naţionale este asigurată de un Consiliu de Administraţie numit de Parlament; membrii Consiliului de Administraţie nu pot fi parlamentari sau membrii enui partid politic.

Băncile comerciale au statut de societăti comerciale pe acţiuni şi funcţioneaza în baza Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale şi a Legii bancare nr. 58/1998. Ele se pot constitui cu aport parţial sau total de capital autohton, privat sau străin si sunt independente, avănd dreptul să se implice în diverse operaţiuni bancare, cu condiţia respectării reglementărilor emise de BNR.

Tuturor băncilor comerciale li se permite, în cadrul legal, să funcţioneze ca “bănci universale”. În realitate, anumite funcţii din activitatea bancară universală nu sunt permise, cum ar fi activitaţi de brokeraj la bursă, pentru care sunt necesare firme separate, avănd aceasta strategie la bază.

La început BNR a intenţionat dezvoltarea sistemului si consolidarea performanţei câtorva bănci, în special al celor de stat. În ultimii ani s-a petrecut o notabilă apariţie de bănci noi. Pachetul lor competitiv de servicii bancare va afecta profund standardele şi performanţele celorlalte bănci.

Creşterea numărului de bănci a fost mai puţin explozivă decât în celelalte ţări din Europa Centrală şi de Est, ca urmare a poiticii prudente de autorizare din partea băncii centrale.

Structura şi ponderea numărului băncilor în funcţie de provenienţa capitalului:

Bibliografie

1) Brendea, C., Dăeanu, V. E., Zmfirescu, M., Ghiţă, M., Riscul şi performanţa creditului bancar în România, Editura Coresi, 2001

2) Dardac, N., Vâşcu, T., Monedă – Credit 2, Editura ASE, 2002

3) Dănilă, N., Managementul bancar, Editura Economică, 2000

4) Dedu, V., Gestiune şi audit bancar, Editura Economică, 2003

5) Gheţea, R.G., Metode de analiză economico-financiară în activitatea bancară,2000

6) Ioan, B., Tratat de management financiar-bancar, Editura Economică, 2002

7) Ionescu-Muscel, V., Analiza riscului pe pieţele financiare şi bancare, 2002

8) Răduţ, R., Managementul activelor şi pasivelor unei societăţi bancare, 2001

9) Roxin, L., Gestiunea riscurilor bancare, Editura Didactică şi Pedagogică, 1997

10) Stoica, M., Management bancar, Editura Economică, 1999

11) Tudorache, D., Puianu, C., Moraru, D., Caracota, C.R., Monedă. Bănci. Credit, Editura Sylvi, 2001

