Creditul Pentru Persoane Fizice cu Studiu de Caz pe Raiffeisen Bank

Licență
10/10 (2 voturi)
Domeniu: Bănci
Conține 12 fișiere: doc, ppt, xls, jpg
Pagini : 52 în total
Cuvinte : 14446
Mărime: 1.14MB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Gheorghe Morosan
UNIVERSITATEA „ŞTEFAN CEL MARE” SUCEAVA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ PROGRAMUL DE STUDII: FINANŢE ŞI BĂNCI

Cuprins

Capitolul 1 Rolul şi funcţiile instituţiilor de credit în economia de piaţă 1

1.1. Banca – definiţie 1

1.2. Rolul şi funcţiile instituţiilor de credit în economia modernă 2

1.3. Organizarea sectorului bancar românesc actual 4

Capitolul 2. Caracteristicile şi importanţa activităţii de creditare 7

2.1. Activitatea de creditare bancară 7

2.2.Noţiunea de credit bancar şi rolul său în economie 8

2.3.Locul şi importanţa activităţii de creditare a persoanelor fizice în România 10

2.4.Principalele tipuri de credite acordate persoanelor fizice 11

Capitolul 3. Prezentarea generală - Raiffeisen Bank 13

3.1. Raiffeisen Bank – prezentare, istoric şi evoluţie 13

3.2 Structura organizatorică 14

3.3 Produse de creditare oferite de Raiffeisen Bank pentru persoanele fizice 17

Capitolul 4. Studiu de caz privind modul de analiză, aprobare şi acordare a unui credit pentru nevoi personale nenominalizate fără garanţie la Raiffeisen Bank 20

4.1.Norma de acordare a creditului în cazul creditului pentru nevoi 20

personale nenominalizate – Flexicredit pentru persoane fizice 20

4.2.Procedura de acordare a creditului pentru nevoi personale 20

nenominalizate – Flexicredit pentru persoane fizice 20

4.2.1.Etapa de informare client 22

4.2.2.Etapa de întocmire a dosarului de credit 24

4.2.3.Examinarea şi verificarea documentaţiei de credit în cadrul agenţiei 25

4.2.4. Etapa de analiză şi decizie 26

4.2.5. Etapa de acordare a creditului 29

4.2.6. Etapa de încheiere a contractului 29

4.2.7. Etapa de înmânare a documentelor clientului 29

4.2.8. Exercitarea dreptului de retragere din contract 30

4.2.9. Etapa de plăţi anticipate totale sau parţiale 31

4.2.10. Monitorizarea creditului 31

4.2.11. Operaţiuni suport 32

Concluzii 34

Bibliografie 38

Extras din document

Capitolul 1 Rolul şi funcţiile instituţiilor de credit în economia de piaţă

1.1. Banca - definiţie

1.2.Rolul şi funcţiile instituţiilor de credit în economia modernă

1.3Organizarea sectorului bancar românesc actual

1.1. Banca – definiţie

Banca este o instituţie care se ocupă cu comerţul cu bani pe cont propriu, specializată în operaţiuni financiare şi de credit.

Conform lui Costin C. Kiriţescu, banca este considerată „instituţie financiară şi de credit, de stat sau particulară, ale cărei funcţii principale sunt: atragerea mijloacelor băneşti temporar disponibile ale clienţilor în conturile deschise acestora, acordarea de credite pe diferite termene, efectuarea de viramente între conturile deschise la alte bănci, emiterea de instrumente de credit şi efectuarea de tranzacţii cu asemenea instrumente, vânzarea - cumpărarea de valută şi alte operaţii valutare"

Observăm că, pentru definirea băncilor, autorul citat apelează la o enumerare a funcţiilor şi categoriilor de operaţiuni caracteristice băncilor.

