Constituirea și funcționarea băncilor în România sub autoritatea Băncii Naționale a României

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 89 în total
Cuvinte : 31781
Mărime: 115.11KB (arhivat)
Publicat de: Miruna Ungureanu
Puncte necesare: 12

Cuprins

 1. CAP. I NOŢIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND SISTEMUL BANCAR 1
 2. 1.1. BANCA ŞI ACTIVITATEA BANCARĂ ÎN TIMP ŞI SPAŢIU 1
 3. 1.2. EVOLUŢIA SISTEMULUI BANCAR ROMÂNESC 4
 4. 1.3.REGLEMENTAREA ACTIVIVITĂŢII BANCARE ÎN ROMÂNIA 8
 5. 1.3.1 Definirea dreptului bancar şi obiectul de reglementare 8
 6. 1.3.2 Statutul legal şi obiectivele Băncii Naţionale a României 9
 7. 1.3.3 Cadrul legal al activităţii băncilor 11
 8. CAP. II CONSTITUIREA ŞI FUNCŢIONAREA BĂNCILOR ÎN ROMÂNIA SUB AUTORITATEA BĂNCII NAŢONALE A ROMÂNIEI ÎN PROCESUL ACTUAL DE ARMONIZARE A SISTEMULUI BANCAR LA STANDARDELE LEGISLAŢIEI UNIUNII EUROPENE 13
 9. 2.1. REGIMUL JURIDIC AL AUTORIZĂRII BĂNCILOR. CONDIŢII DE PROCEDURĂ. 13
 10. 2.1.1. Consideraţii generale 13
 11. 2.1.2 Actele şi formalităţile necesare pentru aprobarea constituirii societăţilor bancare 17
 12. 2.1.3. Constiuirea societăţilor comerciale bancare 20
 13. 2.1.4. Extinderea reţelei de sucursale, filiale şi alte sedii secundare ale societăţii bancare 23
 14. 2.1.5. Emiterea autorizaţiei de funcţionare a societăţii bancare 25
 15. 2.1.6. Constituirea sucursalelor băncii străine 29
 16. 2.1.7. Retragerea autorizaţiei de funcţionare a băncii 31
 17. 2.1.8. Deschiderea de reprezentanţe de către bănci străine 33
 18. 2.1.9. Registrul bancar 35
 19. 2.2. CONDITIILE DE FOND ALE SOCIETATII COMERCIALE BANCARE 36
 20. 2.2.1. Forma juridică 36
 21. 2.2.2. Capitalul social 36
 22. 2.2.3. Acţiunile şi acţionarii băncilor 38
 23. 2.2.4. Organizarea, conducerea şi administrarea societăţilor bancare 40
 24. 2.2.5. Noţiuni privind cenzorii şi auditorul independent al băncii 44
 25. 2.2.6.Obiectul de activitate 46
 26. 2.2.7.Secretul profesional 48
 27. 2.3.SUPRAVEGHEREA BANCARĂ 51
 28. 2.3.1.Supravegherea prudenţială 51
 29. 2.3.2.Măsuri de supraveghere specială şi de administrare specială a băncilor 54
 30. 2.3.2.1. Măsuri de instituire a supravegherii speciale 54
 31. 2.3.2.2.Măsuri de administrare specială a băncilor 56
 32. CAP. III ROLUL BĂNCILOR IN DEZVOLTAREA ECONOMIEI NAŢIONALE – CA ELEMENTUL ESENŢIAL PENTRU INTEGRAREA EUROPEANĂ 58
 33. 3.1. FUNCŢIILE BĂNCII 58
 34. 3.1.1. Funcţiile compensatoare în spaţiu 58
 35. 3.1.2. Funcţia compensatoare în timp 59
 36. 3.1.3. Funcţia de creaţie monetară 60
 37. 3.1.4.Funcţia de creaţie economică 61
 38. 3.2. REFORMA LEGISLATIVĂ A PIEŢEI BANCARE 62
 39. 3.2.1. Băncile în perioada de tranziţie la economia de piaţă 62
 40. 3.2.2. Rolul bancii centrale si al independentei acesteia in procesul de tranzitie la economia de piata 66
 41. 3.3. RISCUL BANCAR 68
 42. 3.3.1.Notiuni generale despre risc 68
 43. 3.3.2.Clasificarea riscurilor bancare 70
 44. 3.3.2.1.In functie de gradul de expunere la risc 70
 45. 3.3.2.2.In functie de caracteristica bancara 70
 46. 3.3.2.3. In functie de alocarea lor in cadrul sistemului financiar 72
 47. CAP. IV PRIVATIZAREA SISTEMULUI BANCAR 74
 48. 4.1. CONSIDERENTE GENERALE PRIVIND PRIVATIZAREA. OBIECTIVE ŞI METODE 74
 49. 4.2.PRIVATIZAREA BANCARA IN ROMANIA 76
 50. 4.2.1.Aprecieri generale 76
 51. 4.2.2.Obiectivele privatizarii.Cadrul general de privatizare 77
 52. 4.2.3.Modalitati de privatizare in Romania 78
 53. 4.2.4.Privatizarea BRD-Groupe Societe Generale 80
 54. 4.2.5.Privatizarea Banc Post 82
 55. 4.2.6.Privatizarea BCR 84
 56. 4.2.7.Aspecte pozitive ale privatizarii bancare in Romania 86

