Creditarea Bancară pe Termen Lung

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 49 în total
Cuvinte : 13998
Mărime: 149.26KB (arhivat)
Cost: 6 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Dumitru Tudorache

Cuprins

CUPRINS

Introducere 4

Capitolul I. Sectorul bancar românesc în economia de piaţă

1.1. Conţinutul sectorului bancar 5

1.2. Băncile, verigă principală a instituţiilor de credit 7

1.3. BNR – Bancă Centrală şi de Emisiune 9

Capitolul II. Creditul, produs bancar principal

2.1. Conţinutul creditului 12

2.2. Tipuri de credit 14

2.3. Creditul bancar, verigă de bază a sistemului de credit 16

Capitolul III. Studiu de caz, privind creditarea bancara pe termen lung

3.1. Scurtă prezentare a băncii Raiffeisen Bank ( constituire, organizare şi funcţionare, inclusive în teritoriu, produse şi servicii, management) 22

3.2. Structura, nivelul şi evoluţia creditelor la banca Raiffeisen ( date pe 3 ani, din rapoartele anuale şi alte materiale sintetice privind creditele pe tipuri de agenţi economici ş pe principalele obiective) 26

3.3. Studiu de caz privind creditarea bancară pe termen lung la Raiffeisen 30

3.3.1. Scurtă prezentare a firmei creditate ( constituire, profil, obiect de activitate, performanţe, raportul dintre autofinanţare şi creditare) 30

3.3.2. Obiectul creditării 33

3.3.3. Documentaţia de creditare 34

3.3.4. Analiza bonităţii solicitantului de credite 36

3.3.5. Studiul de fezabilitate, document de bază al dosarului de credite 40

Capitolul IV. Concluzii şi propuneri 47

Bibliografie 51

Extras din document

INTRODUCERE

Acordarea de împrumuturi bancare este aproape generală pentru firme întrucât de cele mai multe ori este mai bine ca firmele să lucreze cu banii altora. Creditul este principalul produs bancar, dar politicile băncilor legate de credit s-au perfecţionat, se pune accent pe caracterul prudenţial al acordării creditelor, adică asocierea creditului acordat cu cel mai mare risc bancar, anume riscul de creditare.

Acest credit are la bază criteriul duratei. Din punct de vedere al obiectului creditării, acest tip de credite pentru investiţii şi pentru cunoaşterea lor trebuie să se pornească de la activul bilanţului contabil al agentului economic ce solicită creditul. Aici fiind cuprinse maşini, utilaje, aparate şi instalaţii de lucru, mijloace de transport, unelte şi obiecte de inventar gospodăresc.

Scopul societăţii comerciale EFE TRADING ACTIV SRL solicitantă de credite pe termen lung este punerea în funcţiune a acestor active.

Pentru a acorda credite pe termen lung pentru investiţii în activul bilanţier al agentului economic, banca va avea în vedere situaţia financiară a întreprinderii, deci echilibrele importante ale bilanţului. În cazul creditelor pentru investiţii pe termen lung, banca acordă mult mai mare atenţie situaţiei economice, studiului pieţei şi situaţiei financiare a întreprinderii. În primul rând, banca trebuie să pună un diagnostic general privind starea financiară a agentului economic bazat pe un studiu de fezabilitate.

Creditele pe termen lung finanţează partea superioară a bilanţului adică imobilizările, instrumentele de muncă. De aceea, între bancă şi agentul economic care împrumută se încheie un contract pe termen lung mai mare de 5 ani. Cu cât durata creditului este mai lungă cu atât asocierea băncii cu agentul economic va fi mai lungă şi mai strânsă.

Dacă împrumuturile pe termen scurt sunt legate îndeosebi de fondul de rulment, creditul pe termen lung se corelează cu autofinanţarea. Faţă de creditul pe termen lung, creditul pe termen mediu se deosebeşte în esenţă prin durată (peste 5 ani faţă de 2-5 ani) şi prin apariţia fenomenului conjunctural, prezent uneori în primul caz.

CAPITOLUL I

SECTORUL BANCAR ROMÂNESC ÎN ECONOMIA DE PIAŢĂ

1.1. CONŢINUTUL SECTORULUI BANCAR

Primele dovezi ale desfăşurării unei activităţi bancare pe teritoriul României au fost descoperite între anii 1786-1855 , reprezentând 55 de plăci de piatră , găsite într-o zonă de mine aurifere. Aceste mine datau din perioada Daciei Traiane şi conţin detalii referitoare la contractul privind înfiinţarea unei instituţii bancare. Clauzele principale se refereau la faptul că băncile acordau împrumut în numerar şi percepeau dobânzi

În epoca modernă , primele încercări de creare a unei bănci au avut loc la începutul secolului al XIX-lea

Banca Naţională a României a luat fiinţă in 1880, având capital de stat şi capital privat.

