BNR și Rolul Său în Monitorizarea Sistemelor de Plăți în România

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 82 în total
Cuvinte : 29611
Mărime: 151.18KB (arhivat)
Cost: 12 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Conf. dr. ANGELA BOARIU
UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” IAŞI FACULTATEA DE ECONOMIE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR SPECIALIZAREA: FINANŢE - BĂNCI

Cuprins

Capitolul 1. Sistemul de plăţi – circuit vital al economiei naţionale 2

1.1. Capacitatea de plată – expresie a vitalităţii firmei 2

1.2. Participanţii la sistemul de plăţi, circulaţia mesajelor şi transferul fondurilor 4

1.2.1. Sistemul de decontare pe bază brută 8

1.2.2. Sisteme de decontare pe bază netă 9

1.3. Mecanismul plăţilor în România – evoluţii şi perspective 13

1.3.1. Organizarea mecanismelor de plăţi în perioada interbelică 13

1.3.2. Perioada 1948 – 1990: sistemul de plăţi 15

1.3.3. Mecanismul plăţilor după 1990 17

1.4. Rolul BNR în organizarea şi dezvoltarea sistemului de plăţi 22

Capitolul 2. Sistemul Naţional de Plăţi al Băncii Naţionale a României DECONT *BNR 25

2.1. Arhitectura Sistemului Naţional de Plăţi al Băncii Naţionale a României DECONT *BNR 25

2.2. Componentele Sistemului Naţional de Plăţi DECONT * BNR 30

2.2.1. Sisteme de transfer pe baze nete 30

2.2.1.1. Subsistemul de compensare multilaterală a plăţilor interbancare cu decontare netă (COMI) 30

2.2.1.2. Subsistemul de compensare bilaterală a plăţilor cu decontare netă (COBI) 32

2.2.1.3. Subsistemul de decontare finală în regim special (DEFI) 33

2.2.2. Sisteme de transfer pe baze brute 34

2.2.2.1. Subsistemul de decontare brută la sfârşitul zilei a plăţilor de mare valoare (DEPI) 34

2.2.2.2. Subsistemul de decontare brută la sfârşitul zilei a depozitelor constituite de către bănci la banca centrală (DEDI) 35

2.2.2.3. Subsistemul de decontare brută la sfârşitul zilei a tranzacţiilor bancare (DETI) 36

Capitolul 3. Managementul riscului în sistemele de plăţi 37

3.1. Aspecte generale privind riscul în sistemele de plăţi 37

3.2. Organizarea şi funcţionarea Centralei Incidentelor de Plăţi 40

Capitolul 4. Sistemul electronic de plăţi – perspectiva integrării europene 48

4.1. Sistemul electronic de plăţi: componente, participanţi, caracteristici 48

4.1.1. Sistemul de decontare pe bază brută în timp real a plăţilor de mare valoare (ReGIS) 50

4.1.2. Sistemul electronic de decontare pe bază netă a plăţilor de mică valoare (SENT) 54

4.1.3. Sistemul de înregistrare, decontare şi transferare a titlurilor de stat (SaFIR) 57

4.2. Impactul Sistemului Electronic de Plăţi asupra sistemului bancar 59

4.3. De la plăţile pe suport hârtie la moneda electronică 63

Concluzii 72

Bibliografie 77

Extras din document

Capitolul 1. Sistemul de plăţi – circuit vital al economiei naţionale

1.1. Capacitatea de plată – expresie a vitalităţii firmei

În economia de piaţă, latura cea mai semnificativă şi cea mai vizibilă pentru fiecare entitate economică este capacitatea de plată.

În spiritul economiei de piaţă fiecare entitate economică trebuie să-şi modeleze pretenţiile sale la resurse materiale, umane şi de altă natură, funcţie de posibilităţile sale de a asigura echivalentul bănesc, de a stinge obligaţiile faţă de terţi prin plata în bani

Capacitatea de plată, ca şi lipsa acesteia, sunt situaţii conjucturale. Firmele pot avea adesea deficienţe temporare în asigurarea capacităţii de plată, care dacă sunt rare şi accidentale, au rezolvări curente, cum ar fi îngăduinţa partenerilor sau creditele bancare de trezorerie.

În unele cazuri însă pentru firmă se conturează cu claritate o stare de lipsă de capacitate de plată fără perspective de a fi depăşită. În aceste împrejurări are loc prin forme specifice, declararea stării de insolvenţă, respectiv declararea stării de faliment.

Falimentul este, de fapt, “un act de igienă economică, în sensul că elimină din competiţie pe cei total inabilitaţi, respectiv firmele care, dintr-un motiv sau altul, dovedesc, prin lipsa de capacitate de plată iremediabilă, că nu au vitalitate”

De-a lungul timpului, pentru economişti, studiul banilor, instituţiilor bancare şi pieţelor financiare a constituit unul dintre cele mai fascinante domenii de exploatare.

