Creditul Ipotecar la BRD

Licență
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 57 în total
Cuvinte : 24338
Mărime: 109.13KB (arhivat)
Cost: 10 puncte
UNIVERSITATEA DE VEST „VASILE GOLDIŞ” ARAD FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE SPECIALIZAREA : FINANŢE BĂNCI

Cuprins

Capitolul 1. Noţiunea de credit 3

1.1 Natura şi formele creditului 3

1.2 Creditul bancar 7

1.3 Definirea riscului de credit 9

Capitolul 2. Prezentarea creditului ipotecar în România 15

2.1 Apariţia şi evoluţia creditului ipotecar în România 15

2.2 Acordul Basel II 21

2.2.1 Acordul Basel II – necesitate, elemente de noutate şi

structură 21

2.2.2 Responsabilităţile executivilor băncilor legate de

gestiunea riscului de credit, riscului operaţional şi a

riscului de piaţă 24

2.2.3 Aplicarea prevederilor acordului Basel II în România 25

Capitolul 3. Creditul ipotecar la BRD – GSG 28

3.1 Prezentarea unităţii bancare 28

3.1.1 Scurt istoric 28

3.1.2 Obiectivul principal de activitate 28

3.1.3 Principii generale de creditare la BRD 29

3.2 Clasificarea creditelor ipotecare la BRD 30

3.3 Parametrii creditelor ipotecare la BRD 31

3.4 Condiţii de aplicare şi de revizuire a dobânzii 33

3.4.1 Condiţii de aplicare şi de revizuire a dobânzii în

funcţie de dobânda BUBOR 33

3.4.2 Condiţii de aplicare şi de revizuire a dobânzii în

funcţie de dobânda EURIBOR şi LIBOR 34

3.5 Modul de luare în calcul a veniturilor şi cheltuielilor 35

3.6 Prezentarea contractului de credit ipotecar 39

Capitolul 4. Analiza şi aprobarea unui credit ipotecar – BRD-GSG 48

Concluzii şi propuneri 54

Bibliografie 56

Extras din document

CAPITOLUL 1

NOŢIUNEA DE CREDIT

1.1 Natura şi formele creditului

De-a lungul timpului, rolul băncilor în dezvoltarea economiei s-a manifestat, în primul rând, prin acordarea de credite. Felul în care băncile alocă fondurile pe care le gestionează influenţează hotărâtor dezvoltarea economică la nivel local sau naţional.

Termenul de “credit” cuprinde totalitatea operaţiunilor de finanţare care pun în legătură directă un organism financiar (bancă sau altă instituţie financiară) şi un debitor (persoană fizică sau juridică).

O operaţiune de creditare este, de fapt, o operaţiune de schimb economic, deoarece ideea de credit e strâns legată de ideea de schimb. Practic, creditul este un împrumut, adică schimbul unei valori monetare prezente contra unei valori monetare viitoare.

Caracteristic creditului e faptul că în derularea sa intervine factorul timp, astfel că operaţiunea de creditare nu dă naştere unei plăţi, ci unei promisiuni de plată la o dată ulterioară. Prin urmare, există un decalaj între prestaţie şi contraprestaţie, ceea conferă operaţiunii de creditare un caracter dinamic.

Prin intermediul creditului, fondurile disponibile dintr-o economie sau sector de activitate pot fi folosite pentru acordarea de împrumuturi agenţilor economici care au nevoie de surse de finanţare peste nivelul resurselor proprii pentru realizarea unor investiţii. În acest fel, creditul poate contribui la creşterea economică prin stimularea dezvoltării unor noi activităţi existente, a întreprinderilor mici şi mijlocii sau ale unor domenii ale economiei.

Prin acordarea de credite băncile mobilizează resursele băneşti disponibile din economie spre activităţile care au nevoie de aceste resurse, impulsionând activitatea productivă, şi prin aceasta, creşterea produsului intern.

Prin reglarea dimensiunii cererii şi ofertei de mărfuri, prin creditarea consumului, a stocului, creditul contribuie şi la stabilirea preţurilor.

