Controlul Financiar de Stat și Combaterea Evaziunii Fiscale

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 69 în total
Cuvinte : 19105
Mărime: 162.35KB (arhivat)
Cost: 12 puncte
Universitatea “Al. Ioan Cuza”, Iaşi Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor Finanţe şi Bănci

Cuprins

INTRODUCERE

Capitolul1.Fenomenul de evaziune fiscală 5

1.1 Definirea şi formele de manifestare a evaziunii fiscale 5

1.2 Evaziunea fiscală- consecinţă a creşterii presiunii fiscale. Curba Laffer 9

1.3 Evaziunea fiscală şi fenomenul corupţiei 13

Capitolul 2. Cauzele, factorii favorizanţi, efectele şi metodele de combatere şi

limitare a evaziunii fiscale 16

2.1 Cauzele evaziunii fiscale 16

2.2 Factorii favorizanţi ai evaziunii fiscale 18

2.3 Efectele evaziunii fiscale 19

2.4 Metode de combatere ale evaziunii fiscale 22

Capitolul 3. Combaterea şi limitarea evaziunii fiscale prin Direcţie Generală

a Finanţelor Publice Vaslui 27

3.1 Principalii indicatori privind activitatea de control financiar ai Direcţiei

Generale a Finanţelor Publice Vaslui 27

3.1.2 Exercitarea activităţii de control fiscal 31

3.2 Combaterea şi limitarea evaziunii fiscale la impozite directe 41

3.2.1 Evaziunea la impozit pe profit 41

3.2.2 Evaziunea la impozitul pe venituri din salarii 51

3.2.3 Evaziunea la impozitul pe dividende 53

3.3 Combaterea şi limitarea evaziunii fiscale la impozite indirecte 54

3.3.1 Evaziunea la T.V.A 54

3.3.2 Evaziunea la accize 61

Capitolul 4.Concluzii privind posibilităţi de perfecţionare a controlului financiar

Şi limitarea evaziunii fiscale 63

BIBLIOGRAFIE 68

Extras din document

INTRODUCERE

Evaziunea fiscală este unul din fenomenele economico-sociale complexe de maximă importanţă cu care statele se confruntă şi ale cărui consecinţe nedorite caută să le limiteze cât mai mult, eradicare, fiind, practic imposibilă.

Efectele evaziunii fiscale se repercutează direct asupra veniturilor fiscale, conduc la distorsiuni în mecanismul pieţei şi pot contribui la inechităţi sociale datorate „accesului” sau „înclinaţiei” diferite la evaziunea fiscală din partea contribuabililor. Dacă nu ar fi decât aceste cauze aduse de evaziunea fiscală, statul ar trebui să se preocupe sistematic şi eficient de preîntâmpinarea şi limitarea fenomenului.

Economia subterană ca formă de manifestare a evaziunii fiscale (munca la negru, vânzarea ilegală de droguri, prostituţie, jocuri de noroc), este estimată a fi 9% din PIB în Marea Britanie, 13% în Suedia, 15,5% în Italia, 9% în Canada şi Germania.

Semnificaţia problemei este mai mare în ţările mai puţin dezvoltate unde guvernele pot întâmpina mari dificultăţi în supravegherea tranzacţiilor care au loc în economie, frauda fiscală în aceste ţări fiind estimată între 4/5 şi 9/10 din încasările fiscale prevăzute. Nici România nu este departe de aceste estimări.

Cu toate acestea, statul prin puterile sale politice, poate să incite la evaziune fiscală urmărind în special două scopuri:

- Un scop „pozitiv” argumentat de intenţia de a stimula formarea capitalului;

- Un scop „negativ” reflectat în sprijinirea unor grupuri de interese, de multe ori de tip mafiot, cu toate consecinţele pe care le implică.

„Interventia” statului în menţinerea unui anumit grad de evaziune fiscală, trebuie analizată prin prismă raportului dintre efect (formarea capitalului) şi eforturi (o mare risipă de resurse, bugetare sau nu, crearea de inechitate în veniturile disponibile ale contribuabililor, etc.). De asemenea trebuie să se ţină seamă că efectul benefic al intervenţiei statului, în special sub raportul legislativ direct, imediat şi, că să spunem aşa vizibil, în timp ce efectele ei nefaste sunt treptate şi indirecte, neperceptibile. Unul dintre aceste efecte este fenomenul corupţiei care este practic inveitabil însoţitor al evaziunii fiscale.