Extras din licență

CAP. I NOŢIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND SISTEMUL BANCAR

1.1. Banca şi activitatea bancară în timp şi spaţiu

Activitatea bancară îşi are originile în Antichitate, perioadă în care bogăţiile erau păstrate în temple, fapt ce aducea un anumit “profit” preoţilor, pe lângă recunoaşterea templelor de către populaţie. În măsura în care bunurile păstrate erau perisabile, modalitatea de păstrare era împrumutul de consumaţie. Pentru deponenţi se asigura plasarea bogăţiei într-un loc sigur, iar pentru preoţi se realiza un profit. Dovada acestor practici este descoperirea de către arheologi în Mesopotamia a tabelelor de contabilitate datând din 3400-2500 î.H.

O altă practică des întâlnită în perioada antică era împrumutul cu dobândă, practică ce la început nu a putut fi controlată de autorităţi, deoarece nu existau reglementări în domeniu.

Împrumutul cu dobândă este reglementat mai târziu prin Codul lui Hammurabi care este recunoscut cu prima reglementare în domeniu . Printre altele, Codul prevede şi contractele de împrumut pentru a căror recunoaştere era nevoie să fie vizate de funcţionari regali; şi contractul de comision, strămoşul contractului de cont curent de astăzi.

Apariţia băncilor ca instituţii a avut loc în Grecia şi Roma antică în secolele VI-VII î.H. Acesta este rezultatul dezvoltării comerţului ca o consecinţă a emiterii monedei proprii de către fiecare oraş comercial. În scopul de a combate camăta mai multe cetăţi greceşti au decis să constituie “bănci publice” care pe lângă rolul propriu.zis bancar, mai aveau şi sarcina strângerii impozitelor şi dreptul de a bate moneda . După modelul grecesc, în Roma antică apar “bancheri privaţi” şi “bănci publice”.

În porturile greceşti, “trapeziştii” devin bancheri veritabili în sensul actual altermenului; ei îndeplinesc majoritatea funcţiilor băncii moderne: depuneri credite, schimb, crearea altor mijloace de plată decât bancnota sau moneda.

În Egipt, unde statul era atotputernic, erau imitaţi “trapeziştii” greci prin înfiinţarea “Băncii Regale” (Banca Regală din Alexandria) care deţinea monopolul activităţilor respective.

La Roma, “argintarii” au înlesnit şi diversificat schimburile comerciale, ajungând să asigure toate funcţiile clasice ale băncilor: depuneri, credite, gestiunea conturilor, serviciul cecurilor. Republica, apoi Imperiul Roman, creează asemenea bănci specializate, în primul rând, cu păstrarea impozitelor colectate de la contribuabili .

Deşi adepţii religiei creştine se ridicau împotriva ideii de dobândă, aceasta nu a împiedicat ca băncile să cunoască o prosperitate continuă în Bizanţ unde, în secolul VII , Justinian codifică uzurile romane în domeniul bancar.

Societatea medievală a cunoscut schimbări profunde la sfârşitul secolul XI, ca urmare a cuceririi normande şi a cruciadelor. Biserica creştină îşi reafirmă opoziţia faţă de practicarea dobânzii în Conciliul de la Latran (1179) şi în cel de la Viena (1311), dar interdicţia este eludată cu ajutorul ideii de risc sau de prejudiciu: cel care acordă împrumutul îşi asumă un risc (damnum emergens) sau pierde un caştig posibil (lucrum cesans). Astfel se explică recunoaşterea comerţului bancar în secolele XII-XIV în Europa Occidentală . In aparitia bancilor,literatura de specialitate,acorda un rol important zarafului,intermediar al circulatiei monetare.Pentru ca utilizarea banilor presupunea anumite riscuri,cum ar fi transportul banilor la locurile de utilizare si detinerea banilor care nu aducea profit.Aceste fapte au determinat pe detinatorii de capital sa incredinteze acest depozit unui intermediar,in scopul pastrarii si al remunerarii sub forma de dobanda.