Aceeaşi modalitate de definire prin enumerare exemplificativă o întâlnim şi în lucrări din dreptul francez („banca este acea instituţie publică sau privată care facilitează plăţile întreprinderilor şi ale particularilor, primeşte şi împrumută fonduri şi girează mijloace de plată”) sau în sistemul de drept common-low („băncile sunt acele organizaţii care primesc depozite, acordă credite, plătesc cecuri şi prestează alte servicii specifice clienţilor”).

Legat de sistemul de common-low mai trebuie să precizăm că, pentru a fi o bancă, o instituţie trebuie să îndeplinească cumulativ trei condiţii: să încaseze cecuri pentru clienţi, să plătească cecurile trase de clienţii săi şi să ţină conturi curente pentru clienţii săi.

Banca este definită ca „intermediar financiar, asigurând transferul de resurse băneşti de la cei care au surplusuri de lichiditate (capacitate de finanţare) către cei care au nevoie de lichiditate (nevoie de finanţări)”

Băncile, prin ampla lor implicare în viaţa economică şi socială, constituie un element structural deosebit în viaţa societăţii, a cărui bună organizare,permanentă şi eficientă funcţionare condiţionează întreaga viaţă economică.

,,Buna organizare şi funcţionare a băncilor nu poate fi lăsată în voie, iar comerţul nu poate fi exercitat pe deplin liber de bancă, aşa cum se pot desfaşura lucrurile pentru mai multe profesii şi întreprinderi”

Conform Dicţionarului Explicativ al Limbii Române banca este considerată ca fiind o ,,întreprindere financiară care efectuează operaţii de plată şi de credit (şi organizează circulaţia bănească)”

În Dicţionarul Economic banca este definită ca fiind o ,, institutie specializată care organizează circulaţia bănească, mobilizează resursele băneşti temporar disponibile, acordă credite, face încasări şi plăţi în numerar, efectuează decontări fără numerar între instituţii şi agenţii economici titulari de conturi, emite instrumente de plată, titluri de credit, emite şi plasează hârtii de valoare, efectuează alte operaţii cu titluri de valoare, servicii de consultanţă şi de plasament pentru resursele baneşti ale clienţilor şi ale fondurilor proprii, realizează selecţionarea şi susţinerea unor proiecte de investiţii etc”

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. nr. 26/2010 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, defineşte activitate bancară: „atragerea de depozite sau alte fonduri rambursabile de la public şi acordarea de credite în cont propriu", şi instituţia de credit:

„ a. o entitate a cărei activitate constă în atragerea de depozite sau de alte fonduri rambursabile de la public şi în acordarea de credite în cont propriu;

b. o entitate, alta decât cea prevăzută la litera a, care emite mijloace de plată în formă de monedă electronică, denumită în continuare instituţie emitentă de monedă electronică"

Acelaşi act normativ arată că instituţiile de credit, persoane juridice române, se pot constitui şi funcţiona, în una din următoarele categorii:

- Bănci;

- Organizaţii cooperatiste de credit;

- Bănci de economisire şi creditare în domeniul locativ;

- Bănci de credit ipotecar;

- Instituţii emitente de monedă electronică.

Înainte de a trece la definirea noţiunii de sistem bancar, trebuie observată legătura foarte strânsă care există între aceasta şi cea de aparat bancar. La o analiză mai atentă, observăm că, deşi se face distincţie între sensurile celor două noţiuni, acestea sunt complementare, făcând aproape imposibilă analiza lor separată, prin excluderea din studiu a uneia dintre ele. Această legatură rezultă din definiţia dată sistemului bancar, conform căreia acesta reprezintă „ansamblul operaţiilor şi tranzacţiilor active şi pasive efectuate de aparatul bancar”, iar aparatul bancar este definit ca fiind “ansamblul diverselor categorii de bănci cu capital autohton sau privat, precum şi combinaţii mixte ale acestora, ce îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul unei ţări”

Astfel, se poate desprinde concluzia că, în timp ce aparatul bancar reprezintă modul de organizare a băncilor, sistemul bancar se referă la operaţiunile realizate de aceste bănci.

