Comportamentul clientului față de bănci

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 116 în total
Cuvinte : 25146
Mărime: 252.11KB (arhivat)
Cost: 14 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ciocoiu Petrisor

Cuprins

INTRODUCERE

Capitolul I

Sistemul bancar şi rolul acesteia în economie

1.1 Banca şi activitatea bancară în timp şi spaţiu

1.2. Rolul şi structura sistemelor bancare

1.2.1. Rolul băncilor în economie

1.2.2. Structura sistemelor bancare

1.3. Bancile comerciale si rolul lor in sistemul bancar

1.4. Caracteristicile actualei crize financiare

1.5. Cauzele declansarii crizei financiare globale

1.6. Efecte si consecinte ale crizei financiare in lume

CAPITOLUL II

COMPORTAMENTUL CONSUMATORULUI DE SERVICII

2.1 Continutul comportamentului consumatorului de servicii

2.2 Procesul decizional de cumparare in servicii

2.3. Fazele procesului decizional de cumparare in servicii

2.4. Factorii de influenta al comportamentului consumatorului de servicii

2.5. Comportamentul clientului persoană fizică

2.5.1. Factorii culturali

2.5.2. Etapele deciziei de cumpărare a clientului persoană fizică

2.6. CREDITE PENTRU CLIENTELA

CAPITOLUL III

Comportamentul clientului - persoane juridice

3.1. Factori de influenţă a comportamentului clientului persoană juridică

3.2. Luarea deciziilor

Capitolul IV

POLITICA DE PROMOVARE ÎN MARKETINGUL BANCAR

4.1. Rolul promovării în sectorul bancar

4.2. Mijloace de promovare folosite

4.3. Modalităţile de fidelizare a consumatorilor de servicii financiare

4.4. Tranzacţiile de marketing

4.5. Strategiile de formare a relaţiilor preferenţiale de marketing şi de menţinere a consumatorilor de servicii financiare

CAPITOLUL V

Studiu de caz

COMPORTAMENTUL CLIENTILOR RAIFFEISEN BANK

5.1. Analiza financiară (cantitativă) a firmei solicitatoare a creditului

5.2. Puncte tari şi puncte slabe ale analizei efectuate de Raiffeisen Bank

5.3. Ratingul de credit

5.4. Ratingul de credite pentru determinarea performanţei financiare la agenţii economici

5.5. Ratingul de credite pentru determinarea performanţei financiare la autorităţile publice locale

5.6. Determinarea performanţei financiare la entităţile economice nou înfiinţate

5.7. Aspecte negative şi pozitive ale grilei de rating Raiffeisen Bank

CONCLUZII

ANEXE

BIBLIOGRAFIE

Extras din document

INTRODUCERE

Luând în considerare slaba dezvoltare a pieţei de capital din România şi nevoia crescătoare de capitaluri a agenţilor economici, se constată o creştere a rolului creditelor acordate de bănci ca principală sursă de finanţare a economiei reale.

În rândul solicitanţilor de credite există şi firme mai puţin performante care pot conduce, în eventualitatea primirii de credite bancare, la nerecuperarea de către bănci a împrumuturilor acordate şi, implicit, la pierderi în portofoliul de credite al acestora.

În această lucrare este prezentat un studiu de caz al S.C. ROCON S.R.L. realizat pe baza metodologiei de acordare a creditelor pentru persoane juridice a al Raiffeisen Bank.

Orice analiză a solicitărilor de credite porneşte de la calculul unui sistem de rate financiare care poate diferi de la o bancă la alta, în funcţie de criteriile de analiză luate în considerare de către acestea. Factorii cantitativi reprezintă un ansamblu de indicatori economico-financiari calculaţi pe baza datelor din situaţiile financiare anuale şi periodice. Evaluarea acestor indicatori de standing financiar va determina un scor al componentei cantitative prin care se apreciază bonitatea financiară a clientului, respectiv capacitatea acestuia de a se achita de obligaţiile convenite prin contractul de credit. Astfel sunt analizaţi indicatorii de nivel şi principalele tipuri de rate, grupate în trei categorii: de profitabilitate, de risc şi rate privind valoarea de piaţă şi politica de dividend.