Secolele XIV-XVI, marcate de importante evenimente, au influenţat şi activitatea bancară prin reapariţia băncilor publice în Spania şi Italia, prin iniţierea în Italia a reţelei “muntele de pietate”- asociaţie de persoane care se grupează sub egida municipalităţii pentru a împrumuta fără dobândă nevoiaşilor.

Preview document

Constituirea și funcționarea băncilor în România sub autoritatea Băncii Naționale a României - Pagina 1
Constituirea și funcționarea băncilor în România sub autoritatea Băncii Naționale a României - Pagina 2
Constituirea și funcționarea băncilor în România sub autoritatea Băncii Naționale a României - Pagina 3
Constituirea și funcționarea băncilor în România sub autoritatea Băncii Naționale a României - Pagina 4
Constituirea și funcționarea băncilor în România sub autoritatea Băncii Naționale a României - Pagina 5
Constituirea și funcționarea băncilor în România sub autoritatea Băncii Naționale a României - Pagina 6
Constituirea și funcționarea băncilor în România sub autoritatea Băncii Naționale a României - Pagina 7
Constituirea și funcționarea băncilor în România sub autoritatea Băncii Naționale a României - Pagina 8
Constituirea și funcționarea băncilor în România sub autoritatea Băncii Naționale a României - Pagina 9
Constituirea și funcționarea băncilor în România sub autoritatea Băncii Naționale a României - Pagina 10
Constituirea și funcționarea băncilor în România sub autoritatea Băncii Naționale a României - Pagina 11
Constituirea și funcționarea băncilor în România sub autoritatea Băncii Naționale a României - Pagina 12
Constituirea și funcționarea băncilor în România sub autoritatea Băncii Naționale a României - Pagina 13
Constituirea și funcționarea băncilor în România sub autoritatea Băncii Naționale a României - Pagina 14
Constituirea și funcționarea băncilor în România sub autoritatea Băncii Naționale a României - Pagina 15
Constituirea și funcționarea băncilor în România sub autoritatea Băncii Naționale a României - Pagina 16
Constituirea și funcționarea băncilor în România sub autoritatea Băncii Naționale a României - Pagina 17
Constituirea și funcționarea băncilor în România sub autoritatea Băncii Naționale a României - Pagina 18
Constituirea și funcționarea băncilor în România sub autoritatea Băncii Naționale a României - Pagina 19
Constituirea și funcționarea băncilor în România sub autoritatea Băncii Naționale a României - Pagina 20
Constituirea și funcționarea băncilor în România sub autoritatea Băncii Naționale a României - Pagina 21
Constituirea și funcționarea băncilor în România sub autoritatea Băncii Naționale a României - Pagina 22
Constituirea și funcționarea băncilor în România sub autoritatea Băncii Naționale a României - Pagina 23
Constituirea și funcționarea băncilor în România sub autoritatea Băncii Naționale a României - Pagina 24
Constituirea și funcționarea băncilor în România sub autoritatea Băncii Naționale a României - Pagina 25
Constituirea și funcționarea băncilor în România sub autoritatea Băncii Naționale a României - Pagina 26
Constituirea și funcționarea băncilor în România sub autoritatea Băncii Naționale a României - Pagina 27
Constituirea și funcționarea băncilor în România sub autoritatea Băncii Naționale a României - Pagina 28
Constituirea și funcționarea băncilor în România sub autoritatea Băncii Naționale a României - Pagina 29
Constituirea și funcționarea băncilor în România sub autoritatea Băncii Naționale a României - Pagina 30
Constituirea și funcționarea băncilor în România sub autoritatea Băncii Naționale a României - Pagina 31
Constituirea și funcționarea băncilor în România sub autoritatea Băncii Naționale a României - Pagina 32
Constituirea și funcționarea băncilor în România sub autoritatea Băncii Naționale a României - Pagina 33
Constituirea și funcționarea băncilor în România sub autoritatea Băncii Naționale a României - Pagina 34
Constituirea și funcționarea băncilor în România sub autoritatea Băncii Naționale a României - Pagina 35
Constituirea și funcționarea băncilor în România sub autoritatea Băncii Naționale a României - Pagina 36
Constituirea și funcționarea băncilor în România sub autoritatea Băncii Naționale a României - Pagina 37
Constituirea și funcționarea băncilor în România sub autoritatea Băncii Naționale a României - Pagina 38
Constituirea și funcționarea băncilor în România sub autoritatea Băncii Naționale a României - Pagina 39
Constituirea și funcționarea băncilor în România sub autoritatea Băncii Naționale a României - Pagina 40
Constituirea și funcționarea băncilor în România sub autoritatea Băncii Naționale a României - Pagina 41
Constituirea și funcționarea băncilor în România sub autoritatea Băncii Naționale a României - Pagina 42
Constituirea și funcționarea băncilor în România sub autoritatea Băncii Naționale a României - Pagina 43