12) Rapoartele BNR 1996 - 2002

13) www.bcr.ro

14) www.bnr.ro

Preview document

Analiza Financiara a Activitatii Bancare - Pagina 1
Analiza Financiara a Activitatii Bancare - Pagina 2
Analiza Financiara a Activitatii Bancare - Pagina 3
Analiza Financiara a Activitatii Bancare - Pagina 4
Analiza Financiara a Activitatii Bancare - Pagina 5
Analiza Financiara a Activitatii Bancare - Pagina 6
Analiza Financiara a Activitatii Bancare - Pagina 7
Analiza Financiara a Activitatii Bancare - Pagina 8
Analiza Financiara a Activitatii Bancare - Pagina 9
Analiza Financiara a Activitatii Bancare - Pagina 10
Analiza Financiara a Activitatii Bancare - Pagina 11
Analiza Financiara a Activitatii Bancare - Pagina 12
Analiza Financiara a Activitatii Bancare - Pagina 13
Analiza Financiara a Activitatii Bancare - Pagina 14
Analiza Financiara a Activitatii Bancare - Pagina 15
Analiza Financiara a Activitatii Bancare - Pagina 16
Analiza Financiara a Activitatii Bancare - Pagina 17
Analiza Financiara a Activitatii Bancare - Pagina 18
Analiza Financiara a Activitatii Bancare - Pagina 19
Analiza Financiara a Activitatii Bancare - Pagina 20
Analiza Financiara a Activitatii Bancare - Pagina 21
Analiza Financiara a Activitatii Bancare - Pagina 22
Analiza Financiara a Activitatii Bancare - Pagina 23
Analiza Financiara a Activitatii Bancare - Pagina 24
Analiza Financiara a Activitatii Bancare - Pagina 25
Analiza Financiara a Activitatii Bancare - Pagina 26
Analiza Financiara a Activitatii Bancare - Pagina 27
Analiza Financiara a Activitatii Bancare - Pagina 28
Analiza Financiara a Activitatii Bancare - Pagina 29
Analiza Financiara a Activitatii Bancare - Pagina 30
Analiza Financiara a Activitatii Bancare - Pagina 31
Analiza Financiara a Activitatii Bancare - Pagina 32
Analiza Financiara a Activitatii Bancare - Pagina 33
Analiza Financiara a Activitatii Bancare - Pagina 34
Analiza Financiara a Activitatii Bancare - Pagina 35
Analiza Financiara a Activitatii Bancare - Pagina 36
Analiza Financiara a Activitatii Bancare - Pagina 37
Analiza Financiara a Activitatii Bancare - Pagina 38
Analiza Financiara a Activitatii Bancare - Pagina 39
Analiza Financiara a Activitatii Bancare - Pagina 40
Analiza Financiara a Activitatii Bancare - Pagina 41
Analiza Financiara a Activitatii Bancare - Pagina 42
Analiza Financiara a Activitatii Bancare - Pagina 43
Analiza Financiara a Activitatii Bancare - Pagina 44
Analiza Financiara a Activitatii Bancare - Pagina 45
Analiza Financiara a Activitatii Bancare - Pagina 46
Analiza Financiara a Activitatii Bancare - Pagina 47
Analiza Financiara a Activitatii Bancare - Pagina 48
Analiza Financiara a Activitatii Bancare - Pagina 49
Analiza Financiara a Activitatii Bancare - Pagina 50
Analiza Financiara a Activitatii Bancare - Pagina 51
Analiza Financiara a Activitatii Bancare - Pagina 52
Analiza Financiara a Activitatii Bancare - Pagina 53
Analiza Financiara a Activitatii Bancare - Pagina 54
Analiza Financiara a Activitatii Bancare - Pagina 55
Analiza Financiara a Activitatii Bancare - Pagina 56
Analiza Financiara a Activitatii Bancare - Pagina 57
Analiza Financiara a Activitatii Bancare - Pagina 58
Analiza Financiara a Activitatii Bancare - Pagina 59
Analiza Financiara a Activitatii Bancare - Pagina 60
Analiza Financiara a Activitatii Bancare - Pagina 61
Analiza Financiara a Activitatii Bancare - Pagina 62
Analiza Financiara a Activitatii Bancare - Pagina 63
Analiza Financiara a Activitatii Bancare - Pagina 64
Analiza Financiara a Activitatii Bancare - Pagina 65
Analiza Financiara a Activitatii Bancare - Pagina 66
Analiza Financiara a Activitatii Bancare - Pagina 67
Analiza Financiara a Activitatii Bancare - Pagina 68
Analiza Financiara a Activitatii Bancare - Pagina 69
Analiza Financiara a Activitatii Bancare - Pagina 70
Analiza Financiara a Activitatii Bancare - Pagina 71
Analiza Financiara a Activitatii Bancare - Pagina 72
Analiza Financiara a Activitatii Bancare - Pagina 73
Analiza Financiara a Activitatii Bancare - Pagina 74
Analiza Financiara a Activitatii Bancare - Pagina 75
Analiza Financiara a Activitatii Bancare - Pagina 76
Analiza Financiara a Activitatii Bancare - Pagina 77
Analiza Financiara a Activitatii Bancare - Pagina 78
Analiza Financiara a Activitatii Bancare - Pagina 79
Analiza Financiara a Activitatii Bancare - Pagina 80
Analiza Financiara a Activitatii Bancare - Pagina 81
Analiza Financiara a Activitatii Bancare - Pagina 82
Analiza Financiara a Activitatii Bancare - Pagina 83
Analiza Financiara a Activitatii Bancare - Pagina 84
Analiza Financiara a Activitatii Bancare - Pagina 85
Analiza Financiara a Activitatii Bancare - Pagina 86
Analiza Financiara a Activitatii Bancare - Pagina 87
Analiza Financiara a Activitatii Bancare - Pagina 88
Analiza Financiara a Activitatii Bancare - Pagina 89
Analiza Financiara a Activitatii Bancare - Pagina 90
Analiza Financiara a Activitatii Bancare - Pagina 91
Analiza Financiara a Activitatii Bancare - Pagina 92
Analiza Financiara a Activitatii Bancare - Pagina 93
Analiza Financiara a Activitatii Bancare - Pagina 94
Analiza Financiara a Activitatii Bancare - Pagina 95
Analiza Financiara a Activitatii Bancare - Pagina 96
Analiza Financiara a Activitatii Bancare - Pagina 97
Analiza Financiara a Activitatii Bancare - Pagina 98
Analiza Financiara a Activitatii Bancare - Pagina 99
Analiza Financiara a Activitatii Bancare - Pagina 100
Analiza Financiara a Activitatii Bancare - Pagina 101
Analiza Financiara a Activitatii Bancare - Pagina 102
Analiza Financiara a Activitatii Bancare - Pagina 103
Analiza Financiara a Activitatii Bancare - Pagina 104
Analiza Financiara a Activitatii Bancare - Pagina 105
Analiza Financiara a Activitatii Bancare - Pagina 106
Analiza Financiara a Activitatii Bancare - Pagina 107
Analiza Financiara a Activitatii Bancare - Pagina 108
Analiza Financiara a Activitatii Bancare - Pagina 109
Analiza Financiara a Activitatii Bancare - Pagina 110
Analiza Financiara a Activitatii Bancare - Pagina 111
Analiza Financiara a Activitatii Bancare - Pagina 112
Analiza Financiara a Activitatii Bancare - Pagina 113
Analiza Financiara a Activitatii Bancare - Pagina 114
Analiza Financiara a Activitatii Bancare - Pagina 115
Analiza Financiara a Activitatii Bancare - Pagina 116
Analiza Financiara a Activitatii Bancare - Pagina 117
Analiza Financiara a Activitatii Bancare - Pagina 118
Analiza Financiara a Activitatii Bancare - Pagina 119