Băncile comerciale acordă credite întreprinderilor şi populaţiei, intervin pe piaţa financiară, efectuează operaţii de creditare specifice(leasingul, credite ipotecare, etc.) dar mai acordă credite şi Trezoreriei Publice prin achiziţionarea de titluri de stat. Astfel, prin intermediul creditului se finanţează nu doar deficitele agenţilor economici, ci şi deficitul bugetar al statului prin intermediul creditului public.

Pe lângă aceste aspecte pozitive ale creditului în economie, trebuie amintit faptul că, folosit neraţional, abuziv, el poate avea şi efecte negative, generând dezechilibre.

Elemente specifice creditului:

• subiecţii raportului de credit: creditorul-care acordă creditul şi debitorul-beneficiarul creditului;

• obiectul creditului;

• schimbul monetar;

• operatorii;

• promisiunea de rambursare;

• garanţia;

• scadenţa;

• dobânda.

Există o multitudine de forme ale creditului. Din punct de vedere juridic există trei criterii de clasificare a creditelor:

a) modul de garantare;

b) destinaţia;

c) calitatea părţilor.

a) După modul de garantare sunt două categorii de credit:

• Creditul personal;

• Creditul real.

Creditul personal : e forma cea mai pură de credit. Creditul a fost de la început credit personal, deoarece creditul se bazează pe calitatea morală a persoanei ce face promisiune de plată. Şi în prezent băncile verifică, înainte de a acorda un credit, calitatea debitorului prin probe indirecte. Cu toate acestea, creditorii nu pot şti niciodată cu siguranţă dacă o persoană cinstită va rămâne cinstită în continuare. De aceea, această formă de credit comportă şi unele riscuri, iar creditorii încearcă să obţină garanţii contra acestor riscuri şi, în primul rând contra riscului de a nu fi plătit la scadenţă. Astfel, a apărut noţiunea de “credit garantat”.

Creditul real: se bazează pe gaj sau pe un depozit, care pe perioada derulării creditului e pus la adăpost de pericolul de a dispare. În cazul în care, la scadenţă, debitorul nu-şi onorează obligaţiile, creditorul va trece la valorificarea bunurilor ce formează gajul, garanţia, pentru a-şi recupera banii respectivi.

Creditul real poate fi: credit mobiliar şi credit imobiliar. Această clasificare se bazează pe diferenţa care există, conform normelor de drept civil, pentru bunurile mobile şi imobile.

Dintre cele două forme, creditul imobiliar (garantat cu bunuri imobile) are un risc mai redus, deoarece există o mai mare siguranţă că bunurile imobile cu care e garantat, nu vor dispărea până la scadenţă.

b) După destinaţie, creditele se împart în:

• Creditul de producţie;

• Creditul de consum.

Cele două forme de credit sunt foarte apropiate, deoarece consumul impune producţia, iar producţia nu se poate face fără un consum prealabil.

Creditul de producţie: e creditul acordat unei întreprinzător care doreşte să producă, dar nu dispune de capital suficient pentru investiţia sa, garantarea creditului făcându-se cu producţia ce se va obţine. Prin urmare, acest tip de credit e legat de creşterea economică, fiind necesar mai ales în faza de demarare a acestei creşteri.

Creditul de consum: a fost prima formă de credit şi era acordat, în civilizaţiile arhaice, familiilor sărace pentru a supravieţui. Acest tip de credit reprezenta practic un act de caritate, deoarece nu se percepea dobândă la restituirea lui, pe considerentul că este imposibil a-i cere unei persoane care abia are cu ce trăi, ca la restituire să plătească o sumă mai mare decât cea acordată.

Odată cu trecerea timpului însă, pretenţia celui care dă cu împrumut o sumă de bani, de a i se plăti o dobândă a început să fie considerată corectă, deoarece existenţa creditului de producţie a dus la creşterea volumului producţiei şi implicit a profiturilor. Prin urmare, dobânda poate fi suportată din profituri, ea fiind totodată considerată drept de remunerare a factorului de producţie reprezentat de capital.