Constituirea și funcționarea băncilor în România sub autoritatea Băncii Naționale a României - Pagina 44
Constituirea și funcționarea băncilor în România sub autoritatea Băncii Naționale a României - Pagina 45
Constituirea și funcționarea băncilor în România sub autoritatea Băncii Naționale a României - Pagina 46
Constituirea și funcționarea băncilor în România sub autoritatea Băncii Naționale a României - Pagina 47
Constituirea și funcționarea băncilor în România sub autoritatea Băncii Naționale a României - Pagina 48
Constituirea și funcționarea băncilor în România sub autoritatea Băncii Naționale a României - Pagina 49
Constituirea și funcționarea băncilor în România sub autoritatea Băncii Naționale a României - Pagina 50
Constituirea și funcționarea băncilor în România sub autoritatea Băncii Naționale a României - Pagina 51
Constituirea și funcționarea băncilor în România sub autoritatea Băncii Naționale a României - Pagina 52
Constituirea și funcționarea băncilor în România sub autoritatea Băncii Naționale a României - Pagina 53
Constituirea și funcționarea băncilor în România sub autoritatea Băncii Naționale a României - Pagina 54
Constituirea și funcționarea băncilor în România sub autoritatea Băncii Naționale a României - Pagina 55
Constituirea și funcționarea băncilor în România sub autoritatea Băncii Naționale a României - Pagina 56
Constituirea și funcționarea băncilor în România sub autoritatea Băncii Naționale a României - Pagina 57
Constituirea și funcționarea băncilor în România sub autoritatea Băncii Naționale a României - Pagina 58
Constituirea și funcționarea băncilor în România sub autoritatea Băncii Naționale a României - Pagina 59
Constituirea și funcționarea băncilor în România sub autoritatea Băncii Naționale a României - Pagina 60
Constituirea și funcționarea băncilor în România sub autoritatea Băncii Naționale a României - Pagina 61
Constituirea și funcționarea băncilor în România sub autoritatea Băncii Naționale a României - Pagina 62
Constituirea și funcționarea băncilor în România sub autoritatea Băncii Naționale a României - Pagina 63
Constituirea și funcționarea băncilor în România sub autoritatea Băncii Naționale a României - Pagina 64
Constituirea și funcționarea băncilor în România sub autoritatea Băncii Naționale a României - Pagina 65
Constituirea și funcționarea băncilor în România sub autoritatea Băncii Naționale a României - Pagina 66
Constituirea și funcționarea băncilor în România sub autoritatea Băncii Naționale a României - Pagina 67
Constituirea și funcționarea băncilor în România sub autoritatea Băncii Naționale a României - Pagina 68
Constituirea și funcționarea băncilor în România sub autoritatea Băncii Naționale a României - Pagina 69
Constituirea și funcționarea băncilor în România sub autoritatea Băncii Naționale a României - Pagina 70
Constituirea și funcționarea băncilor în România sub autoritatea Băncii Naționale a României - Pagina 71
Constituirea și funcționarea băncilor în România sub autoritatea Băncii Naționale a României - Pagina 72
Constituirea și funcționarea băncilor în România sub autoritatea Băncii Naționale a României - Pagina 73
Constituirea și funcționarea băncilor în România sub autoritatea Băncii Naționale a României - Pagina 74
Constituirea și funcționarea băncilor în România sub autoritatea Băncii Naționale a României - Pagina 75
Constituirea și funcționarea băncilor în România sub autoritatea Băncii Naționale a României - Pagina 76
Constituirea și funcționarea băncilor în România sub autoritatea Băncii Naționale a României - Pagina 77
Constituirea și funcționarea băncilor în România sub autoritatea Băncii Naționale a României - Pagina 78
Constituirea și funcționarea băncilor în România sub autoritatea Băncii Naționale a României - Pagina 79
Constituirea și funcționarea băncilor în România sub autoritatea Băncii Naționale a României - Pagina 80
Constituirea și funcționarea băncilor în România sub autoritatea Băncii Naționale a României - Pagina 81
Constituirea și funcționarea băncilor în România sub autoritatea Băncii Naționale a României - Pagina 82
Constituirea și funcționarea băncilor în România sub autoritatea Băncii Naționale a României - Pagina 83
Constituirea și funcționarea băncilor în România sub autoritatea Băncii Naționale a României - Pagina 84
Constituirea și funcționarea băncilor în România sub autoritatea Băncii Naționale a României - Pagina 85
Constituirea și funcționarea băncilor în România sub autoritatea Băncii Naționale a României - Pagina 86
Constituirea și funcționarea băncilor în România sub autoritatea Băncii Naționale a României - Pagina 87
Constituirea și funcționarea băncilor în România sub autoritatea Băncii Naționale a României - Pagina 88
Constituirea și funcționarea băncilor în România sub autoritatea Băncii Naționale a României - Pagina 89