1.2. Rolul şi funcţiile instituţiilor de credit în economia modernă

În epoca contemporană, locul şi rolul băncilor în economie este strâns legat de calitatea lor de intermediar principal în relaţia economii - investiţii, relaţie hotărâtoare în creşterea economică.

Specificul activităţii bancare şi rolul acesteia în economia unei ţări presupune un mod aparte de organizare, fiind domeniul cel mai reglementat.

Preview document

Creditul Pentru Persoane Fizice cu Studiu de Caz pe Raiffeisen Bank - Pagina 1
Creditul Pentru Persoane Fizice cu Studiu de Caz pe Raiffeisen Bank - Pagina 2
Creditul Pentru Persoane Fizice cu Studiu de Caz pe Raiffeisen Bank - Pagina 3
Creditul Pentru Persoane Fizice cu Studiu de Caz pe Raiffeisen Bank - Pagina 4
Creditul Pentru Persoane Fizice cu Studiu de Caz pe Raiffeisen Bank - Pagina 5
Creditul Pentru Persoane Fizice cu Studiu de Caz pe Raiffeisen Bank - Pagina 6
Creditul Pentru Persoane Fizice cu Studiu de Caz pe Raiffeisen Bank - Pagina 7
Creditul Pentru Persoane Fizice cu Studiu de Caz pe Raiffeisen Bank - Pagina 8
Creditul Pentru Persoane Fizice cu Studiu de Caz pe Raiffeisen Bank - Pagina 9
Creditul Pentru Persoane Fizice cu Studiu de Caz pe Raiffeisen Bank - Pagina 10
Creditul Pentru Persoane Fizice cu Studiu de Caz pe Raiffeisen Bank - Pagina 11
Creditul Pentru Persoane Fizice cu Studiu de Caz pe Raiffeisen Bank - Pagina 12
Creditul Pentru Persoane Fizice cu Studiu de Caz pe Raiffeisen Bank - Pagina 13
Creditul Pentru Persoane Fizice cu Studiu de Caz pe Raiffeisen Bank - Pagina 14
Creditul Pentru Persoane Fizice cu Studiu de Caz pe Raiffeisen Bank - Pagina 15
Creditul Pentru Persoane Fizice cu Studiu de Caz pe Raiffeisen Bank - Pagina 16
Creditul Pentru Persoane Fizice cu Studiu de Caz pe Raiffeisen Bank - Pagina 17
Creditul Pentru Persoane Fizice cu Studiu de Caz pe Raiffeisen Bank - Pagina 18
Creditul Pentru Persoane Fizice cu Studiu de Caz pe Raiffeisen Bank - Pagina 19
Creditul Pentru Persoane Fizice cu Studiu de Caz pe Raiffeisen Bank - Pagina 20
Creditul Pentru Persoane Fizice cu Studiu de Caz pe Raiffeisen Bank - Pagina 21
Creditul Pentru Persoane Fizice cu Studiu de Caz pe Raiffeisen Bank - Pagina 22
Creditul Pentru Persoane Fizice cu Studiu de Caz pe Raiffeisen Bank - Pagina 23
Creditul Pentru Persoane Fizice cu Studiu de Caz pe Raiffeisen Bank - Pagina 24
Creditul Pentru Persoane Fizice cu Studiu de Caz pe Raiffeisen Bank - Pagina 25
Creditul Pentru Persoane Fizice cu Studiu de Caz pe Raiffeisen Bank - Pagina 26
Creditul Pentru Persoane Fizice cu Studiu de Caz pe Raiffeisen Bank - Pagina 27
Creditul Pentru Persoane Fizice cu Studiu de Caz pe Raiffeisen Bank - Pagina 28
Creditul Pentru Persoane Fizice cu Studiu de Caz pe Raiffeisen Bank - Pagina 29
Creditul Pentru Persoane Fizice cu Studiu de Caz pe Raiffeisen Bank - Pagina 30
Creditul Pentru Persoane Fizice cu Studiu de Caz pe Raiffeisen Bank - Pagina 31
Creditul Pentru Persoane Fizice cu Studiu de Caz pe Raiffeisen Bank - Pagina 32
Creditul Pentru Persoane Fizice cu Studiu de Caz pe Raiffeisen Bank - Pagina 33
Creditul Pentru Persoane Fizice cu Studiu de Caz pe Raiffeisen Bank - Pagina 34
Creditul Pentru Persoane Fizice cu Studiu de Caz pe Raiffeisen Bank - Pagina 35
Creditul Pentru Persoane Fizice cu Studiu de Caz pe Raiffeisen Bank - Pagina 36
Creditul Pentru Persoane Fizice cu Studiu de Caz pe Raiffeisen Bank - Pagina 37
Creditul Pentru Persoane Fizice cu Studiu de Caz pe Raiffeisen Bank - Pagina 38
Creditul Pentru Persoane Fizice cu Studiu de Caz pe Raiffeisen Bank - Pagina 39
Creditul Pentru Persoane Fizice cu Studiu de Caz pe Raiffeisen Bank - Pagina 40
Creditul Pentru Persoane Fizice cu Studiu de Caz pe Raiffeisen Bank - Pagina 41
Creditul Pentru Persoane Fizice cu Studiu de Caz pe Raiffeisen Bank - Pagina 42
Creditul Pentru Persoane Fizice cu Studiu de Caz pe Raiffeisen Bank - Pagina 43