Multitudinea obligaţiilor pe care legile fiscale le impun contribuabililor că şi, sau mai ales, povară acestor obligaţii au făcut să stimuleze, în toate timpurile, ingeniozitatea contribuabililor în a inventa procedee diverse de eludare a obligaţiilor fiscale.

Evaziunea fiscală este rezultanţa imperfecţiunilor, neclarităţilor şi inadvertenţelor legislaţiei fiscale, precum şi a metodelor de determinare a bazelor impozabile şi a impozitelor.

Contribuabilii urmăresc aproape întotdeauna să pună interesele lor înaintea interesului general al societăţii. Cei mai mulţi contribuabili consideră impozitul mai mult ca pe un prejudiciu şi nu ca o legitimă contribuţie la efectuarea cheltuielilor publice; ei văd cu ochi răi organele financiare care pe calea impozitelor şi taxelor le micşorează venitul. Este bine ştiut că, încă din cele mai vechi timpuri, contribuabilii au căutat să-şi reducă obligaţiile fiscale, recurgând la cele mai variate şi ingenioase metode.

Sustragerea de la plata impozitelor şi taxelor, a înşela fiscul se consideră, în mentalitatea curentă, ca o probă de pricepere, de abilitate, nu de necinste; a plăti ceea ce fiscul pretinde este considerată o dovadă de naivitate, şi nu de conduită civică, de integritate. Există, prin urmare, în însăşi natura omenească acest spirit de a se sustrage de la obligaţiile fiscale, creându-se un fel de sentiment de amoralitate fiscală. Spiritul antiifiscal, care se manifestă în special de către diferite categorii de contribuabili îşi are originea în România, de la primele încercări de adaptare a modalităţilor moderne de impozitare.

CAPITOLUL 1. FENOMENUL DE EVAZIUNE FISCALĂ

1.1 Definirea şi formele de manifestare ale evaziunii fiscale

Evaziunea fiscală este o noţiune foarte dificil de precizat, în plus nu există o definiţie legală a fraudei fiscale. Dacă se vorbeşte de fraudă se vorbeşte în aceeaşi masură de fraudă legală sau legitimă, de fraudă ilegală, de evaziune internaţională, evaziune legală, de evaziune ilegală, de paradisuri fiscale sau de refugii, de abuzul dreptului de a fugi din faţa impozitului, de libertatea alegerii căii celei mai puţin impozitate sau subestimarea fiscală, frauda la lege sau economia subterană.

Cel mai adesea fraudă fiscală desemnează, strict sensul o infracţiune la lege, şi se distinge de evaziune fiscală care se defineşte că o utilizare abilă a posibilităţilor oferite de lege. Noţiunii de evaziune fiscală i se asociază trei sensuri şi o dublă apreciere în ceea ce priveşte legalitatea.

Primul sens atribuit evaziunii fiscale, a fost cel în care fraudă îmbrăca o concepţie extensivă, adică noţiunea de evaziune a fost inclusă în cea de fraudă.

Cel mai cunoscut sens în care este cunoscută evaziunea fiscală este ” artă de a evita căderea în câmpul de atracţie al legii fiscale”. Potrivit acestei percepţii, evaziunea fiscală este, oarecum, asimilată fraudei.

Cel de-al treilea sens, dat de Maurice Duverger, constituie un termen generic şi desemnează totalitatea manifestărilor de fugă din faţă impozitelor. Această este o definire în sens larg a evaziunii fiscale care ajunge să înglobeze şi fraudă.

Pe această linie se înscrie şi definirea şi clasificarea evaziunii fiscale făcute în litareatura de specialitate interbelică de Virgil Codrescu. Astfel, el susţine că ” Evaziunea fiscală poate fi : ilicită, având uneori şi un caracter fraudulos, şi evaziunea legală sau mai bine zis tolerată.

Iulian Văcărel sugerează definirea evaziunii fiscale că fiind “sustragerea de la impunere a unei părţi din materia impozabilă”.