Asemeni cercetărilor în ştiinţele fundamentale, finanţiştii şi bancherii experimentează tentaţia descoperirii, analizei şi inovării acestui perpetuum mobile al fondurilor băneşti în care actul plăţii îndeplineşte atât rolul inimii care transportă banii – sângele – către fiecare parte a organismului numit societate, cât şi pe cel al sistemului nervos, responsabil de coordonarea sa.

Plata adecvată, compensarea şi decontarea drepturilor şi obligaţiilor băneşti reprezintă premise esenţiale ale menţinerii ordinii nu numai la nivelul existenţei individuale şi al celei de întreprindere, cât mai ales la nivelul societăţii în întregul său.

În economiile moderne, dotate cu sisteme financiare adecvate, cumpărarea bunurilor şi serviciilor, inclusiv a activelor financiare, se realizează utilizând o categorie specială de active, care prin natura şi larga lor acceptabilitate, sunt considerate bani. Plata, respectiv eliberarea de obligaţii a cumpărătorilor bunurilor, serviciilor ori activelor financiare, are loc folosind bani, fie sub formă de numerar, fie sub formă de depozite păstrate în conturi în bănci, fie prin mijlocirea creditului în cadrul a ceea ce specialiştii numesc sistem de plăţi

În literatura de specialitate, sunt numeroase definiţiile date sistemului de plăţi. Astfel, Paul Van den Bergh defineşte sistemul de plăţi ca „parte integrantă a sistemului monetar, constând într-un set de reguli, instituţii şi mecanisme tehnice pentru transferul banilor”

Reputata autoare Mariana Diaconescu defineşte sistemul de plăţi ca „un set de înţelegeri (aranjamente) privind descărcarea obligaţiilor asumate de agenţii economici ori de câte ori aceştia acţionează resurse financiare sau reale”

Sistemul de plăţi mai poate fi definit ca „ansamblul instrumentelor, organismelor şi procedurilor, precum şi al suportului informaţional şi tehnologic utilizat pentru darea instucţiunilor şi transmiterea între debitori şi beneficiari a mesajelor referitoare la transferurile monetare reprezentând stingerea unor obligaţii de plată”

În legea bancară din România se regăseşte următoarea definiţie dată sistemului de plăţi: aranjamentul colectiv formalizat, cuprinzând reguli şi proceduri standardizate comune cu privire la executarea ordinelor de transfer între participanţi, precum şi infrastructura corespunzătoare prin care se realizează toate sau o parte din activităţile de procesare, manipulare, compensare şi decontare a oricăror mijloace de plată şi/sau plata oricăror sume de bani prin intermediul mijloacelor de plată, aranjament intervenit între cel puţin trei participanţi, care pot fi: instituţii de credit, societăţi de servicii de investiţii financiare, Trezoreria Statului sau alte entităţi din străinătate care desfăşoară activităţi specifice instituţiilor de credit sau societăţilor de servicii de investiţii financiare