Conținut arhivă zip

 • Creditul Pentru Persoane Fizice cu Studiu de Caz pe Raiffeisen Bank
  • damhduy.jpg
  • evolutie.financiara.jpg
  • Expunere.jpg
  • hbfuywaa.jpg
  • hsfuya8tu.jpg
  • kjfhiuryt.jpg
  • licenta FINAL +cuprins.doc
  • nafhuaysfhau.jpg
  • New Microsoft Office Excel Worksheet.xls
  • New Microsoft Office PowerPoint Presentation.ppt
  • New Microsoft Office Word Document.doc
  • PRIMA pagina si pagina cu titlu + cuprins.doc

Alții au mai descărcat și

Creditarea Persoanelor Fizice la o Societate Bancară

INTRODUCERE În economia oricărei ţări, sistemul bancar are un rol foarte important , prin intermediul băncilor derulându-se cea mai mare parte a...

Gestionarea și Previzionarea Riscului de Creditare

Capitolul 1 PROBLEME GENERALITĂŢI PRIVIND RISCUL DE CREDITARE 1.1. CREDITUL BANCAR, TRĂSĂTURI CARACTERISTICE Pentru definirea creditului, este...

Operatiuni Bancare privind Acordarea de Credite pentru Persoane Fizice - Retail Banking

INTRODUCERE Economia de piaţă presupune în mod necesar existenţa unui sistem bancar care să asigure mobilizarea tuturor disponibilităţilor...

Creditul și Procesarea Acestuia pentru Nevoi Personale

INTRODUCERE Băncile au un rol semnificativ în economie oferind produse şi servicii pentru persoane fizice şi juridice, unul dintre produse fiind...

Studiu de Practica la Raiffeisen Bank

In urma practicii efectuate la Raiffeisen Bank si la Banca Comerciala Romana la departamentul credite am realizat un studiu ce cuprinde atat...

Operatiuni Bancare - Raiffeisen Bank

CAPITOLUL I - Despre raiffeisen bank - 1.1 Scurt istoric Grupul Raiffeisen este cel mai mare grup bancar privat din Austria, fiind înfiinţat de...

Politici de Creditare a Persoanelor Fizice la BCR

INTRODUCERE Creditarea este un concept fundamental frecvent folosit în prezent ,atât în învătământul universitar ,cât şi în practica economică din...

Lucrare de Practică Privind Creditarea Persoanelor Fizice

INTRODUCERE Economia de piaţă presupune existenţa unui sistem bancar care să asigure mobilizarea tuturor disponibilităţilor monetare ale economiei...

Ai nevoie de altceva?