Sediul principal al băncii s-a stabilit la Bucureşti, cu obligaţia de a înfiinţa sucursale şi agenţii în principalele oraşe ale ţării şi, în special, în fiecare capitală de judeţ. Imediat dupa Unire, au luat fiinţă şi: Casa de Depuneri şi Consemnaţiuni, Creditul Funciar Rural, Banca României, Casa de Economii, cât şi un sistem monetar naţional.

Sectorul bancar românesc s-a dezvoltat foarte mult între cele două războaie mondiale. A apărut bursa, au fost create mii de bănci, moneda naţională avea acoperire în aur.

Cele mai multe din aceste instituţii financiar-monetare-bancare au fost constituite pentru a fi un sprijin în modernizarea economiei româneşti. Astfel, băncile şi alte instituţii de credit au căpatat cea mai mare dezvoltare în sectorul agricol, această ramură fiind predominantă în economia românească, dar o dată cu dezvoltarea industriei şi comerţului, au fost înfiinţate bănci şi pentru aceste sectoare.

După 1947, sistemul bancar a fost restrâns datorită trecerii la economia de comandă şi intrării României în zona de influenţă sovietică (fosta U.R.S.S.).

Până la sfârşitul anului 1989 , sistemul bancar românesc oferea un număr limitat de servicii şi produse bancare

În anul 1989 în România existau 4 bănci: Banca Naţională a României , Banca Română de Comerţ Exterior, Banca de Investiţii şi Banca Agricolă, la care se adaugă şi C.E.C. -ul

După 1989, România a fost martora multor schimbări, iar trecerea la o economie de piaţă a determinat creşterea continuă a numărului de agenţi economici privaţi

Sistemul bancar reprezintă ansamblul de bănci diferit organizat în jurul şi sub conducerea băncii centrale în vederea coordonării operaţiunilor de scont și re-scont de credite, de plasamente și de administrare a depozitelor bancare.

Sistemul bancar include banca centrală, toate băncile comerciale, băncile de afaceri, de depozit, de credit, industriale, agricole si alte instituţii de credit existente într-o ţară, diferenţiate prin atribuţiile şi particularităţile funcţionarii lor prin prerogativele conferite prin lege.

O dată cu începerea perioadei de tranziţie în 1990 şi cu restructurarea economiei româneşti, s-a încercat în primul rând revirimentul economic al sectorului bancar, considerându-se în mod firesc că acesta trebuie să acţioneze ca un ,,vârf de lance,, în înfăptuirea tranziţiei.

Preview document

Creditarea Bancară pe Termen Lung - Pagina 1
Creditarea Bancară pe Termen Lung - Pagina 2
Creditarea Bancară pe Termen Lung - Pagina 3
Creditarea Bancară pe Termen Lung - Pagina 4
Creditarea Bancară pe Termen Lung - Pagina 5
Creditarea Bancară pe Termen Lung - Pagina 6
Creditarea Bancară pe Termen Lung - Pagina 7
Creditarea Bancară pe Termen Lung - Pagina 8
Creditarea Bancară pe Termen Lung - Pagina 9
Creditarea Bancară pe Termen Lung - Pagina 10
Creditarea Bancară pe Termen Lung - Pagina 11
Creditarea Bancară pe Termen Lung - Pagina 12
Creditarea Bancară pe Termen Lung - Pagina 13
Creditarea Bancară pe Termen Lung - Pagina 14
Creditarea Bancară pe Termen Lung - Pagina 15
Creditarea Bancară pe Termen Lung - Pagina 16
Creditarea Bancară pe Termen Lung - Pagina 17
Creditarea Bancară pe Termen Lung - Pagina 18
Creditarea Bancară pe Termen Lung - Pagina 19
Creditarea Bancară pe Termen Lung - Pagina 20
Creditarea Bancară pe Termen Lung - Pagina 21
Creditarea Bancară pe Termen Lung - Pagina 22
Creditarea Bancară pe Termen Lung - Pagina 23
Creditarea Bancară pe Termen Lung - Pagina 24
Creditarea Bancară pe Termen Lung - Pagina 25
Creditarea Bancară pe Termen Lung - Pagina 26
Creditarea Bancară pe Termen Lung - Pagina 27
Creditarea Bancară pe Termen Lung - Pagina 28
Creditarea Bancară pe Termen Lung - Pagina 29
Creditarea Bancară pe Termen Lung - Pagina 30
Creditarea Bancară pe Termen Lung - Pagina 31
Creditarea Bancară pe Termen Lung - Pagina 32
Creditarea Bancară pe Termen Lung - Pagina 33
Creditarea Bancară pe Termen Lung - Pagina 34
Creditarea Bancară pe Termen Lung - Pagina 35
Creditarea Bancară pe Termen Lung - Pagina 36
Creditarea Bancară pe Termen Lung - Pagina 37
Creditarea Bancară pe Termen Lung - Pagina 38
Creditarea Bancară pe Termen Lung - Pagina 39
Creditarea Bancară pe Termen Lung - Pagina 40
Creditarea Bancară pe Termen Lung - Pagina 41
Creditarea Bancară pe Termen Lung - Pagina 42
Creditarea Bancară pe Termen Lung - Pagina 43
Creditarea Bancară pe Termen Lung - Pagina 44
Creditarea Bancară pe Termen Lung - Pagina 45
Creditarea Bancară pe Termen Lung - Pagina 46
Creditarea Bancară pe Termen Lung - Pagina 47
Creditarea Bancară pe Termen Lung - Pagina 48
Creditarea Bancară pe Termen Lung - Pagina 49