Preview document

BNR și Rolul Său în Monitorizarea Sistemelor de Plăți în România - Pagina 1
BNR și Rolul Său în Monitorizarea Sistemelor de Plăți în România - Pagina 2
BNR și Rolul Său în Monitorizarea Sistemelor de Plăți în România - Pagina 3
BNR și Rolul Său în Monitorizarea Sistemelor de Plăți în România - Pagina 4
BNR și Rolul Său în Monitorizarea Sistemelor de Plăți în România - Pagina 5
BNR și Rolul Său în Monitorizarea Sistemelor de Plăți în România - Pagina 6
BNR și Rolul Său în Monitorizarea Sistemelor de Plăți în România - Pagina 7
BNR și Rolul Său în Monitorizarea Sistemelor de Plăți în România - Pagina 8
BNR și Rolul Său în Monitorizarea Sistemelor de Plăți în România - Pagina 9
BNR și Rolul Său în Monitorizarea Sistemelor de Plăți în România - Pagina 10
BNR și Rolul Său în Monitorizarea Sistemelor de Plăți în România - Pagina 11
BNR și Rolul Său în Monitorizarea Sistemelor de Plăți în România - Pagina 12
BNR și Rolul Său în Monitorizarea Sistemelor de Plăți în România - Pagina 13
BNR și Rolul Său în Monitorizarea Sistemelor de Plăți în România - Pagina 14
BNR și Rolul Său în Monitorizarea Sistemelor de Plăți în România - Pagina 15
BNR și Rolul Său în Monitorizarea Sistemelor de Plăți în România - Pagina 16
BNR și Rolul Său în Monitorizarea Sistemelor de Plăți în România - Pagina 17
BNR și Rolul Său în Monitorizarea Sistemelor de Plăți în România - Pagina 18
BNR și Rolul Său în Monitorizarea Sistemelor de Plăți în România - Pagina 19
BNR și Rolul Său în Monitorizarea Sistemelor de Plăți în România - Pagina 20
BNR și Rolul Său în Monitorizarea Sistemelor de Plăți în România - Pagina 21
BNR și Rolul Său în Monitorizarea Sistemelor de Plăți în România - Pagina 22
BNR și Rolul Său în Monitorizarea Sistemelor de Plăți în România - Pagina 23
BNR și Rolul Său în Monitorizarea Sistemelor de Plăți în România - Pagina 24
BNR și Rolul Său în Monitorizarea Sistemelor de Plăți în România - Pagina 25
BNR și Rolul Său în Monitorizarea Sistemelor de Plăți în România - Pagina 26
BNR și Rolul Său în Monitorizarea Sistemelor de Plăți în România - Pagina 27
BNR și Rolul Său în Monitorizarea Sistemelor de Plăți în România - Pagina 28
BNR și Rolul Său în Monitorizarea Sistemelor de Plăți în România - Pagina 29
BNR și Rolul Său în Monitorizarea Sistemelor de Plăți în România - Pagina 30
BNR și Rolul Său în Monitorizarea Sistemelor de Plăți în România - Pagina 31
BNR și Rolul Său în Monitorizarea Sistemelor de Plăți în România - Pagina 32
BNR și Rolul Său în Monitorizarea Sistemelor de Plăți în România - Pagina 33
BNR și Rolul Său în Monitorizarea Sistemelor de Plăți în România - Pagina 34
BNR și Rolul Său în Monitorizarea Sistemelor de Plăți în România - Pagina 35
BNR și Rolul Său în Monitorizarea Sistemelor de Plăți în România - Pagina 36
BNR și Rolul Său în Monitorizarea Sistemelor de Plăți în România - Pagina 37
BNR și Rolul Său în Monitorizarea Sistemelor de Plăți în România - Pagina 38
BNR și Rolul Său în Monitorizarea Sistemelor de Plăți în România - Pagina 39
BNR și Rolul Său în Monitorizarea Sistemelor de Plăți în România - Pagina 40
BNR și Rolul Său în Monitorizarea Sistemelor de Plăți în România - Pagina 41
BNR și Rolul Său în Monitorizarea Sistemelor de Plăți în România - Pagina 42
BNR și Rolul Său în Monitorizarea Sistemelor de Plăți în România - Pagina 43
BNR și Rolul Său în Monitorizarea Sistemelor de Plăți în România - Pagina 44
BNR și Rolul Său în Monitorizarea Sistemelor de Plăți în România - Pagina 45
BNR și Rolul Său în Monitorizarea Sistemelor de Plăți în România - Pagina 46
BNR și Rolul Său în Monitorizarea Sistemelor de Plăți în România - Pagina 47
BNR și Rolul Său în Monitorizarea Sistemelor de Plăți în România - Pagina 48
BNR și Rolul Său în Monitorizarea Sistemelor de Plăți în România - Pagina 49
BNR și Rolul Său în Monitorizarea Sistemelor de Plăți în România - Pagina 50
BNR și Rolul Său în Monitorizarea Sistemelor de Plăți în România - Pagina 51
BNR și Rolul Său în Monitorizarea Sistemelor de Plăți în România - Pagina 52
BNR și Rolul Său în Monitorizarea Sistemelor de Plăți în România - Pagina 53
BNR și Rolul Său în Monitorizarea Sistemelor de Plăți în România - Pagina 54
BNR și Rolul Său în Monitorizarea Sistemelor de Plăți în România - Pagina 55
BNR și Rolul Său în Monitorizarea Sistemelor de Plăți în România - Pagina 56
BNR și Rolul Său în Monitorizarea Sistemelor de Plăți în România - Pagina 57
BNR și Rolul Său în Monitorizarea Sistemelor de Plăți în România - Pagina 58
BNR și Rolul Său în Monitorizarea Sistemelor de Plăți în România - Pagina 59
BNR și Rolul Său în Monitorizarea Sistemelor de Plăți în România - Pagina 60
BNR și Rolul Său în Monitorizarea Sistemelor de Plăți în România - Pagina 61
BNR și Rolul Său în Monitorizarea Sistemelor de Plăți în România - Pagina 62
BNR și Rolul Său în Monitorizarea Sistemelor de Plăți în România - Pagina 63
BNR și Rolul Său în Monitorizarea Sistemelor de Plăți în România - Pagina 64
BNR și Rolul Său în Monitorizarea Sistemelor de Plăți în România - Pagina 65
BNR și Rolul Său în Monitorizarea Sistemelor de Plăți în România - Pagina 66
BNR și Rolul Său în Monitorizarea Sistemelor de Plăți în România - Pagina 67
BNR și Rolul Său în Monitorizarea Sistemelor de Plăți în România - Pagina 68
BNR și Rolul Său în Monitorizarea Sistemelor de Plăți în România - Pagina 69
BNR și Rolul Său în Monitorizarea Sistemelor de Plăți în România - Pagina 70
BNR și Rolul Său în Monitorizarea Sistemelor de Plăți în România - Pagina 71
BNR și Rolul Său în Monitorizarea Sistemelor de Plăți în România - Pagina 72
BNR și Rolul Său în Monitorizarea Sistemelor de Plăți în România - Pagina 73
BNR și Rolul Său în Monitorizarea Sistemelor de Plăți în România - Pagina 74
BNR și Rolul Său în Monitorizarea Sistemelor de Plăți în România - Pagina 75
BNR și Rolul Său în Monitorizarea Sistemelor de Plăți în România - Pagina 76
BNR și Rolul Său în Monitorizarea Sistemelor de Plăți în România - Pagina 77
BNR și Rolul Său în Monitorizarea Sistemelor de Plăți în România - Pagina 78
BNR și Rolul Său în Monitorizarea Sistemelor de Plăți în România - Pagina 79
BNR și Rolul Său în Monitorizarea Sistemelor de Plăți în România - Pagina 80
BNR și Rolul Său în Monitorizarea Sistemelor de Plăți în România - Pagina 81
BNR și Rolul Său în Monitorizarea Sistemelor de Plăți în România - Pagina 82

