Creditarea Persoanelor Fizice la o Societate Bancară

Licență
10/10 (2 voturi)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 97 în total
Cuvinte : 37783
Mărime: 661.56KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Conferenţiar dr. Ion Bucur
UNIVERSITATEA PETROL – GAZE DIN PLOIEŞTI FACULTATEA DE ŞTIINŢE – ECONOMICE SPECIALIZAREA: FINANŢE – BĂNCI

Cuprins

INTRODUCERE pag. 2

CAPITOLUL I Evoluţia Sistemului Bancar în România pag. 4

CAPITOLUL II Creditul şi dobânda pag. 7

2.1. Apariţia şi dezvoltarea creditului pag. 7

2.2. Conceptul de credit pag. 9

2.3. Funcţiile şi condiţiile creditului pag. 11

2.4. Criterii de clasificare a creditelor bancare pag. 13

2.5. Dobânda şi rata dobânzii pag. 16

2.6. Dobânda anuală efectivă (DAE) pag. 20

CAPITOLUL III Creditarea-principala activitate a băncilor comerciale pag. 24

3.1. Noţiunea de creditare pag. 24

3.2. Elementele specifice raportului de creditare pag. 25

3.3. Contractul de credit pag. 30

3.4. Principiile şi etapele creditării pag. 33

3.5. Riscul de credit pag. 36

3.6. Asigurarea creditelor acordate persoanelor fizice pag. 45

CAPITOLUL IV STUDIU DE CAZ: Activitatea de creditare în cadrul Banc Post Pag. 47

4.1. Apariţia societăţii bancare Banc Post (scurt istoric) pag. 47

4.2. Credite acordate de Banc Post persoanelor fizice pag. 51

4.3. Condiţii şi documente necesare acordării de credite persoanelor fizice pag. 59

4.4. Managementul riscului în cadrul societăţii bancare Banc Post pag. 62

4.5. Comisioane şi dobânzi aplicate de Banc Post pentru creditele acordate persoanelor fizice pag. 65

4.6. Analiza creditului imediat standard acordat de Banc Post pag. 76

CONCLUZII pag. 85

BIBLIOGRAFIE pag. 86

ANEXE pag. 88

Extras din document

INTRODUCERE

În economia oricărei ţări, sistemul bancar are un rol foarte important , prin intermediul băncilor derulându-se cea mai mare parte a operaţiilor de pe pieţele valutare, acestea stabilind cursul de vânzare şi cumpărare pentru monedele convertibile.

Sistemul bancar românesc s-a caracterizat printr-un grad înalt de concentrare şi segmentare. În perioada 1991-1997, numărul instituţiilor bancare a crescut de opt ori dar piaţa bancară autohtonă a rămas dominată de patru mari bănci cu capital majoritar de stat ( BCR, BRD, Bancorex, Banca Agricolă).

Sistemul bancar din România s-a modernizat continuu, lăsând în urmă unele din reglementările cuprinse în cele dintâi legi bancare , emise în 1991.

Sistemul bancar românesc a devenit parte integrantă a celui european, fiind supus unor noi presiuni: armonizarea rapidă cu reglementările europene şi impactul competiţiei directe cu instituţiile străine, atrase de gradul încă scăzut de intermediere bancară şi de marjele mai ridicate de dobândă existente pe piaţa locală. Băncile au reacţionat printr-o politică de preţ agresivă care a vizat acumularea de cotă de piaţă în detrimentul marjelor de dobândă şi, prin urmare, o profitabilitate pe termen lung, în defavoarea celei imediate.

Creşterea portofoliului de credite a fost caracteristică activităţii desfăşurate pe toate segmentele de clientelă atât în cazul creditelor acordate persoanelor fizice, cât şi în al celor acordate agenţilor economici. Această evoluţie a fost determinată de acţiuni susţinute de vânzarea şi promovarea noilor produse de creditare.