Studierea celor două tipuri de credit evidenţiază faptul că operaţiunea de creditare se desfăşoară sub formă monetară atât la acordarea creditului, cât şi la rambursarea acestuia, având loc practic, schimbul banilor pe ei înşişi, după o anumită perioadă de timp.

Intervalul de timp dintre prestaţie şi contraprestaţie cuprinde un anumit proces economic care face ca plata unei dobânzi să fie nu numai necesară, ci şi posibilă.

Preview document

Creditul Ipotecar la BRD - Pagina 1
Creditul Ipotecar la BRD - Pagina 2
Creditul Ipotecar la BRD - Pagina 3
Creditul Ipotecar la BRD - Pagina 4
Creditul Ipotecar la BRD - Pagina 5
Creditul Ipotecar la BRD - Pagina 6
Creditul Ipotecar la BRD - Pagina 7
Creditul Ipotecar la BRD - Pagina 8
Creditul Ipotecar la BRD - Pagina 9
Creditul Ipotecar la BRD - Pagina 10
Creditul Ipotecar la BRD - Pagina 11
Creditul Ipotecar la BRD - Pagina 12
Creditul Ipotecar la BRD - Pagina 13
Creditul Ipotecar la BRD - Pagina 14
Creditul Ipotecar la BRD - Pagina 15
Creditul Ipotecar la BRD - Pagina 16
Creditul Ipotecar la BRD - Pagina 17
Creditul Ipotecar la BRD - Pagina 18
Creditul Ipotecar la BRD - Pagina 19
Creditul Ipotecar la BRD - Pagina 20
Creditul Ipotecar la BRD - Pagina 21
Creditul Ipotecar la BRD - Pagina 22
Creditul Ipotecar la BRD - Pagina 23
Creditul Ipotecar la BRD - Pagina 24
Creditul Ipotecar la BRD - Pagina 25
Creditul Ipotecar la BRD - Pagina 26
Creditul Ipotecar la BRD - Pagina 27
Creditul Ipotecar la BRD - Pagina 28
Creditul Ipotecar la BRD - Pagina 29
Creditul Ipotecar la BRD - Pagina 30
Creditul Ipotecar la BRD - Pagina 31
Creditul Ipotecar la BRD - Pagina 32
Creditul Ipotecar la BRD - Pagina 33
Creditul Ipotecar la BRD - Pagina 34
Creditul Ipotecar la BRD - Pagina 35
Creditul Ipotecar la BRD - Pagina 36
Creditul Ipotecar la BRD - Pagina 37
Creditul Ipotecar la BRD - Pagina 38
Creditul Ipotecar la BRD - Pagina 39
Creditul Ipotecar la BRD - Pagina 40
Creditul Ipotecar la BRD - Pagina 41
Creditul Ipotecar la BRD - Pagina 42
Creditul Ipotecar la BRD - Pagina 43
Creditul Ipotecar la BRD - Pagina 44
Creditul Ipotecar la BRD - Pagina 45
Creditul Ipotecar la BRD - Pagina 46
Creditul Ipotecar la BRD - Pagina 47
Creditul Ipotecar la BRD - Pagina 48
Creditul Ipotecar la BRD - Pagina 49
Creditul Ipotecar la BRD - Pagina 50
Creditul Ipotecar la BRD - Pagina 51
Creditul Ipotecar la BRD - Pagina 52
Creditul Ipotecar la BRD - Pagina 53
Creditul Ipotecar la BRD - Pagina 54
Creditul Ipotecar la BRD - Pagina 55
Creditul Ipotecar la BRD - Pagina 56
Creditul Ipotecar la BRD - Pagina 57

Conținut arhivă zip

  • Creditul Ipotecar la BRD.doc

Alții au mai descărcat și

Creditul

ACTIVITATEA BANCARA SI SISTEMUL BANCAR DIN ROMÂNIA 1.1. ASPECTE GENERALE PRIVIND CONCEPTUL DE “BANCA” SI EVOLUTIA LUI ÎN TIMP Originea...