Pentru aprecierea performanţei financiare, pe lânga analiza indicatorilor de standing financiar (factori cantitativi), în capitolul III s-au luat în calcul şi aspectele nefinanciare (factorii calitativi).

Sistemul de rating al creditelor este elaborat de bancă în conformitate cu principiile şi practica internaţională tocmai pentru a diferenţia nivelurile de risc în cadrul portofoliului de împrumuturi al băncii atât pentru evitarea unei concentrări a creditelor cu risc major şi asigurarea managementului riscului de credite în vederea protecţiei corespunzătoare a băncii, cât şi pentru determinarea unui trend al standingului financiar al clientelei.

S-a făcut un studiu de caz simplificat pe metodologia de acordare a creditelor la Raiffeisen Bank şi s-au comparat rezultatele obţinute la cele două bănci analizate în încercarea de a demonstra viabilitatea ambelor sisteme folosite la acordarea creditelor pentru persoane juridice: cel al Băncii Comerciale Române, respectiv cel al Raiffeisen Bank.

Capitolul I

Sistemul bancar şi rolul acesteia în economie

1.1 Banca şi activitatea bancară în timp şi spaţiu

Activitatea bancară îşi are originile în Antichitate, perioadă în care bogăţiile erau păstrate în temple, fapt ce aducea un anumit “profit” preoţilor, pe lângă recunoaşterea templelor de către populaţie. În măsura în care bunurile păstrate erau perisabile, modalitatea de păstrare era împrumutul de consumaţie. Pentru deponenţi se asigura plasarea bogăţiei într-un loc sigur, iar pentru preoţi se realiza un profit. Dovada acestor practici este descoperirea de către arheologi în Mesopotamia a tabelelor de contabilitate datând din 3400-2500 î.H.

O altă practică des întâlnită în perioada antică era împrumutul cu dobândă, practică ce la început nu a putut fi controlată de autorităţi, deoarece nu existau reglementări în domeniu.

Împrumutul cu dobândă este reglementat mai târziu prin Codul lui Hammurabi care este recunoscut cu prima reglementare în domeniu . Printre altele, Codul prevede şi contractele d eîmprumut pentru a căror recunoaştere era nevoie să fie vizate de funcţionari regali; şi contractul de comision, strămoşul contractului de cont curent de astăzi.