În ultimii ani, datorită înregistrării unei cereri importante pentru creditele de nevoi personale, mai multe instituţii financiare şi-au diversificat gama de astfel de produse oferite clienţilor. În ceea ce priveşte creditele acordate persoanelor fizice, pe lângă creditele de nevoi personale standard pentru care nu trebuie menţionat scopul creditului şi nu sunt solicitate dovezi ale utilizării acestuia, au fost lansate credite pentru pensionari, pentru studenţi, destinate celor cu profesii libere etc.

Conform statisticilor BNR, cele mai întâlnite credite şi totalizând cea mai mare sumă din totalul creditelor acordate în ţara noastră sunt reprezentate de creditele de consum, acest lucru realizându-se datorită lipsei garanţiilor, aprobării rapide şi documentaţiei mai reduse solicitate de către majoritatea băncilor. Astfel că, în noiembrie 2008, soldul creditelor de consum în RON acordate populaţiei a atins un procent de 93% din totalul creditelor acordate. De asemeni, soldul creditelor de consum acordate în valută deţinea, în aceeaşi perioadă, un procent de 63% din totalul creditelor acordate în valută.

În prezent, datorită crizei economico-financiare, creditele acordate atât persoanelor fizice cât şi juridice au înregistrat o scădere semnificativă, acestea nemaiputând fi acordate cu uşurinţă datorită condiţiilor mai rigide impuse de bănci. Banca nu se mai rezumă la acordarea creditului “ doar cu buletinul”. În ceea ce priveşte veniturile solicitantului, majoritatea băncilor se axează pe cele fixe iar bonurile de masă, de exemplu, nu se mai iau în considerare, chiar dacă unele bănci ţin seama de ele la scoring. Un alt factor care a determinat scăderea creditelor îl reprezintă ratele dobânzilor şi comisioanelor care au înregistrat o creştere semnificativă ca efect al crizei financiare-mondiale. S-a ajuns astfel ca, pentru anumite credite, la scadenţă, costul să depăşească valoarea creditului acordat. Din acest motiv, foarte important pentru solicitantul unui credit este informarea cu privire la costul creditului reprezentat de DAE ( dobândă anuală efectivă ce include , pe lângă dobânda anuală şi comisioanele).

Orientarea clienţilor în special către credite şi mai puţin spre economisire a făcut ca lichiditatea necesară susţinerii creşterii portofoliului de credite să fie asigurată mai ales prin atragere de surse de pe piaţa interbancară.

Pe lângă reţeaua extinsă de sucursale bancare, clienţii au la dispoziţie numeroase canale alternative pentru a accesa produsele şi serviciile oferite de bănci. De asemenea, începând din 2007 a fost introdusă reţeaua de agenţi de vânzare directă şi au fost încheiate la nivel naţional şi local parteneriate cu brokeri specializaţi în oferirea de credite.

Îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciilor oferite clienţilor reprezintă o prioritate în strategia băncilor, fiind unul dintre principalele mijloace de a creşte încrederea în Bancă, de a atrage clienţi noi şi de a fideliza clientela existentă.

Capitolul 1

EVOLUŢIA SISTEMULUI BANCAR ÎN ROMÂNIA

Prima instituţie românească de credit, Casa de Depuneri şi Consemnaţiuni, se înfiinţează în anul 1864. Activitatea acesteia s-a orientat , în special, către atragerea de resurse temporar disponibile de la populaţie şi plasarea lor în titluri de stat.

Până în 1880, an în care se înfiinţează BNR-ul, au fost deschise şi alte instituţii cu capital autohton precum: Banca Românească ( 1865); Creditul Funciar, Rural şi Urban (1873-1875); Banca Marmorosch-Blank ( 1874). Înfiinţată în 1872 la Sibiu, Banca Albina a fost prima bancă ardelenească cu capital privat autohton.

Banca Naţională a României se constituie prin Legea din 17 aprilie 1880 în care sunt stabilite normele de organizare şi funcţionare ale acesteia.

Edificarea unui sistem bancar specific economiei de piaţă a pornit în 1990 de la un sistem de monobancă (BNR şi băncile de stat specializate) şi a ajuns , în 1997, la un sistem dezvoltat şi diversificat.