Conținut arhivă zip

  • Analiza Financiara a Activitatii Bancare.docx

Alții au mai descărcat și

Activitatea Internațională a Băncilor Comerciale

ARGUMENT Economia de piaţă presupune în mod necesar existenţa unui sistem bancar care să asigure mobilizarea tuturor disponibilităţilor monetare...

Analiza Indicatorilor de Performanță

Introducere Sistemul bancar este un segment indispensabil în cadrul economiei, avându un rol important în cadrul pieţei financiare. Buna...

Cărți de plată

În ţările occidentale cartea de plată este astăzi sinonimă cu sistemul plăţilor electronice, utilizarea sa cotidiană devenind un act banal pentru...

Analiza privind Operatiunile cu Carduri in Practica Bancii Comerciale Romane Erste Bank, Sucursala Braila

INTRODUCERE Ca mai în toate domeniile, dorinţa de îmbunătăţire şi perfecţionare a rezultatelor prin experienţă şi cercetare au condus spre...

Managementul riscului de credit

I.1. Rolul bancilor in economia moderna Importanta sistemului bancar intr-o economie moderna. Pe fundalul amplficarii schimburilor comerciale,...

Analiza Performantelor Financiare la BCR

1. Bazele teoretico-metodologice ale analizei economico-financiare Procesul de conducere nu se poate baza pe rutina si intuitie ci pe o analiza...

Managementul Riscului de Creditare - Raiffeisen Bank

CAPITOLUL 1 MANAGEMENTUL RISCULUI ÎN ACTIVITATEA BANCARĂ Noţiunea de risc poate fi definită ca un angajament care poartă o incertitudine datorită...

Profitabilitatea si Performantele Bancare

INTRODUCERE Băncile sunt angrenaje esenţiale ale economiilor noastre. Dar, cu toate acestea, rolul lor este puţin cunoscut. În general sunt...

Ai nevoie de altceva?