Conținut arhivă zip

 • Constituirea si Functionarea Bancilor in Romania sub Autoritatea Bancii Nationale a Romaniei.doc

Alții au mai descărcat și

Rețeaua Băncilor Străine în România

INTRODUCERE În anii recenţi, integrarea economică globală a fost accelerată pe o multitudine de fronturi, viteza fiind caracteristică acestor...

Analiza profitabilității bancare

INTRODUCERE Actualitatea temei de cercetare. Datorită rolului crucial pe care băncile îl deţin în cadrul sectorului financiar, acest proiect se...

Proiecte Sapard Dezvoltate în România

1.SAPARD – prezentare generala, conditii de implemantare a programului Programul SAPARD (Special Accession Programme for Agriculture and Rural...

BCR practică

Mesajul Presedintelui Banca Comerciala Romana încheie anul 2003 cu rezultate financiare pozitive, care ne multumesc si care confirma strategia si...

Băncile comerciale - de depozit - și rolul lor în sistemul bancar

BANCILE COMERCIALE (DE DEPOZIT) SI ROLUL LOR ÎN SISTEMUL BANCAR Aparitia bancilor moderne este strâns legata de dezvoltarea comertului cu...

Proiect economie bancară

1.1. Prezentarea capitolului din acquis-ul comunitar care priveste activitatea financiar bancara: Pentru aderarea la Uniunea Economica si...

Grilă cu răspunsuri informatică de gestiune (baze) 2008-2009 aranjate alfabetic

Accesul la o locatie de memorie se realizeaza prin: a. unitatea aritmetico-logica; b. adresele de memorie; c. adresare de memorie; d. locatii de...

HVB țiriac

Bancile sunt entitati economice specializate, menite sa infaptuiasca in economie creditarea bancara. In acest fel, ele asigura functionarea deplina...

Te-ar putea interesa și

Creditarea unei Societăți Comerciale

INTRODUCERE Liberalizarea vieţii economice în România remarcată cu pregnanţă după anul 1997, a deschis calea unor fundamentări riguroase, pe...

Monografie bancară - Raiffeisen Bank

Prezentare generala Raiffeisen Bank – “Cea mai buna banca româneasca” ( Global Finance) Raiffeisen Bank este un partener pe termen lung pentru...

Contabilitatea Cheltuielilor Bancare la Banca Comercială Română

CAP. I CONSTITUIREA ŞI FUNCŢIONAREA BĂNCILOR ROMÂNEŞTI ŞI A SUCURSALELOR BĂNCILOR STRĂINE ÎN ROMÂNIA 1.1 NOŢIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND SISTEMUL...

Gestionarea Riscurilor Bancare

Capitolul 1. Băncile in economia de piată 1.1. Conceptul de bancă. În epoca contemporană locul şi rolul băncilor în economie sunt strâns legate...

Riscurile Bancare și Modalități de Gestionare

Introducere În ultimele două decenii ale secolului XX, studiul băncilor şi activităţii bancare a constituit, pentru cercetători, unul dintre cele...

Practică Piraeus Bank

Cap. 1. Istoric şi evoluţie 1.1. Grupul Piraeus Bank Grecia Piraeus Bank Group este astăzi una dintre cele mai dinamice şi active organizaţii...

Studiu de Caz BRD

1.PREZENTAREA SOCIETĂŢII BANCARE. ISTORIC ŞI EVOLUŢIE 1.1. Momentul istoric al înfiinţării BRD O importanţă deosebită din mulţimea de societăţi...

Monografie Raiffeisen Bank

Cap.I Prezentarea societăţii bancare. Istoric şi evoluţie 1.1 Istoric Grupul Raiffeisen este cel mai mare grup bancar privat din Austria, fiind...

Ai nevoie de altceva?