Preview document

Creditarea Persoanelor Fizice la o Societate Bancară - Pagina 1
Creditarea Persoanelor Fizice la o Societate Bancară - Pagina 2
Creditarea Persoanelor Fizice la o Societate Bancară - Pagina 3
Creditarea Persoanelor Fizice la o Societate Bancară - Pagina 4
Creditarea Persoanelor Fizice la o Societate Bancară - Pagina 5
Creditarea Persoanelor Fizice la o Societate Bancară - Pagina 6
Creditarea Persoanelor Fizice la o Societate Bancară - Pagina 7
Creditarea Persoanelor Fizice la o Societate Bancară - Pagina 8
Creditarea Persoanelor Fizice la o Societate Bancară - Pagina 9
Creditarea Persoanelor Fizice la o Societate Bancară - Pagina 10
Creditarea Persoanelor Fizice la o Societate Bancară - Pagina 11
Creditarea Persoanelor Fizice la o Societate Bancară - Pagina 12
Creditarea Persoanelor Fizice la o Societate Bancară - Pagina 13
Creditarea Persoanelor Fizice la o Societate Bancară - Pagina 14
Creditarea Persoanelor Fizice la o Societate Bancară - Pagina 15
Creditarea Persoanelor Fizice la o Societate Bancară - Pagina 16
Creditarea Persoanelor Fizice la o Societate Bancară - Pagina 17
Creditarea Persoanelor Fizice la o Societate Bancară - Pagina 18
Creditarea Persoanelor Fizice la o Societate Bancară - Pagina 19
Creditarea Persoanelor Fizice la o Societate Bancară - Pagina 20
Creditarea Persoanelor Fizice la o Societate Bancară - Pagina 21
Creditarea Persoanelor Fizice la o Societate Bancară - Pagina 22
Creditarea Persoanelor Fizice la o Societate Bancară - Pagina 23
Creditarea Persoanelor Fizice la o Societate Bancară - Pagina 24
Creditarea Persoanelor Fizice la o Societate Bancară - Pagina 25
Creditarea Persoanelor Fizice la o Societate Bancară - Pagina 26
Creditarea Persoanelor Fizice la o Societate Bancară - Pagina 27
Creditarea Persoanelor Fizice la o Societate Bancară - Pagina 28
Creditarea Persoanelor Fizice la o Societate Bancară - Pagina 29
Creditarea Persoanelor Fizice la o Societate Bancară - Pagina 30
Creditarea Persoanelor Fizice la o Societate Bancară - Pagina 31
Creditarea Persoanelor Fizice la o Societate Bancară - Pagina 32
Creditarea Persoanelor Fizice la o Societate Bancară - Pagina 33
Creditarea Persoanelor Fizice la o Societate Bancară - Pagina 34
Creditarea Persoanelor Fizice la o Societate Bancară - Pagina 35
Creditarea Persoanelor Fizice la o Societate Bancară - Pagina 36
Creditarea Persoanelor Fizice la o Societate Bancară - Pagina 37
Creditarea Persoanelor Fizice la o Societate Bancară - Pagina 38
Creditarea Persoanelor Fizice la o Societate Bancară - Pagina 39
Creditarea Persoanelor Fizice la o Societate Bancară - Pagina 40
Creditarea Persoanelor Fizice la o Societate Bancară - Pagina 41
Creditarea Persoanelor Fizice la o Societate Bancară - Pagina 42
Creditarea Persoanelor Fizice la o Societate Bancară - Pagina 43
Creditarea Persoanelor Fizice la o Societate Bancară - Pagina 44
Creditarea Persoanelor Fizice la o Societate Bancară - Pagina 45
Creditarea Persoanelor Fizice la o Societate Bancară - Pagina 46
Creditarea Persoanelor Fizice la o Societate Bancară - Pagina 47
Creditarea Persoanelor Fizice la o Societate Bancară - Pagina 48