Analiza Comparativă a unui Credit Ipotecar Oferit de Cinci Bănci din România unei Persoane Fizice

INTRODUCERE Creditul ipotecar este o noțiune din ce în ce mai întâlnită pe buzele majorității românilor, mai ales a celor tineri. Acesta a devenit...

Creditul la CEC Târgu-Mureș

CAPITOLUL I CREDITUL ÎN ECONOMIA CONTEMPORANĂ 1.1 Conceptul de credit Apariţia creditului a depins de un anumit stadiu de dezvoltare a...

Analiza și contabilitatea creditelor acordate clienților la BRD - Sucursala Mehedinți

CAPITOLUL I. PREZENTAREA GENERALÃ A BRD Banca Românã pentru Dezvoltare ( BRD ) şi-a început activitatea ca societate bancarã cu capital de stat la...

Credite ipotecare (BT vs Unicredit)

INTRODUCERE După cum ne spune traducerea proverbului latin Tempora mutantur et nos mutamur in illis-timpurile se schimbă și noi odată cu ele....

Creditarea Bancară pe Termen Lung

INTRODUCERE Acordarea de împrumuturi bancare este aproape generală pentru firme întrucât de cele mai multe ori este mai bine ca firmele să lucreze...

Monografie BRD

Capitolul 1 Prezentarea firmei 1.1. Date generale Banca Română pentru Dezvoltare s-a înfiinţat în 1990 conform Hotărârii de Guvern nr. 1178 din...

Organizarea și activitatea unei bănci comerciale pe exemplul BRD

Cap. 1. Organizarea unei bănci comerciale Originile sistemului bancar Sistemul bancar îşi are originile în trecutul îndepărtat, existând dovezi...

Te-ar putea interesa și

Analiza Mixului de Marketing BRD

INTRODUCERE Problematica studiată În prezenta lucrare intitulată „Mixul de marketing bancar la BRD Mediaş” s-a realizat Studiul de caz pentru...

Contribuții privind asigurarea calității în serviciile bancare din România

Introducere 16 CAPITOLUL 1 – PREOCUPARI ACTUALE PRIVIND ASIGURAREA CALITATII PRODUSELOR SI SERVICIILOR ÎN UNIUNEA EUROPEANA SI LA NIVEL...

Ofertă de produse și servicii pentru persoane fizice a BRD SG - studiu de caz - acordarea unui credit ipotecar unei persoane fizice

Scurta prezentare a istoriei activitatii bancare si a bancilor comerciale din Romania Primele dovezi ale desfaşurãrii unei activitãti bancare au...

Studiu monografic - tehnica și evidența operațiunilor bancare în cadrul BRD-GSG

I. PREZENTAREA SOCIETĂŢII BANCARE. ISTORIC ŞI EVOLUŢIE - MOMENTUL ISTORIC AL ÎNFIINŢĂRII Pe data de 1 decembrie 1990 se înfiinţează Banca Română...

Proiect Economic BRD

Capitolul I. Mediul desfăşurarii activităţii unei bănci 1.1. Consideratii generale Sistemul bancar, prin cadrul său organizatoric şi prin...

Tehnica și evidența operațiunilor bancare - BRD-GSG

Cap 1. Prezentarea societăţii bancare. Istoric şi evoluţie BRD – Groupe Société Générale SA este o societate pe acţiuni admisă la tranzacţionare...

Credit Ipotecar

Creditul ipotecar reprezinta un credit garantat cu proprietati imobiliare sub forma de cladiri în mediul urban si sub forma de terenuri în mediul...

Proiect de practică la BRD

Cap. 1 SISTEMUL INFORMAŢIONAL BANCAR Banca Romana de Dezvoltare este o bancă cu vocaţie universală, adepta unei politici bine definite de creştere...

Ai nevoie de altceva?