Conținut arhivă zip

  • Creditarea Bancara pe Termen Lung.doc

Alții au mai descărcat și

Leasingul - Formă Modernă de Creditare

INTRODUCERE Leasingul, prin istoria sa relativ scurtă, este un produs al economiei de piaţă, rezultat ca urmare a procesului evolutiv de...

Analiza Creditării pe Termen Scurt

CAPITOLUL 1 CREDITUL BANCAR ÎN ROMÂNIA 1.1. Evoluţia creditului de-a lungul anilor Cu 20 de secole î.e.n., în Codul regelui Hmurabbi din regatul...

Analiza Comparativă a unui Credit Ipotecar Oferit de Cinci Bănci din România unei Persoane Fizice

INTRODUCERE Creditul ipotecar este o noțiune din ce în ce mai întâlnită pe buzele majorității românilor, mai ales a celor tineri. Acesta a devenit...

Analiza și contabilitatea creditelor acordate clienților la BRD - Sucursala Mehedinți

CAPITOLUL I. PREZENTAREA GENERALÃ A BRD Banca Românã pentru Dezvoltare ( BRD ) şi-a început activitatea ca societate bancarã cu capital de stat la...

Creditarea Persoanelor Juridice MICRO IMM in Practica Bancii Raiffeisen

CAP I. CREDITUL BANCAR-INTRODUCERE Creditul a apărut iniţial în Orientul Mijlociu, unde constituia monopolul marilor proprietari funciari şi al...

Analiza Creditului Bancar pe Termen Lung în Cadrul CEC Bank

CAPITOLUL 1: CREDITUL BANCAR 1.1. Noţiunea de credit bancar Termenul „credit” vine din limba franceză de la „crédit”, care înseamnă încredere....

Creditul Ipotecar la BRD

CAPITOLUL 1 NOŢIUNEA DE CREDIT 1.1 Natura şi formele creditului De-a lungul timpului, rolul băncilor în dezvoltarea economiei s-a manifestat, în...

Creditarea pe Termen Lung și Importanța Acesteia

Capitolul 1. Creditarea-componenta de bază a tehnicii şi operaţiunilor bancare 1.1. Necesitatea diversificării operaţiunilor, tehnicilor,...

Te-ar putea interesa și

Finantarea Investitiilor la SC IC COMIMPEX SRL

Firma IC COMIMPEX SRL a fost fondata de catre Elisabeta si Gabriel Canciu, în 1994, având sediul central în Hunedoara, România. În 1994...

Caracteristici ale Activității de Creditare a Persoanelor Juridice la Banca Transilvania Sucursala Medias

INTRODUCERE Activitatea bancară se întrepătrunde cu activitatea economică, penetrând mecanismul complex al acesteia, având totodată, rolul de a...

Creditul-principalul produs al băncilor comerciale

INTRODUCERE Politica de creditare practicată de băncile comerciale este o temă care fascinează de multe decenii și stârnește interesul, atât al...

Analiza Creditului Bancar pe Termen Lung în Cadrul CEC Bank

CAPITOLUL 1: CREDITUL BANCAR 1.1. Noţiunea de credit bancar Termenul „credit” vine din limba franceză de la „crédit”, care înseamnă încredere....

Creditarea bancară

1. Împrumuturile bancare pe termen mediu şi lung Împrumutul bancar pe termen mediu şi lung este un împrumut obţinut de la bănci sau alte...

Produse de creditare bancară pe termen mediu și lung pentru clienți corporate în România - studiu comparativ

1. Noțiuni generale privind produsele de creditare bancară corporate pe termen mediu și lung Creditul reprezintă o operațiune economică prin...

Determinarea Costului Capitalului Împrumutat

Îndatorarea pe termen mediu şi lung se realizează prin următoarele instrumente: - creditul bancar pe termen mediu şi lung; - creditul obligatar;...

Modalitati de Indatorare pe Termen Mediu si Lung - Creditul Bancar pe Termen Mediu si Lung si Creditul Obligatar

Îndatorarea pe termen mediu şi lung se realizează prin următoarele instrumente: - creditul bancar pe termen mediu şi lung; - creditul obligatar;...

Ai nevoie de altceva?