Creditarea Persoanelor Fizice la o Societate Bancară - Pagina 49
Creditarea Persoanelor Fizice la o Societate Bancară - Pagina 50
Creditarea Persoanelor Fizice la o Societate Bancară - Pagina 51
Creditarea Persoanelor Fizice la o Societate Bancară - Pagina 52
Creditarea Persoanelor Fizice la o Societate Bancară - Pagina 53
Creditarea Persoanelor Fizice la o Societate Bancară - Pagina 54
Creditarea Persoanelor Fizice la o Societate Bancară - Pagina 55
Creditarea Persoanelor Fizice la o Societate Bancară - Pagina 56
Creditarea Persoanelor Fizice la o Societate Bancară - Pagina 57
Creditarea Persoanelor Fizice la o Societate Bancară - Pagina 58
Creditarea Persoanelor Fizice la o Societate Bancară - Pagina 59
Creditarea Persoanelor Fizice la o Societate Bancară - Pagina 60
Creditarea Persoanelor Fizice la o Societate Bancară - Pagina 61
Creditarea Persoanelor Fizice la o Societate Bancară - Pagina 62
Creditarea Persoanelor Fizice la o Societate Bancară - Pagina 63
Creditarea Persoanelor Fizice la o Societate Bancară - Pagina 64
Creditarea Persoanelor Fizice la o Societate Bancară - Pagina 65
Creditarea Persoanelor Fizice la o Societate Bancară - Pagina 66
Creditarea Persoanelor Fizice la o Societate Bancară - Pagina 67
Creditarea Persoanelor Fizice la o Societate Bancară - Pagina 68
Creditarea Persoanelor Fizice la o Societate Bancară - Pagina 69
Creditarea Persoanelor Fizice la o Societate Bancară - Pagina 70
Creditarea Persoanelor Fizice la o Societate Bancară - Pagina 71
Creditarea Persoanelor Fizice la o Societate Bancară - Pagina 72
Creditarea Persoanelor Fizice la o Societate Bancară - Pagina 73
Creditarea Persoanelor Fizice la o Societate Bancară - Pagina 74
Creditarea Persoanelor Fizice la o Societate Bancară - Pagina 75
Creditarea Persoanelor Fizice la o Societate Bancară - Pagina 76
Creditarea Persoanelor Fizice la o Societate Bancară - Pagina 77
Creditarea Persoanelor Fizice la o Societate Bancară - Pagina 78
Creditarea Persoanelor Fizice la o Societate Bancară - Pagina 79
Creditarea Persoanelor Fizice la o Societate Bancară - Pagina 80
Creditarea Persoanelor Fizice la o Societate Bancară - Pagina 81
Creditarea Persoanelor Fizice la o Societate Bancară - Pagina 82
Creditarea Persoanelor Fizice la o Societate Bancară - Pagina 83
Creditarea Persoanelor Fizice la o Societate Bancară - Pagina 84
Creditarea Persoanelor Fizice la o Societate Bancară - Pagina 85
Creditarea Persoanelor Fizice la o Societate Bancară - Pagina 86
Creditarea Persoanelor Fizice la o Societate Bancară - Pagina 87
Creditarea Persoanelor Fizice la o Societate Bancară - Pagina 88
Creditarea Persoanelor Fizice la o Societate Bancară - Pagina 89
Creditarea Persoanelor Fizice la o Societate Bancară - Pagina 90
Creditarea Persoanelor Fizice la o Societate Bancară - Pagina 91
Creditarea Persoanelor Fizice la o Societate Bancară - Pagina 92
Creditarea Persoanelor Fizice la o Societate Bancară - Pagina 93
Creditarea Persoanelor Fizice la o Societate Bancară - Pagina 94
Creditarea Persoanelor Fizice la o Societate Bancară - Pagina 95
Creditarea Persoanelor Fizice la o Societate Bancară - Pagina 96
Creditarea Persoanelor Fizice la o Societate Bancară - Pagina 97