Preview document

Controlul Financiar de Stat și Combaterea Evaziunii Fiscale - Pagina 1
Controlul Financiar de Stat și Combaterea Evaziunii Fiscale - Pagina 2
Controlul Financiar de Stat și Combaterea Evaziunii Fiscale - Pagina 3
Controlul Financiar de Stat și Combaterea Evaziunii Fiscale - Pagina 4
Controlul Financiar de Stat și Combaterea Evaziunii Fiscale - Pagina 5
Controlul Financiar de Stat și Combaterea Evaziunii Fiscale - Pagina 6
Controlul Financiar de Stat și Combaterea Evaziunii Fiscale - Pagina 7
Controlul Financiar de Stat și Combaterea Evaziunii Fiscale - Pagina 8
Controlul Financiar de Stat și Combaterea Evaziunii Fiscale - Pagina 9
Controlul Financiar de Stat și Combaterea Evaziunii Fiscale - Pagina 10
Controlul Financiar de Stat și Combaterea Evaziunii Fiscale - Pagina 11
Controlul Financiar de Stat și Combaterea Evaziunii Fiscale - Pagina 12
Controlul Financiar de Stat și Combaterea Evaziunii Fiscale - Pagina 13
Controlul Financiar de Stat și Combaterea Evaziunii Fiscale - Pagina 14
Controlul Financiar de Stat și Combaterea Evaziunii Fiscale - Pagina 15
Controlul Financiar de Stat și Combaterea Evaziunii Fiscale - Pagina 16
Controlul Financiar de Stat și Combaterea Evaziunii Fiscale - Pagina 17
Controlul Financiar de Stat și Combaterea Evaziunii Fiscale - Pagina 18
Controlul Financiar de Stat și Combaterea Evaziunii Fiscale - Pagina 19
Controlul Financiar de Stat și Combaterea Evaziunii Fiscale - Pagina 20
Controlul Financiar de Stat și Combaterea Evaziunii Fiscale - Pagina 21
Controlul Financiar de Stat și Combaterea Evaziunii Fiscale - Pagina 22
Controlul Financiar de Stat și Combaterea Evaziunii Fiscale - Pagina 23
Controlul Financiar de Stat și Combaterea Evaziunii Fiscale - Pagina 24
Controlul Financiar de Stat și Combaterea Evaziunii Fiscale - Pagina 25
Controlul Financiar de Stat și Combaterea Evaziunii Fiscale - Pagina 26
Controlul Financiar de Stat și Combaterea Evaziunii Fiscale - Pagina 27
Controlul Financiar de Stat și Combaterea Evaziunii Fiscale - Pagina 28
Controlul Financiar de Stat și Combaterea Evaziunii Fiscale - Pagina 29
Controlul Financiar de Stat și Combaterea Evaziunii Fiscale - Pagina 30
Controlul Financiar de Stat și Combaterea Evaziunii Fiscale - Pagina 31
Controlul Financiar de Stat și Combaterea Evaziunii Fiscale - Pagina 32
Controlul Financiar de Stat și Combaterea Evaziunii Fiscale - Pagina 33
Controlul Financiar de Stat și Combaterea Evaziunii Fiscale - Pagina 34
Controlul Financiar de Stat și Combaterea Evaziunii Fiscale - Pagina 35
Controlul Financiar de Stat și Combaterea Evaziunii Fiscale - Pagina 36
Controlul Financiar de Stat și Combaterea Evaziunii Fiscale - Pagina 37
Controlul Financiar de Stat și Combaterea Evaziunii Fiscale - Pagina 38
Controlul Financiar de Stat și Combaterea Evaziunii Fiscale - Pagina 39
Controlul Financiar de Stat și Combaterea Evaziunii Fiscale - Pagina 40
Controlul Financiar de Stat și Combaterea Evaziunii Fiscale - Pagina 41
Controlul Financiar de Stat și Combaterea Evaziunii Fiscale - Pagina 42
Controlul Financiar de Stat și Combaterea Evaziunii Fiscale - Pagina 43
Controlul Financiar de Stat și Combaterea Evaziunii Fiscale - Pagina 44
Controlul Financiar de Stat și Combaterea Evaziunii Fiscale - Pagina 45
Controlul Financiar de Stat și Combaterea Evaziunii Fiscale - Pagina 46
Controlul Financiar de Stat și Combaterea Evaziunii Fiscale - Pagina 47
Controlul Financiar de Stat și Combaterea Evaziunii Fiscale - Pagina 48
Controlul Financiar de Stat și Combaterea Evaziunii Fiscale - Pagina 49
Controlul Financiar de Stat și Combaterea Evaziunii Fiscale - Pagina 50
Controlul Financiar de Stat și Combaterea Evaziunii Fiscale - Pagina 51
Controlul Financiar de Stat și Combaterea Evaziunii Fiscale - Pagina 52
Controlul Financiar de Stat și Combaterea Evaziunii Fiscale - Pagina 53
Controlul Financiar de Stat și Combaterea Evaziunii Fiscale - Pagina 54
Controlul Financiar de Stat și Combaterea Evaziunii Fiscale - Pagina 55
Controlul Financiar de Stat și Combaterea Evaziunii Fiscale - Pagina 56
Controlul Financiar de Stat și Combaterea Evaziunii Fiscale - Pagina 57
Controlul Financiar de Stat și Combaterea Evaziunii Fiscale - Pagina 58
Controlul Financiar de Stat și Combaterea Evaziunii Fiscale - Pagina 59
Controlul Financiar de Stat și Combaterea Evaziunii Fiscale - Pagina 60
Controlul Financiar de Stat și Combaterea Evaziunii Fiscale - Pagina 61
Controlul Financiar de Stat și Combaterea Evaziunii Fiscale - Pagina 62
Controlul Financiar de Stat și Combaterea Evaziunii Fiscale - Pagina 63
Controlul Financiar de Stat și Combaterea Evaziunii Fiscale - Pagina 64
Controlul Financiar de Stat și Combaterea Evaziunii Fiscale - Pagina 65
Controlul Financiar de Stat și Combaterea Evaziunii Fiscale - Pagina 66
Controlul Financiar de Stat și Combaterea Evaziunii Fiscale - Pagina 67
Controlul Financiar de Stat și Combaterea Evaziunii Fiscale - Pagina 68
Controlul Financiar de Stat și Combaterea Evaziunii Fiscale - Pagina 69