Preview document

Comportamentul clientului față de bănci - Pagina 1
Comportamentul clientului față de bănci - Pagina 2
Comportamentul clientului față de bănci - Pagina 3
Comportamentul clientului față de bănci - Pagina 4
Comportamentul clientului față de bănci - Pagina 5
Comportamentul clientului față de bănci - Pagina 6
Comportamentul clientului față de bănci - Pagina 7
Comportamentul clientului față de bănci - Pagina 8
Comportamentul clientului față de bănci - Pagina 9
Comportamentul clientului față de bănci - Pagina 10
Comportamentul clientului față de bănci - Pagina 11
Comportamentul clientului față de bănci - Pagina 12
Comportamentul clientului față de bănci - Pagina 13
Comportamentul clientului față de bănci - Pagina 14
Comportamentul clientului față de bănci - Pagina 15
Comportamentul clientului față de bănci - Pagina 16
Comportamentul clientului față de bănci - Pagina 17
Comportamentul clientului față de bănci - Pagina 18
Comportamentul clientului față de bănci - Pagina 19
Comportamentul clientului față de bănci - Pagina 20
Comportamentul clientului față de bănci - Pagina 21
Comportamentul clientului față de bănci - Pagina 22
Comportamentul clientului față de bănci - Pagina 23
Comportamentul clientului față de bănci - Pagina 24
Comportamentul clientului față de bănci - Pagina 25
Comportamentul clientului față de bănci - Pagina 26
Comportamentul clientului față de bănci - Pagina 27
Comportamentul clientului față de bănci - Pagina 28
Comportamentul clientului față de bănci - Pagina 29
Comportamentul clientului față de bănci - Pagina 30
Comportamentul clientului față de bănci - Pagina 31
Comportamentul clientului față de bănci - Pagina 32
Comportamentul clientului față de bănci - Pagina 33
Comportamentul clientului față de bănci - Pagina 34
Comportamentul clientului față de bănci - Pagina 35
Comportamentul clientului față de bănci - Pagina 36
Comportamentul clientului față de bănci - Pagina 37
Comportamentul clientului față de bănci - Pagina 38
Comportamentul clientului față de bănci - Pagina 39
Comportamentul clientului față de bănci - Pagina 40
Comportamentul clientului față de bănci - Pagina 41
Comportamentul clientului față de bănci - Pagina 42
Comportamentul clientului față de bănci - Pagina 43
Comportamentul clientului față de bănci - Pagina 44
Comportamentul clientului față de bănci - Pagina 45
Comportamentul clientului față de bănci - Pagina 46
Comportamentul clientului față de bănci - Pagina 47
Comportamentul clientului față de bănci - Pagina 48
Comportamentul clientului față de bănci - Pagina 49
Comportamentul clientului față de bănci - Pagina 50
Comportamentul clientului față de bănci - Pagina 51
Comportamentul clientului față de bănci - Pagina 52
Comportamentul clientului față de bănci - Pagina 53
Comportamentul clientului față de bănci - Pagina 54
Comportamentul clientului față de bănci - Pagina 55
Comportamentul clientului față de bănci - Pagina 56
Comportamentul clientului față de bănci - Pagina 57
Comportamentul clientului față de bănci - Pagina 58
Comportamentul clientului față de bănci - Pagina 59
Comportamentul clientului față de bănci - Pagina 60
Comportamentul clientului față de bănci - Pagina 61
Comportamentul clientului față de bănci - Pagina 62
Comportamentul clientului față de bănci - Pagina 63
Comportamentul clientului față de bănci - Pagina 64
Comportamentul clientului față de bănci - Pagina 65
Comportamentul clientului față de bănci - Pagina 66
Comportamentul clientului față de bănci - Pagina 67
Comportamentul clientului față de bănci - Pagina 68
Comportamentul clientului față de bănci - Pagina 69
Comportamentul clientului față de bănci - Pagina 70
Comportamentul clientului față de bănci - Pagina 71
Comportamentul clientului față de bănci - Pagina 72
Comportamentul clientului față de bănci - Pagina 73
Comportamentul clientului față de bănci - Pagina 74
Comportamentul clientului față de bănci - Pagina 75
Comportamentul clientului față de bănci - Pagina 76
Comportamentul clientului față de bănci - Pagina 77
Comportamentul clientului față de bănci - Pagina 78
Comportamentul clientului față de bănci - Pagina 79
Comportamentul clientului față de bănci - Pagina 80
Comportamentul clientului față de bănci - Pagina 81
Comportamentul clientului față de bănci - Pagina 82
Comportamentul clientului față de bănci - Pagina 83
Comportamentul clientului față de bănci - Pagina 84
Comportamentul clientului față de bănci - Pagina 85
Comportamentul clientului față de bănci - Pagina 86
Comportamentul clientului față de bănci - Pagina 87
Comportamentul clientului față de bănci - Pagina 88
Comportamentul clientului față de bănci - Pagina 89
Comportamentul clientului față de bănci - Pagina 90
Comportamentul clientului față de bănci - Pagina 91
Comportamentul clientului față de bănci - Pagina 92
Comportamentul clientului față de bănci - Pagina 93
Comportamentul clientului față de bănci - Pagina 94
Comportamentul clientului față de bănci - Pagina 95
Comportamentul clientului față de bănci - Pagina 96
Comportamentul clientului față de bănci - Pagina 97
Comportamentul clientului față de bănci - Pagina 98
Comportamentul clientului față de bănci - Pagina 99
Comportamentul clientului față de bănci - Pagina 100
Comportamentul clientului față de bănci - Pagina 101
Comportamentul clientului față de bănci - Pagina 102
Comportamentul clientului față de bănci - Pagina 103
Comportamentul clientului față de bănci - Pagina 104
Comportamentul clientului față de bănci - Pagina 105
Comportamentul clientului față de bănci - Pagina 106
Comportamentul clientului față de bănci - Pagina 107
Comportamentul clientului față de bănci - Pagina 108
Comportamentul clientului față de bănci - Pagina 109
Comportamentul clientului față de bănci - Pagina 110
Comportamentul clientului față de bănci - Pagina 111
Comportamentul clientului față de bănci - Pagina 112
Comportamentul clientului față de bănci - Pagina 113
Comportamentul clientului față de bănci - Pagina 114
Comportamentul clientului față de bănci - Pagina 115
Comportamentul clientului față de bănci - Pagina 116