Conținut arhivă zip

  • BNR si Rolul Sau in Monitorizarea Sistemelor de Plati in Romania.doc

Alții au mai descărcat și

Lucrare de Practica - Banca Transilvania SA

Structura organizatorica a unitatii 1.1. Organizarea Bancii Transilvania SA Banca Transilvania SA este o banca comerciala cu capital integral...

BCR Practica

Mesajul Presedintelui Banca Comerciala Romana încheie anul 2003 cu rezultate financiare pozitive, care ne multumesc si care confirma strategia si...

Garantia Creditelor

Necesitatea garantarii creditelor decurge din existenta riscului imprumutului. Deci banca trebuie sa asigure ca agentii economici care trebuie sa...

Grila cu Raspunsuri Informatica de Gestiune (Baze) 2008-2009 Aranjate Alfabetic

Accesul la o locatie de memorie se realizeaza prin: a. unitatea aritmetico-logica; b. adresele de memorie; c. adresare de memorie; d. locatii de...

HVB Tiriac

Bancile sunt entitati economice specializate, menite sa infaptuiasca in economie creditarea bancara. In acest fel, ele asigura functionarea deplina...

Clientii unei Banci si Serviciile Oferite

În anul 1950 a avut loc orientarea pe client, ceea ce a însemnat concentrarea pe cerinþele clienþilor. Grija principalã era de a identifica...

Te-ar putea interesa și

Sisteme de Plăți

Platile electronice, aceasta semnificativa inventie a sfarsitului de secol XX, au aparut ca una din urmarile remarcabile ale dezvoltarii...

Sisteme de Plăți în România și Impactul Lor în Contextul Integrării Europene

Capitolul 1. Consideraţii privind mecanismul plăţilor în România 1.1. Caracteristici ale mecanismului plăţilor în România în perioada de după 1990...

Proiect de Practica - Raiffeisen Bank

INTRODUCERE 1. Scurt istoric RZB-Austria a fost fondatÎ în 1927 pentru a coordona activitÎtile si politicile financiare ale întregului grup...

Rolul băncilor centrale în asigurarea stabilității financiare

Introducere Stabilitatea financiară a căpătat o importanţă din ce în ce mai mare în mediul economic şi financiar actual, devenind un deziderat pe...

Relațiile dintre BNR și Celelalte Bănci

I. Banca Națională a României (BNR) 1. Aspecte generale Banca Națională a României (BNR), este banca centrală a României, o instituție publică...

Sisteme Europene de Plăți

CAPITOLUL 1 Caracterizarea sistemelor europene de plãţi Sistemul electronic de plãţi este un ansamblu de tehnici informatice şi electronice, care...

Sisteme de Plăți

Introducere De-a lungul timpului, pentru economiști, studiul banilor, instituțiilor bancare și piețelor financiare a constituit unul dintre cele...

Rolul Băncii Naționale a Romaniei în Gestionarea Fondurilor Publice

1) Istorie Banca Naţională a României (BNR), este banca centrală a României, o instituţie publică independentă, singura autorizată şi resposabilă...

Ai nevoie de altceva?