Conținut arhivă zip

  • Controlul Financiar de Stat si Combaterea Evaziunii Fiscale.doc

Alții au mai descărcat și

Presiunea fiscală în statele UE sub impactul crizei economice

INTRODUCEREA ŞI MOTIVAŢIA TEMEI Viitorul oricărui stat modern este de neconceput fără un sistem fiscal performant prin randament şi...

BCR practică

Mesajul Presedintelui Banca Comerciala Romana încheie anul 2003 cu rezultate financiare pozitive, care ne multumesc si care confirma strategia si...

Garanția creditelor

Necesitatea garantarii creditelor decurge din existenta riscului imprumutului. Deci banca trebuie sa asigure ca agentii economici care trebuie sa...

Proiect economie bancară

1.1. Prezentarea capitolului din acquis-ul comunitar care priveste activitatea financiar bancara: Pentru aderarea la Uniunea Economica si...

Grilă cu răspunsuri informatică de gestiune (baze) 2008-2009 aranjate alfabetic

Accesul la o locatie de memorie se realizeaza prin: a. unitatea aritmetico-logica; b. adresele de memorie; c. adresare de memorie; d. locatii de...

HVB țiriac

Bancile sunt entitati economice specializate, menite sa infaptuiasca in economie creditarea bancara. In acest fel, ele asigura functionarea deplina...

Clienții unei bănci și serviciile oferite

În anul 1950 a avut loc orientarea pe client, ceea ce a însemnat concentrarea pe cerinþele clienþilor. Grija principalã era de a identifica...

Te-ar putea interesa și

Evaziunea fiscală în contextul integrării României în Uniunea Europeană

INTRODUCERE În orice economie, scopul principal al unui sistem fiscal este de a constitui o sursă stabilă şi solidă de venituri publice. Pe de...

Utilizarea jurisdicțiilor offshore

I. Paradisurile fiscale Paradisurile fiscale joacă un rol cheie în accentuarea mişcării de capitaluri şi alcătuirea unor reţele complexe de...

Garda Financiară și Atribuțiile sale de Control

INTRODUCERE ’’Sa nu faci multe legi, si chiar de le faci vezi sa fie bune si mai cu seama ai grija sa fie ascultate si aduse la îndeplinire,...

Controlul financiar de stat și combaterea evaziunii fiscale

Introducere Societatea contemporană se confruntă cu o serie de probleme de natură economică şi financiară, care mai de care mai serioase. Dintre...

Evaziunea Fiscală

INTRODUCERE Dimensiunea economiei subterane nu poate fi măsurată cu precizie, cifrele variind de la o sursă la alta, dar totuşi efectele se fac...

Evaziunea fiscală în România și căile de prevenire a acesteia

Evaziunea fiscala constituie la momentul prezent un fenomen economic si social complex. Este imperios necesar, pentru toate statele lumii, ca...

Evaziunea fiscală

Evaziunea fiscala Evaziunea fiscala este una din marile probleme cu care se confrunta fiecare tara in parte mai mult sau mai putin.Ea reprezinta...

Controlul fiscal asupra veniturilor bugetelor locale și combaterea evaziunii prin controlul fiscal

Cap 1.CONTROLUL FISCAL ASUPRA VENITURILOR BUGETELOR LOCALE 1.1Conceptul de control fiscal Controlul fiscal reprezintă o parte a controlului...

Ai nevoie de altceva?