Conținut arhivă zip

  • Comportamentul Clientului Fata de Banci.doc

Alții au mai descărcat și

Produse și Servicii Oferite de Raiffeisen Bank

INTRODUCERE Băncile au un impact major asupra funcţionalităţii şi performanţelor unei economii. De aceea, o dată cu trecerea la sistemul economiei...

BCR practică

Mesajul Presedintelui Banca Comerciala Romana încheie anul 2003 cu rezultate financiare pozitive, care ne multumesc si care confirma strategia si...

Garanția creditelor

Necesitatea garantarii creditelor decurge din existenta riscului imprumutului. Deci banca trebuie sa asigure ca agentii economici care trebuie sa...

Proiect economie bancară

1.1. Prezentarea capitolului din acquis-ul comunitar care priveste activitatea financiar bancara: Pentru aderarea la Uniunea Economica si...

Grilă cu răspunsuri informatică de gestiune (baze) 2008-2009 aranjate alfabetic

Accesul la o locatie de memorie se realizeaza prin: a. unitatea aritmetico-logica; b. adresele de memorie; c. adresare de memorie; d. locatii de...

HVB țiriac

Bancile sunt entitati economice specializate, menite sa infaptuiasca in economie creditarea bancara. In acest fel, ele asigura functionarea deplina...

Clienții unei bănci și serviciile oferite

În anul 1950 a avut loc orientarea pe client, ceea ce a însemnat concentrarea pe cerinþele clienþilor. Grija principalã era de a identifica...

Te-ar putea interesa și

Forța de Vânzare și Politica de Comunicare - Factori Cheie în Asigurarea unei Vânzări Inteligente

Introducere În condiţiile actuale ale dinamismului economico – social, prezenţa cu succes a unei firme pe piaţă este din ce în ce mai dificilă....

General și Particular în Aplicarea Marketingului Financiar Bancar

CAP.1 REFLEXIA IMAGINII UNEI BANCI DIN PUNCT DE VEDERE AL IMPACTULUI ASUPRA POPULATIEI 1.1.Importanta efectuarii unui studiu in randul populatiei...

Cercetarea selectivă privind satisfacția clienților - studiu de caz - Banca Comercială Română - Constanța

Economia de piaţă presupune existenţa unei economii monetare în cadrul căreia sistemul instituţiilor de credit bancare creează posibilitatea...

Casa de schimb valutar - Raiffeisen Roman - Access

1. INTRODUCERE. 1.1 Scurta descriere a institutiei sau ariei vizate. Scurt istoric Prezenta Raiffeisen Zentralbank Oesterreich (RZB) în România...

Strategii Moderne de Marketing Bancar

CAP. 1. ASPECTE CONCEPTUALE PRIVIND ACTIVITATEA DE MARKETING BANCAR 1.1 Conceptul de marketing bancar Introducerea marketingului în sectorul...

Cercetare Selectivă Privind Satisfacția Clienților

CERCETAREA SELECTIVĂ PRIVIND SATISFACŢIA CLIENŢILOR. STUDIU DE CAZ : BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ - PLOIEŞTI Conceptul de marketing se bazează pe...

Tehnica, evidența și controlul operațiunilor cu numerar și valută

Introducere. Viziune de ansamblu al Banc Post “Bancherul dumneavoastra este un expert. Si ceea ce este si mai important este prietenul...

Modalități de stabilire a prețurilor serviciilor bancare pentru serviciile de bază și cele complementare

I. MODALITATI DE STABILIRE A PRETURILOR Deşi preţul unui produs bancar şi tariful unui serviciu bancar reprezintă factori importanţi ai deciziei...

Ai nevoie de altceva?