Conținut arhivă zip

  • Creditarea Persoanelor Fizice la o Societate Bancara.doc

Alții au mai descărcat și

Creditul Pentru Persoane Fizice cu Studiu de Caz pe Raiffeisen Bank

Capitolul 1 Rolul şi funcţiile instituţiilor de credit în economia de piaţă 1.1. Banca - definiţie 1.2.Rolul şi funcţiile instituţiilor de credit...

Creditarea Persoanelor Fizice la Raiffeisen Bank

INTRODUCERE Prezenta lucrare reprezintă o sinteză a elementelor fundamentale ce caracterizează creditul bancar şi în mod particular, creditele...

Analiza Comparativă a unui Credit Ipotecar Oferit de Cinci Bănci din România unei Persoane Fizice

INTRODUCERE Creditul ipotecar este o noțiune din ce în ce mai întâlnită pe buzele majorității românilor, mai ales a celor tineri. Acesta a devenit...

Asigurarea Creditelor la Bancpost SA

Introducere Asigurarea creditelor bancare a apărut ca nevoie a acoperirii riscurilor financiare rezultate din creditele acordate de diverse...

Politici de Creditare a Persoanelor Fizice la BCR

INTRODUCERE Creditarea este un concept fundamental frecvent folosit în prezent ,atât în învătământul universitar ,cât şi în practica economică din...

Lucrare de Practică Privind Creditarea Persoanelor Fizice

INTRODUCERE Economia de piaţă presupune existenţa unui sistem bancar care să asigure mobilizarea tuturor disponibilităţilor monetare ale economiei...

Instrumente de Plata si Mecanisme de Decontare - Studiu de Caz la SC LENCo Electronic SRL

CAPITOLUL 1 INSTRUMENTELE DE PLATĂ- REPERE ALE EVOLUŢIEI 1.1.Notiuni introductive „ O monedă (plural recomandat, în literatura de specialitate,...

Creditul

I. CREDITUL 1.TRĂSĂTURI CARACTERISTICE ALE CREDITULUI Creditul reprezintă operaţiunea prin care se ia în stăpânire imediată resurse, în schimbul...

Te-ar putea interesa și

Studiu Monografic la Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD

CAP.1. PREZENTAREA SOCIETATII BANCARE 1.1. PREZENTAREA BRD Banca Româna de Dezvoltare a fost înfiintatÎ prin HotÎrâre de Guvern în decembrie 1990...

Studiu Monografic - Tehnica si Evidenta Operatiunilor Bancare in Cadrul Brd-GSG

I. PREZENTAREA SOCIETĂŢII BANCARE. ISTORIC ŞI EVOLUŢIE - MOMENTUL ISTORIC AL ÎNFIINŢĂRII Pe data de 1 decembrie 1990 se înfiinţează Banca Română...

Banca Transilvania

Cap. 1 Prezentarea societatii bancare. Istoric si evolutie 1.1 Momentul istoric al înfiintarii Legenda unitati BT: exista unitati vor...

Marketing și Profitabilitate - Obiectiv și Scop în Managementul Bancar

INTRODUCERE Lucrarea are menirea să prezinte principiile de bază ale managementului bancar adecvate momentului prezent dar care în acelaşi timp să...

BRD - Groupe Societe Generale - Agentia Radauti

CAIET DE PRACTICA PERIOADA 12-26 IUNIE 12.06- Am facut cunostinta cu directorul BRD-Groupe Societe Generale, Agentia Radauti si am fost...

Creditul-principalul produs al băncilor comerciale

INTRODUCERE Politica de creditare practicată de băncile comerciale este o temă care fascinează de multe decenii și stârnește interesul, atât al...

Proiect Economic BRD

Capitolul I. Mediul desfăşurarii activităţii unei bănci 1.1. Consideratii generale Sistemul bancar, prin cadrul său organizatoric şi prin...

Studiu de Caz BRD

1.PREZENTAREA SOCIETĂŢII BANCARE. ISTORIC ŞI EVOLUŢIE 1.1. Momentul istoric al înfiinţării BRD O importanţă deosebită din mulţimea de societăţi...

Ai nevoie de altceva?